Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. Oldřich Vlasák? Vaku H.Králové, Veolie nebo O. Vlasáka?

Ing. Oldřich Vlasák patří  mezi tzv. „politiky“ ODS, kteří působili v orgánech městských Vodovodů a kanalizací a z pozic členů představenstva a čelních představitelů velkých měst, řídili organizovaný proces, kterým z městské vodárny byla vyvedena, prodána a pronajata správa monopolu vody a právo inkasovat zisk z vodného a stočného do rukou soukromých společností.

Role některých „politiků“ na Hradecku byla podobná jako role pana Libého (ODS) v Chrudimi, p. Čtvrtečky (ODS) v Náchodě, Wolfa a Jiránka (ODS) v Kladně či Neumanna (ODS) v Mělníku nebo Soldána (KDU) ve Zlíně, Tesaříka (ČSSD) v Olomouci, Faltýnka (ČSSD-ANO) v Prostějově atd. …

Jeho ochotu činit kroky, aby koncerny ovládly správu monopolu vody na místo městských vodáren, možná od samého počátku vysvětluje článek z roku 2004, který mimo jiné informuje, že p. Vlasák již v roce 2000 uspořádal raut s názvem Číše vína s primátorem a akci platila francouzská vodárenská společnost, která se zajímala o vstup do Vak Hradec Králové.

22.7.04-HK-Kupujeme-drahou-zidli

Pan Vlasák z pozice místopředsedy představenstva Vak HK a primátora města H. Králové spoluřídil organizovaný proces na jehož konci došlo k instalaci Veolie do postavení subjektu ovládajícího monopol vody na Královéhradecku, místo městské vodárny Vak HK.

 • Město H. Králové, kterému „velel“, tento proces spustilo tím, že vyzvalo vedení Vak HK (ve kterém seděl i p. Vlasák), aby vyhlásilo poptávkové řízení …
 • Poptávkové řízení bylo zastupitelům presentováno falešně jako VSTUP strategického partnera DO Vak HK.  Žádný koncern do Vak HK nikdy nevstoupil a byl realizován pravý opak.
 • Město H. Králové, jako většinový akcionář Vak HK, podalo dne 13.6.2005 žalobu na poslankyni Orgoníkovou, která upozornila občany i zastupitele a primátora Divíška (ODS) (přišel do vedení města za p. Vlasáka, který odešel do Bruselu), dopisem i veřejným vyjádřením a sběrem podpisů pod petici za zachování správy vody v městské vodárně. Upozornila lidi a politiky na to, že to, co se realizuje, je pro lidi špatně.

MĚSTO ŽALOBU PRAVOMOCNĚ PROHRÁLO.

 • K uzavření smluv došlo, protože vedení Vaku H. Králové v roce 2005 předložilo starostům na valné hromadě k schválení návrh smluv a tvrdilo, že jsou výhodné. Výhodné jsou především pro koncern, který neměl nic a najednou ovládl na desetiletí monopol vody místo Vak HK a inkasuje zisky, ke kterým neměli přístup.
 • Řada zastupitelů nejen města H. Králové byla k hlasování zmanipulována. Bylo jim slibováno, že pokud odsouhlasí smlouvy s koncernem, pak cena vody poroste pouze o inflaci apod. To se brzo ukázalo jako nestydatá lež.

cena vody

 • Zastupitelé, kteří hlasovali PRO smlouvy přitom byli uvedeni v omyl i v otázce dotací. Bylo jim říkáno, že smlouvy neohrožují stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury. Již od roku 2003 přitom platila Směrnice 11/2003 MŽP, která stanovila, kdo je oprávněný žadatel o dotace z EU a tím byl VAK H. Králové do uzavření smluv s Veolií – tzn. jako provozovatel své infrastruktury.

Mžp

Zastupitelům se lhalo o důvodech ztráty nároku žádat o dotace i poté. EU odmítla dotovat Vaku HK, protože ten uzavřením smluv s Veolií přišel o postavení oprávněného žadatele o dotace a nehodlala zprostředkovaně dotovat zisky koncernu. Místo vyvození odpovědnosti pachatů, „politici“ dál o(h)lupovali lidi a slibovali hory, doly.

O(h)lupování lidí je evidentní i v tomto článku. Ředitel Vak HK v novinách lidem tvrdí, že prostředky na investice může Vak HK získat od měst, od Veolie a od lidí, ale je to hloupost, protože VŽDYCKY vše NAKONCE zaplatí pouze lidé. 

Buď napřímo v ceně vody městské vodárně nebo z daní přes rozpočty měst anebo v ceně vody přes koncerny, kterým navíc zaplatí zisky.  

Uzavřením smluv s Veolií byl Vak HK zbaven postavení oprávněného žadatele o dotace z EU a díky „politikům“ stejně jako Zlín, Praha, Kladno, Mělník, Prostějov, Chrudim nebo Severní Morava nikdy žádné dotace z  EU NEDOSTAL.

 

Práci představenstva Vak HK a p. Vlasáka, popsal dohledný orgán kapitálového trhu Komise pro cenné papíry.

Co a jak se dělo, popsala KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY v rozhodnutí ze dne 30.9.2005. Ta komplot kolem Vak H. Králové vyšetřila a potvrdila. Nic na tom nemění, že Prezídium KCP toto rozhodnutí zmírnilo. Jestli je pokuta vodárně za manipulace s informacemi 1 mil. Kč nebo 700 tis. Kč, když městská vodárna a celý region Hradecka přijdou o příležitost čerpat např. stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury, je opravdu jedno.

 1. Zpráva emitenta Vak Hradec Králové – registrovaného cenného papíru v roce 2004 neobsahovala informace o probíhajícím poptávkovém řízení na „Spolupráci a vstup strategického partnera do společnosti Vak H. Králové.
 2. V pololetní zprávě emitenta cenného papíru v roce 2004 použil klamavé a zavádějící údaje o předpokládaném vývoji společnosti. Upřednostnil při poskytování informací o poptávkovém řízení majoritního akcionáře Statutární město Hradec Králové.
 3. Omezil právo akcionáře na informace, když za vyhotovení stránky listin stanovil účelově částku 15 Kč/stránku, dle „vytvořených Pravidel poskytování listin akcionářům.“

Ing. Oldřich Vlasák působil jako:

 • Místopředseda představenstva městy ovládané společnosti Vodovody a kanalizace H. Králové, a.s. (Vak HK) od října 2003 do 31.ledna 2006.
 • Primátor Statutárního města H. Králové, 1998 a 2004 odešel z této funkce v roce 2004, kdy se dostal do Evropského parlamentu
 • V orgánech Vak HK až do konce ledna 2006, kdy již byl monopol správy vody vyveden do rukou koncernu.
 • V představenstvu Vak HK během celého procesu, kterým „politici“ zevnitř městské vodárny koncern k vodě instalovali.
 • Člen představenstva Vak HK, které na valné hromadě starostům, předložilo akcionářům návrh, aby schválili smlouvy s koncernem v polovině roku 2005.
 • Ve vedení města H. Králové, které dalo podnět představenstvu Vak H. Králové, aby vyhlásilo „Poptávkové řízení“ na ÚDAJNÝ vstup strategického partnera do Vak H. Králové.
 • Nějakou dobu jako Předseda Svazu měst a obcí České republiky
 • Poslanec Evropského parlamentu od 20.8.04 – 30.6.2014
 • a také ZDE  a také ZDE

Poté, co Vlasáka odmítli lidé zvolit do zastupitelstva, tak do senátu, ho zaměstnaly koncerny ve „vodárenském“ sdružení SOVAK, jehož představenstvu již druhé desetiletí ovládají, jako ředitele a současně člena představenstva. Což je obvyklá praxe koncernů.

V zahraničí již odhalili toto:

najímají vlivné lidi - při dmlouvání smluv

Fr. dokument: Voda vydělává, aneb jak korporace bohatnou na vodě?

O tom, co se kolem Vak HK dělo, kdo to řídil a pro koho, vypovídá obsah následujících materiálů:

 • Stanovisko AK Toman Devátý

 

29.11.04-toman-devaty-Glosana-Vakhk_1 č 29.11.04-toman-devaty-Glosana-Vakhk_2 č.

 

Po celé ČR platí: Aby koncerny ovládly správu monopolu vody v regionech ČR a začaly inkasovat zisk z vodného a stočného, museli jim k monopolu vody otevřít dveře „politici“ a tyto dveře se otevírají pouze ZEVNITŘ městských vodáren a měst.

podpořte nás - infa a soudy

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. Hana Orgoníková? Vaku H. Králové nebo fr. Veolie?

Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. František Barák? Fr. koncernů Veolia či Suez?

Válka s mloky ve sněmovně? Zákon zpoplatní lidem dešťovou vodu a to zvýší cenu stočného

 

 

 

Podobné články