VAK H. KRÁLOVÉ A PREZIDIUM KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY ZE DNE 15.3.2006
VAKU H.KRÁLOVÉ DOSTAL POKUTU 700 TIS. KČ. VEDENÍ VAKU PORUŠILO ZÁKON, KDYŽ POUŽILO KLAMAVÉ A ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE ...

"Politici" ve vedení Vak H.Králové páchali celou řadu protiprávních kroků, především cílené neposkytování pravdivých a úplných informací

  • "Zpráva emitenta Vak Hradec Králové - registrovaného cenného papíru v roce 2004 neobsahovala informace o probíhajícím poptávkovém řízení na „Spolupráci a vstup strategického partnera do společnosti Vak H. Králové.
  • V pololetní zprávě emitenta cenného papíru v roce 2004 použil klamavé a zavádějící údaje o předpokládaném vývoji společnosti. Upřednostnil při poskytování informací o poptávkovém řízení majoritního akcionáře Statutární město Hradec Králové.
  • Omezili právo akcionáře na informace, když za vyhotovení stránky listin stanovil účelově částku 15 Kč/stránku, dle "vytvořených Pravidel poskytování listin akcionářům.“

Rozhodnutí Prezídia KCP zdarma ke stažení

Opakoval se scénář, který soudce Weinštuk v kauze Vak Zlín popsal takto:

Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Škoda 700 tis. Kč, způsobená smíšené vodárně Vak H.Králové přesáhla výši škody velkého rozsahu a měla být po pachatelích vymáhána. Dle šetření NF PRAVDA O VODĚ, nikdy vymáhána nebyla a "politici" ji potichu nechali promlčet. Zaplatil ji Vak a to  znamená nakonec lidé.

Nikdo z pachatelů ve vedení Vak H.Králové tuto škodu způsobenou akcionářům Vak H. Králové (z 90% jde o obce) nikdy neuhradil.

PRVNÍ ROZHODNUTÍ KCPv kauze komplotu kolem Vak H. Králové

Děkujeme, že nám stále více lidí pomáhá sebe a vodu bránit

Obranu  vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nedostáváme ani korunu. Proto můžeme odhalovat protiprávní jednání politiků.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům občanů, je ve svobodném státě neakceptovatelný

Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé se postavili protiprávní komercionalizaci vody v ČR i přes soudy a ty potvrzují, že se dějí nekalosti  na úkor lidí a státu.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování