Vak Přerov a odpovědi na vaše otázky. Výroční zprávy Vodovody a kanalizace Přerov.

Prodej vody je služba lidem a ne zdroj zisků koncernu

Toto nemusíte řešit

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Toto u vás v Přerově nestalo, protože jsme politiky informovali o co jde a politici zde hájili zájmy lidí a ne soukromých firem

Vak Přerov byl 3x napaden greenmailery a pomáhali jsme ho ubránit

V Přerově probíhaly opakovaně pokusy vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny - Veolia, PENTA, či AQUALIA.

Ve Vaku Přerov měly zůstat "pouze" trubky a povinnost je financovat. Informováním a důkazy o pochybném jednání některých "politiků" a cílech nájezdníků, se podařilo se slušnými zástupci měst a vedením vodárny Přerov, Trojské koně odhalit a nekalost zastavit.

Především v letech 2002, 2004 a 2006 bylo zavedení soukromého penězovodu do Vaku Přerov na spadnutí.

Informovali jsme negativních dopadech vstupu údajných "investorů" na lidi, vodárny a doložili jsme, ž jde ve skutečnosti jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů. To otevřelo řadě zastupitelům oči. Nájezdníci na Přerovsku neuspěli.

Na nájezdníky, Pentu, Veolii i a další jsme měli a máme stejný názor

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Nájezdníci dokonce již v roce 2002 založili Přerovskou vodárenskou

Celý výpis z rejstříku

Vak Přerov, prodej vody i infrastruktura je zcela v rukou měst a obcí

Díky tomu, že se podařilo Vak ubránit v rukou měst, čerpá stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury.

Dominantní, i když ne majoritní, postavení má město Přerov.

V sousedním Zlíně ano a lidé mají o 10-15 Kč/m3 dražší cenu vodu než v na Přerovsku. Region Zlínska je bez dotací, protože  zisky z vody tečou do Francie.

Pár politiků má trafiku z Vaku Zlín a inkasují šílené odměny za to, že tento pochybný udržují v chodu. Lidi ani voda je nezajímají.

Vak Přerov je smíšení okresní vodárna.

To znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Přerov.

1)      Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Přerov společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov. Společnost byla založena podle par. 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky.

Byla založena 1. listopadu 1993 privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace Přerov.

Hlavním úkolem je plynulá a spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody zákazníkům v regionu a odvádění a čištění odpadních vod s velkou účinností čištění.

Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku v roce 2014 činil 989 803 000,- Kč

2)      Osoby odpovědné za stav v okrese Přerov. Zastupitelstvo města Přerov, Lipník a Hranice 1998-2002,   2002-2006,  2006-2010, 2010-2014

3)      Díky tomu, že společnost neuzavřela nevýhodné privatizační smlouvy s koncerny, ji Evropská komise udělila pomoc z fondu soudržnosti projektu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy".

Evropská komise rozhodla v prosinci 2005 ve prospěch žádosti Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. o dotaci z Fondu soudržnosti a udělila finanční pomoc z tohoto fondu projektu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy".

Skupinový projekt "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy" je tvořen skupinou čtyř projektů, které řeší odvádění a zlepšení čištění odpadních vod a současně zamezení nekontrolovatelných úniků vod ze stávajících sítí v oblasti středního povodí řeky Moravy. Jedná se o aglomerace Kojetín, Hranice IV - Drahotuše, Přerov a Lipník nad Bečvou. Právě tento projekt získal rozhodnutí Evropské komise o finanční pomoci z Fondu soudržnosti. Evropská unie tak z výše uvedeného fondu poskytne podporu 61 % z uznatelných nákladů projektu, což představuje dotaci 7 547701 EUR.

Společnost VaK Přerov tento projekt realizovala a v polovině roku 2009 dokončila. Bližší informace ZDE.

4)      Protože svou činností přímo ovlivňuje zdraví obyvatelstva a kvalitu životního prostředí, staví ochranu životního prostředí mezi své priority. V oblasti výroby a dodávání pitné vody chrání vodní zdroje před ohrožením jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti ochrannými pásmy.  V zájmu ochrany životního prostředí společnost modernizuje technologie čištění odpadních vod s cílem dosáhnout vyšší účinnosti čištění.

5)      Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení jakosti a systém řízení ochrany životního prostředí podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005 a v prosinci 2005 byla úspěšně certifikována certifikační společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Přijala „Politiku jakosti a vztahu k environmentu", kterou se při své činnosti řídí. Od roku 2009 se společnost zapojila do projektu "Zelená firma".

Kde najdete odpovědi na vaše otázky? Z velké části ve výročních zprávách vodárny.

Jaké odpovědi najdete ve výročních zprávách?

Kde končí zisky, které platí lidé v ceně vody? Investují se u vás do obnovy sítí? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna? Komu a co platíte v ceně vody?

Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Kdo je v orgánech? Kdo na vodě vydělává a kolik? Kdo financuje investice? 

A můžete to konfrontovat např. s tímto:

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky od roku 1994

Porovnání informací z výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou.

ke stažení:

Vodovody a kanalizace Přerov - Výroční zprávy 3

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Vlastník společnosti
města a obce Přerovska mají 90% ve společnosti
města a obce Přerovska mají 90% ve společnosti
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2003
V roce 2002-2003 byl podniknut pokus o nepřátelské ovládnutí Vaku Přerov, přes nastrčenou Českou spořitelnou, jednanící pro firmy se sídlem Václavské nám.47, Praha 1, kde sídlila AK Dáňa,Pergl a partněři, pracující pro fr. koncern Veolia
Velká města opakovaně "neodolatelné" nabídky odmítla s tím, že vodárnu i zisky z vody zachovají v rukách měst a obcí
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .
1995
VZ . . .
UZ . . .
1994
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK NÁM S TÍM POMOZTE...

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo