ČESKO MÁ NEJVĚTŠÍ ZÁSOBY PITNÉ VODY V POLABÍ, MORAVA SCHNE

Kde jsou a kde nejsou zásoby pitné vody?

Česká republika patří k zemím s nejnižšími disponibilními zdroji vody na jednoho obyvatele. Nemá žádné přitékající řeky ani moře.

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)

Přehled vychází z úhrnu srážek, z celkového výparu z povrchu daného území a z propočtu odtoku vody z řek.

Čeští geologové dokončili nebývale rozsáhlý průzkum, který má ukázat, kolik má Česko pitné vody k dispozici pod povrchem země. MF DNES získala jeho dílčí výsledky. Průzkum odhaluje oblasti, jež by mohly státu ulehčit v „suché“ budoucnosti, protože by se z nich mohla voda přečerpávat do sušších regionů. Ostatně to doporučuje i vláda.

Největší zdroje jsou na Děčínsku, Českolipsku, Úštěcku a v oblasti východně od Litoměřic a severně od Mělníka. Zajímavé, i když menší, jsou podzemní zásoby vody v okolí Vysokého Mýta,Litomyšle a Svitav či na Třeboňsku a u Police nad Metují na Náchodsku.

„Z padesáti osmi hodnocených hydrogeologických rajonů jsou naopak nejmenší zdroje v oblasti jižní Moravy v Dyjsko-svrateckém úvalu,“ doplňuje hydrogeoložka Renáta Kadlecová.

Tuzemské podzemí se vláda rozhodla zmapovat před pěti lety. Z hlediska množství použitelných zásob sladké vody na jednoho obyvatele je totiž Česko na třetím nejhorším místě z celé Evropy. Hůř jsou na tom pouze ostrovy Malta a Kypr. Průzkum, který je v takovém rozsahu unikátní i v celosvětovém měřítku, se nyní chýlí ke konci. Jde o první velký průzkum od 80. let minulého století.

Důvodů, proč je na tom Česko v porovnání s ostatními evropskými státy tak špatně, je několik. Do země nepřitéká žádná velká řeka, Češi tak mají k dispozici pouze to, co spadne ve formě srážek, zejména sněhových.

„Dalším důvodem je fakt, že na rozdíl třeba od států jižní Evropy nemáme nikde na našem území vhodné hydrogeologické struktury, abychom měli dostatek podzemní vody,“ říká Mark Rieder, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Téměř dvě třetiny území republiky pokrývají takzvané krystalické horniny, které – obecně řečeno – mají nízkou schopnost jímat vodu.

Vedle toho jsou regiony, které trpí nedostatkem vody kvůli tomu, že tam zkrátka příliš neprší. Zejména jde o Rakovnicko „schované“ ve srážkovém stínu Krušných hor či jižní Moravu mezi Brnem, Olomoucí a Zlínem.

ZDROJ 2016: MF DNES

Podrobně o suchu, příčinách, důsledcích a řešení 

Sucho a jak ho řešit...

UKÁZKA - Česká krajina je děravá nádoba

Česká krajina je děravá nádoba, z které voda rychle odtéká pryč. Potřebuje opravu, potřebuje ucpat a díry zrušit a zajistit přirozené fungování koloběhu vody. To vyžaduje systém a finance na opravu. Bez financí NEJDE zdražení vody a tím sucho efektivně řešit.

Vody bylo v minulosti dostatek, někdy i hodně

Vodu jsme brali jako samozřejmost a ona samozřejmostí není. Proto desetiletí činí lidé kroky k rychlému odvodnění a vysušení krajiny. V přírodě jsme spustili meliorace polí, úprava říčních koryt - betonování, odvodnění prameniště v horních částech toků, výsadba monokulturních lesů, velké lány polí bez stínění...

Ve městech a v zástavbě budujeme betonová ostrovy, odvodnění komunikací, přepady dešťové vody svádějící vodu do kanálů a do řek. Končí tam i voda ze střech, cest a z ulic.

Srážek začalo ubývat, začaly se měnit, roste podíl přívalových dešťů a Česká republika začala vysychat.

Protože funguje jako cedník a to jak z pohledu zadržení vody v krajině, tak z pohledu financí, které voda z této krajiny generuje a které platí lidé.

Kam odvedené voda z krajiny a z měst odtéká?

Teče do řek a končí v mořích. Konkrétně v Baltickém moři, Severním moři a v Černém moři.

Mění se klima

Ledovce tají. Mění se teplota a tím proudění mořských proudů. Zvedá se hladina moří. Tím se mění také proudění větrů a jejich teplota. Na pevnině se to projevuje opačným extrémem. Půda se více ohřívá, vítr jí více a rychleji vysušuje.

To vše podpořené i lidskou činností směřované k rychlému odvodu vody znamená ...  voda najednou v krajině schází.

Schází voda v půdě, schází voda v řekách i v podzemí zásobách a přichází situace, kdy voda schází v obcích, omezuje se výroba ve fabrikách a voda ve vodovodních kohoutcích přestává být pro lidi samozřejmostí.

Přívalové deště a neschopnost půdy absorbovat vodu, přináší povodňové stavy na řekách, další rychlý odtok vody a splachování ornice.

Sucho a jak ho řešit...

Řešení sucha a zadržené vody není priorita korporací. Proto naše voda ani její správa a prodej nepatří do rukou koncernů

Přidejte svůj podpis k 31.000 lidí, kteří požadují vrátit do správy vody zájmy lidí.

Co dál můžete dělat?

Reference lidí, kteří se přidali k obraně vody i finanční podporou

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v České republice. Je to i prostředek, který chrání dárce před útoky, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL ŘEŠIT DOSTATEK VODY, OBNOVU TRUBEK A PŘESTAT POSÍLAT MILIARDY NA ÚČTY KONCERNŮ? PAK SE PŘIDEJTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬