NÁVRH ÚDAJNÉ ÚSTAVNÍ OCHRANY VODY JE PAST.
LIDÉ MAJÍ BÝT POVINNI VŠE FINANCOVAT A ZISKY Z VODY MAJÍ DÁL TÉCT DO CIZINY

Proto NEdoporučujeme jakýkoliv zákon o vodě, dokud v něm s POVINNOSTÍ STÁTU financovat vodárenskou infrastrukturu, nebude zakotveno i PRÁVO STÁTU svobodně ovládat prodej vody a peněžní toky a zisky z vodného a stočného. Bez PRÁVÁ ovládat peníze, které jsou generovány díky investicím je POVINNOST STÁTU finacovat investice tunel - jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů.

Zástupci dvou politických stran zaslali zakladateli NFPOV návrh zákona, který po nich chce podpořit Ministerstvo zemědělství a protože se obraně vody věnuje téměř  20 let a dosáhl zásadní rozsudky, požádali ho, aby zpracoval Rozbor návrhu z pohledu hydrologického a z pohledu makroekonomického. Souhlasil, protože ví:

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Řešení sucha a s tím související objem zadržené vody v krajině, přímo závisí na objemu zadržených a reinvestovaných financí, které voda z této krajiny generuje a ví:

Vidíte někde v návrhu ministerstva mimo povinnosti státu vše financovat, právo za investice něco dostat? Provoz infrastruktury, tzn. peněžní toky a zisky z vody dál zůstanou v rukou koncernů?

Návrh zákona není úplně špatný, ale to, co vrací zájmy lidí a státu do správy vody v něm schází. Návrh Ústavního zákona, který dostali poslanci

Mze ví, že peníze ve vodárenství generuje pouze provozování infrastruktury, tzn. inkaso za dodávku a čištění vody spotřebitelům. A ví, že vlastník infrastruktury je povinen se o svůj majetek starat, tzn. financovat jeho obnovu a rozvoj.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Kdo předkládá jakýkoliv návrh, že lidé/stát budou povinni financovat investice a soukromník bude ovládat peněžní toky z investic, nepracuje pro lidi a stát. Téma vody/sucha zneužívá např. k lovu voličů a přitom skrytě hájí zájmy soukromý firem.

Návrh ústavního zákona Mze
Důvodová zpráva Mze

Bez práva státu/měst ovládat a rozhodovat o penězích a ziscích z vody, je každý zákon jen past na peníze občanů, která prohlubuje nemravný systém "privatizace zisků a zestátnění nákladů", zavedený politiky a koncerny často protiprávně.

A není to jen náš názor

Krajské státní zastupiteství v Brně v kauze vytunelovaného Vak Prostějov

 • Uskutečněný prodej, měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska, tak byl prodej výdělečné části podniku Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., zcela pro společnost nevýhodný. Více ZDE.

Stanovisko soudce Krajského osudu v Ostravě v kauze vytunelovaného Vak Olomouc

 • VHS Olomouc na období 20 let pronajal provozování a údržbu veřejného vodovodu a kanalizací v oblasti Olomoucka Veolii, čímž naprosto rezignoval na smysl a účel, pro který vůbec došlo k jejímu založení. ...  Výkon podnikatelské činnosti na uvedenou dobu přenechal Veolii, čímž fakticky opustil podnikání v oblasti veřejného zásobování vodou… Právě tato činnost však je smyslem existence VHS Olomouc ... Více ZDE

Bývalý hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák ČSSD

Bývalý kandidát na senátora Michal Chromec, nestraník za ČSSD

Je třeba sebe a vodu bránit, jinak se nedoplatíme. Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací.

Souhlasíte? Přidejte se.

Lobbisti a nominanti koncernů jako před 20 lety manipulují s poslanci a veřejností

Tvrdí, že návrh zákona údajně vrací vodu do rukou měst a státu, obsahuje vše, co zabrání dalším privatizacím vodáren, zajistí dotace z EU a vrací vliv státu do strategického odvětví.

Lžou podobně, jako před 20 lety, když o(h)loupovali zastupitele, kterým lživě tvrdili, že když předají prodej vody do rukou koncernů, tak ty zajistí dalších 30 let růst ceny vody pouze o inflaci, dotace z EU a budou investovat místo obcí apod..

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Někteří navíc v médiích falešně šíří, že ve vodárenství vlastně není co řešit. Přece 90% infrastruktury mají ve vlastnictví města. Reálně ovšem většinu z této infrastruktury mají v rukou koncerny. Tu jim totiž často protiprávně na desetiletí "pronajali" politici - Zlín, Prostějov, Olomouc... To již ovšem lidem v médiích a na soc. sítích neříkají.

Iluze, jak to města vlastní

Realita, kdo na tom vydělává

Socio-ekonomické podmínky nastavené lidem/státu ve vodárenství na 20-30 let politiky ČSSD ve třech regionech

Zakladatel NFPOV politikům již v Rozborech doložil protiprávní dění a jeho důsledky. Stal se za to terčem gangsterských útoků. Vytrval a soudy potvrdily, že říkal pravdu.

Poté, co na ministerstva zaslal Rozbor, jak nájezdníci protiprávně skupují české vodárny, mu zapálili u domu auto s garáží

Poté, co ministerstvům předal Rozbor, jak koncerny postupují, když se derou k monopolu vody, ho napadli dva útočníci

Přesto a vlastně právě proto souhlasil, že Rozbor návrhu ÚZ vypracuje, předá všem politikům v Parlamentu a poté ve veřejném zájmu zveřejní

Stanovil podmínky, za jakých Rozbor politickým stranám poskytne:

 1. Vše, co v rozboru uvedu, si každý ověří, dá do souvislostí, doplní a sám vyhodnotí. V případě politické strany, odborník strany „na vodu“ vypracuje vlastní stanovisko strany k vodě a co z rozboru použije je jeho rozhodnutí.
 2. Rozbor poskytnu všem politikům nezávisle na politické příslušnosti, neboť jde o zásadní zákon a k jeho přijetí je třeba koncensus napříč politickým spektrem. Poskytnu ho k diskusi např. hydrologům, členům akademie věd, politikům, protikorupčním organizacím, bezpečnostním složkám např. BIS, i zástupcům médií a veřejnosti.
 3. Za Rozbor nestanovuji cenu. Jeho hodnotu si stanoví ten, kdo z něj bude čerpat. Pokud vyhodnotí, že mu pomohl v tak zásadní otázce, jako je ústavní ochrana vody a vodních zdrojů pro stát a občany, dle své vůle finančně podpoří Nadační fond PRAVDA O VODĚ na transparentní účet 96665/0300.

Důvod stanovení podmínek je, že řešení VODY je pro občany zásadní. Rozbor nebude chodit kolem horké kaše, to k nápravě nevede. Je třeba říct pravdu a dát do souvislosti i věci, o kterých se v ČR mlčí a nebýt „politicky korektní“.

Voda je strategická surovina a ten kdo ji ovládá, (přes legislativu je to nejsnazší) rozhoduje o životě občanů i svébytnosti státu.

Obraně vody a lidí se věnuji téměř dvacet let. Soudy vyhrávám a pomáhám ubránit vodárny, jen díky tomu, že říkám pravdu. Zažil kvůli tomu neskutečné gangsterské útoky na sebe a rodinu. Proto vím, že jde o více než jen o miliardy. Jde o život náš i našich dětí a to doslova.

Rozhoduje se o tom, zda bude z vody kšeft soukromých firem nebo veřejná služba a zda Česká republika bude svobodný stát nebo koncernistán.

Příběh zakladateleDůkaz, že jen úprava ústavy nic neřiší

Jedná Mze od roku 1993 v zájmu soukromých firem nebo občanů a státu?

Mze se léta podílí na tomto:

 • Privatizace státních podniků na akciové společnosti do rukou obcí bez funkčních pojistek, které státu zajistí svébytnost a kontrolu nad strategickým odvětvím, včetně peněžních toků.
 • Realizace oddělení neoddělitelného – studny od vody, prodeje vody od vlastnictví trubek, resp. zisků od ztrát. To, co vydělává, vyvedlo Mze do rukou soukromých firem a to, co se musí draze financovat, nechalo obcím/státu – infrastruktura.
 • Hlasování zástupců Mze na valných hromadách vodáren PRO smlouvy s koncerny v rozporu s pověřením Fondu národního majetku jak mají na valné hromadě hlasovat.
 • Stanovisko Mze, že pracovníci Mze nemají hlasovat PRO provozními smlouvy s koncerny, dokud nebude zpracován rozbor, jaké mají pro stát výhody/nevýhody a hlasování Mze  přes zákaz pro uzavření smluv s koncerny.
 • PŘED hlasováním o udělení souhlasu s uzavřením smluv s koncerny nedělalo Mze žádný rozbor prokazující výhodnost nebo nevýhodnost tzv. Provozních modelů pro stát a to ani když jsem doložil jejich nevýhodnost.
 • Mze umožnilo, aby na konci vodárenství, kde jedině tečou peníze zpět do odvětví, byl realizován systém dobývání renty. Soukromé firmy ovládly peněžní toky a zisky z vody, i infrastrukturu. Ta je sice ve vlastnictví měst, ale podnikatelsky ji má v rukou koncern.
 • Nájem, který za to koncerny platí je odvozen od odpisů, což je vratka městy již financovaných investic a ty měla města jako přímý prodejce vody k dispozici i bez koncernů. Mze vědělo, že města přijdou o ziskový potenciál provozování  na desetiletí.
 • Pravomocné rozsudky a Ústavní nálezy potvrzují, že říkám pravdu. Mze nebránilo lidi a  vodárny před protiprávním nájezdem koncernu 2001-2005, který vedl k ovládnutí městských vodáren přímým konkurentem a poté k likvidaci jejich monopolní pozice.
 • Již v roce 2002 byl ministr Palas a poté další ministři zemědělství a premiéři, byli mnou upozorněni, že nájezdníci díky kolaboraci části politiků skupují protiprávně městské vodárny a zavádí systém dobývání renty. Neudělali pro obranu vody a lidí nic. Naopak.
 • Mze nyní nově poskytuje dotace regionům, které EK odmítla dotovat, aby nedošlo k zneužití dotací z EU. Pod heslem řešíme sucho, Mze skrytě dotuje investice, na kterých soukromé firmy generují zisky. Přitom prosadilo dotace z důvodu údajného nedostatku financí v odvětví.

Mze prosazuje Smlouvy s Veolií a nemá rozbor výhodnosti toho pro co hlasuje pro stát

Zástupce Mze hlasuje PRO smlouvy s Veolií v rozporu s pověřením

Co v návrhu ústavního zákona schází a proč?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Názory lidí, kteří podporují obranu lidí a vody, práci Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 • Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.
  Šárka Tomisová Šárka Tomisová VŠB TU Ostrava
 • Požehnání těm, kteří se zasazují o osvobození vody! Teď je nás o kapku víc 😉
  Jana Kroulikova 200 Kč Jana Kroulikova 200 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Výborně, určitě svoji vytrvalostí mnohé váhající přesvědčíte. Jsem rád, že za nás, kteří nemáme právě nyní dostatek času na spoluúčast, zvedáte hlas.
  Jiří Kalvach 300 Kč Jiří Kalvach 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Tento projekt sleduji už delší dobu a dokud nebude 100% vlastnictví v regionech, má smysl v tom pokračovat dál.

   

   Robert Krmenčík 500 Kč Robert Krmenčík 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Boj za správnou věc se sám nevybojuje.
  Jiří Baroš 500 Kč Jiří Baroš 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Pan Radek Novotný to vyjádřil svou urputností naprosto přesně. Voda nepatří ani našim ziskuvtivým politikům či firmám ať jsou odkudkoli. Je to dar s kterým jen zloději mohou kšeftovat na úkor nás všech, protože mlčíme. Ano, voda musí být spravována jako veřejná služba !
  Ludmila Lacinová 200 Kč Ludmila Lacinová 200 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Naprosto souhlasím. Je třeba se začít efektivně bránit a ne se nechat ohlupovat politickými hrátkami, nezodpovědných politických bohapustých žvanilů. Děkuji
  Ludvík Fritscher 100 Kč Ludvík Fritscher 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
  Jana Lorencová Jana Lorencová přední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD
 • Obdivuji Vaši vytrvalost a věřím ,že zvítězí Vaše snaha odhalit podvody pachané v oblasti hospodaření s '' českou'' vodou.
  Ing. Milan Štěpankevič 300 Kč Ing. Milan Štěpankevič 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Jsem zarputilý pravićák. Právě proto vím, že u přirozených monopolů nefunguje neviditelná ruka trhu. Tady angažmá soukromého subjektu vždy skonćí zestátněním nákladů a privatizací zisků. Tomu pokušení jeśtě nikdy nikdo neodolal. Přeji Vám mnoho zdaru v tomto nelehkém boji.
  Vlastimil Tvrzský 2000 Kč Vlastimil Tvrzský 2000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498

Systém, kdy politici a zaměstnanci státu pracují skrytě pro soukromé firmy zájmy soukromých firem jesou nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

DÁVÁ VÁM SMYSL SEBE, VODU A LIDI BRÁNIT? PAK SE PŘIDEJTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬