Čistota vody Klima a změny Sucho a nedostatek vody voda a půda

Voda musí zůstat v krajině, varuje hydrobiolog Jindřich Duras v rozhovoru s Lucií Výbornou

Voda musí zůstat v krajině, varuje hydrobiolog Jindřich Duras v rozhovoru s Lucií Výbornou

Samotný pohled na vodu v řece není důvod k optimismu

Ohledně sucha jsme za hranou, upozorňuje hydrobiolog Jindřich Duras. Dlouho jsme žili v relativním dostatku vody a neumíme s ní moudře hospodařit. Než abychom s ní zacházeli, zahodíme ji do kanálu, takže odteče. Ve městech nemáme jiné klimatizační médium. Nepotřebujeme vodu v řece, ale v krajině. Vybagrované koryto odvádí vodu z krajiny, ta má podřezané žíly a krvácí. Jsme tak daleko od přirozeného běhu věcí, že situaci nejde jednoduše řešit. Ale musíme začít hned teď.

Spustit rozhovor

Abyste mohli lidem vodu dodat, musíte mít vodu = vyřešit sucho, zadržení vody v krajině a musíte ji dodat a odvést = postavit infrastrukturu. Pak může systém fungovat. Vodu zadržíte, z krajiny odvedete do úpraven vody, poté vodovody přivedete k lidem a od nich špinavou odvedete kanalizací na čistírny odpadních vod a vyčištěnou jí vrátíte do krajiny přírodě. K tomu musíte mít peníze.

Veškeré tyto investice zaplatí nakonec lidé, žádné koncerny.

 

 

Realita v horách není příznivější

Jeseníky květen 2020

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Řešení sucha, zadržení vody a stav infrastruktury bude snazší a levnější, nebudu-li peníze z vodného a stočného téct do ciziny.  Informování lidí, osvětu i obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Žádné komentáře

Comments are closed here.

10 principů, jak vrátit do správy vody zájmy lidí podepsalo již přes 31.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE