BŘEZÍK Z VAK ZLÍN VYHROŽUJE TRESTNÍM OZNÁMENÍM TĚM, KTEŘÍ V ČT INFORMUJÍ, JAK A KDO Z MĚSTA A VAK ZLÍN REALIZOVAL TUNEL VAK ZLÍN

O tunelu Vak Zlín relizovaném s nájezdníky kolaborujícími politiky Zlína a vedením Vaku Zlín, ví od 22.3.2015 celá ČR,
ČT2 odvysílala: Megapodvod s vodou

Nastává panika mezi těmi, kteří kryjí lumpárnu, odvolávají se proti rozsudkům, nechávají téct stamiliony od lidí do ciziny. Již 23.3.2015 zasedá mimořádné jednání Rady města Zlín, k Vaku.

Vedení magistrátu města Zlín nejdříve přizná, že provozní model s fr. koncernem Veolia, který byl zaveden v roce 2004 na popud magistrátu města Zlín, je pro Vak Zlín nevýhodný.

Pak Adámek a jeho parta ukážou, co jsou zač.

Místo obranyl idí,  aby se vyhli náhradě škod a povinnosti tunel ukončit,  vyzvou (pověří) vedení Vak  Zlín (v čele s nastrčený Březíkem) jednat s žalobci o stažení žalob.

Lidi i vodu obětují, stamilióny také a pravdu o tunelu zkusí zamést pod koberec tím, že se pokusí zabránit nabytí právní moci rozsudků, aby se lidé nic nedozvěděli.

V důvodové Zprávě pro Radu města Zlín, právník města Zlína a budoucí člen dozorčí rady Vaku Zlín, Oldřich Hlaváček, OldrichHlavacek@zlin.eu, uvádí:

Přizná, že za tunel odpovídá město Zlín

 • Statutární město Zlín coby hlavní akcionář v letech 2001-2004 stálo o zavedení tzv. provozního modelu, resp. rozdělení společnosti na infrastrukturní a provozní část, a vstup strategického partnera do tzv. provozní části.

Přízná, že město Zlín (konkrétní lidé - včetně Adámka - STAN) nese odpovědnost za škody způsobené Vaku a lidem

 • Se soudním zneplatněním valných hromad společnosti Vak Zlín jsou spojena rizika pro SMZ – zjm. pak riziko náhrady škody vůči společnosti i strategickému partnerovi v řádech stovek miliónů korun

Chce se vyhnou odpovědnosti i náhradě škod -  navrhuje smír...

 • Nynější situace je pro všechny dlouhodobě neudržitelná. Zřejmě optimální řešení je uzavření dohody stran všech sporů a dosažení smíru. ... musí dojít ke změně podmínek smluvních dokumentů uzavřených t.č. mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a společností Moravská vodárenská (Veolia) tak, aby došlo k narovnání podmínek provozního modelu, který je v současné podobě pro Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. nevýhodný.

Březík ty, kteří od roku 2002 přes soudy brání lidi, vodu a vodárnu "olízl"

 2.4.2015 mi zasílá Březík dopis, ve kterém mě žádá, abych jako vodárenský odborník pro vedení Vaku Zlín, udělal přednášku o "možném rozvoji Vaku Zlín". Za přednášku nabízí peníze a chce slevu pro vodaře.

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás nejen jako na akcionáře společnosti VaK Zlín, a.s, ale především jako na odborníka, který se v našem oboru podnikání pohybuje již déle než 15 let. V souvislosti se změnou, která nastala v představenstvu naší firmy a s ohledem na to, že připravujeme valnou hromadu,  bych Vás rád požádal o přednášku na téma: Možnosti  dalšího potenciálního vývoje VaK Zlín, a.s..

(variantní řešení vývoje společnosti VaK Zlín  podle rozhodnutí soudu,  respektive finanční, právní, organizační a personální dopady a příprava společnosti na potencionální směry vývoje)

Prosím o potvrzení, abychom našli vhodný termín co nejdříve (předpokládáme slevu pro vodaře).

Pěkný den

Ing. Svatopluk Březík

Předseda představenstva

Jsem přesvědčen, že Březík je nominant tunelářů a manipulátor. Nevěřím mu, nepovažuji ho za manažera, ani za člověka, jednajícího v zájmu Vaku Zlín a lidí.

Co je Březík zač?

V roce 2014 jsem podruhé vyhrál soud o neplatnost tunelářské valné hromady Vak Zlín 30.4.2004 a tím otevřel dveře k:

 • vrácení správy vody do rukou měst,
 • ukončení vyvádění zisků z vody do ciziny
 • stamiliónovým dotacím z EU na obnovu trubek pro celý region

Březík přišel od vedení Vaku Zlín v roce 2015 a léta se proti rozsudkům, které výše uvedené umožnují odvolával.

Jeho "nadšení" pro krytí komplotu plyne z měsíční odměny vyšší, než bere primátor statutárního města Zlín. Zadání od těch co do funkce nominovali má jasné. Oddálit nabytí právní moci rozsudků. Oslovit města, nabízet výhody – tu místo v orgánech Vaku, tu se „zajímat“ o to, co potřebují financovat.

Vyvrcholení Březíka nastalo, když jsem dosáhl koncem roku 2016 pravomocné rozsudky, které potvrdily, že provozní tunel s Veolií byl realizován protiprávně.

Březík a jeho parta podali žalobu a požadují, aby soud určil, že smlouva s Veolií o provozování, díky které Vak přišel o zisky i o stamiliónové dotace z EU

JE PLATNÁ

Názor na to, co je Březík, si tím udělá každý sám

Proto mu hned 2.4. odpovím, že mu zasílám písemně a ZDARMA odkazy na důkazy o protiprávním tunelování vodárny. Má odpověď na nabídku je shrnuta do jediné věty:

"Nelze napravit, ani rozvíjet právně relevantně něco, co bylo zavedeno protiprávně, je to neplatné a jde o tunel - tečka."

Darebáci chtějí zamést odpovědnost za škody v řádech stamiliónů!

Vše má být ututláno, ačkoliv lidé na Zlínsku přichází o stamilióny. Patrně z těchto peněz kape i něco k některým politikům za proradnost. Ti totiž neřeší ani nemožnost čerpat stamilióny z dotací EU na obnovu infrastruktury.

Následuje pokus nás zkorumpovat

Některým starostům je nabídnuto:

Řekněte si, co chcete, my vám to splníme, ale nejdříve stáhněte žaloby.

Za mnou přijel člověk, který mi za pravdaovode.cz nabídl 49 mil. Kč, když doplním Slovensko. Prý zůstanu dál tváří webu a budu mít i zaslouženou odměnu za to co léta dělám!

Nejdříve za mnou přijel člověk ze Slovenska a nabídl ZDARMA 49% podíl ve společnosti, která údajně prodává vodárenské technologie z Ruska, se základním kapitálem 100 mil. Kč.

Poslal jsem ho za panem Kyncelm z SmVaku :-), který byl v rukou Japonců a Španělů

Pak se objeví další pán, který rovnou nabídl peníze

49.000.000 Kč za portál www.pravdaovode.cz

Samozřejmě  prý zůstanu tváří portálu a budu ho moci díky penězům pozvednout a bla, bal, bla ... 🙂

Nabídky jsem odmítl, nechal jsem se zkorumpovat a soudy jsem za rok dotáhl k pravomocným rozsudkům

Olízování nezabralo, tak přichází s bič. Březík najímá advokáta, který mě i další lidi má zastrašit.

7.4.2015 se ukazuje, že jsem se nemýlil. Březík dělá to, co mu jeho chlebodárci nařídí i když se tím zcela ztrapní.

Tentýž Březík, který po mne chtěl 2.4.15 odbornou přednášku, uděluje 7.4.2015 plnou moc advokátce Hejdové a pověřuje ji, aby mi napsala, že pevně věří, že si:

"své protiprávní jednání uvědomím a nechám číření informací, dokumentů a důkazů, protože vedení vodárny zvažuje podat na mne trestní oznámení."

Paní Hejdová, mi již ten den zasílá výzvu/vyhružku, kde píše:

Březík vyhrožoval přes p.Hejdovou obdobně i dalším lidem, kteří informují o tom, co se ve vodárně páchá

Má rekace je prostá. Vyzvu p. Hejdovou, ať se seznámí s důkazy. Pokud si myslí, že něco páchám, ať nevyhrožuje a podá trestní oznámení, má povinnost ze zákona. Nepodala. Naopak, rozvázala s Vakem smlouvu.

"Paní Hejdová, pánové ve vodárně vás neinformovali pravdivě o tom, kdo poškozuje vodárnu Zlín a její dobré jméno. Ověřte si fakta, omluvte se a je to vyřízeno. Pokud máte podezření z trestné činnosti, nic nezvažujte, podejte trestní oznámení, jako advokát víte, že to je vaše povinnost. Vaše nynější jednání považuji za vyhrožování - tečka."

Následovalo toto:

 • 7.4.2015 dostává p.Hejdová plnou moc od pana Březíka
 • 7.4.2015 mi zasílá Výzvu, kde neříká pravdu a která obsahuje skrytou výhružku formou možného podání trestního oznámení
 • 20.4.2015 Obdržela paní Hejdová ode mne výzvu ať doloží, kde neříká pravdu, dále informace a žádost o omluvu. Dále výzvu, ať podá trestní oznámení, pokud má podezření, že něco páchám.
 • 20.4.2015 Seznámila "Březíka a jeho partu" s mým vyjádřením a nedostala od nich pokyn, co já dělat
 • 22.5.2015 Upozorňuji paní Hejdovou, že pozici mrtvého brouka akceptovat nebudu
 • 24.5.2015 p.Hejdová se odmítá omluvit.Sděluje: Obsah Výzvy vyjadřuje názor a postoj mého klienta, nikoliv můj osobní názor, jak se mylně domnívám.
 • 25.5.2015 Uzavřela paní Hejdová písemně dohodu s Vakem Zlín o ukončení poskytování právních služeb v této věci.

Paní Hejdová, rezignovala na další zastupování Vaku Zlín v této věci a za měsíc a půl ze spolupráce s "Březíkem a jeho partou" vycouvala.

Na valné hromadě Vaku Zlín se provalilo, že Březíkovi tvořila Veolia materiál, který předložil akcionářům k schválení. Tím Březík a jeho parta ve vedení Vaku definitivně a hned provařili.

Manipulátor Březík na valné hromadě Vaku předkládá starostům k schválení materiály, které mu předala Veolia nebo je od ní stáhl a ani je nečetl

 

Navrhuje starostům, aby odměny vedení vodárny Zlín, platila Veolia 🤑

Tuto absurditu chce, aby schválili akcionáři Vaku Zlín na valné  hromadě. V květnu 2015 se tak provalí, že nové představenstvo vodárny Zlín jsou jen nekompetentní figurky schopné  předložit dokumenty, kde je uvedeno, že je bude platit dceřiná společnost fr. koncernu. Provalí se, co všichni tuší.

Provalí se také, že Svatopluka Březíka úkoluje primátor Zlína p. Adámek a město Zlín ho i platí.

Konají se navíc v rozporu se zákonem neoficiální schůzky některých členů představenstva Vak Zlín s vyvolenými "politiky". Proč? Dostávají insider informace?

 • icon
  "Žaloba" Březíka - na akcionáře Vaku Zlín, který veřejnosti dokládá co Březík skutečně dělá a pro koho


  Březík nikdy nečinil a nečiní kroky:
  1) K prokázání protiprávního jednání darebáků ve vedení Vaku Zlín a ukončení protiprávně realizovaného stavu
  2) K převzetí správy vody zpět do společnosti Vak Zlín
  3) K vydání neoprávněného obohacení na úkor Vaku Zlín a občanů
  4) K náhradě vzniklých škod a vyvození odpovědnosti kolaborantů

  Březík naopak léta činí kroky, aby:
  1) Vak Zlín zůstal v pozici, kdy nemůže čerpat miliardové dotace z EU na obnovu infrastruktury
  2) Byly promlčeny miliónové škody způsobené jednáním "politiků" a vedení Vaku Zlín
  3) Protiprávní stav pokračoval a stamilióny od lidí končily v zahraničí
  4) Správa vody i zisky z vody zůstaly v rukou Veolie

Březíka je jen nastrčená ruka darebáků ve vedení představenstva Vak Zlín. Navolil si ho tam primát(or) Zlína, Adámek (STAN)

Ve funkci je Březík od 15.2.2015. Za cca 12 schůzí představenstva Vaku Zlín bere o cca 1/3 vyšší odměny, než primátor Zlína. Vypouští mediální smog a zakrývá tím lži, manipulace a podvody, což odhalují nyní i lidé přímo ze Zlína.

O tom, co je zač, vypovídají jeho činy, ne jeho "kecy".

Rozsudky prokazují, že "politici" Zlína, kolaborovali s nájezdníky a jsou součástí organizované skupiny, která spáchala protiprávní komplot, kterým byly z Vak Zlín vyvedeny stamiliónové zisky z vody na 30 let do rukou koncernu Veolie. Pan Březík se léta snažil, aby nebyly dosaženy rozsudky, které to potvrzují.

O tom, jak si Březík notuje a Veolií a s těmi, kteří jsou za protiprávní stav ve Zlíně odpovědní, vytváří důkazy Březík i Adámkem sami. V kamarádském duchu s těmi, kdo se účastnili komplotu, např. bývalý ředitele Vaku Zlín Bernardem, který se po vytunelování Vaku Zlín stal ředitel Veolie, která z komplotu profituje, vypouští "kapřík/pstruhy".

Vypouštění se zúčastnil i primátor Zlína Miroslav Adámek, generální ředitel Veolia pro střední a východní Evropu Philippe Guitard, Eva Kučerová, ředitelka komunikace a marketingu.

Zeptal jsem se Březíka, kolik to jeho vyhrožování nám akcionářům stálo Vak Zlín na valné hromadě a on jako klasický manipulátor odmítl odpovědět

Co si o tom myslíte?

 • František Jurásek

  Proč to všechno? Vždyť je to tak jednoduché. Za vším jsou peníze. Zahraniční koncerny se k nám přišly napakovat. Nevýhodné smlouvy uzavřely naši tak zvaní zastupitelé lidu, pochopitelně dostatečně finančně motivovaní a ty občane plať. Jak z toho ven? Nejschůdnější by bylo všechny tyto nevýhodné smlouvy zrušit, popřípadě zavést povinnost vyvést jen 10% ze zisku a zbytek investovat v ČR. Dá se však říci, že je to naše chyba. Co jsme si zvolili to máme.

   

Hájí Březík zájmy občanů nebo potentátů a koncernu?

DÁVÁ VÁM SMYSL ODHALIT DAREBÁKY A VÉST JE K ODPOVĚDNOSTI? PAK SE PŘIDEJTE A POMOZTE NÁM S TÍM

Názor osobností na to, co se děje

 • Jan Tesař Jan Tesař Historik a signatář charty 77
  Přišla opravdu totální a globální moc finančního kapitálu, jehož metodou je zatlačování, až naprosté znehodnocení státu. Dnes jsou zprivatizované nejen průmyslové giganty, banky a pojišťovny, ale i infrastruktura, doprava, voda, lázně, nemocnice, školy ba dokonce privatizovány budou i věznice, fakticky dávno jsou zprivatizovány tajné služby a čeká to i armádu. Vrací se temný středověk, ale s tím rozdílem, že všechno je podrobeno zákonu hmotného zisku. To je ten nejdokonalejší totalitarismus.
 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování