Jak souvisí řešení sucha, zadržení vody a stav infrastruktury a odtok peněz z vodného a stočného do ciziny?

Množí se podobné otázky a nedávno podobný položila paní Barbora Topinková – mimo jiné triatlonistka – tak jsem se rozhodl, že napíšu článek, kde to vysvětlím právě na příkladu triatlonu.

Abyste mohli závodit v triatlonu, musíte umět plavat, běhat a jezdit na kole. Ale to vám nebude nic platné, pokud nebudete mít fyzickou kondici.

Totéž platí ve vodárenství. Je to vlastně triatlon. Abyste mohli lidem vodu dodat, musíte mít vodu = vyřešit sucho, zadržení vody v krajině a musíte ji dodat a odvést = postavit infrastrukturu. Pak může systém fungovat.

Vodu z krajiny odvedete do úpraven vody, poté vodovody přivedete k lidem a od nich špinavou odvedete kanalizací na čistírny odpadních vod a vyčištěnou jí vrátíte do krajiny přírodě. K tomu musíte mít fyzičku, v tomto případě jsou fyzičkou peníze.

Vzhledem k síťovému charakteru vodárenského odvětví, jde o hoooodně peněz – na zdroje vody, přehrady a na vodárenskou infrastrukturu.

Aby byla voda, potřebujete peníze

1) Peníze za vše kolem vody zaplatí nakonec vždy občané

Buď přímo v ceně vodného a stočného (investice vodáren) nebo skrytě z daní (skryté investice realizované městy, státem). Všimněte si, že zde nikde není žádný koncern.

Proto tak záleží na tom, kde končí peníze, které za vodu platíme. Pokud z každé zaplacené 100 Kč odteče 40 Kč do Španělska (sev. Morava takto funguje léta), tak se není co divit, že přestože cena vody lidem stále roste, tak vodárny nemají fyzičku/peníze na řešení sucha, zadržení vody, obnovu trubek atd. a přichází stát/města, který odvětví začnou dotovat z veřejných rozpočtů.

 

Lidé pak platí za vodu 2x poprvé v ceně vody a podruhé z daní.

Růst ceny vody na sev. Moravy

 

Koncerny na vodě vesele bohatnou a z odvětví, kde schází peníze, přitom odtékají miliardy
Téměř 6 miliard jen na severní Moravě
v letech 2000 – 2018

 

2) Pokud chcete koncepčně ve vodárenství řešit – sucho, zadržení vody, obnovu trubek a čistotu vody (ve prospěch lidí a státu), musíte umět plavat, běhat a jezdit na kole a mít fyzičku. To znamená mít v rukou vše zásadní ve vodárenském odvětví 
– vodu
– infrastruktury
– dodávku vody
A musíte mít i fyzičku/peníze – ovládat svobodně bez vlivu a priorit koncernů peněžní toky z vody. Pokud ji máte, pak to může u vás fungovat takto:

 

V ČR si ve vodárenství „triatlon“ svobodně v řadě regionů nedáte

1) Vodu spravují státní podniky povodí řek – OK
2) Infrastrukturu vlastní z 90 % města, obce nebo jejich vodárny – skoro OK
3) Ale dodávku vody mají v rukou ve více než 50% koncerny
A fyzičku, tzn. peněžní toky z vody, ovládají  v ČR koncerny dokonce ze 70 % celého odvětví.
Z naší fyzičky/peněz si v období 2010-2018 jen odčerpaly koncerny dvě desítky miliard jen ze zisků a další peníze odtekly nákladově.

 

POV: odteklo 22 miliard

 

Koncerny si samozřejmě běhají vlastní triatlon, na vlastní triko a mají cíl úplně jinde než města

Ve vodárenství mají zcela jiné priority než lidé. Jejich cíl je, aby peníze, které do odvětví odkudkoliv přitečou, končily v co největším objemu na soukromém účtu koncernu, mimo odvětví v zahraničí.

 

 Jejich prioritou není řešit sucho, zadržet vodu v krajině a obnovovat trubky…

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování lidí, osvětu i obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Podobné články