STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

10.11.2021 PRIMÁTOR MACURA (ANO) NAVRHL, ŽE V OSTRAVĚ BUDE DALŠÍCH 10 LET DODÁVAT VODU LIDEM FR. KONCERN SUEZ A 40 ZASTUPITELŮ TO SCHVÁLILO.
ANO, ODS, KDU, PIRÁTI A OSTRAVAK

Radní za pouhých 48 sekundy odhlasovali, aby občanům Ostravy prodával vodu  francouzský koncern SUEZ dalších 10 let. Ten léta ovládá vodárny Ostrava a inkasuje zisky, které platí běžní občané v ceně vody. Přečtěte si kompletní informace k aktuální vodárenské kauze Ostrava.

Toto bylo skryto pod bod - Technická a ekonomická analýza provozování vodárenské infrastruktury města Ostrava. Kdo pozná, že se prodlužuje smlouva koncernu?

Zastupitel navrhl stáhnout tento bod z jednání a požádal o informace - varianty prodeje vody přes koncern a bez koncernu. "Politici" ANO, ODS, KDU, PIRÁTI to zamítli.

Zastupitelé ANO, KDU, PIRÁTI, OSTRAVAK, ODS pak schválili, že prodej vody bude do roku 2035 dál ovládat koncernem SUEZ. ANO a PIRÁTI po volbách realizují opak toho, co tvrdili před volbami.

Zisky z vody
Výroční zprávy
Cena vody Ostrava
Koncern dalších 10 let
Referendum o vodě

Na radnici vládne koalice ANO, PIRÁTI, ODS, KDU. V čele města Ostravy stojí p. Macura (ANO).

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí - šiřte, co vás zaujme.

Všech 54 zastupitelů Ostravy jsme 4.11. předem varovali, že se objeví nějaký vykuk, který navrhne prodloužit smlouvu s koncernem.

Doporučili jsme jim, aby vždy požadovali:

   1. Plán vývoje PŘÍJMŮ z vodného a stočného - cena vody
   2. Plán NÁKLADŮ - kdo bude investice financovat
   3. Plán ZISKŮ a DIVIDEND - co lze očekávat pro město a koncern
   4. Stanoviska EVROPSKÉ KOMISE, že město bude moci čerpat DOTACE z EU.

Pravdivé informace odmítají koncernomilové poskytnout. Příklad: p. Bernard, 30.4. 2004 na valné hromadě Vak Zlín, jako člen představenstva městské vodárny Zlín, odmítl tyto informace předat. Vak Zlín byl na základě lží představenstva Vak Zlín vytunelován a pan Bernard se pak stal gen. ředitel Veolie.

Zaslali jsme jim i důkazy:

 1. Co se děje kolem vodáren před koncem trvání provozních smluv 3.11. ZDE
 2. Reference na naši práci od hejtmana Zlínského kraje ZDE
 3. Důkazy předané senátorům a poslancům ZDE

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí - šiřte, co vás zaujme.

Z 54 zastupitelů si informace přečetlo pouze 15. Informace neotevřel žádný zástupce KDU!

Na co jsme zastupitele předem upozornili... Zobrazit detail +

Pozor na podivné nabídky aneb jaké výhody přináší městům, když vodu dodává občanům jejich vodárna?

11 členů Rady města Ostravy projednalo vodu na 10 let pro 280.000 občanů Ostravy za 48 SEKUND

Tři členové Rady města Ostravy jsou členy představenstva Ostravské vodárny a kanalizace, kterou ovládá fr. koncern. Hlasovali PRO koncern 2.11. i 10.11.21.

48 sekund?
 • Dne 02.11.2021 09:31:18 - bod č. 15.   Analýza
 • Dne 02.11.2021 09:32:06 - bod č. 16.  Další bod

tři, kteří sedí v představenstvu koncernem ovládané vodárny jsou

Další členové Rady města Ostravy, kteří hlasovali 2.11. i 10.11. PRO koncern, jsou z ANO, z PIRATŮ a z ODS.

Mgr. Radim Babinec ANO
náměstek primátora e-mail: rbabinec@ostrava.cz

Mgr. Zuzana Bajgarová ANO
- náměstkyně primátora

e-mail: zbajgarova@ostrava.cz

Bc. Martin Bednář - ANO
člen rady města
Ing. Karel Malík - ANO 
člen rady města

Mgr. Andrea Hoffmannová Pirát náměstkyně primátora e-mail: ahoffmannova@ostrava.cz

Ing. David Witosz - PIRÁTI
člen rady města
Ing. Miroslav Svozil ODS
náměstek primátora
Ing. Michaela Roubíčková, ODS
členka rady města

Co můžete udělat, aby byl prodej vody v rukou městské vodárny? Přidejte se. Je k potřeba získat 14.000 podpisů pod referendum.

Souhlasíte s tím, že město Ostrava si má své vodovody a kanalizace provozovat samo nebo provozní společností vlastněnou městem a neumožnit tak vyplácet podíly na zisku z jejich provozování soukromým subjektům?

SOUHLASÍM

Takto se na zastupitelstvu "jednalo" v Ostravě o vodě. Potupa poradce a manipulace se zastupiteli v přímém přenosu?

MANIPULAČNÍ PRAKTIKYpoužívané u tunelů vodáren
Zastupitelé města Ostravy - kontakt, strana

Zastupitel požádal o srovnání variant prodeje vody přes koncern a bez koncernu.

Politici ANO, ODS A KDU návrh p. Kubína zamítli

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí - šiřte, co vás zaujme.

Prodloužení působení koncernu u vody v Ostravě je i dílo hnutí PIRÁTI A OSTRAVAK.

Babiš plánuje městům půjčky, aby si vodárenskou síť mohly provozovat samy

40 koncernotvůrců hlasovalo PRO prodloužení působení koncernu u vody

40 PRO : 8 PROTI

KDO HLASOVAL PROTI NÁVRHU KONCERNOTVŮRCŮ?

Vodítko pro volby nejen 2022

POLITICI ANO OD ROKU 2014 POPISUJÍ, JAK FUNGUJE PROVOZNÍ TUNEL. DOSTALI SE NA RADNICI A TUNEL KONCERNU HLÍDAJÍ.

POLITICI ANO JIŽ OD ROKU 2014 VÍ, JAK PROVOZNÍ TUNEL FUNGUJE. JE ROK 2021 A TUNEL VE ZLÍNĚ JEDE DÁL. NA RADNICI ZLÍNA PŘITOM VLÁDNE ANO.

PODOBNÝ TUNEL JAKO VE ZLÍNĚ JEDE I V PROSTĚJOVĚ

NÁZOR STÁTNÍHO ZASTUPCE

Státní zástupce k jednání p. Faltýnka

Vedení PIRÁTŮ občanům říká, že správa vody má být ve vodárnách v rukou měst a jejich zástupci v Ostravě realizují pravý opak!

Vedení PIRÁTŮ s námi vodárenství již několik let konzultuje:

VEDENÍ PIRÁTŮ CITUJE NAŠE ROZSUDKY

BÝVALÍ POSLANCI PIRÁTŮ spolu s cca 50.000 občany požadují garanci, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody budou v rukou veřejné správy

4 PIRÁTI V OSTRAVĚ JDOU PROTI VEDENÍ HNUTÍ PIRÁTŮ

Zkušenosti ze zahraniční s koncerny a s politiky jsou děsivé

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Novinky.cz: Francouzské vodárenské firmy Veolia a Suez schválily dohodu o fúzi, týká se i ČR. Veolia již předtím měla v SUEZu údajně cca 30% podíl.

FÚZE SUEZ - VEOLIA

BYLI JSME UPOZORNĚNI, ŽE  VÝŠE UVEDENÁ INFORMACE NENÍ PŘESNÁ.

Informace NOVINEK.CZ, proto doplňujeme:

ÚDAJNĚ JE SOUČÁSTÍ FÚZE I DOHODA, KTERÁ ZMÍRŇUJE OBAVY ANTINONOPOLNÍCH ORGÁNŮ


Jde o ujednání, že část majetku firmy Suez se vyčlení do nově založeného podniku s tržbami kolem sedmi miliard eur. Akcionáři v "novém Suezu" budou investiční fondy Meridiam, Ardian a Global Infrastructure Partners, stejně jako francouzská státní banka Caisse des Dépôts a zaměstnanci.


Do nově vyčleněného podniku mají být převedeny francouzské vodárenské aktivity Suezu, to je úprava vody a správa kanalizační sítě, a rovněž aktivity v Itálii, České republice, v Africe, ve Střední Asii, v Indii, Číně a v Austrálii.

Z VODÁRENSKÝCH KAUZ VÍME, ŽE PROHLÁŠENÍ KONCERNŮ LZE BRÁT ZA PRAVDIVÉ JEN PŘI ZNALOSTI OBSAHU DOKUMENTŮ. ŽÁDÁME PROTO KONCERNY O KOPII DOHODY O FÚZI A ZVEŘEJNÍME JI.

Dle nás strategické monopoly - voda - teplo - plyn - elektřina, nepatří do rukou soukromých firem. Mají být provozovány jako služba v zájmu - občanů. Zacyklí se tím peníze v odvětví a eliminuje se korupce.

OSTRAVA a monopol TEPLA. Policie se na podnět p. Macury začala zabývat korupcí. Macura tvrdil, že mu bývalý zaměstnanec Veolie řešící spolupráci mezi městem a firmou Veolia nabídl kolem 100.000 korun.

Žaloba tvrdila, že mu úplatek formou „přilepšení na dovolenou“ nabídl předloni v únoru někdejší poradce teplárenské společnosti Veolia, který s ním zasedal v odborné komisi.

KOMISE

Na dotaz soudu primátor popsal fungování komise čítající osm lidí – čtyři z Veolie a čtyři z města. Její členové před několika léty brali ročně přibližně stotisícovou oficiální odměnu, kterou vyplácela společnost Veolia či její předchůdkyně, firma Dalkia.

Zastupitelstvo Ostravy ale později zakázalo, aby uvolnění zástupci za své působení, a to nejen v této komisi, dostávali odměny.

Macura zdůraznil, o členství v této komisi byl i po zrušení odměn enormní zájem.

Komise se mimo jiné vyjadřovala k cenám tepla pro obyvatele Ostravy. Dvakrát podpořila zvýšení nad rámec stanovený cenovým vzorcem. Navýšení pak na návrh komise posvětilo zastupitelstvo.

Dle Macury, Lukeš řekl, že společnost zástupcům města odměny neformálně vyplácí dál. "Do obálky dostanou částku přes 100.000 korun. Je to možno chápat jako přilepšení na dovolenou," uvedl státní zástupce v obžalobě.

Dle Macury, Lukeš řekl, že společnost zástupcům města odměny neformálně vyplácí dál. "Do obálky dostanou částku přes 100.000 korun. Je to možno chápat jako přilepšení na dovolenou," uvedl státní zástupce v obžalobě.

Zdroj: např. MS DENÍK

Soud uložil trest za pokus uplatit primátora

Dle nás voda ani její prodej nepatří do rukou cizích korporací ani překupníků, proto prosazujeme nápravu. Souhlasíte? Pak se přidejte.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬