Václav Chaloupek za Občané a patrioti

senátor, místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a petice VODA JE ŽIVOT v senátu

 

Mandát: 15.10.2016 - 15.10.2022

 

HLASOVAL PROTI PETICI VODA JE ŽIVOT, TZN. PROTI:

 1. Ukončení systému dolování zisků z vody cizími firmami.
 2. Vyšetření protiprávního ovládnutí prodeje vody koncerny.
 3. Prosazení dodržování zákonů ČR a zajištění vymahatelnosti práva.

Petice otevírá téma vody v senátu/ve sněmovně, což umožňuje:
a) Doručit politikům důkazy a rozsudky, a ti nemohou říkat, že něco neví.
b) Nutí politiky veřejně říct to podpořím/nepodpořím.
c) Umožňuje konfrontovat činy politiků s důkazy. Odděluje zrno od plev.

Vyhráli jsme soudy. Prokazují protiprávní jednání politiků při instalaci koncernu do pozice subjetku ovládajícího prodej a peněžní toky z vody např. ve Zlíně. Protiprávní jednání proběhlo i v Olomouci a v Prostějově a to jsme senátorům i poslancům doložili.

Pan Chaloupek dne 2.6.2021 na jednání petičního výboru senátu I NA PLÉNU SENÁTU 1.7.21 hlasoval PRO ZAMÍTNUTÍ PETICE. Prý je NEDŮVODNÁ, neboť vše je již vyřešeno. COŽ NENÍ.

Neznalost p. Chaloupky jsme před jednáním senátu o petici eliminovali. Doručili jsme mu doporučeně důkazy i rozsudky. V senátu jsme vysvětlili důvody petice a odhalili jsme, co se kolem vody léta páchá i to, kdo to páchá.

dlouholetý předseda představenstva městské vodárny M. Chromec, zástupce 36.600 petentů

Pan Chaloupek nikdy nereagoval na otázky projektu CHCEME VĚDĚT, ani na ROZBOR ani na důkazy a rozsudky obsažené v 1. díle publikace Voda je život. Chápete, proč? My ne.

Žádný politik v senátu ani ve sněmovně nemůže tvrdit, že neví, co se páchá  kolem tunelů městských vodáren a protiprávních instalacích koncernů do pozic osob ovládajících monopol prodeje vody a peněžní toky a zisk z vody v ČR.

Jak hlasovali jednotliví senátoři?

Návrh odmítnout petici NEPODPOŘILO 19 senátorů. Od jednoho z těch co nebyl na jednání, víme, že by to také nepodpořil.

DETAILNÍ PŘEHLED O HLASOVÁNÍvčetně strany

Absurditu tvrzení, že vše je vyřešeno, potvrdil i senátor Goláň ODS

Předané informace reaguje, naše rozsudky zná a Rozbor ústavní pasti jsme osobně probrali a máme na past stejný názor.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Formální průběh projednávání petice byl slušně řečeno neuvěřitelný

 • 2.6.2021 Jednání petičního výboru, bylo v programu výboru petici vyhrazeno 10 minut! a na jednání nesměli vystoupit zástupci petentů.
 • Paní Vítková KDU tvrdila, že petice je nedůvodná, prý je již vše vyřešeno nebo se řeší. Což je nesmysl.
 • Zápis z jednání výboru nedopovídá průběhu jednání. Petenti požádali doplnění zásadních skutečností, do zápisu, aby byl pravdivý.
 • Formální zápis bez faktů  ZDE.  V zápise není uvedeno, jak senátoři jednali o petici:
 • Pan Chaloupek - se na jednání obrátil na zástupce petentů, ale nechtěl informace o pro lidi špatném ústavním zákoně nebo o tunelování vodáren apod. Zajímal se, proč se ho občané ptají na názor k obsahu 1. dílu publikace. ZDE

"Prosím vás, mě by strašně zajímalo, kdo organizuje posílání e-mailů? Já jsem dostal desítky e-mailů s žádostí, abych odpověděl na dotazy, a jsou to e-maily, které si jsou podobné - jmenují se voda je život nebo drahá voda. Je to něco tak obtěžujícího. Já jsem ani na jeden neodpověděl... Já vám to klidně můžu přečíst:

Co si myslíte o důkazech, které vám byly k "VODĚ" doručeny v 1. díle publikace, kterou vám zaslala nadace PRAVDA O VODĚ? Ověřili jste si jejich pravdivost?

 • Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?
 • Pomůžete prosadit její realizaci?

Výbor odhlasoval, že zástupce může na jednání vystoupit a ten odpověděl:

radek-novotny

"Náš cíl je dostat k vám informace, abyste rozhodovali se znalostí věci. Proto jsme přibližně 3 týdny dozadu poslali každému senátorovi poštou materiály, které jsme připravovali cca 4 měsíce. Je to souhrn dvacetileté zkušenosti s obranou vody v České republice. Je to názor cca 12 lidí, kteří ví, co se tady kolem vody děje, plus ekonomika, rozsudky, jak se chová ministerstvo zemědělství, včetně důkazů.

Poskytli jsme vám informace... díky tomu, že se lidé složili. Příprava 1. dílu informací, který již máte, včetně zaslání, jsou náklad řádově 100.000 Kč a 2. díl, který vám dojde do cca tří týdnů, dalších 100.000 Kč. Lidé se poskládali a my jsme je informovali, že podklady byly doručeny 350 lidem, kteří sedí na klíčových postech ČR, kde o vodě rozhodují. 

Protože se ptali na vaše stanoviska, tak jsme je vyzvali, že pokud chtějí informace od senátorů, tak se musí ptát jich a ne nás, protože vaše osobní názor neznáme a nejsme oprávnění za vás mluvit. My jsme vám materiály přes e-maily neposílali, chtěli jsme, abyste je dostali fyzicky.


Př. senátoři věděli, že dostali 1. díl důkazů a budou následovat další. P. Drahoš a petiční výbor další důkazy odmítli, prý není účelem výboru se vracet k petici, ale ukončit šetření petice!

Senátor Drahoš: To, že vám váš petiční výbor poslal materiály, to je naprosto v pořádku. Vy jste ještě řekl, že dostaneme ještě něco. Nic méně naším úkolem je ukončit šetření petice. ... Není účelem tohoto slyšení vracet se zpátky k materiálům a k petici! ... E-maily jsme dostali všichni a myslím si, že je většina z nás bez přečtení mazala. 

P. Chaloupek je námi informován o tom, co se kolem vody a vodáren páchá léta a informace jsou i v médiích

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

BEZ REAKCE

 

 • 17.6. 2020 Obdržel ROZBOR pro občany a stát nevýhodného návrhu ústavního zákona k vodě z rukou Ministerstva zemědělství, který je nastaven v zájmu koncernů.

BEZ REAKCE

 • 7.1. 2021 Jsme požádali p. Vítkovou a p. Drahoše o zrušení nařízeného pochybného jednání, které nám bylo presentováno jako ÚDAJNÉ VEŘEJNÉ SLYŠENÍ, ale cca 3 dny před jednáním jsme se dozvěděli, že na něm byla zakázána účast veřejnosti a médií a ním omezili počet lidí, kteří za nás mohou vystoupit. Důkaz ZDE.

Vysvětlili jsme, že veřejné slyšení bez účasti veřejnosti není veřejné slyšení a upozornili jsme, že se protiprávního jednání nebudeme účastnit.

ODMÍTLI HO ZRUŠIT. PŘESTALI JSME JIM VĚŘIT.

Není-li zájem, aby senátoři od nás dostali informace v plném rozsahu, aby se téma vody veřejně otevřelo a senátoři vše řešili se znalosti věci, pak není zájem petici projednat, což není v zájmu občanů, ale v zájmu koncernů.

OD TOHOTO MOMENTU JSME JIŽ OČEKÁVALI JEN FORMÁLNÍ A POVRCHNÍ PŘÍSTUP A TEN PŘIŠEL.

 

 • 11.1.2021 Senátoři jednají o petici i s lidmi odpovědnými za protiprávní vytunelování městské vodárny Kladno Mělník? p. Vítková KDU na něj pozvala i 3 lidi za toto odpovědné a nikdo o tom nebyl neinformován.
 • O rozsudcích a dolování zisků z vody, na které jsme upozornili p. Vítkovou ani o tom, že jsme žádali, aby bez účasti veřejnosti projednání petice neprobíhalo, protože NEJDE O VEŘENÉ SLYŠENÍ nebo abychom mohli informovat v plném obsazení,

NENÍ V ZÁPISE ANI SLOVO

Důkaz:  ZÁPIS

 

 • 28.4.2021 Jsme p. Chaloupkovi doručili doporučeně poštu  informace, důkazy, data, rozsudky k vodárenským kauzám v podobě 1. dílu publikace VODA JE ŽIVOT -

  BEZ REAKCE

Důkaz ZDE

 • 13-...5.2021 Občané požádali senátory z petičního výboru o osobní názor k obsahu 1. dílu publikace VODA JE ŽIVOT, informující o tom, co se ve vodárenství páchá potvrzující důvodnost petice.
 • Ptali se: Co si myslí o důkazech, které Vám Nadační fond Pravda o vodě předal?

PAN CHALOUPEK ODMÍTL LIDEM NEODPOVĚDĚT

Místo toho sdělil, že ho obtěžuje, že se ho lidé ptají na názor.

 

 • 19.5.2021 Materiál pro senátory jsme připravovali 4 měsíce a jde o "vycuc" dvacetileté zkušenosti s obranou vody a vodáren od víc než 10 lidi.  Cca 20 dnů poté, co ho obdrželi, přichází informace, že petiční výbor končí šetření petice.
 • Na prostudování 90 stránkového materiálu s odkazy na důkazy a rozsudky v počtu cca dalších 400 stran a ověření pravdivosti obsahu stačilo p. Rabasovi pouhých cca 20 dnů?

SOUDŮM TRVALO POCHOPIT, CO SE DĚJE LÉTA A SENÁTOŘI TO POCHOPILI ZA 20 DNŮ? TO ASI NE, ŽE?

Zásadní důkazy a rozsudky o tom, že petice je důvodná, jsme předložili. Nyní legitimně žádáme, aby senátoři předložili své důkazy na základě, kterých tvrdí, že není důvodná, protože je prý vše vyřešeno. COŽ NENÍ.

Chcete, aby p. Chaloupek doložil, kdy byly uhrazeny miliardové škody? Od kdy a jak regiony čerpají dotace z EU?  Kdy byly ukončeny tunely vodáren? Otázky si dle vlastního uvážení upravte. Požádejte, ať doloží důkazy. Je to jiné, když něco požaduje  5-10 lidí nebo 1000 a více lidí.

chaloupekv@senat.cz

ASISTENT  739 222 65

Adresa senátorské kanceláře

Barrandova 404/28, Plzeň 326 00


PTEJTE SE I NA TOTO:

 • Jaký je váš názor na informace předané v 1. díle publikace VODA JE ŽIVOT?
 • Jaký je váš názor na jednotlivé body petice a jak jsou vyřešeny?
 • Jak, kdo a kdy konkrétně vyřešil protiprávní působení koncernů u monopolu prodeje vody v Kladně, Zlíně, Prostějově, Olomouci, Hradci Králové ... ?

Odpověď pošlete na radek.novotny@pravdaovode.cz.

p. Chaloupek je dlouholetý zastupitel města Plzeň, kde léta ovládala díky politikům města prodej a peněžní toky z vody fr. Veolia. Svým hlasováním zabránil prošetření, jak se Veolia dostala k stamiliónovým ziskům z vody!

Koncerny Veolia inkasoval v ceně vody od občanů Plzeňského regionu za období 1996 - 2016 celkem zisk:

941 931 000 Kč a region nemohl léta čerpat dotace z EU

Jak a díky komu se zisky z vodného a stočného dostaly do rukou koncernu? Díky velmi pochybnému jednání “politiků” města Plzeň.

Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzeň, na území okresu Plzeň-sever a Plzeň – jih, v lokalitách Starý Plzenec, Čižice, Stod, Břasy, Plešnice a Štěnovice je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ:25205625.

 • Za miliardami v zahraničí a za veletoči s vodárnou a s penězi občanů stojí lidé z ODS
 • Do roku 2016 společnost z fr. koncernu VEOLIA. Její základní kapitál činí dlouhodobě pouhých 5.000.000, – Kč.
 • Společnost se základním kapitálem 5 mil. Kč odkoupili politici města Plzeň zpět do majetku města za 700.000.000,- Kč
 • Její jedinou reálnou hodnotou tvořící zisky – byl provozní kontrakt s městem Plzeň, který s Veolié uzavřeli politici města Plzeň bez výběrového řízení v roce 1997.
 • Pak ho politici několikrát bezdůvodně prodloužili (až do roku 2028  a tím znemožnili městu čerpání dotací z EU), což byla poté záminka, proč vodárnu za drahé peníze odkoupit od Veolie zpět - budeme moci čerpat dotace z EU - zaplatíme za to cca 700.000 Kč.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí. Kapky společně tvoří moře. Děkujeme.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬