MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ PŘIPRAVIL PRO STÁT NEVÝHODNÝ NÁVRH ÚSTAVNÍHO ZÁKONA O "OCHRANĚ VODY". LIDÉ ZAPLATÍ VŠE KOLEM VODY A ZISKY Z TOHO DÁL POTEČOU DO CIZINY.

Toto se stalo v roce 2020 za vlády Babiše (ministr zem. Toman - ČSSD). Zákon již prošel prvním čtením, přitom jsme všechny na lumpárnu předem upozornili.

Nedoporučujeme zákon, pokud v něm není s POVINNOSTÍ STÁTU vše financovat, i PRÁVO STÁTU ovládat prodej vody a peněžní toky a zisky z vody. Bez toho plyne prospěch na účty koncernů a překupníků. Jde o "privatizaci" zisků a zestátnění nákladů = tunel. A není to jen náš názor.

Bez práva státu/měst ovládat a rozhodovat o penězích a ziscích z vody, je každý zákon pastí na peníze občanů. Díky ní bohatnou na úkor občanů soukromé firmy převážně z ciziny.

Zástupci dvou politických stran zaslali zakladateli NFPOV R. Novotnému návrh zákona, který po nich chce podpořit Ministerstvo zemědělství. Protože se obraně vody věnuje 20 let požádali ho, aby zpracoval Rozbor. Souhlasil, protože ví:

Kdo navrhuje uzákonit, že lidé jsou povinni financovat investice a zisky mají ovládat koncerny, ten nehájí zájmy lidí. Návrh zákona není ve všem špatný, ale to podstatné v něm schází.

Návrh ústavního zákona, který dostali poslanci v 1. polovině roku 2020

Vidíte někde v návrhu ministerstva mimo povinnosti státu vše financovat, právo z investic inkasovat zisk? My ne.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Návrh ústavního zákona Mze
Důvodová zpráva Mze

Ministerstvo zemědělství přitom dobře ví, že peníze a zisky generují pouze platby za vodné a stočné. A ví, že jen vlastník je povinen financovat obnovu trubek.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Politici, vlády ani ministerstvo zemědělství toto 25 let neřeší

Krajské státní zastupitelství v Brně v kauze vytunelovaného Vak Prostějov

 • Uskutečněný prodej, měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska, tak byl prodej výdělečné části podniku Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., zcela pro společnost nevýhodný. Více ZDE.

Soudce Krajského osudu v Ostravě v kauze vytunelovaného Vak Olomouc

 • VHS Olomouc na období 20 let pronajal provozování a údržbu veřejného vodovodu a kanalizací v oblasti Olomoucka Veolii, čímž naprosto rezignoval na smysl a účel, pro který vůbec došlo k jejímu založení. ...  Výkon podnikatelské činnosti na uvedenou dobu přenechal Veolii, čímž fakticky opustil podnikání v oblasti veřejného zásobování vodou… Právě tato činnost však je smyslem existence VHS Olomouc ... Více ZDE

Ukázka z rozboru: Co v návrhu ústavního zákona schází a proč je díky tomu návrh pro občany a stát nevýhodný?

Iluze, jak to města vlastní

Realita, kdo na tom vydělává

ROZBOR NÁVRHU ZÁKONAcelý k stažení ZDARMA

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací.

Jsme za půlkou.👏 Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby občanům, protože jako jediní vše kolem vody platí.

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Socio-ekonomické podmínky nastavené lidem/státu ve vodárenství na 20-30 let politiky ČSSD ve třech regionech

Zakladatel NFPOV politikům již v Rozborech doložil protiprávní dění a jeho důsledky. Stal se za to terčem gangsterských útoků. Vytrval a soudy potvrdily, že říkal pravdu.

Poté, co na ministerstva zaslal Rozbor, jak nájezdníci protiprávně skupují české vodárny, mu zapálili u domu auto s garáží

Poté, co ministerstvům předal Rozbor, jak koncerny postupují, když se derou k monopolu vody, ho napadli dva útočníci

Přesto R. Novotný souhlasil, že Rozbor vypracuje a předá ho všem politikům v Parlamentu a ve veřejném zájmu ho zveřejní

Stanovil podmínky, za jakých Rozbor politickým stranám poskytne:

 1. Vše, co v rozboru uvedu, si každý ověří, dá do souvislostí, doplní a sám vyhodnotí. V případě politické strany, odborník strany „na vodu“ vypracuje vlastní stanovisko strany k vodě a co z rozboru použije je jeho rozhodnutí.
 2. Rozbor poskytnu všem politikům nezávisle na politické příslušnosti, neboť jde o zásadní zákon a k jeho přijetí je třeba koncensus napříč politickým spektrem. Poskytnu ho k diskusi např. hydrologům, členům akademie věd, politikům, protikorupčním organizacím, bezpečnostním složkám např. BIS, i zástupcům médií a veřejnosti.
 3. Za Rozbor nestanovuji cenu. Jeho hodnotu si stanoví ten, kdo z něj bude čerpat. Pokud vyhodnotí, že mu pomohl v tak zásadní otázce, jako je ústavní ochrana vody a vodních zdrojů pro stát a občany, dle své vůle finančně podpoří Nadační fond PRAVDA O VODĚ na transparentní účet 96665/0300.

Důvod stanovení podmínek je, že řešení VODY je pro občany zásadní. Rozbor nebude chodit kolem horké kaše, to k nápravě nevede. Je třeba říct pravdu a dát do souvislosti i věci, o kterých se v ČR mlčí a nebýt „politicky korektní“.

Voda je strategická surovina a ten kdo ji ovládá, (přes legislativu je to nejsnazší) rozhoduje o životě občanů i svébytnosti státu.

Obraně vody a lidí se věnuji téměř dvacet let. Soudy vyhrávám a pomáhám ubránit vodárny, jen díky tomu, že říkám pravdu. Zažil kvůli tomu neskutečné gangsterské útoky na sebe a rodinu. Proto vím, že jde o více než jen o miliardy. Jde o život náš i našich dětí a to doslova.

Rozhoduje se o tom, zda bude z vody kšeft soukromých firem nebo veřejná služba a zda Česká republika bude svobodný stát nebo koncernistán.

Příběh zakladateleDůkaz, že jen úprava ústavy nic neřeší

Rozbor: Jak a pro koho pracuje Mze od roku 1993?

Mze se léta podílí na tomto:

 • Privatizace státních podniků na akciové společnosti do rukou obcí bez funkčních pojistek, které státu zajistí svébytnost a kontrolu nad strategickým odvětvím, včetně peněžních toků.
 • Realizace oddělení neoddělitelného – studny od vody, prodeje vody od vlastnictví trubek, resp. zisků od ztrát. To, co vydělává, vyvedlo Mze do rukou soukromých firem a to, co se musí draze financovat, nechalo obcím/státu – infrastruktura.
 • Hlasování zástupců Mze na valných hromadách vodáren PRO smlouvy s koncerny v rozporu s pověřením Fondu národního majetku jak mají na valné hromadě hlasovat.
 • Stanovisko Mze, že pracovníci Mze nemají hlasovat PRO provozními smlouvy s koncerny, dokud nebude zpracován rozbor, jaké mají pro stát výhody/nevýhody a hlasování Mze  přes zákaz pro uzavření smluv s koncerny.
 • PŘED hlasováním o udělení souhlasu s uzavřením smluv s koncerny nedělalo Mze žádný rozbor prokazující výhodnost nebo nevýhodnost tzv. Provozních modelů pro stát a to ani když jsem doložil jejich nevýhodnost.
 • Mze umožnilo, aby na konci vodárenství, kde jedině tečou peníze zpět do odvětví, byl realizován systém dobývání renty. Soukromé firmy ovládly peněžní toky a zisky z vody, i infrastrukturu. Ta je sice ve vlastnictví měst, ale podnikatelsky ji má v rukou koncern.
 • Nájem, který za to koncerny platí je odvozen od odpisů, což je vratka městy již financovaných investic a ty měla města jako přímý prodejce vody k dispozici i bez koncernů. Mze vědělo, že města přijdou o ziskový potenciál provozování  na desetiletí.
 • Pravomocné rozsudky a Ústavní nálezy potvrzují, že říkám pravdu. Mze nebránilo lidi a  vodárny před protiprávním nájezdem koncernu 2001-2005, který vedl k ovládnutí městských vodáren přímým konkurentem a poté k likvidaci jejich monopolní pozice.
 • Již v roce 2002 byl ministr Palas a poté další ministři zemědělství a premiéři, byli mnou upozorněni, že nájezdníci díky kolaboraci části politiků skupují protiprávně městské vodárny a zavádí systém dobývání renty. Neudělali pro obranu vody a lidí nic. Naopak.
 • Mze nyní nově poskytuje dotace regionům, které EK odmítla dotovat, aby nedošlo k zneužití dotací z EU. Pod heslem řešíme sucho, Mze skrytě dotuje investice, na kterých soukromé firmy generují zisky. Přitom prosadilo dotace z důvodu údajného nedostatku financí v odvětví.

Prosazuje Smlouvy s Veolií a nemá rozbor výhodnosti pro stát.

Zástupce Mze hlasuje PRO smlouvy s Veolií v rozporu s pověřením

Systém, kdy politici a zaměstnanci státu pracují skrytě pro soukromé firmy zájmy soukromých firem jsou nadřazeny zákonům, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Reference a názory lidí, kteří nám pomáhají s obranou vody a vrácením zájmů lidí do správy a prodeje vody

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.
Jana Svobodová, České Budějovice
Jana Svobodová, České BudějoviceČeské Budějovice
Čím víc mám roků, tím víc si považuji charakterů lidí a moc mě povzbuzuje v mých snahách pomáhat lidem, kde jsem schopna, když vidím, že je nás víc, kteří nejsou jen slepé ovce. Proto jsem nevydržela a musela jsem Vám napsat, kterak si Vás vážím. Taky proto, že o Vás vím už dlouho. Takže znovu děkuji a VYDRŽAŤ!!! Obdivuji to, co děláte. Mějte vždy po ruce někoho, kdo i Vás povzbudí a podpoří, i když s naší vládou to není jednoduché, stejně jako s národem, který ještě spí......nebo čeká, až to druzí zařídí, aby se svezl. No, důležité je to, ...
Eva Halfarová
Eva Halfarová
Obdivuji Vaši odvahu říkat lidem pravdu, snad se český národ pohne a nebude jen pasivním příjemcem nepříjemných zpráv. Přeji Vám kromě zdraví, které je nejdůležitější, abyste ve svém úsilí dosáhl nejen podporu, ale i úspěchy, vždyť to, co děláte, neděláte jen pro sebe, ale pro nás, pro všechny. Jste statečný, máte moji úctu.
Jirka, Ohrazenice
Jirka, Ohrazenice
Děkuji za informaci a držím i nadále palce v boji za vodu. Obdivuji Vaši výdrž proti té mafiánské polistopadové sebrance, které vlastní zisky jsou nad všechno. Pro tohle jsem v listopadu 89 klíči na demonstracích neklinkal. A jistě nejsem sám. Přeji pěkný den a ještě jednou děkuji za boj, který je bojem za nás za všechny!
Bohumil Kujal (85)
Bohumil Kujal (85)
Vážený pane Radku Novotný, k Vaším narozeninám přejí hodně zdraví a štěstí. Vaše bohulibá činnost mně způsobuje nesmírnou radost, neboť jsem celoživotní vodohospodář. Vím co se skrývá za pojmem pitná voda - nalezení zdroje, vyprojektování, vybudování souvisejících staveb a provozování všech objektů s tím souvisejících. Vše jsem si vyzkoušel a na vlastní kůži a prožil. Naprosto s vámi souhlasím, že voda je život a dar a ne zboží k dolování zisků.
Jana Svobodová
Jana Svobodová
Čím víc mám roků, tím víc si považuji charakterů lidí a moc mě povzbuzuje v mých snahách pomáhat lidem, kde jsem schopna, když vidím, že je nás víc, kteří nejsou jen slepé ovce. Proto jsem nevydržela a musela jsem Vám napsat, kterak si Vás vážím. Taky proto, že o Vás vím už dlouho. Takže děkuji a VYDRŽAŤ!Obdivuji to, co děláte. Mějte vždy po ruce někoho, kdo i Vás povzbudí a podpoří, i když s naší vládou to není jednoduché, stejně jako s národem, který ještě spí nebo čeká, až to druzí zařídí, aby se svezl. No, důležité je to, abychom ...
Anna Březovská
Anna Březovská
Voda je dar života bez vody není život proto ji chraňte.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD
Před Radkem Novotným klobouk dolů. Je to člověk, který pro každého jednoho z nás udělal strašně moc. A tak prosím, podívejte na tento rozhovor.
Tomáš Andlík
Tomáš Andlík
Baví mě pracovat na projektech, které dávají smysl a mají pro lidi přínos. S Radkem a Nadačním fondem PRAVDA O VODĚ se skvěle spolupracuje a to co dělají, dělají opravdu dobře.
Jan Bartoš
Jan Bartoš
Radek a lidé kolem NFPOV se postavili bandě lhářů a zlodějů okrádající lidi pomocí vody. Nezlomilo je vyhrožování ani právníci a soudy. Rád pomohu tenhle boj dotáhnout až do konce.
Tomáš Bouzek
Tomáš Bouzek
Vynikající stránka s potřebnými informacemi pro veřejnost o krádežích vody oligarchy a jimi podplacenými politiky.
Tomáš Beňo
Tomáš Beňo
Velmi si vážím práce, kterou pro nás děláte. Mám hluboký obdiv k Vaší nezdolnosti a vytrvalosti, se kterou se věnujete nápravě a šíření povědomí se situací s vodou v naší republice. Je to pro mě něco nevídaného.

Dává vám smysl zveřejnit, co politici páchají a v čím zájmu jednají? Pak podpořte informování občanů a začněte s námi sebe a vodu aktivně bránit.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬