Odmítli jsme: VEŘEJNÉ SLYŠENÍ, kterého se NESMÍ účastnit veřejnost a média – toto není veřejné slyšení

Jednání bez účasti veřejnosti, médií a v menším počtu zastupujících 31.000 lidí, kteří podepsali petici (petenty) než bylo dohodnuto, nevede k řádnému projednání petice a nevede k vrácení zájmu lidí do správy vody

Proto jsme zaslali „petičnímu výboru“ žádost o posunutí termínu veřejného slyšení na jiný termín tak, aby bylo možné konat ho v podobě, která umožní vystoupení dalších osob za petenty petice a účast veřejnosti, kterou tato problematika velmi zajímá. Jelikož to bylo odmítnuto, tak jsme jednohlasně účast na formálním projednáváním petice odmítli. 

 

Považujeme řádné projednání petice za zcela zásadní pro následnou nápravu systému správy vody v ČR. Proč stávající formát a dění kome projednávání petice nepovažuje za její řádné projednání vysvětlujeme níže.

 

 1. Veřejné slyšení, bez účasti veřejnosti a médií k vůli „covidu“?

Mimořádný stav vyhlášený díky covidové epidemii a restrikce s tím související vedou údajně k tomu, že VEŘEJNÉ SLYŠENÍ svolané na 11.1.2021 Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (dále jen „Výbor“), má proběhnout bez účasti veřejnosti a médií. To znamená, bude pouze za virtuální, nikoliv za fyzické přítomnosti veřejnosti, která má právo vznášet otázky, reagovat atp.. Diskuse, uvedená v programu, nebude diskusí, do které se mohou občané zapojit.

Závěr:

Z veřejného slyšení se stane pasivní sledování „televize a pouze formální akt, kdy si lidé mohou u videa tak akorát zanadávat. Takové veřejné slyšení není veřejné.

    2. Jeden z cílů petice VODA JE ŽIVOT je předat senátorům VEŘEJNĚ informace, které evidentně nemají, aby rozhodovali se znalosti věcí.

Dne 11.12. jsem na základě žádosti asistentky paní senátorky zastupující Výbor zaslal seznam 5 zástupců petentů. Vzhledem ke coroně, jsem počet zástupců petentů sám snížil z 10 na polovinu. V e-mailu jsem přímo napsal:

Uvedl  jsem jen 5 lidí, jak jste požadovali, kdyby někdo vypadl z osobních nebo zdravotních důvodů, tak ho nahradí jiný člověk.

Chceme poprosit, aby každé projednávání petice VODA JE ŽIVOT bylo veřejné a počítalo se účastí široké veřejnosti.

e-mail zaslaný 11.12.2020

Následně jsme se dozvěděli,  že „Covidová“ opatření omezila počet účastníků a proto se slyšení nemůže zúčastnit řada osob, které byly námi, předkladateli petice, pro jednání výboru za veřejnost navrženy.

Na slyšení by tak nemohli ze zástupců petentů vystoupit:

Závěr:  

Na seznamu pozvaných na slyšení 11.1. jsou kromě mě z pěti jmen pouze 3 osoby. Informoval jsem zástupce petičního výboru, že jeden z  našich pozvaných zástupců nemůže na jednání přijet a požádal jsem, aby za něj mohla vystoupit paní Vitásková. Bylo mi sděleno, že našeho člověka nikdo z našeho seznamu zastoupit nemůže. Vysvětlit proč  mi odmítli s tím, že to mám vzít jako fakt a že se mnou o tom nebudou polemizovat!

Místo 5 lidí by tak senátoři dostali informace pouze od dvou lidí. Závěry a doporučení z veřejného slyšení přitom mají být následně předloženy plénu Senátu.  Tzn. zásadní stanoviska těchto lidí nikdo nevyslechne a plénu Senátu předložena nebudou.

 

     3. Důrazně se ohrazuji proti tvrzení kohokoliv, že jsem já nebo někdo se zástupců petice VODA JE ŽIVOT odsouhlasil jakékoliv „Seznamy pozvaných“ na jednání výboru nebo senátu

Seznam pozvaným NEODSOUHASUJEM – dostáváme ho na vědomí s tím, že máme potvrdit svou účast. Na prvním seznamu pozvaných bylo tolik lidí provázaných s koncerny, že jsem zástupce výboru upozornil, že to vypadá jako projednávání petice koncernů a ne občanů. Až poté přišel požadavek z výboru, ať zašlu seznam zástupců petentů, kteří mají se mnou vystoupit a za petenty senátory informovat. Ten jsem zaslal – p. Chromec, p. Špendlík, p. Lorencová, p. Vitáskovou a p. Štauderová. Na žádném „seznamu pozvaných“ všech těchto pět osob není.

Závěr:

Právě proto, že nesouhlasíme se seznamem pozvaných (za naši stranu), resp. nesouhlasíme s tím, že za petenty nemohou vystoupit všechny osoby, které mají senátorům předat informace, se odmítáme účast jednání, které neumožňuje senátory od počátku projednávání petice řádně informovat.    

 

  4. Dne 27.12.2020 jsem zástupce Výboru informoval o zapojení se státního zastupitelství do rozplétání protiprávního komplotu kolem Vak Prostějov.

Doporučil jsem na jednání pozvat státní zastupitelství jako odborníka, který  má na nás nezávislý pohled na to, jak jsou koncerny do postavení osob ovládajících peněžní toky z vody na desetiletí v ČR instalovány. Zaslal jsem Výboru stanovisko Krajského státního zastupitelství v Brně, více ZDE,  ke kauze Vak Prostějov i zatím nepravomocný rozsudek soudu.

Závěr:

Státní zástupce byl doporučen jako nezávislý odborník, ne jako zástupce petentů. Z jeho vystoupení v senátu (např. tiskový mluvčí) a sdělením informacím k tunelu městské vodárny Prostějov, nemůže být žádný problém. Neříká nic tajného. Stejné stanovisko říká na veřejných jednáních soudu.  

O nápravu se zajímá již více než půl miliónů lidí v ČR

Na vrácení zájmu lidí do systému správy a prodeje vody pracujeme 20 let. Díky práci Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ (NFPOV) a díky rozsudkům i ústavním nálezům, dosaženým zakladatelem NFPOV za posledních 10 let, jsme prokázali protiprávní dění kolem instalace cizinců k českým studnám. NFPOV vše veřejnosti léta zpřístupňuje ZDE.

Zájem veřejnosti je velký. V listopadu 2020, jsem přednášel o vodě ve sněmovně a jednací síň plná.

Občané i zástupci médií mají zájem se osobně projednávání PETICE zúčastnit. Potvrzují to nám opakovaně kladené dotazy.

 • Jak a kde se můžeme registrovat?
 • Mám se někde registrovat jako média?
 • Kdy přijde potvrzení, že jsou registrovaní apod..

Těsně před jednáním nám bylo sděleno, že kvůli „covidu“ se nikdo, kromě lidí uvedených na pozvánce, na jednání nedostane!

Petici podepsalo 31.000 občanů. Smyslem projednání petice není rychlost, či její formální projednání. Smyslem je kvalita a souhrnný obsah informací předaných senátorům a veřejnosti a poté rozhodování se znalost věci na mnoho generací dopředu.

Dle našeho názoru v tak zásadních otázkách jako je náprava systému správy a prodeje vody v zájmu občanů a státu je nezbytná maximální transparentnost a projednávání podnětu za účasti veřejnosti. Máme názor, že ve stávající podobě se jednání v tak závažné věci konat nemůže.

Obrátili jsme se proto na předsedu petičního výboru pana senátora Drahoše a na paní místopředsedkyní výboru, paní senátorku Vítkovou s vysvětlením a s návrhem, aby bylo jednání odročeno na příznivější dobu. Viz. kopie dopisu na začátku příspěvku.

 

Závěr:

Řešme vodu v zájmu lidí za účasti občanů, kteří vše jako jediní platí

Voda je pro nás všechny zásadní. Transparentní jednání se vyplatí všem. Lidé mi volají a chtějí přijít, stejné jako u zástupců médií. Ptají se, proč není jednání veřejné nebo proč se neodloží.

Jednání za zavřenými dveřmi, formálnost a omezování zástupců petentů transparentní projednání petice neumožňuje a vyvolává spekulace, které vyloučí jedině veřejné projednávání. Čtyři vítězství u Ústavního osudu ČR a čtyři vítezství u nejvyššího soudu mi dávají za pravdu.

K pochopení toho co se páchá a k nápravě vede jen transparentnost.

Veřejné projednávání je v zájmu nápravy nezbytné

 • Voda je priorita každého občana
 • Zmenšuje se tím prostor pro manipulace se senátory
 • Zvyšuje se tím prestiž senátu

Zástupci koncernů a lidé pro ně pracující v různých vodárenských sdruženích nebo městech, rádi jednají za zavřenými dveřmi a to nejen v ČR.

 

 • Apelujeme na řádné, veřejné  a transparentní projednání petice.
 • Žádám, aby nám bylo umožněno předat informace senátorům bez omezení, tzn.  všemi námi navrženými zástupci petentů.
 • Znovu žádáme o odročení jednání na příznivější dobu, aby veřejná slyšení probíhala v termínu, kdy se jich budou moci osobně veřejnost i zástupci médií.

Dle nás je jen takový formát jednání seriózní vůči občanům, a to nejen těm, kteří podepsali petici VODA JE ŽIVOT. Transparentnost vyloučí jakékoliv spekulace o tom, co se děje v zákulisí a zabrání poškození jméno Senátu ČR i našeho. Lidé díky ní nebudou mít obavu, že jednání o vodě probíhá pouze formálně a po povrchu, jak to často vidí na zastupitelstvech nebo ve sněmovně.

 

 

966665/0300

nebo

 

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politických stran nechceme ani korunu.

Děkujeme????

6 komentářů

 1. Pane Novotný děláte to s vodou dobře, pochvala.Mohl by jste kandidovat a prezidenta, můj hlas určitě máte.

  1. Netěší mě to, protože za peticí a především za prací mou a lidí pomáhající Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ PŘI OBRANĚ VODY a lidí je nejen má práce 20 (cca 6 roků – kolem petice). Nemůžeme přistoupit na to, že se vše projedná formálně – že na jednání nebudou všichni naši lidé, kteří mají pro senátory důležité informace. Nevěřím, že to je cíl paní Vítkové, která je dle mě slušná žena, ale tady je její snaha to rychle projednávat na úkor kvality, transparentnosti a tedy VÝSLEDKU a všichni, co měli se mnou vystupovat souhlasili, že se takové projednání znevažuje cíl petice, resp. názor 31.000 lidí, kteří petici podepsali a požadují nápravu věcí kolem vody.

   Senát stále ještě považuji za instituci, která petici a nápravu projedná a spustí lépe než sněmovně, ve které sedí lidé, jako např. p. Faltýnek …

   Já do politiky nepatřím – užitečnější jsem při řešení vody jako svobodný občan…

   Ale děkuji za názor od vás to beru jako uznání
   Radek Novotný
   http://www.radekvodanovotny.cz

 2. Tuším, že celá kampaň o vrácení vody našincům je defakto „vrchností“ sabotována, protože někteří z nich zcela určitě na prodeji vody profitují. Pokud tedy nesouhlasí s veřejným projednáváním této kauzy, pak zcela evidentně chtějí něco podstatného před veřejností skrýt. Ptejme se proč to dělají a nepřijímejme zástupné výmluvy na kovid. To by mohlo platit maximálně pro davy občanů, kteří by se k takovému veřejnému jednání dostavili. Ale pokud tímto argumentem vylučují parlamentáři i přítomnost zástupců petentů a navíc hromadných sdělovacích prostředků, je třeba takové panské móresy všemi dostupnými prostředky odstranit.

  1. Pane Nešpore,
   není čas ztrácet čas. A v případě formálního projednání petice jde o o ztrátu času našeho a řady lidí – a to asi 4 roky.

   Kolik lidí od nás (z původně 10 + já) mohlo přijít – 3 – z toho jeden nemohl, protože jako právník musel na soud a místo něho nám nedovolili si vzít náhradu … 10 x cca 10 min = 100 minut a hodně předaných informací senátorům. 2x 10 minut ? Tím je logika odmítnutí snad každému snadno pochopitelná stejně jako naše opakované žádosti, aby se to jednání 11.1. odložilo na dobu, kdy tato omezení nebudou platit a aby byla přítomna osobně veřejnost a média (aby se nedalo lhát nebo říkat polopravdy 🙂 )
   S úctou

   Radek Novotný

 3. Obrátit se na senátora Drahoše není dobrá volba – umí jen papouškovat cizí názory!

Podobné články