Voda není zboží. Kolik byste chtěli platit za vodu? Chcete ji ZADARMO? … Proberte se

Setkávám se s komentáři, že voda je zboží a otázkami, zda chceme vodu zadarmo. Protože je to propojené téma, rozhodl jsem se na to reagovat a odpovědět na otázku: „Kolik byste chtěli platit za vodu? Chcete ji ZADARMO? … Proberte se“  a také vysvětlit, proč voda není a nikdy nebude zboží.

Voda je dar, ne zboží

Pokud za něco platíme, tak platíme vodné a stočné (ne vodu), tzn. za službu dodání a odvedení vody – Co je to vodné a stočné?. Tuto službu poskytují vodárny, které upraví surovou vodu na vodu pitnou, dodají ji spotřebitelům vodovodním potrubím a pak ji kanalizačním potrubím odvedou na čistírny odpadních vod a tam ji vyčistí a vrátí do přírody – vodu nevyrábí, vodu jen přivedou, lidé ji použijí a poté po použití vyčistí a vrátí zpět přírodě.

Lidé tak využij daru přírody a použijí k tomu službu vodárny – dodávku a odvedení vody, kterou vodárna poskytuje a za tu službu – správně – zaplatí. Tím se z vody nestane zboží.

 

Služba dodávky vody nemá být zdarma 

Podstata problému, na který upozornil a který řeší Nadační fond PRAVDA O VODĚ, není v tom, že platíme za službu dodání a odvedení vody. Za službu zaplatit je v pořádku, tato zdarma být nemůže a nemá. Něco zadarmo znamená, že si toho část lidí neváží, nebude s vodou šetřit a bude s ní plýtvat.

Podstata problému je, že platíme za to, že se z vody stal kšeft. Podstata problému je, komu za službu platíme, jaké má priority a kde naše peníze končí. To znamená, jaká je cena vodného a stočného a k čemu následně slouží naše peníze, které ve vodném a stočném platíme. 

 

Existují dvě možnosti, jak a komu za službu dodávky vody platíme 

a) Vodárnám měst/krajů, jejichž priorita a cíl činnosti je veřejná služba, tzn. obnova trubek, čistá voda a řešení sucha (veřejně prospěšná společnost, která není založena za účelem podnikání – tedy za účelem dosahování zisku)

nebo

b) Platíme vodárnám koncernů a překupníků, jejichž jediná priorita a cíl je vydolovat z dodávky vody a toho, že často protiprávně ovládli monopol správy vody, co nejvíce peněz a to vyvést mimo vodárenské odvětví a mimo ČR, bez ohledu na sucho, stav trubek nebo čistotu vody.

 

Nikdo soudný si nevyplácí zisk, když ví, že mu schází peníze na investice

V ČR toto ve velkém počtu vodáren neplatí. Z odvětví, kde schází miliardy na investice, tečou soukromými penězovody instalovanými mezi lidi a vodu politiky, každoročně do ciziny miliardy (ze zisků i nákladově). To je další zásadní důvod, proč vodné a stočné lidem stále zdražuje a což koncernofilové a politici pracující skrytě pro koncerny, v médiích ani ve výročních zprávách ministerstev, lidem samozřejmě neříkají.

Pokud si hospodář vyplácí zisky v době, kdy ví, že mu schází peníze na investice… pak ve fungující ekonomice zkrachuje. V českém vodárenství nezkrachuje, naopak zbohatne a investice mu zafinancuje stát (občané).

Koncerny mají pod palcem monopol i politiky nebo máme hloupé politiky. Koncerny si můžou dovolit zisky vyplácet jen tehdy, když ví, že jim chybějící peníze do investic nasype stát (politici, kteří ho k vodě instalovali, dostanou všimné nebo trafiku).

 

Řada lidí v ČR platí za vodu dvakrát

Poprvé, platí v ceně vodného a stočného jako předtím všechny náklady na službu dodání vody a k tomu navíc zisky koncernů a „všimné“ kolaborujícím politikům. Každoročně odtékají stamiliónové zisky koncernům např. v Praze, sev. Moravě, sev. Čechách … Co se od spotřebitelů vybere, nekončí zpět ve vodárenství, ale z velké části v cizině, kde lidé žádnou vodu neodebírají a města žádné trubky nemají.

Podruhé platí z daní a to dotace státu, krajů a měst, které do odvětví vodárenství dolévají chybějící peníze z veřejných rozpočtů. Přitom z něho každoročně odtékají do zahraničí miliardy!

Tento systém je pro koncerny geniální, ale není to kapitalistické podnikání. Je to privatizace zisků a zestátnění nákladů, tzn. systém dobývání renty, který často protiprávně nastavili politici. Je to systém, který umožňuje zneužití monopolu, jenž funguje jako nová moderní verze kolonialismus a to nejen v ČR. V ČR stát monopolistům dokonce garantuje právo na zisk z podnikání. Kolik z toho „kape“?

Lidé šetří a neušetří. To, co se od lidí vybere, totiž z velké části nekončí v řešení sucha, čistoty vody a v obnově trubek. Proto, i když cena roste, peníze na řešení problémů v odvětví stále schází.


 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování lidí a obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

 

Podobné články