Voda musí zůstat v krajině, varuje hydrobiolog Jindřich Duras v rozhovoru s Lucií Výbornou

Samotný pohled na vodu v řece není důvod k optimismu

Ohledně sucha jsme za hranou, upozorňuje hydrobiolog Jindřich Duras. Dlouho jsme žili v relativním dostatku vody a neumíme s ní moudře hospodařit. Než abychom s ní zacházeli, zahodíme ji do kanálu, takže odteče. Ve městech nemáme jiné klimatizační médium. Nepotřebujeme vodu v řece, ale v krajině. Vybagrované koryto odvádí vodu z krajiny, ta má podřezané žíly a krvácí. Jsme tak daleko od přirozeného běhu věcí, že situaci nejde jednoduše řešit. Ale musíme začít hned teď.

Spustit rozhovor

Abyste mohli lidem vodu dodat, musíte mít vodu = vyřešit sucho, zadržení vody v krajině a musíte ji dodat a odvést = postavit infrastrukturu. Pak může systém fungovat. Vodu zadržíte, z krajiny odvedete do úpraven vody, poté vodovody přivedete k lidem a od nich špinavou odvedete kanalizací na čistírny odpadních vod a vyčištěnou jí vrátíte do krajiny přírodě. K tomu musíte mít peníze.

Veškeré tyto investice zaplatí nakonec lidé, žádné koncerny.

 

 

Realita v horách není příznivější

Jeseníky květen 2020

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Řešení sucha, zadržení vody a stav infrastruktury bude snazší a levnější, nebudu-li peníze z vodného a stočného téct do ciziny.  Informování lidí, osvětu i obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Podobné články