MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ PŘIPRAVIL PRO STÁT NEVÝHODNÝ NÁVRH ÚSTAVNÍHO ZÁKONA O "OCHRANĚ VODY". LIDÉ ZAPLATÍ VŠE KOLEM VODY A ZISKY Z TOHO DÁL POTEČOU DO CIZINY.

Toto se stalo v roce 2020 za vlády Babiše (ministr zem. Toman - ČSSD). Zákon již prošel prvním čtením, přitom jsme všechny na lumpárnu předem upozornili.

Nedoporučujeme zákon, pokud v něm není s POVINNOSTÍ STÁTU vše financovat, i PRÁVO STÁTU ovládat prodej vody a peněžní toky a zisky z vody. Bez toho plyne prospěch na účty koncernů a překupníků. Jde o "privatizaci" zisků a zestátnění nákladů = tunel. A není to jen náš názor.

Bez práva státu/měst ovládat a rozhodovat o penězích a ziscích z vody, je každý zákon pastí na peníze občanů. Díky ní bohatnou na úkor občanů soukromé firmy převážně z ciziny.

Zástupci dvou politických stran zaslali zakladateli NFPOV R. Novotnému návrh zákona, který po nich chce podpořit Ministerstvo zemědělství. Protože se obraně vody věnuje 20 let požádali ho, aby zpracoval Rozbor. Souhlasil, protože ví:

Kdo navrhuje uzákonit, že lidé jsou povinni financovat investice a zisky mají ovládat koncerny, ten nehájí zájmy lidí. Návrh zákona není ve všem špatný, ale to podstatné v něm schází.

Návrh ústavního zákona, který dostali poslanci v 1. polovině roku 2020

Vidíte někde v návrhu ministerstva mimo povinnosti státu vše financovat, právo z investic inkasovat zisk? My ne.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Návrh ústavního zákona Mze
Důvodová zpráva Mze

Ministerstvo zemědělství přitom dobře ví, že peníze a zisky generují pouze platby za vodné a stočné. A ví, že jen vlastník je povinen financovat obnovu trubek.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Politici, vlády ani ministerstvo zemědělství toto 25 let neřeší

Krajské státní zastupitelství v Brně v kauze vytunelovaného Vak Prostějov

 • Uskutečněný prodej, měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska, tak byl prodej výdělečné části podniku Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., zcela pro společnost nevýhodný. Více ZDE.

Soudce Krajského osudu v Ostravě v kauze vytunelovaného Vak Olomouc

 • VHS Olomouc na období 20 let pronajal provozování a údržbu veřejného vodovodu a kanalizací v oblasti Olomoucka Veolii, čímž naprosto rezignoval na smysl a účel, pro který vůbec došlo k jejímu založení. ...  Výkon podnikatelské činnosti na uvedenou dobu přenechal Veolii, čímž fakticky opustil podnikání v oblasti veřejného zásobování vodou… Právě tato činnost však je smyslem existence VHS Olomouc ... Více ZDE

Ukázka z rozboru: Co v návrhu ústavního zákona schází a proč je díky tomu návrh pro občany a stát nevýhodný?

Iluze, jak to města vlastní

Realita, kdo na tom vydělává

ROZBOR NÁVRHU ZÁKONAcelý k stažení ZDARMA

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací.

Jsme za půlkou.👏 Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby občanům, protože jako jediní vše kolem vody platí.

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Socio-ekonomické podmínky nastavené lidem/státu ve vodárenství na 20-30 let politiky ČSSD ve třech regionech

Zakladatel NFPOV politikům již v Rozborech doložil protiprávní dění a jeho důsledky. Stal se za to terčem gangsterských útoků. Vytrval a soudy potvrdily, že říkal pravdu.

Poté, co na ministerstva zaslal Rozbor, jak nájezdníci protiprávně skupují české vodárny, mu zapálili u domu auto s garáží

Poté, co ministerstvům předal Rozbor, jak koncerny postupují, když se derou k monopolu vody, ho napadli dva útočníci

Přesto R. Novotný souhlasil, že Rozbor vypracuje a předá ho všem politikům v Parlamentu a ve veřejném zájmu ho zveřejní

Stanovil podmínky, za jakých Rozbor politickým stranám poskytne:

 1. Vše, co v rozboru uvedu, si každý ověří, dá do souvislostí, doplní a sám vyhodnotí. V případě politické strany, odborník strany „na vodu“ vypracuje vlastní stanovisko strany k vodě a co z rozboru použije je jeho rozhodnutí.
 2. Rozbor poskytnu všem politikům nezávisle na politické příslušnosti, neboť jde o zásadní zákon a k jeho přijetí je třeba koncensus napříč politickým spektrem. Poskytnu ho k diskusi např. hydrologům, členům akademie věd, politikům, protikorupčním organizacím, bezpečnostním složkám např. BIS, i zástupcům médií a veřejnosti.
 3. Za Rozbor nestanovuji cenu. Jeho hodnotu si stanoví ten, kdo z něj bude čerpat. Pokud vyhodnotí, že mu pomohl v tak zásadní otázce, jako je ústavní ochrana vody a vodních zdrojů pro stát a občany, dle své vůle finančně podpoří Nadační fond PRAVDA O VODĚ na transparentní účet 96665/0300.

Důvod stanovení podmínek je, že řešení VODY je pro občany zásadní. Rozbor nebude chodit kolem horké kaše, to k nápravě nevede. Je třeba říct pravdu a dát do souvislosti i věci, o kterých se v ČR mlčí a nebýt „politicky korektní“.

Voda je strategická surovina a ten kdo ji ovládá, (přes legislativu je to nejsnazší) rozhoduje o životě občanů i svébytnosti státu.

Obraně vody a lidí se věnuji téměř dvacet let. Soudy vyhrávám a pomáhám ubránit vodárny, jen díky tomu, že říkám pravdu. Zažil kvůli tomu neskutečné gangsterské útoky na sebe a rodinu. Proto vím, že jde o více než jen o miliardy. Jde o život náš i našich dětí a to doslova.

Rozhoduje se o tom, zda bude z vody kšeft soukromých firem nebo veřejná služba a zda Česká republika bude svobodný stát nebo koncernistán.

Příběh zakladateleDůkaz, že jen úprava ústavy nic neřeší

Rozbor: Jak a pro koho pracuje Mze od roku 1993?

Mze se léta podílí na tomto:

 • Privatizace státních podniků na akciové společnosti do rukou obcí bez funkčních pojistek, které státu zajistí svébytnost a kontrolu nad strategickým odvětvím, včetně peněžních toků.
 • Realizace oddělení neoddělitelného – studny od vody, prodeje vody od vlastnictví trubek, resp. zisků od ztrát. To, co vydělává, vyvedlo Mze do rukou soukromých firem a to, co se musí draze financovat, nechalo obcím/státu – infrastruktura.
 • Hlasování zástupců Mze na valných hromadách vodáren PRO smlouvy s koncerny v rozporu s pověřením Fondu národního majetku jak mají na valné hromadě hlasovat.
 • Stanovisko Mze, že pracovníci Mze nemají hlasovat PRO provozními smlouvy s koncerny, dokud nebude zpracován rozbor, jaké mají pro stát výhody/nevýhody a hlasování Mze  přes zákaz pro uzavření smluv s koncerny.
 • PŘED hlasováním o udělení souhlasu s uzavřením smluv s koncerny nedělalo Mze žádný rozbor prokazující výhodnost nebo nevýhodnost tzv. Provozních modelů pro stát a to ani když jsem doložil jejich nevýhodnost.
 • Mze umožnilo, aby na konci vodárenství, kde jedině tečou peníze zpět do odvětví, byl realizován systém dobývání renty. Soukromé firmy ovládly peněžní toky a zisky z vody, i infrastrukturu. Ta je sice ve vlastnictví měst, ale podnikatelsky ji má v rukou koncern.
 • Nájem, který za to koncerny platí je odvozen od odpisů, což je vratka městy již financovaných investic a ty měla města jako přímý prodejce vody k dispozici i bez koncernů. Mze vědělo, že města přijdou o ziskový potenciál provozování  na desetiletí.
 • Pravomocné rozsudky a Ústavní nálezy potvrzují, že říkám pravdu. Mze nebránilo lidi a  vodárny před protiprávním nájezdem koncernu 2001-2005, který vedl k ovládnutí městských vodáren přímým konkurentem a poté k likvidaci jejich monopolní pozice.
 • Již v roce 2002 byl ministr Palas a poté další ministři zemědělství a premiéři, byli mnou upozorněni, že nájezdníci díky kolaboraci části politiků skupují protiprávně městské vodárny a zavádí systém dobývání renty. Neudělali pro obranu vody a lidí nic. Naopak.
 • Mze nyní nově poskytuje dotace regionům, které EK odmítla dotovat, aby nedošlo k zneužití dotací z EU. Pod heslem řešíme sucho, Mze skrytě dotuje investice, na kterých soukromé firmy generují zisky. Přitom prosadilo dotace z důvodu údajného nedostatku financí v odvětví.

Prosazuje Smlouvy s Veolií a nemá rozbor výhodnosti pro stát.

Zástupce Mze hlasuje PRO smlouvy s Veolií v rozporu s pověřením

Systém, kdy politici a zaměstnanci státu pracují skrytě pro soukromé firmy zájmy soukromých firem jsou nadřazeny zákonům, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Reference a názory lidí, kteří nám pomáhají s obranou vody a vrácením zájmů lidí do správy a prodeje vody

Dává vám smysl zveřejnit, co politici páchají a v čím zájmu jednají? Pak podpořte informování občanů a začněte s námi sebe a vodu aktivně bránit.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬