Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Historie a výroční zprávy
Soudy a Vak Zlín
Podvodníci na radnici Zlína

PRAVDA O VODĚ A O TUNELU MĚSTSKÉ VODÁRNY ZLÍN

Komplot kolem tunelu Vak Zlín jsme ve veřejném zájmu krok za krokem zdokumentovali a na internetu zpřístupnit.

Materiály nám poskytly obce, politici a zakladatel nadace, který 18 let dokládá, kdo lže, kdo lidi a města okrádá. Při obraně vody ve Zlíně vyhrál 3x Ústavní soud, 2x soud Nejvyšší soud a opakovaně Vrchní soud.

Ve Zlíně je u vody koncern, protože s organizovanou skupinou nájezdníků kooperovala a kooperuje část politiků v rolích Trojských koňů. Ti zevnitř vodárny otevřeli koncernu dveře k ziskům.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte.

Po roce 1993 proběhla v ČR řada zlodějských kauz. OKD, těžký průmysl, banky, LTO a také ve vodárenství. Své hraje nefunkčnost státu, soudů a policie, resp. jejich ochota plnit politické zadání, přeloženo do češtiny, plnit jen přání pánů v zákulisí.

Co se týká politických stran, tak ve Zlíně je jedno, kdo je u moci. Vše je realizováno sofistikovanou a o to více nemravnou cestou.

 • Z pohledu ekonomického, je to systém dobývání renty.
 • Z pohledu historického, jde o post kolonialismus.
 • Z pohledu pravdy, jde lež a zradu elit za bílého dne.
 • Z pohledu demokracie, jde o vznik domokratůry.
 • Z pohledu práva, jde o protiprávní jednání z pohledu obchodní i trestní roviny.

Kauzu tunelu Vaku Zlín krok za krokem zdokumentoval a zveřejnil Nadační fond Pravda o vodě

 • Když bylo vše připraveno pro vyvedení zisků z prodeje vody z Vaku Zlín na Veolii, tak se svolala formální valná hromada, která vše odsouhlasila.
 • Na valné hromadě dne 30.4.2004 byla akcionářům lživá Zpráva představenstva a na základě ní návrh k schválení smlouvy s Veolií
 • Předtím ovšem Veolie "nakoupila" hlasování měst a obcí pro provozní model. To, co města dostanou, zaplatí lidé v ceně vodného a stočného
 • JIV prodává zpět SMZ všechny akcie Vaku Zlín, které SMZ v roce 2002 prodalo ČS a na Slovensko
 • Zisky z vody začínají téct k Veolii. Vak Zlín ztrácí nárok na dotace. Cena vody v dalších letech vystřelí na jedny z nejdražších v ČR a ve Zlínském kraji
 • Lidé z Veolie a vedení Vaku prchají z představenstva Vaku Zlín zpět k Veolii.
 • JIV se pokouší vrátit bezcenné akcie Vaku Zlín městům, aby nemusela doplácet 20% "kupní ceny". Napajedla toto odmítají.
 • Jsou podány první žaloby na obranu Vaku Zlín a soudům je dokládána protiprávnost a tunelování Vaku Zlín - začíná dokumentování kauzy Vak Zlín

Ve Vaku Zlín měli a mají rozhodující podíl na tunelu Vak Zlín politici Zlína. Rozhodovali o všem, včetně složení vedení a orgánů Vaku Zlín.

NE TUNELU VODÁRNY mohli říct jen politici Zlína

I kdyby se koncern nebo kdokoliv z organizované skupiny nájezdníků na hlavu stavěl a miliony úplatků nebo finančních plnění komukoliv nabízel.

Koncern mohl navrhnout cokoliv, ale bez politiků Zlína, neměl šanci, ovládnou monopol prodeje vody, ani vyvést peněžní toky a zisky z vody na své účty. Stejně pozici a jednání města Zlín hodnotila i Komise pro cenné papíry.

Politici města Zlín jsou spolupachatelé tunelu

Politici Zlína a zástupci státu, šli koncernu na ruku. Hlasovali PRO smlouvy s Veolií . Za hlasování dostalo město Zlín peníze! Korupce?

Politici města Zlín, Luhačovic a zástupci Ministerstva zemědělství, (zastupovalo na valné hromadě stát), byli požádání, aby doložili na základě čeho hlasovali pro smlouvy s Veolií

Odpovědi jsou šílené

Žádné rozbory nemáme, žádné jsme nedělali, žádné jsme nezadali udělat

Pro koho politici Zlína pracovali a pro koho pracují? Soudy mají jasno. Pro koncern Veolia.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Jednání na valné hromadě vodárny Zlín bylo mimořádně nemravné

"Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti … Více ZDE

Pro koho politici Zlína pracovali a pro koho pracují? Kdo ví, jak se dělí profit z vody, ten má jasno.

Pro koho politici Zlína pracovali a pro koho pracují? Kdo ví, jak se dělí profit z vody, ten má jasno.

Pravomocný názor Vrchního soudu Olomouc: Provozní tunel/model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model." Více ZDE

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu, politiků a koncernů nedostáváme ani korunu.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬