Vak Přerov a odpovědi na vaše otázky. Výroční zprávy Vodovody a kanalizace Přerov.

Prodej vody je služba lidem a ne zdroj zisků koncernu

Toto nemusíte řešit

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Toto u vás v Přerově nestalo, protože jsme politiky informovali o co jde a politici zde hájili zájmy lidí a ne soukromých firem

Vak Přerov byl 3x napaden greenmailery a pomáhali jsme ho ubránit

V Přerově probíhaly opakovaně pokusy vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny - Veolia, PENTA, či AQUALIA.

Ve Vaku Přerov měly zůstat "pouze" trubky a povinnost je financovat. Informováním a důkazy o pochybném jednání některých "politiků" a cílech nájezdníků, se podařilo se slušnými zástupci měst a vedením vodárny Přerov, Trojské koně odhalit a nekalost zastavit.

Především v letech 2002, 2004 a 2006 bylo zavedení soukromého penězovodu do Vaku Přerov na spadnutí.

Informovali jsme negativních dopadech vstupu údajných "investorů" na lidi, vodárny a doložili jsme, ž jde ve skutečnosti jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů. To otevřelo řadě zastupitelům oči. Nájezdníci na Přerovsku neuspěli.

Na nájezdníky, Pentu, Veolii i a další jsme měli a máme stejný názor

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Nájezdníci dokonce již v roce 2002 založili Přerovskou vodárenskou

Celý výpis z rejstříku

Vak Přerov, prodej vody i infrastruktura je zcela v rukou měst a obcí

Díky tomu, že se podařilo Vak ubránit v rukou měst, čerpá stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury.

Dominantní, i když ne majoritní, postavení má město Přerov.

V sousedním Zlíně ano a lidé mají o 10-15 Kč/m3 dražší cenu vodu než v na Přerovsku. Region Zlínska je bez dotací, protože  zisky z vody tečou do Francie.

Pár politiků má trafiku z Vaku Zlín a inkasují šílené odměny za to, že tento pochybný udržují v chodu. Lidi ani voda je nezajímají.

Vak Přerov je smíšení okresní vodárna.

To znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Přerov.

1)      Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Přerov společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I - Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02 Přerov. Společnost byla založena podle par. 172 obchod. zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky.

Byla založena 1. listopadu 1993 privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace Přerov.

Hlavním úkolem je plynulá a spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody zákazníkům v regionu a odvádění a čištění odpadních vod s velkou účinností čištění.

Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku v roce 2014 činil 989 803 000,- Kč

2)      Osoby odpovědné za stav v okrese Přerov. Zastupitelstvo města Přerov, Lipník a Hranice 1998-2002,   2002-2006,  2006-2010, 2010-2014

3)      Díky tomu, že společnost neuzavřela nevýhodné privatizační smlouvy s koncerny, ji Evropská komise udělila pomoc z fondu soudržnosti projektu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy".

Evropská komise rozhodla v prosinci 2005 ve prospěch žádosti Vodovodů a kanalizací Přerov, a.s. o dotaci z Fondu soudržnosti a udělila finanční pomoc z tohoto fondu projektu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy".

Skupinový projekt "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy" je tvořen skupinou čtyř projektů, které řeší odvádění a zlepšení čištění odpadních vod a současně zamezení nekontrolovatelných úniků vod ze stávajících sítí v oblasti středního povodí řeky Moravy. Jedná se o aglomerace Kojetín, Hranice IV - Drahotuše, Přerov a Lipník nad Bečvou. Právě tento projekt získal rozhodnutí Evropské komise o finanční pomoci z Fondu soudržnosti. Evropská unie tak z výše uvedeného fondu poskytne podporu 61 % z uznatelných nákladů projektu, což představuje dotaci 7 547701 EUR.

Společnost VaK Přerov tento projekt realizovala a v polovině roku 2009 dokončila. Bližší informace ZDE.

4)      Protože svou činností přímo ovlivňuje zdraví obyvatelstva a kvalitu životního prostředí, staví ochranu životního prostředí mezi své priority. V oblasti výroby a dodávání pitné vody chrání vodní zdroje před ohrožením jejich vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti ochrannými pásmy.  V zájmu ochrany životního prostředí společnost modernizuje technologie čištění odpadních vod s cílem dosáhnout vyšší účinnosti čištění.

5)      Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení jakosti a systém řízení ochrany životního prostředí podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a 14001:2005 a v prosinci 2005 byla úspěšně certifikována certifikační společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Přijala „Politiku jakosti a vztahu k environmentu", kterou se při své činnosti řídí. Od roku 2009 se společnost zapojila do projektu "Zelená firma".

Kde najdete odpovědi na vaše otázky? Z velké části ve výročních zprávách vodárny.

Jaké odpovědi najdete ve výročních zprávách?

Kde končí zisky, které platí lidé v ceně vody? Investují se u vás do obnovy sítí? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna? Komu a co platíte v ceně vody?

Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Kdo je v orgánech? Kdo na vodě vydělává a kolik? Kdo financuje investice? 

A můžete to konfrontovat např. s tímto:

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky od roku 1994

Porovnání informací z výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou.

ke stažení:

Vodovody a kanalizace Přerov - Výroční zprávy 3

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Vlastník společnosti
města a obce Přerovska mají 90% ve společnosti
města a obce Přerovska mají 90% ve společnosti
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2003
V roce 2002-2003 byl podniknut pokus o nepřátelské ovládnutí Vaku Přerov, přes nastrčenou Českou spořitelnou, jednanící pro firmy se sídlem Václavské nám.47, Praha 1, kde sídlila AK Dáňa,Pergl a partněři, pracující pro fr. koncern Veolia
Velká města opakovaně "neodolatelné" nabídky odmítla s tím, že vodárnu i zisky z vody zachovají v rukách měst a obcí
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .
1995
VZ . . .
UZ . . .
1994
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 • Dobrý večer, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat

   
  Aleš Ridl Aleš Ridl
 • "Čím víc mám roků, tím víc si považuji charakterů lidí a moc mě povzbuzuje v mých snahách pomáhat lidem, kde jsem schopna, když vidím, že je nás víc, kteří nejsou jen slepé ovce. Proto jsem nevydržela a musela jsem Vám napsat, kterak si Vás vážím. Taky proto, že o Vás vím už dlouho. Takže znovu děkuji a VYDRŽAŤ!!! Obdivuji to, co děláte. Mějte vždy po ruce někoho, kdo i Vás povzbudí a podpoří, i když s naší vládou to není jednoduché, stejně jako s národem, který ještě spí......nebo čeká, až to druzí zařídí, aby se svezl. No, důležité je to, abychom měli čisté svědomí. Dávejte na sebe pozor!"
  Jana Svobodová Jana Svobodová České Budějovice
 • „Chci poděkovat za zaslání knihy i možnost seznámit se podrobněji s názory ing. Novotného, kterého jsem viděl i v Debatním klubu internetové TV. Jeho kniha "Kde končí Vše peníze za vodu?" je stručná, ale zajímavá a ilustruje problematiku na srozumitelných faktech.“

   
  Dr. Pecka Dr. Pecka
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší!

  Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin!

  Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.

  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍
  Radek Sluka Radek Sluka
 • Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...
  Jana Lorencová Jana Lorencová Přední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK NÁM S TÍM POMOZTE...

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo