Public Citizen popsal korupční jednání a know-how Veolie

Nezisková organizace Public CITIZEN, v profilu Veolie přímo uvedla kapitolu Korupce

Oficiální prezentace Veolie:

„Píárová“ presentace koncernu Veolia je tato: Oblast dodržování etických a právních norem, nulová tolerance korupce, diskriminace a kartelových dohod patří trvale k prioritám skupiny Veolia. Etický kodex je …

Rozbor od Public CITIZEN:

Tato organizace vypracovala profil Veolie: A Corporate Profile a ten zveřejnila. Máte ho k dispozici: ZDE

Korupce ve Veolie:
Je dobře známo, že společnost používá úplatky k získání smlouvy o vodě. Opravdu zdá se, že korupce je součástí jejich podnikové kultury. V polovině roku 1996 bylo 5 z 13 ředitelů na hlavní desce Vivendi / Generale des Eaux vyšetřováno z důvodu korupce.

Na str. 3-4 Rozboru je kapitola o korupci Veolie, zde je uvedeno:

„It is well known that the company will use bribery to obtain water contracts. Indeed, corruption appears to part of their corporate culture. In mid-1996, five out of 13  directors on the main board of Vivendi/Generale des Eaux were under investigation for corruption (mostly in connection with their jobs with other companies). 16 However, it is often very difficult to obtain sufficient evidence and to find court systems willing to cooperate in prosecutions.

Some of the most significant recent convictions for bribery involving officials of Vivendi and their many subsidiaries and affiliates are listed below. All of the convictions were obtained in the U.S. and Europe.“
 
—-

„Je všeobecně známo, že společnost používá úplatky k získání smlouvy o vodě. Opravdu zdá se zdá, že korupce je součástí jejich podnikové kultury. V polovině roku 1996 bylo 5 z 13 ředitelů na hlavní desce Vivendi / Generale desSpolečnost Eaux byla vyšetřováno z důvodu korupce (většinou ve spojení s jejich pracovními místy s jinými společnostmi. 

Často je velmi obtížné získat dostatečné důkazy a najít soudní systémy ochotné spolupracovat na stíhání. Některé z nejvýznamnějších nedávných odsouzení za podplácení úředníků Vivendi a jejich mnoha dceřiných společností a přidružené společnosti jsou uvedeny níže. Všechna přesvědčivá byly získány v USA a Evropě.“z

—–

Profil Veolie ke stažení ZDE nebo klikněte na obrázek

veolia -profil

Dokument o korupčních praktikách:

Fr. dokument Jak korporace bohatnou na vodě z kterého je výše uvedená ukázka, odhaluje korupční praktiky fr. koncernů a to jak SUEZ a Veolia prostřednictví zkorumpovaných politiků a bohatnou na vodě.

—–

Seznam doporučení a kroků, které by měly být podniknuty v reakci na tyto informace:
  1. Odsun koncernů od české vody.
  2. Prosadit odpovědnost politiků za tunely vodáren.
  3. Vrátit priority a zájmy lidí do správy vody.
  4. Prosadit garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.
  5. Realizovat 10 principů, které nastaví správu vody jako službu, ne kšeft k dolování zisků.
  6. Řešit sucho, stav vodárenských trubek a čistotu vody, ukončení tunelů vodáren a kolonizace ČR.

 


Jsou pro vás tyto informace užitečné? Pak je sdílejte a podpořte projekty nadace.

Převodem na transparentní účet nadace u ČSOB
966665/0300 nebo rychlou QR platbou

200 Kč
500 Kč
1000 Kč

anebo přes darujme.cz

 

děkujeme

Podobné články