ROZHODNUTÍ PREZÍDIA KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY ZE DNE 15.3.2006
VAKU H.KRÁLOVÉ SE UKLÁDÁ POKUTA 700 TIS. KČ. PORUŠIL ZÁKON O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, V POLOLETNÍ ZPRÁVĚ POUŽIL KLAMAVÉ A ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE O BUDOUCÍM VÝVOJI SPOLEČNOSTI

Závěr: Vak H.Králové spáchal celou řadu správních deliktů, především neposkytování informací

"Zpráva emitenta Vak Hradec Králové - registrovaného cenného papíru v roce 2004 neobsahovala informace o probíhajícím poptávkovém řízení na „Spolupráci a vstup strategického partnera do společnosti Vak H. Králové.

V pololetní zprávě emitenta cenného papíru v roce 2004 použil klamavé a zavádějící údaje o předpokládaném vývoji společnosti. Upřednostnil při poskytování informací o poptávkovém řízení majoritního akcionáře Statutární město Hradec Králové.

Omezil právo akcionáře na informace, když za vyhotovení stránky listin stanovil účelově částku 15 Kč/stránku, dle "vytvořených Pravidel poskytování listin akcionářům.“

ZDARMA ke stažení