PETICE VODA JE ŽIVOT 2. KOLO

 

POŽÁDALI JSME 51 SENÁTORŮ, KTEŘÍ HLASOVALI PROTI PETICI, O DŮKAZY NA ZÁKLADĚ KTERÝCH TVRDÍ, ŽE PETICE JE NEDŮVODNÁ A VŠE JE VYŘEŠENO

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Jakou pozornost věnovali někteří senátoři tomu, co jsme vysvětlovali, ukazuje výše uvedený záznam z jednání v senátu. Plníme proto slib: Vyzvali jsme senátory, aby veřejnosti poskytli důkazy, na základě kterých hlasovali 1. 7. 2021 PROTI nápravě současného stavu.

Spustili jsme druhého kola petice VODA JE ŽIVOT! Požádali jsme 51  senátorů, kteří hlasovali proti petici a tvrdí, že petice je nedůvodná, (vše vyřešeno), o důkazy na základě, kterých k tomuto názoru došli a hlasovali PROTI.

SVÍTÍME NA HLASOVÁNÍ A JEDNÁNÍ SENÁTORŮ

Komu z nich je životně důležité téma vody lhostejné? Komu nevadí naše voda v rukou překupníků a zahraničních koncernů? Které senátory nezajímá, že lidé platí drahou vodu, cena vody zdražila o 1000% a v odvětví přesto peníze na investice schází, protože miliardy z toho, co lidí každý rok platí, odtékají do ciziny? Kdo brání prošetření protiprávního ovládnutí prodeje vody koncerny?

DETAILNÍ PŘEHLED O HLASOVÁNÍvčetně jmen a politických stran

Zaslali jsme 51 senátorům žádost o důkazy a vysvětlení. Očekáváme, že většina bude dělat mrtvé brouky a neodpoví. Část odpoví fráze, část bude odpovídat na něco jiného než se ptáme a část nás místo odpovědi začne pomlouvat.

DŮKAZY POTVRZUJÍCÍ, ŽE VŠE JE VYŘEŠENO NEPŘEDLOŽÍ NIKDO, PROTOŽE NIC Z POŽADAVKUŮ PETICE VYŘEŠENO NENÍ

Část senátorů bude své povrchní a pokrytecké jednání řešit pomluvami. Očekáváme něco v tomto stylu:

  • Chtějí to znárodňovat (požadavek na dodržování zákonů ČR může za znárodňování vydávat jen idiot nebo člověk zkorumpovaný - nic podobné neprosazujeme - Důkaz ZDE).
  • jsou arogantní, jsou kverulanti, používají manipulativní chování, jsou bolševici nebo pracují pro Rusko / jiný koncern (To, že trváme na tom, že zápisy z jednání výboru budou obsahovat pravdu se darebákům nelíbí - arogance je na straně těch, kteří odmítají zápisy doplnit ne na straně naší, kdy trváme na tom, že bude obsahovat pravdu. ZDE)
  • Jejich návrhy jsou protiústavní a pomatené ( Kdo toto tvrdí není je člověk škodící občanům ČR. Doložili jsme Rozborem, že návrh ústavního zákona k vodě je ústavní past na peněženky lidí. Četlo ho jen pár senátorů a ti nám dali za pravdu. ZDE )  
  • Takto se veřejná diskuse nedělá (20 let se veřejně krade a oni chtějí diskutovat tak, aby se kradlo dál, a to odhalujeme.)

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

  • To co chtějí je nedůležité,  chtějí dostat do rukou měst infrastrukturu, ale to se týká jen 15% republiky (Je to lež. 20 let prokazujeme, že jsou protiprávně vyvedeny na koncerny peněžní toky z prodeje vody a to je třeba řešit. Jde o tunely vodáren. V rukou  překupníků končí zisky z vody.  Infrastruktura zůstane v majetku obcí, aby investice do ní musely dál financovat. Platí koncernům investice a koncerny kasírují zisky.)

a jiní podobné bludy, kterými se pokusí zakrýt neschopnost, neochotu vodu a lidi bránit anebo všeho schopnost a jednání v zájmu koncernů a tunelářů.

SAMI SVÝM JEDNÁNÍM ODDĚLÍ ZRNO OD PLEV

Námi senátorům doručené a všem zveřejněné důkazy, rozbory a rozsudky jsou zde

ROZBOR ÚSTAVNÍ PASTInávrhu ústavního zákona k vodě
PUBLIKACE VODA JE ŽIVOTfakta, data, rozsudky

TĚCHTO 51 SENÁTORŮ SI NEPŘEJE PROŠETŘENÍ PROTIPRÁVNÍCH TUNELŮ VODÁREN A TOHO, JAK KONCERNY OVLÁDLY PRODEJ VODY V ČR - ZAMÍTLO PETICI

VODU BRÁNÍME NEJEN PETICÍ. JDEME I CESTOU INVESTIGATIVNÍ, PŘES SOUDY A POMOC ROZUMNÝM POLITIKŮM. DÁVÁ VÁM TO SMYSL?

Pak přidejte Váš podpis a odkaz sdílejte.

 

Petici již podepsalo:

37.679 kapek💦

I moře se skládá z kapek

Petice je jediná cesta, jak téma vody oficiálně otevřít tam, kde je možné prosadit řešení - v senátu/ve sněmovně. Umožňuje: Doručit politikům důkazy a rozsudky, aby nemohli říkat, že něco neví. Nutí politiky veřejně říct to podpořím/nepodpořím. Umožňuje konfrontovat jejich rozhodnutí s důkazy. Ukončuje volby naslepo.

Začíná legitimní konfrontace jednání politiků s důkazy. Ukáže se, kdo je kdo. Váš dar tomu pomáhá a tlak informované veřejnosti na nápravu vzroste. Děkujeme.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬