Další zlínský zázrak: Voda zlevnění o korunu a za 85 let již bude zdarma

Cena vody na Zlínsku zlevní o jednu korun –  Bravó, bravó

Plácá se po ramenou primát(or)  Zlína Adámek (STAN) a šéf Vaku Zlín Březík.  A okamžitě troubí do novin, že ještě před pár léty byla voda na Zlínsku téměř nejdražší v republice, teď se její cena kolem průměru a v roce 2018 dokonce klesne o korunu, což se nikde jinde v regionu neděje.

„Fantastický“ pokles ceny, ovšem přišel až poté, co jsem spolu s  Otrokovicemi a Fryštákem po 13 letech u soudu dokázal, že Veolie prodává vodu na Zlínsku díky protiprávnímu komplotu, do kterého bylo zapojeno město Zlín a vedení Vaku Zlín, což potvrdil pravomocně soud.

Sleva o 1 korunu úspěch pro cizince, prohra pro občany

Pokud víte, že od roku 2004 do roku 2017, kdy je voda v rukou Veolie, vzrostla cena vody z 39,5 v roce 2004, na 86,71 v roce 2017.

to je o 120% o 47 Kč/m3

Pak víte, že p. Adámek (STAN) obrovský problém

VOLBY v říjnu 2018

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ  lidé začínají vodě a jednání „politik“ věnovat pozornost a rozumí tomu, že vedení radnice jedná léta v zájmu cizinců. A to je sakra problém! Proto pro občany, kteří  ještě neví, co město na jejich úkor léta páchá, připravila radnice, v čele s panem primát(or)em populistický dárek, kterým se snaží o(h)loupit voliče, kterým neříká to, co léta zkouší před soudy a občany utajit:

„… jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. … Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“

Protiprávní stav pokračuje a jeho udržovatelé, chtějí zůstat u moci. Lidem dál tají pravdu a hledají cestu jak je zmanipulovat a roce voleb po dohodě s koncernem, populisticky:

Zlevní cenu vody o „celou“ 1 korunu

Pantátové z vedení vodárny do doby než jsem vyhrál soudy, dokládající protiprávní jednání vedení vodárny a města Zlín, rozhazovali z peněženek lidí přes 90 mil. Kč ročně. Neposílali lidem do schránek Infokapavky, cílem bylo lidi na vodu neupozorňovat a peníze z nich cucat, dokud vodě nevěnují pozornost. Dnes je cíl stejný, ale díky tomu, že se lidé zajímají, je třeba jimi manipulovat, proto se ve schránkách Infokapavky objevují.

Spoléhají na to, nevíte jak se chovají na valných hromadách vodárny, což se z Infokapavky nedozvíte

jaký zisk jste schválili Veolii

V roce 2004 z Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK Zlín), ohloupení politici prodali, pronajali a bezúplatně vyvedli (zaměstnance, management, právo inkasovat zisk z vody, smluvní portfolio) do společnosti Moravská vodárenská, která je součástí koncernu Veolia,  vše co vydělává. Proces proběhl protiprávně, akcionáři z řad měst a obcí bylo podvedeni, někteří k tomu byli dokonce finančně motivováni (město Zlín cca 30 mil.). Toto potvrdil pravomocně Vrchní soud v Olomouci srovnani-vodare.zl-kraje-ceny vody v letech 08-15koncem roku 2016.

Ceny vodného a stočného od té doby letěla nahoru, až byla nejdražší v celém kraji a málem i v celé republice. V roce 2010 přišel první rozsudek prokazující, že jde o protiprávní tunel. Vedení vodárny Zlín se proti rozsudku odvolalo, ale po dohodě se spolupachatelem tunelu, městem Zlín, které za tunel i drahou vodu nese největší odpovědnost, růst cenu vody začalo brzdit, protože lidé již začali vodě věnovat pozornost a volby jsou pro Hady na radnicích obrovský stres.

V roce 2017 nabyl právní moci rozsudek soudu

Potvrzuje, že Veolie má vodu na Zlínsku v rukou díky protiprávnímu komplotu na kterém se podílelo město Zlín a vedení Vaku Zlín.

Co teď? Jak oblbnout lidi  a udržet vodu v rukou koncernu?

Říká si vedení radnice a Vaku Zlín:

  1. nesmíme podat žaloby nebo je musíme podat tak, aby Smlouva o nájmu a provozování zůstala v chodu
  2. škody necháme promlčet, na stamiliónové dotace kašleme
  3. lidem hodíme kost v podobě snížení ceny vody o korunu z 86,71 na 85,71 korun.

Potentáti města, přes dosazení svých lidí do ve vedení Vaku, maskují zvrhlost, kterou na lidech léta páchají. Vždyť, aby se cena vody na Zlínsku dostala na úroveň ceny vody v sousední Kroměříži,  bude tandem Adámek / Březík držet na uzdě Veolii 11 let, kdy cena vody bude muset klesat každý rok o korunu! Ale to není cíl, že?

Spoléhá, že lidé nemají informace a proto vypouští volební populistickou mlhu: „Trend je v našem případě patrný a nevybavuji si v současné době žádné jiné město, kde by cena vody také klesala,“ bije se v hruď  primát(or) Adámek (STAN).

Adámek

Realita je taková, že v okresech Zlínského kraje je voda o pět a více korun levnější proti Zlínu, protože zde voda zůstala v rukou samospráv a nebyl instalován tzv. provozní model/tunel. Funguje logický smíšený model, kdy se o vodu i trubky stará vlastník a tím jsou města a obce.

Zajímá, vás zda voda bude zlevňovat ve Zlíně i dál?

bernardVedení Moravské vodárenské, bláboly o dalším poklesu cen do éteru raději nepouští a k dalšímu snižování ceny se staví  zdrženlivě. „Cenu vodného a stočného pro rok 2019 nemůžeme v tuto chvíli předvídat. Dlouhodobě se ale ve spolupráci s VaK Zlín snažíme rozvíjet vodárenskou infrastrukturu a vytvářet tak prostor pro budoucí úspory,“ nastínil ředitel Moravské vodárenské Martin Bernard, bývalý ředitel Vaku Zlín, který protiprávním komplotu v letech 2001-2004 asistovala a pak přeskočil do náruče (nebo zadnice?) Veolie.

Vedení vodárny Zlín na rozdíl o Bernarda z Veolie ovšem hlásá pohádky

„Nejde o jednorázové populistické snížení vody jen na příští rok. Smluvně zajištěný závazek nezvyšování ceny vody zásadně jen o inflaci platí i pro příští roky. Cena vody tak bude i v příštích letech nižší, než je letos,“ nastínil předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík.

V této větě popřel úplně všechno – růst cen, jejich zmrazení i jejich pokles, nebo čtu špatně?

On je to velmi podivný správce vody pro občany

Okolní vodárny v rukou měst mají ceny vody daleko nižší a na vodu v rukou cizinců mají svůj názor

O dvě koruny se voda zdražila na Kroměřížsku, kde patří vodárny městům a obcím. Lidé zde platí léta nejméně v kraji. Kubík vody tam stojí necelých 76 korun. Za zvýšením cen stojí inflace, zdražení elektřiny a např. nařízení ministra životního prostředí, kdy podnik již nemůže ukládat kaly z čistíren odpadních vod přímo na skládky. „Musíme to řešit s firmami, které také zdražily. Kalů vyvážíme 7 tun ročně,“ upřesnil Lejsal, ředitel městské vodárny Kroměříž, která snížení ceny na Zlínsku považuje za „gesto“.

O více než korunu, na 80,73 korun, se zvedá cena na Vsetínsku, kde se v posledních dvou letech nehýbala. Kvůli projektu Čistá řeka Bečva, v rámci něhož se díky štědrým dotacím od státu staví a opravují kanalizační rozvody i čistírny, se muselo zvyšovat stočné. Byla to podmínka dotace. „Musíme teď stočné zvyšovat každý rok, abychom získali peníze na další obnovu kanalizace. Pokud by to v podmínkách nebylo, nedělali bychom to,“ ujistil šéf Vodovodů a kanalizací Vsetín Michal Korabík.

Na Uherskohradišťsku, vodárna zdražila ze 75,90 na 78,54 korun. V některých částech Uherského Hradiště a v Bílovicích, Bojkovicích a Kunovicích to bude o něco více, protože se tam musí zvýšit stočné podobně jako na Vsetínsku kvůli poskytnutým dotacím na opravu tamní infrastruktury.

Zlín v čele s Adámkem/Březíkem  bezpečně vede s cenou o korunu sníženou na 85,71 v roce 2018 – populismus a manipulace.

Tuto tabulku v Březíkové Infokapavce nenajdete. Srovnání ceny vody 2017 a 2018 Zlínský kraj

okres                             cena vody m3        prodejce vody

Kroměříž                 74,91 / 76,86            města

Uherské Hradiště   75,90 / 78,54            města

Vsetín                      79,47 / 80,73            města

Zlín                           86,71 / 85,71           Veolia

Tunel do roku 2034?

O ukončení tunelu Vaku Zlín, resp. o dvou smlouvách, na základě nichž firma Veolie disponuje s majetkem Vaku Zlín, rozhoduje zlínský okresní soud. Vrchní soud v Olomouci koncem roku 2016 pravomocně rozhodl, že valná hromada 30.4.2004 VaKu Zlín, kde darebáci na základě lží a manipulací i finančních motivací, byla protiprávní. Představenstvo Vaku nikdy nebylo pověřeno uzavřít smlouvy s Veolií a na celém protiprávním komplotu se podíleli Veolia, město Zlín a vedení Vaku Zlín. Proto rozumní akcionáři, kteří hájí zájmy lidí a vodárny se brání tunelu přes soudy a požadují, vrácení vody a podniku i neoprávněného obohacení do rukou samospráv.

Zdroj: https://zlin.idnes.cz/cena-vody-2018-zlin-kromeriz-vsetin-uherske-hradiste-f8l-/zlin-zpravy.aspx?c=A171212_370105_zlin-zpravy_ras

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá 🙂
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

https://pravdaovode.cz/novinky/tz-25-11-16-soud-konce-tunelu/

 

Podobné články