Statutární město Ostrava, Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., OVAK a francouzský koncern SUEZ, resp. Veolie, která SUEZ ovládá

10.11.2021 NAVRHL PRIMÁTOR T. MACURA (ANO) ZASTUPITELŮM SCHVÁLIT, ŽE VODU V OSTRAVĚ BUDE OD ROKU 2025 DALŠÍCH 10 LET PRODÁVAT KONCERN VEOLIA A 40 ZASTUPITELŮ TOTO SCHVÁLILO

Ryba smrdí od hlavy nebo je vše křišťálově čisté? Schválení prodloužení smlouvy koncernu na programu jednání zastupitelstva nebylo. Bylo skryto pod název - Technická a ekonomická analýza zajištění provozování vodárenské infrastruktury v majetku statutárního města Ostrava po ukončení koncesní smlouvy.

Chytré a rafinované. Kolik občanů přijde na jednání o analýze?

Komise pro životní prostředí (poradní orgán Rady města), jednala o "analýze" 2.11. od 15:00 hod. a NEVYDALA stanovisko. Rada o "analýze" jednala také 2.11., ale již v 9:31 hod. a rozhodla bez stanoviska Komise. 11 členů rady projednalo a vybralo za 48 sekund z 5 variant, že prodloužení prodeje vody přes koncern o 10 let bez výběrového řízení je to nejlepší a to doporučili schválit zastupitelstvu.

Zastupitel Kubín navrhl stáhnout tento bod z jednání a požádal o srovnání varianty ekonomiky prodeje vody přes koncern s variantou, kdy prodej vody ovládá město. Jeho návrh byl zamítnut. Místo důkazů se stal terčem verbálních útoků.

Zastupitelé ANO, KDU, PIRÁTI, OSTRAVAK, ODS pak schválili, že prodej vody bude do roku 2035 v rukou koncernu. PRO hlasovali i 3 členové rady, kteří  sedí v představenstvu koncernem ovládané provozní společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (OVAK) a pan Macura je předseda představenstva OVAKu.

Zástupci PIRÁTŮ a ANO v Ostravě jednají proti veřejným prohlášením vedení svých hnutí, aneb dokazují, že prohlášení vedení hnutí ANO a PIRÁTI jsou prázdné PR fráze k o(h)lupování občanů před volbami.

Zisky z vody v Ostravě
Historie a výroční zprávy
Cena vody Ostrava
Koncern dalších 10 let: MACURA

Ryba smrdí do hlavy? Na radnici vládne koalice ANO, PIRÁTI, ODS, KDU. V čele města Ostravy stojí p. Macura (ANO).

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí - šiřte, co vás zaujme.

11 členů Rady města Ostravy za 48 s projednalo analýzu, vybralo nejlepší variantu a odhlasovalo ji předložit k schválení zastupitelstvu

z 11 členů rady, tři sedí v představenstvu koncernem ovládané vodárny

48 sekund?
 • Dne 02.11.2021 09:31:18 - bod č. 15.   Analýza
 • Dne 02.11.2021 09:32:06 - bod č. 16.  Další bod

Tito členové Rady města Ostravy jsou současně členy představenstva společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., kterou ovládá fr. koncern a hlasovali 2.11. i 10.11. PRO koncern.

Další členové Rady města Ostravy, kteří hlasovali 2.11. i 10.11. PRO koncern, jsou z ANO, z PIRATŮ a z ODS.

Mgr. Radim Babinec ANO
náměstek primátora e-mail: rbabinec@ostrava.cz

Mgr. Zuzana Bajgarová ANO
- náměstkyně primátora

e-mail: zbajgarova@ostrava.cz

Bc. Martin Bednář - ANO
člen rady města
Ing. Karel Malík - ANO 
člen rady města

Mgr. Andrea Hoffmannová Pirát náměstkyně primátora e-mail: ahoffmannova@ostrava.cz

Ing. David Witosz - PIRÁTI
člen rady města
Ing. Miroslav Svozil ODS
náměstek primátora
Ing. Michaela Roubíčková, ODS
členka rady města

Ukázka z jednání: Takto se v Ostravě jedná o vodě do roku 2035. Pozor, jen pro silné povahy.

VODU, stejně jako TEPLO ovládá v Ostravě Veolia a to díky "politikům"

Zastupitelé města Ostravy - kontakt, strana

Všech 54 zastupitelů jsme 4.11. předem varovali a doporučili jsme jim, ať trvají na tom, že jakékoliv slohové cvičení, musí obsahovat varianty plánu vývoje výnosů, nákladů, investic, zisků a dotací na 10 let.

Jen to jednoznačné prokazuje výhodnost / nevýhodnost variant a koncerno-tvůrci to vždy záměrně odmítají akcionářům vydat.

Důkaz: Bernard, gen. ředitel Veolie, 30.4. 2004 valná hromada, kdy byl ještě člen představenstva městské vodárny Zlín, která byla na základě lží vytunelována.

   1. Plán peněžních toků z vodného a stočného (příjmy) - cena vody
   2. Plán provozních nákladů a plán investic (náklady) - kdo bude investice financovat
   3. Plán zisků a divident (co lze očekávat pro město a koncern) - kolik kdo bude inkasovat

Trvejte na předložení stanoviska EVROPSKÉ KOMISE, že město bude moci čerpat dotace z EU na obnovu infrastruktury pro varianty.

  • Máme 40% a Veolie 50% v OVAKu
  • Máme 90% a koncern je z vodárny OVAK pryč.

Z 54 zastupitelů si informace přečetlo pouze 15. 1 z KSČM, 3 z OSTRAVAK, 1 z JEDNOTNÍ, 2 z ODS, 2 za PIRÁTY, 6 z ANO. Informace neotevřel žádný zástupce KDU!

Důkazy zaslané politikům:

 1. Co se děje kolem vodáren před koncem trvání provozních smluv 3.11. ZDE
 2. Reference na naši práci od hejtmana Zlínského kraje ZDE
 3. Důkazy předané senátorům a poslancům ZDE

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí - šiřte, co vás zaujme.

Na co jsme zastupitele předem upozornili... Zobrazit detail +

Pozor na podivné nabídky aneb jaké výhody přináší městům, když vodu dodává občanům jejich vodárna?

Zastupitel Kubín navrhl stáhnout tento bod a požádal o srovnání varianty prodeje vody přes koncern s variantou, kdy prodej vody ovládá město.

Politici ANO, ODS A KDU návrh p. Kubína zamítli

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí - šiřte, co vás zaujme.

Prodloužení působení koncernu u vody v Ostravě je i dílo hnutí PIRÁTI A OSTRAVAK.

Pan Macura o pan Kubínovi na zastupitelstvu veřejně prohlásil, že je mimo mísu. Zda je mimo mísu, Macura nebo Kubín si posoudíte z vyjádření předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

Babiš plánuje městům půjčky, aby si vodárenskou síť mohly provozovat samy

40 koncernotvůrců hlasovalo PRO prodloužení působení koncernu u vody. Osm zastupitelů hlasoval PROTI.

KDO HLASOVAL PRO KONCERN? PO KOM POŽADUJTE DOLOŽENÍ VÝHODNOSTI TOHOTO KROKU?

40 PRO : 8 PROTI

KDO HLASOVAL PROTI NÁVRHU KONCERNOTVŮRCŮ?

Vodítko pro volby nejen 2022

Vedení města neinformovalo občany, že 10.11. bude zastupitelstvo hlasovat o  prodloužení smlouvy s koncernem a ani po hlasování občany neinformovalo

Potupa poradce a manipulace v přímém přenostu? Na základě toho rozhodli o vodě pro 290. tis. občanů na dalších 10 let?

MANIPULAČNÍ TECHNIKYpouživáné u tunelů vodáren

NA FB MĚSTA OSTRAVY O JEDNÁNÍ O VODĚ ANI ŤUK

Na radnici města Pas de Calais s 1,5 mil. obyvatel s objevil nápis: „Les élections ne changeront rien, sinon elles seraient interdites. Les cochons se relaient, l'auge reste“  - "Volby nic nezmění, jinak by byly zakázány. Prasata se střídají, koryto zůstává“. Zda je pravdivý si posoudíte sami.

POLITICI ANO JIŽ OD ROKU 2014 VÍ, JAK PROVOZNÍ TUNEL FUNGUJE. JE ROK 2021 A TUNEL VE ZLÍNĚ JEDE DÁL. NA RADNICI ZLÍNA PŘITOM VLÁDNE ANO.

PODOBNÝ TUNEL JAKO VE ZLÍNĚ JEDE I V PROSTĚJOVĚ

FALTÝNEK (ČSSD -ANO)

Prodej vody vyvedl do rukou Veolie

NÁZOR STÁTNÍHO ZASTUPCE

Státní zástupce k jednání p. Faltýnka

2015 Macura a Veolie. Policie se na podnět Macury začala zabývat korupcí. Macura tvrdil, že mu bývalý zaměstnanec Veolie řešící spolupráci mezi městem a firmou Veolia nabídl kolem 100.000 korun.

Korupční nabídka souvisela s neoficiálním vyplácením odměn pro členy komise. V minulosti firma (Dalkia-Veolia) vyplácela odměny oficiálně, v roce 2010 to zastupitelstvo ukončilo.

Dle Macury, Lukeš řekl, že společnost zástupcům města odměny neformálně vyplácí dál. "Do obálky dostanou částku přes 100.000 korun. Je to možno chápat jako přilepšení na dovolenou," uvedl státní zástupce v obžalobě.

Soud uložil trest za pokus uplatit primátora

2021 Hra na konkurenci končí, správní rady francouzských společností Veolia a Suez schválily fúzi. Veolia již předtím měla v SUEZu cca 30% podíl.

SUEZ a Veolia působí v odvětví úpravy vody, distribuce tepla, v odpadovém hospodářství, se dohodly již dubnu 2021. Veolia koupí většinu Suezu za téměř 13 miliard eur (cca 330 miliard Kč).

SUEZ = VEOLIA

Tři členové Rady města Ostravy jsou členy představenstva společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., kterou s podílem 50,13 % ovládá fr. koncern. Hlasovali 2.11. i 10.11. PRO koncern.

Vedení PIRÁTŮ občanům říká, že správa vody má být ve vodárnách v rukou měst a jejich zástupci v Ostravě realizují pravý opak!

Vedení PIRÁTŮ s námi vodárenství již někoilk let konzultuje a na webu tvrdí:

Požadujeme takový systém, který znemožní kšeftovat s vodou. Voda, vodárenská infrastruktura a její správa se musí vrátit do rukou státu či samosprávných celků.

VEDENÍ PIRÁTŮ CITUJE NAŠE ROZSUDKY A ARGUMENTY

Vedení hnutí PIRÁTŮ

Zástupce PIRÁTŮ v OSTRAVĚ

4 PIRÁTI V OSTRAVĚ JDOU PROTI VEDENÍ HNUTÍ

Pomohli koncernu zajistit: Že bude dalších 10 let ovládat prodej vody. Na garanci, že prodej vody bude v rukou veřejné správy občané zapomeňte.

BÝVALÍ POSLANCI PIRÁTŮ přitom spolu s cca 37.000 občany požadují garanci, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody budou v rukou veřejné správy

VODA JE STRATEGICKÁ SUROVINA. JEJÍ PRODEJ A SPRÁVA NEPATŘÍ DO RUKOU PŘEKUPNÍKŮ ANI ZAHRANIČNÍCH KONCERNŮ. SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

Petici VODA JE ŽIVOT již podepsalo:

40.784 občanů💦

Podpisy budeme sbírat, dokud nebude zjednána náprava

VYSVĚTLENÍjednotlivých bodů petice

Zkušenosti ze zahraniční s koncerny a s politiky jsou děsivé

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Pert Motyktopa
Pert Motyktopa
Zdravím pane Radku Novotný, naprosto souhlasím, obdivuji Vaší vůli, houževnatost, zapálení pro nadmíru a vele-důležitou strategickou věc, dá-li se tak nazvat pitná voda, ale i voda jako taková. To, co se děje ve státě českém již bezmála 30.let je do nebe volající ! Rozkradení, rozprodání -durch- celé české Zemičky, které nemá v ČSSR a v ČR historii obdoby je vlastizrádný zločin nejvyššího kalibru !!! Bohužel stále je dost těch, kteří si to neuvědomují a jsou k tomu a nejen k tomu všemu lhostejní. Je to velice smutné a zvláště v době, kdy se na nás valí další hrůzné a zvrhlé ...
Pavel Štumpf
Pavel ŠtumpfObčan -https://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Přeji Vám pevné nervy, hodně síly a trpělivost! - 5 000 Kč
Božena Pekařová
Božena PekařováObčan -https://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Děkuji za Vaší neskutečnou práci pro nás živé, pro které je Voda základem života.. za Váš boj s Molochem právním, administrativním a státním. - 100 Kč
MUDr. Lucie Oclara Tomíčková
MUDr. Lucie Oclara TomíčkováObčan -https://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Dobrý den, velmi mě těší darovat prostředky vodě, která si zaslouží hlubokou úctu a péči tak, aby zůstala navždy pro naše generace čistá, v rukou lidí s čistým srdcem. Děkuji za energii, kterou do projektu vynakládáte, je mi ctí Vás (život a vodu) podporovat. S pozdravem
Jarda Hejtmánek
Jarda Hejtmánekhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560#prispevatele
Díky za Vaši snahu vrátit vodu občanům!  - 300 Kč
Josef Kňazovčík
Josef Kňazovčíkhttps://www.darujme.cz/projekt/1203659#prispevatele
Lidé vzbuďte se... 200 Kč
Věra Ježková
Věra Ježkováhttps://www.darujme.cz/projekt/1203659#prispevatele
Milí přátelé,nesmírně si vážím Vaší úmorné, ale neúnavné práce. Bojujete za nás a za naše největší bohatství. Boj s hydrou je děsný, ale pokud můžu, budu vždy na Vaší straně. Buďte všichni zdrávi a vydržte!
Marie Daňková
Marie DaňkováObčan - https://www.darujme.cz/projekt/1203659#prispevatele
Voda je základ života. Jen grázlové ji mohli zaprodat. Děkuji všem, kteří se angažují v tom, aby se současný stav napravil.200 Kč
Jarmil Vepřek
Jarmil VepřekObčan - https://www.darujme.cz/projekt/1203659#prispevatele
Koho jsme volili do senátu, se 11.1.2021 ukáže. Odmítá pustit veřejnost na jednání. Je to tedy opravdu zbytečná instituce?100 Kč
Jaroslav Kropáč
Jaroslav KropáčObčan - https://www.darujme.cz/projekt/1203659#prispevatele
Máte můj absolutní obdiv za vytrvalost s jakou se angažujete za společnou věc. Děkuji. Děkuji. Děkuji.
Jana Lorencová
Jana LorencováPření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO
Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ

Voda ani její prodej nejen na severu Moravy a v Ostravě nepatří do rukou cizích korporcí a překupníků

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬