Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., BVK, Vodárna Brno, SUEZ Brno

Jaký zisk platíte v ceně vody za odběr kubíků vody v Brně? Kde končí?

Kde končí peníze, které v Brně zaplatíte za každý jednotlivý m3 vody? Přestože správu vody má v rukou město Brno, téměř polovina zisků končí ve francouzském koncernu SUEZ. A tyto zisky zaplatí lidé na vodném a stočném. Vyjádřeno konkrétním číslem – 46 % zisku z každého kubíku vody zaplaceného občany Brna putuje rovnou k rukám výše jmenovaného koncernu.

Fr. koncern SUEZ inkasoval za období 2001 -2019 v ceně vody od občanů Brna cca 46% z celkového zisku:

1.764.574.000 Kč

To znamená téměř 800 mil. Kč zisku z vodného a stočného, které zaplatili lidé v Brně, neskončilo v řešení sucha a v obnově trubek. Skončilo v cizině, kde lidé žádnou vodu neodebrali a město žádné trubky nevlastní.

O ceně VODY a o ziscích kalkulovných lidem do ceny, rozhoduje město Brno i fr. koncern SUEZ

Zkušenosti v zahraničí

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Zisk určený k rozdělení dosahovaný BVK prodejem vody, se dělí v poměru
51 : 46 - město - koncern

Fr. koncern si v Brně vynucuje výplatu větších zisků na městě, jinak prý bude blokovat investice

Hospodaření s vodou je majoritně v rukou města Brno, ale fr. koncernu SUEZ do správy vody také zasahuje. Nově má roky inkasovat z ceny vody téměř dvojnásobné zisky, které zaplatí lidé v ceně vody.

Struktura akcionářů

Statutární město Brno       51,004        502 362 ks

SUEZ ENVIRONNEMENT     46,272        455 748 ks

drobní akcionáři                   2,724          26 832 ks

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací

Souhlasíte? Přidejte se.

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬