Cena vody cenová regulace Lobbisti a naháněči koncernů Náprava Sucho a nedostatek vody Zisky z vody

Voda není zboží. Kolik byste chtěli platit za vodu? Chcete ji ZADARMO? … Proberte se

Voda není zboží. Kolik byste chtěli platit za vodu? Chcete ji ZADARMO? … Proberte se

Setkávám se s komentáři, že voda je zboží a otázkami, zda chceme vodu zadarmo. Protože je to propojené téma, rozhodl jsem se na to reagovat a odpovědět na otázku: “Kolik byste chtěli platit za vodu? Chcete ji ZADARMO? … Proberte se”  a také vysvětlit, proč voda není a nikdy nebude zboží.

Voda je dar, ne zboží

Pokud za něco platíme, tak platíme vodné a stočné (ne vodu), tzn. za službu dodání a odvedení vody – Co je to vodné a stočné?. Tuto službu poskytují vodárny, které upraví surovou vodu na vodu pitnou, dodají ji spotřebitelům vodovodním potrubím a pak ji kanalizačním potrubím odvedou na čistírny odpadních vod a tam ji vyčistí a vrátí do přírody – vodu nevyrábí, vodu jen přivedou, lidé ji použijí a poté po použití vyčistí a vrátí zpět přírodě.

Lidé tak využij daru přírody a použijí k tomu službu vodárny – dodávku a odvedení vody, kterou vodárna poskytuje a za tu službu – správně – zaplatí. Tím se z vody nestane zboží.

 

Služba dodávky vody nemá být zdarma 

Podstata problému, na který upozornil a který řeší Nadační fond PRAVDA O VODĚ, není v tom, že platíme za službu dodání a odvedení vody. Za službu zaplatit je v pořádku, tato zdarma být nemůže a nemá. Něco zadarmo znamená, že si toho část lidí neváží, nebude s vodou šetřit a bude s ní plýtvat.

Podstata problému je, že platíme za to, že se z vody stal kšeft. Podstata problému je, komu za službu platíme, jaké má priority a kde naše peníze končí. To znamená, jaká je cena vodného a stočného a k čemu následně slouží naše peníze, které ve vodném a stočném platíme. 

 

Existují dvě možnosti, jak a komu za službu dodávky vody platíme 

a) Vodárnám měst/krajů, jejichž priorita a cíl činnosti je veřejná služba, tzn. obnova trubek, čistá voda a řešení sucha (veřejně prospěšná společnost, která není založena za účelem podnikání – tedy za účelem dosahování zisku)

nebo

b) Platíme vodárnám koncernů a překupníků, jejichž jediná priorita a cíl je vydolovat z dodávky vody a toho, že často protiprávně ovládli monopol správy vody, co nejvíce peněz a to vyvést mimo vodárenské odvětví a mimo ČR, bez ohledu na sucho, stav trubek nebo čistotu vody.

 

Nikdo soudný si nevyplácí zisk, když ví, že mu schází peníze na investice

V ČR toto ve velkém počtu vodáren neplatí. Z odvětví, kde schází miliardy na investice, tečou soukromými penězovody instalovanými mezi lidi a vodu politiky, každoročně do ciziny miliardy (ze zisků i nákladově). To je další zásadní důvod, proč vodné a stočné lidem stále zdražuje a což koncernofilové a politici pracující skrytě pro koncerny, v médiích ani ve výročních zprávách ministerstev, lidem samozřejmě neříkají.

Pokud si hospodář vyplácí zisky v době, kdy ví, že mu schází peníze na investice… pak ve fungující ekonomice zkrachuje. V českém vodárenství nezkrachuje, naopak zbohatne a investice mu zafinancuje stát (občané).

Koncerny mají pod palcem monopol i politiky nebo máme hloupé politiky. Koncerny si můžou dovolit zisky vyplácet jen tehdy, když ví, že jim chybějící peníze do investic nasype stát (politici, kteří ho k vodě instalovali, dostanou všimné nebo trafiku).

 

Řada lidí v ČR platí za vodu dvakrát

Poprvé, platí v ceně vodného a stočného jako předtím všechny náklady na službu dodání vody a k tomu navíc zisky koncernů a “všimné” kolaborujícím politikům. Každoročně odtékají stamiliónové zisky koncernům např. v Praze, sev. Moravě, sev. Čechách … Co se od spotřebitelů vybere, nekončí zpět ve vodárenství, ale z velké části v cizině, kde lidé žádnou vodu neodebírají a města žádné trubky nemají.

Podruhé platí z daní a to dotace státu, krajů a měst, které do odvětví vodárenství dolévají chybějící peníze z veřejných rozpočtů. Přitom z něho každoročně odtékají do zahraničí miliardy!

Tento systém je pro koncerny geniální, ale není to kapitalistické podnikání. Je to privatizace zisků a zestátnění nákladů, tzn. systém dobývání renty, který často protiprávně nastavili politici. Je to systém, který umožňuje zneužití monopolu, jenž funguje jako nová moderní verze kolonialismus a to nejen v ČR. V ČR stát monopolistům dokonce garantuje právo na zisk z podnikání. Kolik z toho “kape”?

Lidé šetří a neušetří. To, co se od lidí vybere, totiž z velké části nekončí v řešení sucha, čistoty vody a v obnově trubek. Proto, i když cena roste, peníze na řešení problémů v odvětví stále schází.


 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování lidí a obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

 

Žádné komentáře

Comments are closed here.

10 principů, jak vrátit do správy vody zájmy lidí podepsalo již přes 31.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE