Cena vody 2018: Vodovody a kanalizace Vsetín 80,73 Kč/m3

Městy ovládaná okresní vodárna Vodovody a kanalizace Vsetín

Cena vodného se nebude pro příští rok 2018 na Valašsku zvyšovat a zůstane na úrovni cen roku 2016 a 2017. Cena stočného se zvyšuje o 1,10 Kč/m3. Cena je dána finanční analýzou projektu Čistá řeka Bečva II. Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) jako investor je povinno finanční analýzu dodržovat. Takto příznivou zprávu máme pro naše odběratele.

Je to výsledek dobře nastaveného postupu při provozování velkého investičního projektu Čistá řeka Bečva, a to jak I., tak II. etapy. Dále se na stagnaci cen podílí i důsledné řízení nákladů společnosti. Některé procesy byly přenastaveny a postupně provedeny změny tak, aby výsledkem byla optimalizace provozních nákladů s cílem jejich snížení.

Cena vodného a stočného bude proto v roce 2018 ve výši 70,20 korun za metr krychlový bez DPH. S DPH 15 % pak bude vodné a stočné celkem 80,73 Kč za m3, z toho vodné 45,66 Kč a stočné 35,07 Kč za m3.

Je třeba upozornit, že kubík znamená tisíc litrů kvalitní pitné vody, neboť jen tak si mohou odběratelé provést srovnání ceny například s 1,5 litru vody v PET lahvi.

Pokud jeden odběratel spotřebuje v roce 2018 stejné množství m3 jako v roce 2017, zaplatí za služby spojené s dodávkou vody a odváděním odpadních vod pouze o 44 Kč více. Každý den tak zaplatí za vodné a stočné v průměru 6,43 Kč.

V celé České republice by v příštím roce mělo zdražit vodné a stočné v průměru o jedno až dvě procenta. Případné větší zdražení by se mohlo týkat společností či obcí, které investovaly za pomoci evropských dotací a nastavený finanční model investice vyžaduje generování peněz z vodného a stočného. Průměrná cena vodného a stočného v ČR nyní činí kolem 83 korun s DPH za metr krychlový.

Stav vodoměru k 31. 12. 2017 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanoven technickým propočtem, není proto nutné, aby odběratelé stavy hlásili.

Podobné články