POMOHLI JSME STAROSTŮM ZÍSKAT 312 MIL.Kč. TÍM JSME KAŽDÉMU ODBĚRATELI VODY NA PARDUBICKU UŠETŘILI 2.084 KORUN

312.000.000 Kč z EU

Informovali jsme zastupitele, že darebáci prosazují smlouvy, které vedou ke ztrátě stamiliónových dotací z EU. Darebáci proto zkusili prosadit smlouvy s Veolií podvodem s výsledky hlasování. Obrátili jsme se proto na soud a ten vyhráli. Tím jsme pomohli, zachovat prodej vody v rukou obcí a díky tomu městská vodárna získala 312 mil. Kč z EU, o které by podpisem smluv s Veolií přišla a 312 mil. na investice by zaplatili lidé v ceně vody nebo z daní.

312.500.000 Kč

Získala společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., když v letech 2007 – 2010 realizovala projekt „Labe-Loučná“, spolufinancovaný Evropskou unií, který poskytla dotaci ve výši 12,5 milionů EUR.

365.400.000 Kč

Vak žádal  i o dotace na PROJEKT BČOV. Dotace z EU měla činit 365,4 milionů a ze SFŽP 21,5 milionu Kč. Toto nakonec realizoval jinak, ale prostředky mohl takto získat.

Trojské koně nájezdníků vědomě lhali zastupitelům, že smlouvy s koncernem dotace z EU neohrožují

17.8.2003 vydalo Ministerstvo životního prostředí Směrnici 11/2003 a v ní stanovilo, že dotace z EU budou poskytnuty jen firmám, ve kterých budou mít města většinu a pokud v nich bude mít minoritní podíl i soukromý subjekt, tak nesmí z dotací profitovat.

V roce 2003 bylo jasně nastaveno, že dotace z EU dostanou vodárny v rukou měst.

Hadi na radnicích a kolaboranti z řad vodařů zastupitelům tvrdili pravý opak a Směrnici MŽP jim tajili. Manipulovali zastupitele k udělení souhlasu s uzavřením smluv s koncerny. Mnohé najdete v orgánech soukromých firem nebo mají trafiku ve vytunelované vodárně.

2004 Zlín

2004 Kladno

2005 Hradec

2006 Prostějov

2006 Pardubice

2006 Chrudim

Významná část starostů na Pardubicku si naše informace ověřila a proto 22.6.2006 hlasovali proti tunelu vodárny. V sousedním H. Králové, podvedení starostové souhlasili s uzavřením smluv s Veolií a Vak H.Králové tím okamžitě přišel o stamilióny z dotací.

Vedení Vaku Pardubice (většinou "politici" města Pardubice) na protiprávně vedené valné hromadě 22.6.2006 předložilo starostům k schválení smlouvy s Veolií. Jejich schválení by znamenalo, že Vak Pardubice přijde o stamilióny z dotací EU na investice do vodárenských sítí. Dobráci lhali zastupitelům a tvrdili jim opak.

Kde nás poslechli, tam čerpají městské vodárny dotace z EU na obnovu infrastruktury a mají vodu o 7-15 Kč/m3 levnější než tam, kde lidi zradili

Když začaly komploty kolem vodáren, poslal zakladatel NFPOV Radek Novotný zastupitelům v Hradci, Náchodě, Pardubicích, Zlíně, Kladně ... informace. Doložil, že ti, kteří prosazují vyvedení financí z vody do rukou koncernu zastupitelům lžou, když jim tvrdí, že smlouvy s koncerny neohrozí stamilióny z dotací EU nebo, že jsou podmínkou k jejich získání - Bernard, Soldán, Šverma, Šebík ve Zlíně

Pokud politici a vodaři fakta nerespektovali, začal vodárny bránit přes soudy - Zlín, Kladno, Pardubice, Hradec...

V Pardubicích soud vyhrál

Tím pomohl starostům , aby vodu lidem dál dodávala městská vodárna a ta díky tomu může čerpat dotace z EU na investice, které nemusí platit lidé v ceně vody.

ROZSUDEK PARDUBICEPOMOC LIDEM PŘES SOUD
TROJSKÉ KONĚ

Vyvedení zisku z vody do rukou koncernu iniciovali "politici" velkých měst, kteří současně seděli ve vedení městských vodáren

Pardubice

 • Hlavní akcionáři: město Pardubice 47,18% a město Holice 5,39%
 • 2003 Město Pardubice: Počet zastupitelů ODS 16, ČSSD 7, Sdr.pro Pardubice 7, KSČM 7, KDU 2
 • Poptávkové řízení vyhlašuje představenstvo Vak Pardubice a navrhlo, aby zisková část Vaku byla prodána Veolii!
 • Probíhalo ohlupování zastupitelů:
 • * Dramatický růst cen vody nehrozí, cena poroste jen o inflaci, věříme, že bude stagnovat - Raskazov (ODS)
 • * Vak Pardubice je bezproblémová firma, ale odkup ČOV bez koncernu nezvládne - Jeníčková (US)
 • * Obce, pověřte svého zástupce hlasovat PRO Veolii, pokud bude třeba, nabízíme účast lidí z Vak a Veolie na jednáních zastupitelstva - Koláček (Sdružení pro Pardubice)
 • * Smíšený Vak bude sám jen velmi obtížně čelit trendu rostoucích cen vstupů - Koláček (Sdružení pro Pardubice)

Hradec Králové

 • Hlavní akcionáři: město H.Králové 58,67% a město Chlumec n.Cidlinou 4,32%
 • 2003 Město H.Králové: Počet zastupitelů ODS 13, ČSSD 6, Volba pro město 6, KSČM 6, KDU 2
 • Poptávkové řízení vyhlašuje představenstvo Vak H.Králové na popud vedení města HK. Navrhlo, aby zisková část Vaku byla prodána Veolii!
 • Probíhalo ohlupování zastupitelů:
 • * Cena vody poroste jen o inflaci
 • * Zpráva Vak HK neobsahoval informace o poptávkovém řízení
 • * Ve zprávě Vak HK byly použity klamavé údaje o vývoji společnosti
 • * vedení Vak upřednostnilo protiprávně v poskytování informací město H. Králové
 • * části akcionářům zamlčovalo informace a účelově jim omezilo přístup k informacím
 • * Protiprávně neinformovalo orgán dohledu Komisi pro cenné papíry

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je neakceptovatelný. Proto prosazujeme odpovědnost politiků za tunelování vodáren. Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

Nadační fond PRAVDA O VODĚPomáháme lidem neplatit to, co nemusí

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PŘIDEJTE SE NEBO NÁS PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Váše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

 • MVDr. Stanislav Mišák MVDr. Stanislav Mišák bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje

  "Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

 • Marián Jurečka Marián Jurečka býv. ministr zemědělství

  Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete.  ... Více na CHCEME VĚDĚT

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.