Vak Nymburk a odpovědi na vaše otázky. Výroční zprávy Vodovody a kanalizace Nymburk.

Prodej vody je služba lidem a ne zdroj zisků koncernu

Toto nemusíte řešit

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Toto u vás v Nymburku nestalo, protože jsme politiky informovali, o co jde a politici zde hájili zájmy lidí a ne soukromých firem

Vak Nymburk, prodej vody i infrastruktura je zcela v rukou měst a obcí

1)  Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Nymburk společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se sídlem Nymburk, Bobnická 712, PSČ 288 21. Společnost byla založena Fondem národního majetku ČR a základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16.9.1993 č.j. 24/93 – 360.

2) Největšími akcionáři jsou město Nymburk s 20,8% a město Poděbrady s 16,8% akcií a Sadská 9,6%.

3) Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 710.738.000 Kč

4) Na území okresu Nymburk má výsadní postavení v dodávce pitné i užitkové vody a čištění odpadních vod. VaK Nymburk provozuje cca 670 km vodovodních řadů a cca 480 km kanalizace. Zásobuje vodou přibližně 58 tis. obyvatel a čistí odpadní vody pro cca 56 tis.obyvatel.

5) Osoby odpovědné za stav v okrese Nymburk

Zastupitelstva měst Nymburk, Poděbrady a Sadská 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

Vak Nymburk byl také napaden překupníky. Informacemi jsme ho pomáhali ubránit, což zde nebyl problém, protože p. Peterka rozhodně pro ně "slabost" neměl.

Vak Nymburk je smíšená vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje.

Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města, nikoliv pro koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Nymburk.

I v Nymburku proběhly pokusy vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Nymburku nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Především v letech 2002 - 2003 byla snaha soukromých firem o zavedení koncernového penězovodu do Vaku Nymburk enormní.

Informovali jsme zastupitele, co jsou nájezdníci zač a jaký je jejich cíl. Se slušnými zástupci měst se podařilo vodárnu v rukou měst ubránit.

Díky tomu Vak čerpá dotace z EU na obnovu infrastruktury. Dominantní, i když ne majoritní, postavení mají ve vodárně Nymburk  - města Nymburk, Poděbrady a Sadská.

Kde najdete odpovědi na vaše otázky? Z velké části ve výročních zprávách vodárny.

Jaké odpovědi najdete ve výročních zprávách?

Kde končí zisky, které platí lidé v ceně vody? Investují se u vás do obnovy sítí? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna? Komu a co platíte v ceně vody?

Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Kdo je v orgánech? Kdo na vodě vydělává a kolik? Kdo financuje investice? 

A můžete to konfrontovat např. s tímto:

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky od roku 1994

Porovnání informací z výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou.

ke stažení:

Vodovody a kanalizace Nymburk - Výroční zprávy 3

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Vlastník společnosti
města a obce Nymburska mají 90% ve společnosti
města a obce Nymburska mají 90% ve společnosti
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2003
V roce 2002-2003 byl podniknut pokus o nepřátelské ovládnutí Vaku Nymburk
Velká města opakovaně "neodolatelné" nabídky odmítla s tím, že vodárnu i zisky z vody zachovají v rukách měst a obcí
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .
1995
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK NÁM S TÍM POMOZTE...

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo