Veolia a její korupční jednání a know-how v profilu Veolie od Public Citizen

Nezisková organizace Public CITIZEN, v profilu Veolie přímo uvádí kapitolu Korupce

„Píárová“ presentace koncernu Veolia je tato: Oblast dodržování etických a právních norem, nulová tolerance korupce, diskriminace a kartelových dohod patří trvale k prioritám skupiny Veolia. Etický kodex je …

Reálná presentace koncernu Veolie od nezisková organizace Public CITIZEN říká zcela něco jiného

Tato nezisková organizace vypracovala profil Veolie: A Corporate Profile a tento  dokument zveřejnila www.wateractivist.org.

Na strany 3-4 přímo zařadila kapitolu o korupci Veolie:

Je dobře známo, že společnost používá úplatky k získání smlouvy o vodě. Opravdu zdá se zdá, že korupce je součástí jejich podnikové kultury. V polovině roku 1996 bylo 5 z 13 ředitelů na hlavní desce Vivendi / Generale desSpolečnost Eaux byla vyšetřováno z důvodu korupce (většinou ve spojení s jejich pracovními místy s jinými společnostmi. Často je velmi obtížné získat dostatečné důkazy a najít soudní systémy ochotné spolupracovat na stíhání. Některé z nejvýznamnějších nedávných odsouzení za podplácení úředníků Vivendi a jejich mnoha dceřiných společností a přidružené společnosti jsou uvedeny níže. Všechna přesvědčivá byly získány v USA a Evropě. 

Fr. dokument odhaluje také korupční praktiky fr. koncenrů a to jak díky tomu SUEZ a Veolia prostřednictví zkorumpovaných politiků a bohatnou na vodě
„It is well known that the company will use bribery to obtain water contracts. Indeed, corruption appears to part of their corporate culture. In mid-1996, five out of 13  directors on the main board of Vivendi/Generale des Eaux were under investigation for corruption (mostly in connection with their jobs with other companies). 16 However, it is often very difficult to obtain sufficient evidence and to find court systems willing to cooperate in prosecutions. Some of the most significant recent convictions for bribery involving officials of Vivendi and their many subsidiaries and affiliates are listed below. All of the convictions were obtained in the U.S. and Europe.“

Profil VEOLIE

ke stažení ZDE

nebo klikněte na obrázek

veolia -profil

I proto prosazujeme:

  1. Odsun koncernů od české vody
  2. Odpovědnost politiků za tunely vodáren.
  3. Vrácení priorit a zájmů lidí do správy vody.
  4. Garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR
  5. 10 principů, které nastaví správu vody jako službu, ne kšeft k doklování zisků
  6. Řešení sucha, stavu trubek a čistity vody, netunely vodáren a kolonizaci monopolu

Informování lidí a obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Podobné články