ŽALOBNÍ KNOW-HOW A PRAKTIKY FR. KONCERNU VEOLIE

V AMERICE, KANADĚ A AUSTRÁLII JDE O PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ ANG. OZNAČOVANÉ - SLAPP -  STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION ČI FR.  - POURSUITES BAILLONS.

NÁHUBKOVÉ žaloby jsou do paragrafů zabalené rafinované útoky určené k cenzuře, zastrašování, psychickému a ekonomickému nátlaku, k poškození žalovaných a k vysávání jejich času, energie a peněz.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.

Jak video výše dokládá, jde o pokus prosadit nátlakem brutální cenzuru přes tzv. A strategic lawsuit against public participation (SLAPP). Toto know-how Veolie praktikuje nejen ve Francii, ale i v ČR. Je to další důvod, proč nemají koncerny u české vody co dělat.

Žalobní útok SLAPP je zákeřný v tom, že ho provádí "kravaťáci" a ne gangsteři, kteří zapalují auta nebo na vás fyz. útočí. Tyto útoyk vytváří skrytou hrozbu ohrožení ekonomické existence napadeného.

Při stavu justice to znamená, že nátlak na napadené trvá kontinuálně léta a s každým vyjádřením útočníka se na dobu 2-3 měsíců ještě zintenzivní.

Nevyhýbají se nikomu, kdo se koncernu nelíbí či nehodí.

CO JE TO a JAK PROBÍHÁ SLAPP?Žalobní útok s cílem zabránit informování veřejnosti

Žalobní mantra Veolie lze shrnout do jedné věty:

Tvrzení žalovaného je difamující a poškozují dobré jméno Veolie

 

"Difaminující" znamená - pomlouvačná, skandalizující nebo také snižující důvěru.

"Dobré jméno" nebo dobrá pověst právního subjektu je termín, který vyjadřuje míru, v jaké subjekt drží objektivně uznávané kladné vlastnosti.

Žalobní útok končí vesměs tak, že je Veolie po letech "žalobu" stáhne nebo je soud či advokátní komora zamítne.

Své jméno si Veolie tvoří sam tím, co dělá a páchá, ne tím, že o tom někdo informuje veřejnost

zdokumentovali Francouzi

jsou odhaleny i v ČR

Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Vrchní soud k tomu jak se Veolie protiprávně dostala k ziskům z vody ve Zlíně

Provozní model s Veolií byl realizován protiprávně

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

PRAVOMOCNÝ ROZSUDEKVrchního soudu v Olomouci

Veolia a její korupční jednání a know-how v profilu Veolie od Public Citizen

Nezisková organizace zveřejnila corporátní profil Veolie www.wateractivist.org.  Na straně 3-4 přímo zařadila kapitolu o korupci Veolie:

Je dobře známo, že společnost používá úplatky k získání smlouvy o vodě. Opravdu zdá se zdá, že korupce je součástí jejich podnikové kultury. V polovině roku 1996 bylo 5 z 13 ředitelů na hlavní desce Vivendi / Generale desSpolečnost Eaux byla vyšetřováno z důvodu korupce (většinou ve spojení s jejich pracovními místy s jinými společnostmi. Často je velmi obtížné získat dostatečné důkazy a najít soudní systémy ochotné spolupracovat na stíhání. Některé z nejvýznamnějších nedávných odsouzení za podplácení úředníků Vivendi a jejich mnoha dceřiných společností a přidružené společnosti jsou uvedeny níže. Všechna přesvědčivá byly získány v USA a Evropě. 

PROFIL VEOLIEzpracovaný PUBLIC CITIZEN

Nekalé i protiprávní jednání Veolie při obraně proti žalobním útokům Veolie soudu podrobně doložil ve svém vyjádření ekonom Radek Novotný

Když ho soud vyzval, aby se k žalobe Veolie vyjádřil, veřejně sdělil:

"...Všechny ujišťuji, že toto beru osobně a považuji to za nejbrutálnější útok na mou osobu a mou rodinu, ale i na Českou republiku (a to mi již gangsteři placení Hady v oblecích  zapálili u domu auto, fyzicky mne napadli, vyhrožovali mé rodině, apod..)."

"Pane P. Gitarde a pane Čápe

a také lidé ve vedení Moravské vodárenské a lidé ve vedení Veolie, tzn. pánové Bernarde, Marčíku, Tejchmane, Faltýnku -ČSSD-ANO, Tesaříku - ČSSD, Kosatíku, Krmášku  ....), původně vedoucí zástupci měst anebo městských vodáren (např. vytunelovaného Vaku Zlín), kteří jste po vytunelování městských vodáren přešli do vedení Veolie a MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ a tudíž i vy tento žalobní  útok na mne provádíte.

Přinutili jste mne nyní věnovat více než 30 dnů života vašemu žalobnímu útoku. Víme všichni, že to je  útok a že tato doba není konečná. Ta přijde, až žalobu stáhnete anebo prohrajete, ale to může trvat roky.

Děláte vše proto, aby bránit se bylo pro mě drahé. Známe proces soudu a všichni víme, že nic z toho, co musím dělat neuhradíte, např. když nakonce žalobu stáhnete a k jednáním u soudu nedojde."

"Vašim cílem je mě sát energeticky, časově a finančně. OK. To vydržím a aby lidé, na které jsou směřované podobné žalobní útoky, útoky ustáli, ušetřili čas, energii a peníze, zpřístupnuji zdarma všem mé VYJÁDŘENÍ K SOUDU, včetně důkazů o tom, co jste zač.

Dávám ho k dispozici a souhlasím s

POŘIZOVÁNÍM SI KOPIÍ"

Jsme za půlkou.👏 Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Proč? Protože občané ČR jsou jediní, kteří vše kolem vody platí.

My, občané podepsaní pod peticí požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava ČR garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. 

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Nadační fond PRAVDA O VODĚ (NFPOV) zdokumentoval praktiky Veolie, obsah "žalob", vyjádření žalovaných i závěry soudů a vše zdarma veřejnosti zpřístupnil

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Věra Subotová
Věra Subotováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Dobrý den, děkuji za Vaši neúnavnou a velmi potřebnou práci. Když jsem na váš popud začala sledovat arogantní jednání politiků, věřte o to více mě to nakoplo a nesmíme dovolit aby takto beztrestně konali. Ještě jednou upřímné díky a přeji plno sil do další práce.
Václav Kanta
Václav Kantahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!- 150 Kč
Daniel Suk
Daniel Sukhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji. - 300 Kč
Pampeliška
Pampeliškahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Voda je základ pro život na zeměkouli a ne výdělečná činnost pro někoho. 200 Kč
Jiří Burian
Jiří Burianhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Zdravím a přeji, ať se Vám podaří vyhrát spravedlivý boj proti jedné z lumpáren dnešní doby, J. Burian. - 500 Kč
Bohdan Klapka
Bohdan Klapkahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a ...
Pavel Andres
Pavel Andreshttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Děkuji Ing. Radku Novotnému i všem ostatním, kteří pro nás ostatní brání vodu. 300 Kč
Jan Dědík
Jan Dědíkhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili. Ať žijeme šťastni! - 1 000 Kč
Zbyšek Lorenz
Zbyšek Lorenzhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Podporuji. - 300 Kč
Josef Řihák
Josef Řihákhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Pane Radku moc si Vás vážím a děkuji za vaši odvahu a statečnost ! - 500 Kč
Václav Rokyta
Václav Rokytahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Jsem důchodce a obdivuji Vaše aktivity. Přeji Vám pevné zdraví a hodně energie do veškerého dalšího konání. - 500 Kč

Žádné žaloby koncernů nemusí řešit, pokud koncerny u české vody nebudou. Místo nich nechť soudy řeší zrušení tunelů vodáren. Souhlasíte? Pak se přidejte.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬