POMOHLI JSME STAROSTŮM ZÍSKAT 312 MIL.Kč. TÍM JSME KAŽDÉMU ODBĚRATELI VODY NA PARDUBICKU UŠETŘILI 2.084 KORUN

312.000.000 Kč z EU

Informovali jsme zastupitele, že darebáci prosazují smlouvy, které vedou ke ztrátě stamiliónových dotací z EU. Darebáci proto zkusili prosadit smlouvy s Veolií podvodem s výsledky hlasování. Obrátili jsme se proto na soud a ten vyhráli. Tím jsme pomohli, zachovat prodej vody v rukou obcí a díky tomu městská vodárna získala 312 mil. Kč z EU, o které by podpisem smluv s Veolií přišla a 312 mil. na investice by zaplatili lidé v ceně vody nebo z daní.

312.500.000 Kč

Získala společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., když v letech 2007 – 2010 realizovala projekt „Labe-Loučná“, spolufinancovaný Evropskou unií, který poskytla dotaci ve výši 12,5 milionů EUR.

365.400.000 Kč

Vak žádal  i o dotace na PROJEKT BČOV. Dotace z EU měla činit 365,4 milionů a ze SFŽP 21,5 milionu Kč. Toto nakonec realizoval jinak, ale prostředky mohl takto získat.

Trojské koně nájezdníků vědomě lhali zastupitelům, že smlouvy s koncernem dotace z EU neohrožují

17.8.2003 vydalo Ministerstvo životního prostředí Směrnici 11/2003 a v ní stanovilo, že dotace z EU budou poskytnuty jen firmám, ve kterých budou mít města většinu a pokud v nich bude mít minoritní podíl i soukromý subjekt, tak nesmí z dotací profitovat.

V roce 2003 bylo jasně nastaveno, že dotace z EU dostanou vodárny v rukou měst.

Hadi na radnicích a kolaboranti z řad vodařů zastupitelům tvrdili pravý opak a Směrnici MŽP jim tajili. Manipulovali zastupitele k udělení souhlasu s uzavřením smluv s koncerny. Mnohé najdete v orgánech soukromých firem nebo mají trafiku ve vytunelované vodárně.

2004 Zlín

2004 Kladno

2005 Hradec

2006 Prostějov

2006 Pardubice

2006 Chrudim

Významná část starostů na Pardubicku si naše informace ověřila a proto 22.6.2006 hlasovali proti tunelu vodárny. V sousedním H. Králové, podvedení starostové souhlasili s uzavřením smluv s Veolií a Vak H.Králové tím okamžitě přišel o stamilióny z dotací.

Vedení Vaku Pardubice (většinou "politici" města Pardubice) na protiprávně vedené valné hromadě 22.6.2006 předložilo starostům k schválení smlouvy s Veolií. Jejich schválení by znamenalo, že Vak Pardubice přijde o stamilióny z dotací EU na investice do vodárenských sítí. Dobráci lhali zastupitelům a tvrdili jim opak.

  [op_file_download_item title="Sm%C4%9Brnice%20Ministerstva%20%C5%BEivotn%C3%ADho%20prost%C5%99ed%C3%AD%2011%2F2003%20platn%C3%A1%20pro%20dotace%20z%20EU%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2014/10/17.8.03-smernice-mzp-11-2003-k-fondu-soudrznosti.pdf" package="" level="" new_window=""]Definuje%2C%20komu%20jsou%20ur%C4%8Deny%20dotace%20z%20Fondu%20soudr%C5%BEnosti%20EU%2C%20kter%C3%A9%20p%C5%99erozd%C4%9Bluje%20M%C5%BDP.%20Rozhodn%C4%9B%20nejsou%20ur%C4%8Deny%20soukrom%C3%BDm%20subjekt%C5%AFm%2C%20kter%C3%A9%20na%20dotac%C3%ADch%20cht%C4%9Bj%C3%AD%20bohatnout.%3Cbr%2F%3E%20[/op_file_download_item]

Kde nás poslechli, tam čerpají městské vodárny dotace z EU na obnovu infrastruktury a mají vodu o 7-15 Kč/m3 levnější než tam, kde lidi zradili

Když začaly komploty kolem vodáren, poslal zakladatel NFPOV Radek Novotný zastupitelům v Hradci, Náchodě, Pardubicích, Zlíně, Kladně ... informace. Doložil, že ti, kteří prosazují vyvedení financí z vody do rukou koncernu zastupitelům lžou, když jim tvrdí, že smlouvy s koncerny neohrozí stamilióny z dotací EU nebo, že jsou podmínkou k jejich získání - Bernard, Soldán, Šverma, Šebík ve Zlíně

Pokud politici a vodaři fakta nerespektovali, začal vodárny bránit přes soudy - Zlín, Kladno, Pardubice, Hradec...

V Pardubicích soud vyhrál

Tím pomohl starostům , aby vodu lidem dál dodávala městská vodárna a ta díky tomu může čerpat dotace z EU na investice, které nemusí platit lidé v ceně vody.

ROZSUDEK PARDUBICEPOMOC LIDEM PŘES SOUD
TROJSKÉ KONĚ

Vyvedení zisku z vody do rukou koncernu iniciovali "politici" velkých měst, kteří současně seděli ve vedení městských vodáren

Pardubice

 • Hlavní akcionáři: město Pardubice 47,18% a město Holice 5,39%
 • 2003 Město Pardubice: Počet zastupitelů ODS 16, ČSSD 7, Sdr.pro Pardubice 7, KSČM 7, KDU 2
 • Poptávkové řízení vyhlašuje představenstvo Vak Pardubice a navrhlo, aby zisková část Vaku byla prodána Veolii!
 • Probíhalo ohlupování zastupitelů:
 • * Dramatický růst cen vody nehrozí, cena poroste jen o inflaci, věříme, že bude stagnovat - Raskazov (ODS)
 • * Vak Pardubice je bezproblémová firma, ale odkup ČOV bez koncernu nezvládne - Jeníčková (US)
 • * Obce, pověřte svého zástupce hlasovat PRO Veolii, pokud bude třeba, nabízíme účast lidí z Vak a Veolie na jednáních zastupitelstva - Koláček (Sdružení pro Pardubice)
 • * Smíšený Vak bude sám jen velmi obtížně čelit trendu rostoucích cen vstupů - Koláček (Sdružení pro Pardubice)

Hradec Králové

 • Hlavní akcionáři: město H.Králové 58,67% a město Chlumec n.Cidlinou 4,32%
 • 2003 Město H.Králové: Počet zastupitelů ODS 13, ČSSD 6, Volba pro město 6, KSČM 6, KDU 2
 • Poptávkové řízení vyhlašuje představenstvo Vak H.Králové na popud vedení města HK. Navrhlo, aby zisková část Vaku byla prodána Veolii!
 • Probíhalo ohlupování zastupitelů:
 • * Cena vody poroste jen o inflaci
 • * Zpráva Vak HK neobsahoval informace o poptávkovém řízení
 • * Ve zprávě Vak HK byly použity klamavé údaje o vývoji společnosti
 • * vedení Vak upřednostnilo protiprávně v poskytování informací město H. Králové
 • * části akcionářům zamlčovalo informace a účelově jim omezilo přístup k informacím
 • * Protiprávně neinformovalo orgán dohledu Komisi pro cenné papíry

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Miroslav Šubrt
Miroslav Šubrthttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Dobrý den, moc si vážím Vaší (doufejme, že ne sisyfovské) snahy vrátit naši vodu našim organizacím či (zatím ještě) našemu státu.
Věra Pilsová
Věra Pilsováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Jak je možné, že tuto pravdu stále nevidí ti, v jejichž moci by byla i síla změnit to? Je nám z toho všeho, co se tu po revoluci usadilo a roztáhlo cizáků opravdu smutno. Video Vize NFPOV: Voda nad zlato aneb poznej minulost a pochopíš současnost a víš, co je třeba napravit https://youtu.be/8t_xILHGRVM  - je srozumitelné - velice pro toho, kdo chce, aby mu srozumitelné bylo. Samozřejmě - jako se vším
Radana Hodkova
Radana Hodkovahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Děkuji za práci pro nás všechny a hlavně pro naše děti. - 100 Kč
Klára Hašková
Klára Haškováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Děkuji za vaši práci pane R. Novotný. Tento příspěvek z mého důchodu posílám jen vám, jste úžasný člověk. - 300 Kč
Jana Ženíšková
Jana Ženíškováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Děkuji mnohokrát za vaši práci. - 300 Kč
Květoslav Leidorf
Květoslav Leidorfhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Děláte mimořádně prospěšnou věc.
Jiří Vopelka
Jiří Vopelkahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Stále plná podpora boje na naši vodu! - 500 Kč
Jan Kumprecht
Jan Kumprechthttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Držím palce a fandím Vám v tomto boji! - 500 Kč
Petr Zapletal
Petr Zapletalhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Pane Novotný, bylo mi ctí.
Vít Toman
Vít Tomanhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Přeji mnoho úspěchů v prosazování spravedlnosti. - 300 Kč
Vladimír Falc
Vladimír Falchttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Moře se skládá z kapek, jednu posílám. - 1 000 Kč
KARMELA ŠTRAJTOVÁ
KARMELA ŠTRAJTOVÁhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážím si práce, kterou děláte. Přeposílám vaše maily svým přátelům a držím palce nám všem. - 200 Kč

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PŘIDEJTE SE NEBO NÁS PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je neakceptovatelný. Proto prosazujeme odpovědnost politiků za tunelování vodáren. Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

Nadační fond PRAVDA O VODĚPomáháme lidem neplatit to, co nemusí