ŽALOBNÍ PRAKTIKY VEOLIE

Jsou do žalob zabalené rafinované útoky určené k cenzuře, zastrašování, psychickému a ekonomickému nátlaku, k poškození žalovaných a k vysávání jejich času, energie a peněz

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Jak video výše dokládá, jde o pokus prosadit nátlakem brutální cenzuru přes tzv. A strategic lawsuit against public participation (SLAPP). Toto know-how Veolie praktikuje nejen ve Francii, ale i v ČR. Je to další důvod, proč nemají koncerny u české vody co dělat.

Žalobní útok SLAPP je zákeřný v tom, že ho provádí "kravaťáci v bílých rukavičkách" a ne gangsteři, kteří zapalují auta nebo na vás fyz. útočí. Vesměs vytváří skrytou hrozbu ohrožení ekonomické existence napadeného.

Podnět na advokátní komoru na advokáta, novinářská licence a novinář, ekonomické sankce pro občana, léta financování nákladů na obranu pro ekonoma, likvidace politické kariéry starosty, zatížení veřejného rozpočtu města ...

Při stavu justice to znamená, že nátlak na napadené trvá kontinuálně léta a s každým vyjádřením útočníka se na dobu 2-3 měsíců ještě zintenzivní.

CO JE TO a JAK PROBÍHÁ SLAPP?Žalobní útok s cílem zabránit informování veřejnosti

Cílem útoků jsou vlastně všichni, kdo se odváží odhalovat a kritizovat nekalé dění kolem vodáren nebo se dokonce proti němu postaví. Mezi napadené patří advokát, novinář, ekonom, vydavatelství, zastupitel, starostové, města i občané.

Lidé, kteří o vodě a dění kolem ní veřejně informují, kritizují co se páchá a brání lidi přes soudy.

Žalobní mantra Veolie lze shrnout do jedné věty:

Tvrzení žalovaného je difamující a poškozují dobré jméno Veolie

 

"Difaminující" znamená - pomlouvačná, skandalizující nebo také snižující důvěru.

"Dobré jméno" nebo dobrá pověst právního subjektu je termín, který vyjadřuje míru, v jaké subjekt drží objektivně uznávané kladné vlastnosti.

Žalobní útok končí vesměs tak, že je Veolie po letech "žalobu" stáhne nebo je soud či advokátní komora zamítne.

Své jméno si Veolie tvoří sam tím, co dělá a páchá, ne tím, že o tom někdo informuje veřejnost

Vrchní soud k tomu jak se Veolie protiprávně dostala k ziskům z vody ve Zlíně

Provozní model s Veolií byl realizován protiprávně

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

PRAVOMOCNÝ ROZSUDEKVrchního soudu v Olomouci

Veolia a její korupční jednání a know-how v profilu Veolie od Public Citizen

Nezisková organizace zveřejnila corporátní profil Veolie www.wateractivist.org.  Na straně 3-4 přímo zařadila kapitolu o korupci Veolie:

Je dobře známo, že společnost používá úplatky k získání smlouvy o vodě. Opravdu zdá se zdá, že korupce je součástí jejich podnikové kultury. V polovině roku 1996 bylo 5 z 13 ředitelů na hlavní desce Vivendi / Generale desSpolečnost Eaux byla vyšetřováno z důvodu korupce (většinou ve spojení s jejich pracovními místy s jinými společnostmi. Často je velmi obtížné získat dostatečné důkazy a najít soudní systémy ochotné spolupracovat na stíhání. Některé z nejvýznamnějších nedávných odsouzení za podplácení úředníků Vivendi a jejich mnoha dceřiných společností a přidružené společnosti jsou uvedeny níže. Všechna přesvědčivá byly získány v USA a Evropě. 

PROFIL VEOLIEzpracovaný PUBLIC CITIZEN

Nekalé i protiprávní jednání Veolie při obraně proti žalobním útokům Veolie soudu podrobně doložil ve svém vyjádření ekonom Radek Novotný

Když ho soud vyzval, aby se k žalobe Veolie vyjádřil, veřejně sdělil:

"...Všechny ujišťuji, že toto beru osobně a považuji to za nejbrutálnější útok na mou osobu a mou rodinu, ale i na Českou republiku (a to mi již gangsteři placení Hady v oblecích  zapálili u domu auto, fyzicky mne napadli, vyhrožovali mé rodině, apod..)."

"Pane P. Gitarde a pane Čápe

a také lidé ve vedení Moravské vodárenské a lidé ve vedení Veolie, tzn. pánové Bernarde, Marčíku, Tejchmane, Faltýnku -ČSSD-ANO, Tesaříku - ČSSD, Kosatíku, Krmášku  ....), původně vedoucí zástupci měst anebo městských vodáren (např. vytunelovaného Vaku Zlín), kteří jste po vytunelování městských vodáren přešli do vedení Veolie a MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ a tudíž i vy tento žalobní  útok na mne provádíte.

Přinutili jste mne nyní věnovat více než 30 dnů života vašemu žalobnímu útoku. Víme všichni, že to je  útok a že tato doba není konečná. Ta přijde, až žalobu stáhnete anebo prohrajete, ale to může trvat roky.

Děláte vše proto, aby bránit se bylo pro mě drahé. Známe proces soudu a všichni víme, že nic z toho, co musím dělat neuhradíte, např. když nakonce žalobu stáhnete a k jednáním u soudu nedojde."

"Vašim cílem je mě sát energeticky, časově a finančně. OK. To vydržím a aby lidé, na které jsou směřované podobné žalobní útoky, útoky ustáli, ušetřili čas, energii a peníze, zpřístupnuji zdarma všem mé VYJÁDŘENÍ K SOUDU, včetně důkazů o tom, co jste zač.

Dávám ho k dispozici a souhlasím s

POŘIZOVÁNÍM SI KOPIÍ"

Je třeba sebe a vodu bránit, jinak se nedoplatíme. Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací.

Souhlasíte? Přidejte se.

Nekalé praktiky Veolie zdokumentovali sami Francouzi

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Ale jsou odhalovány i v ČR

NFPOV zdokumentoval "žalobní" praktiky Veolie, obsah "žalob", vyjádření žalovaných i závěry soudů a vše zdarma lidem zpřístupnil

Nadační fond PRAVDA O VODĚ začal mapovat žalobní praktiky Veolie v zahraničí i v České republice poté, co koncern zaslal předžalobní výzvu na spoluzakladatele nadačního fondu, ekonoma Radka Novotného, který od roku 2002 právní cestou a zveřejňováním informací ve veřejném zájmu léta brání vodu, sebe, svou rodinu, lidi, městské vodárny a stát.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Žádné žalobní útoky nemusíme řešit, pokud koncerny u české vody nebudou. Místo nich řešme obnovu trubek. Souhlasíte? Pak se přidejte...

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí jako jste vy. Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalovat příčinu problému, jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

 • Maximálně s Vámi souhlasím. Je zvláštní, jak velké množství veřejnosti opěvuje svobodu a demokracii, ale dobrovolně se nechává okrádat a dokonce volí ty, kteří je následně okrádají. A nebo dokomce napadají ty, kterým to není jedno.
  Jan Kafka Jan Kafka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • "Obdivuji Vaši odvahu říkat lidem pravdu, snad se český národ pohne a nebude jen pasivním příjemcem nepříjemných zpráv. Přeji Vám kromě zdraví, které je nejdůležitější, abyste ve svém úsilí dosáhl nejen podporu, ale i úspěchy, vždyť to, co děláte, neděláte jen pro sebe, ale pro nás, pro všechny. Jste statečný, máte moji úctu."

  Eva Halfarová Eva Halfarová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji za snahu vrátit co bylo národu ukradeno, sám jsem se v tomto již angažoval a oslovil v tomto směru současného primátora za Ano, města Chomutova a jel jsem v tomto směru do Ústí nad Labem a jednal s hejtmanem za KSČM, osobně tento krok považuji za vlastizradu a ti co to způsobili by měli nést zodpovědnost za tento zločin, bylo by dobře zveřejnit jejich jména, aby občané měli ve volbách, které se blíží, měli možnost vyjádřit volbou svůj názor a tyto lidi odstranit z veřejného života, ještě jednou vám ze srdce děkuji, s pozdravem
  Pavel Říha Pavel Říha https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, v naší obci Košťálov se to podařilo. Postavili jsme čističku a kanalizaci. S občany obce jsme uzavřeli smlouvy na stočné a po roce, když končila smlouva s Veolii, jsme uzavřeli smlouvy i na vodné. Nevim jak Veolia, protože jsme se snažili udržet vodné na co nejnižší ceně, ale my z toho máme jen radost. Pro obec to jsou sice starosti navíc, ale už se nemusíme každý rok dohadovat a hlavně dokazovat proč nechceme vodné zdražit. Všechny opravy šly stejně z našeho rozpočtu. Oni jen inkasovali a žádné opravy neplatili. Nedejte se!!! Než podepíšete novou smlouvu, tak jednejte, zdůvodňujte a hlavně ONI musí zdůvodňovat proč zdražují.
  Dana Jonová Dana Jonová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, děkuji za Vaši neúnavnou a velmi potřebnou práci..!! Když jsem na váš popud začala sledovat arogantní jednání politiků, věřte o to více mě to nakoplo a nesmíme dovolit aby takto beztrestně konali.... Ještě jednou upřímné díky a přeji plno sil do další práce. S pokorou a přáním pěkného dne.
  Věra Subotová Věra Subotová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Jak je možné, že tuto pravdu stále nevidí ti, v jejichž moci by byla i síla změnit to? Je nám z toho všeho, co se tu po revoluci usadilo a roztáhlo cizáků opravdu smutno. Video Vize NFPOV: Voda nad zlato aneb poznej minulost a pochopíš současnost a víš, co je třeba napravit https://youtu.be/8t_xILHGRVM  - je srozumitelné - velice pro toho, kdo chce, aby mu srozumitelné bylo. Samozřejmě - jako se vším
  Věra Pilsová Věra Pilsová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Dobrý den, moc si vážím Vaší (doufejme, že ne sisyfovské) snahy vrátit naši vodu našim organizacím či (zatím ještě) našemu státu.
  Miroslav Šubrt Miroslav Šubrt https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Jak mohli naší politici toto dopustit? Že prodali a propachtovali tuhle k životu důležitou a strategickou přírodní surovinu do rukou cizinců! Těm jde jen vytřískat z toho peníze. Bude moc obtížné toto zase vrátit do rukou našeho státu a zdá se mně, že není ani vůle s tímto problémem něco dělat! Děkuji panu Radkovi Novotnému a Nadačnímu fondu pravda o vodě, že vedou tento boj o nápravu této nehoráznosti a nevzdávají to.
  Rudolf Jagla Rudolf Jagla https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než světově unikátním organizovaným zločinem. Děkuji Vám za Vaši práci.
  Ing. Ferdinand Šmikmátor Ing. Ferdinand Šmikmátor https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je to hodně velká lumpárna. Držím palce, ať to dobře dopadne.
  Marie Pavlistová Marie Pavlistová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Hospodaření s vodou patří nám a ne cizincům. Ti, co odevzdali vodu cizincům, by měli být potrestáni!
  Marie Holušová Marie Holušová https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • S veľkým záujmom som si vypočul reláciu s Vami "Na prahu zmien" o národnej vodnej lúpeži v Čechách, ale aj na Slovensku na Slobodnom vysielači. Obdivujem Vás a želám Vám veľa síl a úspechov v neľahkom poslaní.
  Ing. Slavomír Vosovič Ing. Slavomír Vosovič https://www.darujme.cz/projekt/1201498