ÚVOD K PETICI "VODA JE ŽIVOT"

Vítejte na stránce o petici "VODA JE ŽIVOT", klíčové iniciativě Nadačního fondu pravda o vodě. Cílem petice je zajistit, aby peníze z prodeje vody zůstávaly v České republice a byly použity pro rozvoj vodárenství, nikoli, aby byly posílány do zahraničí korporacím. Chceme ukončit nezákonné praktiky korporací ve vodárenství, osoby za to odpovědné dostat před soud a zabezpečit, že správa vody bude ve prospěch občanů.

HLAVNÍ CÍLE PETICE VODA JE ŽIVOT

 1. Zachování národních zájmů. Naším cílem je, aby peníze z prodeje vody sloužily naší zemi na obnovu infrastruktury a zajištění dostupnosti čisté vody pro všechny.
 2. Prosadit vymahatelnost práva a konec tunelů vodáren. Aby ti, kdo porušují zákony, stanuli před soudy a usilujeme o garanci práva občanů na vodu v ústavě.
 3. Informování a zapojení občanů. Chceme, aby lidé rozuměli, co je problém, kdo je za něj odpovědný a jak lze napravit. Aby věděli, že společně jsme schopni nápravu v zájmu občanů České republiky prosadit.
 4. Předat politikům důkazy tak, aby nemohli tvrdit, že neví co se kolem vody páchá a problémy s vodou začali řešit. Pokud to neudělají, ať za to nesou odpovědnost před soudy a volme ty, kdo chtějí správu vody bez překupníků.
 5. Politiky peticí donutit o "vodě" hlasovat a říct, jsem PRO správu vody v zájmu občanů nebo zahraničních koncernů.
 6. Informování,  jednání a hlasování senátora zdokumentovat a zveřejnit ve VODÁRENSKÉM PROFILU politika.
 7. Umožnit lidem volit ty politiky, kteří pracují pro občany a pomohu nápravu v oblasti vody prosadit. Ty, kteří chápou, že voda je život a proto neumožňují dolování našich peněz z vody.
TO MI DÁVÁ SMYSL proto chci petici podepsat

PETICE JE JEN JEDEN Z KROKŮ K NÁPRAVĚ, KTERÝ DĚLÁME

Tato petice je více než jen petice a hlasování o ní. Je to hnutí za spravedlivou a transparentní správu vody v zájmu všech občanů. Připojte se a podpořte boj za záchranu našeho nejcennějšího přírodního zdroje – vody

Bráníme vodu, lidi a vodárny před překupníky.

20 let
celkem

Vyhráváme soudy na obranu vodáren.

4x Ústavní a nejvyšší

Pomáháme obcím získat stamilióny z dotací.

2 miliardy korun

Pomáháme udržet vodu v rukou obcí

10 okresních vodáren

Pomáháme lidem ušetřit za vodu.

1.9 miliard korun

CHCI PODEPSAT PETICI

JAKÝ OČEKÁVÁME VÝSLEDEK? OČEKÁVÁME OBSTRUKCE, MANIPULACE A SNAHU NAKUKAT SENÁTORŮM, ŽE PETICE JE ZBYTEČNÁ.

PROČ? PROTOŽE SENÁT OVLÁDÁ ODS, KDU, STAN. SPOLU S ČSSD, JSOU TO STRANY ODPOVĚDNÉ ZA TUNELY VODÁREN A UDRŽUJÍ JE V CHODU. PROTO NECHTĚJÍ VYŠETŘIT, CO V ČR PÁCHAJÍ ANI PROSADIT NÁPRAVU.

 • Nemělo smysl spouštět petici, dokud jsme neměli v rukou rozsudky potvrzující stamiliónové tunely vodáren. Až ty potvrzují protiprávnost instalací korporací k naší vodě i oprávněnost tlaku veřejnosti na nápravu.
 • Sběr podpisů pod petici. Politici se bojí jen rozsudků, voleb a veřejného mínění. Proto jsme poté, co jsme dosáhli rozsudky, začali sbírat podpisy pod petici VODA JE ŽIVOT a chceme získat minimálně 100000 podpisů.
 • Informování politiků o tom, co se ve vodárenství páchá. Nechceme nápravu po někom, kdo neví, co se páchá a jak to napravit. Proto jsme začali politiky průběžně informovat. Doručili jsme jim projekt VODA 300, ROZBOR vazalského návrhu zákona o vodě a 1. díl PUBLIKACE DŮKAZŮ a průběžně je informujeme 6 let.
 • Petice do senátu. Rozhodli jsme se předat petici do senátu, a ne do sněmovny, protože senátoři jsou méně závislí na politických stranách a je zde méně zkorumpovaných politiků.
 • Interakce s politiky. Dialog s politickými představiteli, doručení dalších důkazů, informací a rozsudků potvrzující protiprávní a pro občany nevýhodný stav. Rozumným politikům to pomáhá. Darebákům to vadí.
 • Počítáme s projednáním smyslu petice a v ní navržených principů se zpravodajem petice, s členy petičního výboru, na veřejném slyšení a se senátory na plánu v senátu.

 

SENÁTOŘI, TOTO CHCI TAKÉproto petici podepisuji

K ČEMU BUDOU VÝSLEDKY Z PROJEDNÁVÁNÍ PETICE POUŽITY A JAK POMŮŽOU NÁPRAVĚ?

 • Projekt "Pusťme Politiky k Vodě". Zveřejní výsledky hlasování a tím postoje jednotlivých politiků k nápravě. To pomůže občanům při rozhodování se o tom, koho volit.
 • Jasné hlasování politiků. Vede k vytvoření VODÁRENSKÉHO PROFILU každého politika a k zveřejnění, co za šest let v senátu od nás k vodě dostal, jak reagoval, co udělal a jak o nápravě hlasoval.
 • Petice pomůže identifikovat a podporovat rozumné politiky, kteří hlasovali pro nápravu a pomáhají ji prosadit.
 • Pokud senátoři petici podpoří, přichází realizace nápravy. Prosazení vrácení zájmů občanů do správy vody v České republice.
 • Pokud petici nepodpoří, a to vzhledem k složení senátu očekáváme, tak petice doloží, kdo protiprávní stav kryje. Občané pak mohou místro nich volit rozumné senátory, kteří nápravu podpoří a pošlou darebáky se živit prací.

 

DÁVÁME DOHROMADY MIN. 100.000 PODPISŮ. JSME JIŽ ZA PŮLKOU.👏DĚKUJEME

CO PROSAZUJEME:

 1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby.
 2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu.
 3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk.
 4. Že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace.
 5. Zásadu, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy.
 6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů.
 7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu.
 8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)
 9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy.
 10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren.
TO MI DÁVÁ SMYSLproto chci podepsat petici

AUTOŘI PETICE

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

MUDr. Michal Chromec

Opakovaně ubránil vodárnu Přerov před překupníky. Inicioval Dohodu měst, která chrání region před tuneláři. Lidé díky tomu platí za vodu méně než většina okolních vodáren v rukou cizinců a Vak Přerov čerpá dotace na investice.

Ing. Radek Novotný

Odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků. 20 let brání vodu, prosazuje dodržování zákonů, garanci práva lidí na vodu a vrací do prodeje vody zájmy občanů. Vyhrál 4x Ústavní soud a aby se lidé mohli společně bránit, založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Ochrana osobních údajů a GDPR +

Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.