Kdo je odpovědný za to, že v Libereckém a Ústeckém kraji prodává vodu léta koncern a stamilióny od lidí mizí v cizině?

Výroční zprávy SčVaK, SVS, SČS. Veolia Liberec. Kolik stojí kubík vody v Liberci a Ústí? Dokumenty prokazující, jak se koncern dostal k miliardám z vody od lidí na sev. Čech.

Názor Francouzů na Veolii/SUEZ a na to, jak se dostávají k miliardovým ziskům z vody

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

"Francouzi nás ohloupili", řekl veřejně o dění ve vodárenství na sev. Čech v letech kolem roku 1998, politik p. Kubera (ODS) a bývalý předseda senátu ČR. Ovšem bez kooperace s politiky uvnitř vodáren nikoho ohloupit nemohli.

LIBEREC, SEMILY, ČESKÁ LÍPA, JABLONEC, ÚSTÍ NAD LABEM, DĚČÍN, CHOMUTOV, MOST, TEPLICE

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Kdo dodává lidem na severu Čech vodu? Kdo ovládá prodej vody, peněžní toky z vody a určuje cenu vody na sev. Čech?

Severočeské vodovody a kanalizace (Veolia 50%), Severočeská vodárenská společnost (města) a nově Severočeská servisní (75% města : 25% Veolia - ale!)

Prodej vody na sev. Čech ovládá cca od roku 2000 koncern Veolia. 

Od roku 2000 do roku 2017 přes společnost SčVaK, kterou ovládala fr. Veolia s podílem 50,01% a minoritní podíl cca 49% akcií držela města přes společnost SVS.

Od roku 2017 přes společnost SČS. Původní provozní model byl pro veřejnost přelakován na model servisní, ale jde téměř o totéž, jen se z venku formálně upravila slupka, aby se "vlk se nažral a koza zůstala celá".

Veolia prodala svůj podíl 50% v SčVaKu - městské společnosti SVS. Ale od ní následně koupila 25% podíl v nové SČS a do ní přešlo vše zásadní pro prodej vody ze SčVaKu.

Města mají 75% v SČS. Pro ty, kdo neznají střeva to vypadá skoro pohádkově a ono to pohádka je, ale se šťastný koncem pro Veolii, protože  s podílem 75% by měla vše ovládat města a těch 25% by měla být jen taková vlaječka na mapě do PR presentace Veolie pro média.

Jenže s Veolií nikdy v realitě o pohádku nejde a to informovaní dobře ví. Vše je jinak. Představenstvo SČS ovládá Veolia, dělení zisku neprobíhá v poměru 75:25 města/Veolia a stanovy jsou nastaveny tak, že bez souhlasu Veolie, se nikdo se zástupců měst - trochu nadneseně řečeno - nemůže jít ani vyčůrat - natož s podílem 75% cokoliv samostatně rozhodnout a realizovat.

Pan Kubera ODS se musí v hrobě obracet nebo chechtat. Proč?  Protože se naší politici na severu Čech opět znovu velmi rafinovaně nechali o(h)loupit a lidé to znovu zaplatí v ceně vody. Nebo politici pracující pro koncern znovu o(h)loupili občany?

Prodej vody ovládá na severu Čech dál koncern Veolia i když se neinformované veřejnosti a médiím rafinovaně tvrdí opak.

Bez "ochoty a kooperace" části politiků, by toto na sev. Čech sama Veolie nastavit nedokázala... někdo musel se zastupiteli hodně dobře "pracovat".

1) Provozovatel - prodejce vody  a subjekt inkasující zisky z dodávek vody , jejího odvádění a čištění je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - SčVaK

Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti, a. s. bylo svěřeno dlouhodobou smlouvou o provozování, společnosti – SčVaK, kterou kontrolovaly do roku 1998 města a obce. Od roku 2017 toto zajišťuje Severočeská servisní společnost SČS.

Společnost SčVaK byla postupně ovládnuta fr. koncernem VIVENDI water, který se po finančním skandálu celé skupiny Vivendi, zahrnujícím mimo jiné na machinace v účetnictví, přejmenoval na Veolia water.

Tento proces byl dokončen koncem roku 2002, kdy Veolia (jejímž vlastníkem jsou koncerny Compagnie Générale des Eaux – Sahide). Začala kontrolovat majoritní podíl 50,10% v SčVaK. Druhý největší akcionář SčVaKu s podílem cca 49,12% byly města a obce Ústeckého a Libereckého kraje, přes společnost Severočeská vodárenská společnost - SVS.

V roce 1998 byla bez výběrového řízení prodloužena smlouva o provozování mezi SVS a SčVaK do roku 2020.

Tím si Veolia zajistila do roku 2020 50% příjem ze zisků plynoucích z prodeje vody bez povinnosti investovat do infrastruktury, která díky existenci SVS a provozní smlouvě zůstala na 100% městy ovládané SVS.

2) Vlastníkem infrastruktury a subjektem povinným financovat obnovu a rozvoj infrastruktury  je společnost Severočeská vodárenská společnost, a.s. (SVS).

Ta byla založena v roce 1993 Fondem národního majetku ČR a svým rozsahem pokrývala 424 severočeských měst a obcí. Při vzniku SVS se akcionáři společnosti stalo 424 měst a obcí, Fond národního majetku ČR zastoupený Ministerstvem zemědělství ČR (jedna akcie se zvláštními právy), a 4 % akcií byla určena pro Restituční investiční fond a Nadační investiční fond. Akcie určené pro Restituční investiční fond a Nadační investiční fond byly společností SVS odkoupeny a převedeny na města a obce.

SVS vlastní vodohospodářskou infrastrukturu a tím na ní leží povinnost vlastníka, a tou je závazek investovat do obnovy a rozvoje vodárenských sítí.

Je největší vlastnickou vodárenskou společností v Čechách. Region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2, tedy 12% plochy státu, kde žije cca 1,128 milionu obyvatel.

3) Rafinované mediální divadlo, Werich by řekl přímo "dividlo"

Kolem SčVaKu probíhal od roku 2016 velmi sofistikovaně řízený komplot, mediálně presentovaný jako vrácení vody do rukou českých a odchod Veolie. Nic z toho nenastalo, i když si to většina zmanipulovaných  lidí ve dvou krajích ČR myslí, díky nepravdivým informacím presentovaným lidem a zastupitelů nejen v médiích.

Výsledek?

Veolie zůstala v roli prodejce vody, jen se z první linie stáhla do pozadí. Koncern opět na lidech o miliardy zbohatl a dál min. 12 let šéfuje prodeji vody i s minoritním podílem.

Jak a díky komu ovládla Veolia SčVaK a prodej vody, když původně šlo o státní podnik? Díky politikům a vodařům původně státního podniku.

 • Dne 7.4.1999 koupila Veolie (tehdy CGE, Vivendi) 43,16% akcií SčVaKu za cca 3.200 Kč tj. 252.217 ks akcií.
 • V té době držela díky "vstřícnosti" Fondu národního majetku významný další velký podíl 19,19%, tj. 116.854 ks akcií, firma z Welsu s názvem Hyder Investment (jako obvykle presentovaná politiky jako strategický investor a ukázalo, že jde o spekulanta).
 • Následně se mezi Veolií a SVS dohodlo, že akcie SčVaKu budou drženy v poměru 49 : 49. To znamenalo, že Veolie prodá SVS 24.598 akcií za původní pořizovací cenu a po koupi akcií od Hyderu jejich polovinu s tím, že se současně uzavře smlouva o provozování mezi SčVak a SVS do roku 2020. 
 • V roce 1999 skutečně koupila SVS od Veolie 4,21% akcií a v roce 2000 nejdříve Hyder odprodal akcie SčVaku Veolii a ta poté cca 10%, tj. 58.427 akcí SVS.  
 • K zásadní změně došlo v roce 2003, kdy Veolie ovládla v SčVaKu majoritu. Pod záminkou kotace akcií Veolie na burze v New Yorku, dohodli lidé z vedení SVS a Veolie, že Veolie získá majoritu 50,1% v SčVaKu.
 • Majoritní podíl má jinou hodnotu a dává vlastníkovi úplně jinou vyjednávací pozici při jednání o hodnotě tohoto podílu při prodeji. Určitě jinou, než když existují dva vyrovnané podíly 49%. O tom se za pár let při jednání o koupi 50,1% starostové přesvědčili. Majorita má najednou cenu 1,94 miliardy!

Hrubé propočty ukazují, že Veolie za majoritní podíl 50,1% akcií SčVaKu zaplatila v letech 99-03 do

950.000.000 Kč

Za cca 15 let prodala tento podíl v SVS se ziskem cca

1.000.000.000 Kč

A pozor, politici i veřejnost si myslí, že vše zásadní, co se týká vody a jejího prodeje  již mají města v rukou, ale pravda to není. Představenstvo firmy SČS s minoritním podílem 25% dál ovládá Veolie.

To, že Veolie odchází, je jen iluze pro neinformované jsme neodhalili jen my

 

Po platbě cca 2 miliard za 50,1% akcií SčVaKu, zaplacené Veolii pod heslem vracíme vodu obcím, Veolia dál řídí provozování, jen ji politici z první linie stáhli do pozadí

Veolia nadále rozhoduje o provozování a prodeji vody a za to jí lidé z Ústeckého a Libereckého kraje platí.

Z firmy Severočeské vodovody a kanalizace (SčVaK), která nově patří pouze městům a obcím (neboli SVS), „vytekla“ nejvýznamnější část aktivit nezbytných pro údržbu a provozování trubek na severu Čech do třetí firmy - účelově nově vytvořené Severočeská servisní (SS).

V ní sice nemá Veolia 50.1% jako v SčVaku, má v ní  "jen" 25 % a s tímto podílem přesto stále o provozování rozhoduje - protože má nadpoloviční většinu v managementu.

Ze SčVaKu, koupeného za 2 miliardy, zůstala účtárna a klientské centrum

V nové firmě SČS jsou všichni, kdo mají know-how k provozování trubek a šéfuje jim dál Veolia.

Jak a čím ohloupili zastupitele?

Dne 15.6.2017 se konala valná hromada SVS a její akcionáři 458 obcí, jednali o odkupu 51 % v společnosti SčVaK od Veolie

Nechápu, jak může zastupitelstvo zmocnit starostu k tomu, jak má hlasovat, když nezná detaily transakce. Zastupitelstva neznají parametry obchodu a odkup schválili!

Politici schvalují a neví co?celý článek

Interesantní je i složení orgánů tří firem, které sídlí na jednom místě

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky od roku 1994 a 2000

LIBEREC, SEMILY, ČESKÁ LÍPA, JABLONEC, ÚSTÍ NAD LABEM, DĚČÍN, CHOMUTOV, MOST, TEPLICE

Konkrétní informace

SčVaK i prodej vody v Ústeckém kraji a Libereckém kraji je v rukou fr. koncernu Veolia od roku 2000. SčVak je prodejce vody a SVS je vlastník vodárenských sítí, které pronajímá SčVak

Komu a co platíte v ceně vody? Kde končí peníze? Investuje se u vás do obnovy sítí nebo poteče z kohoutů závadná voda? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností? Jak jsou „vyvážené“ smlouvy se zahraničním koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice?

 • O vodárně z pohledu vlastnického a akcionářského
 • O vodárně a koncernu a o prioritách, které prosazují
 • O tom, zda vodárna čerpá nebo nečerpá dotace z EU
 • O vodárně a koncernu - ekonomika a investice
 • O vodárně a koncernu a o infrastruktuře a jejím provozování

Informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně

SčVaK- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
SčVaK- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
SVS - Severočeská vodárenská společnost, a.s.
SVS - Severočeská vodárenská společnost, a.s.
vlastníci
50,01% Veolia a 49,1% SVS=města
50,01% Veolia a 49,1% SVS=města
100% města a obce
100% města a obce
2014
UZ . . .
UZ . . .
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
UZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
1999
UZ . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1998
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1997
UZ . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1996
UZ . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .
1995
UZ . . .
1995
VZ . . .
UZ . . .
1994
VZ
UZ . . .
1994
VZ . . .
UZ . . .
1994
VZ
UZ . . .
1994
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI A SPOLEČNĚ UKONČIT KŠEFTOVÁNÍ S VODOU? PAK SE PŘIDEJTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes aplikaci darujme.cz, kde není zveřejněno jméno dárce a koncerny ani politici tak na něj nemohou útočit

 

Děkujeme🐬