25.4.2022 DOHODA O TUNELU NA KONCI TUNELU A REZIGNACI NA VYMÁHÁNÍ ŠKOD

To není úspěch, ale tragédie!

Lži politiků: Voda se vrací! Voda pod kontrolou měst a obcí! Vodárnu Zlín bude i přes 75% podíl VaKu Zlín dál kontrolovat Veolia (bude mít většinu v představenstvu). VaK Zlín místo náhrady stamiliónových škod zaplatí Veolii 142 mil. Kč! Představenstvo VaKu Zlín nebude požadovat po Veolii vydání protiprávně vyvedeného podniku ani bezdůvodné obohacení v řádech stovek milionů korun. Otrokovice a Fryšták  stáhnou žaloby na náhradu škody 149 mil. Kč a zavážou se, že žádné další nepodají.  Lidé tu lumpárnu opět zaplatí.

Soudce Wainštuk

Politici lžou, změní fasádu, ale vnitřek je stejný a prodej vody dál řídí Veolie.

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Podvodníci na radnici

Nejde o nápravu, jde o znemožněné prosazení dodržování zákonů ČR a rezignaci na náhrady škod. Posuďte sami.

 1. Veolia zaplatí Otrokovicím 7,5 mil. Kč a Fryštáku 1,5 mil. Kč, jako náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním práva. Města za to stáhnou žaloby a to i žalobu na škodu 149 mil. Kč na osoby - Svoboda, Šverma (lidé z Veolie), Bernard (bývalý ředitel Vaku, dnes ředitel Veolie), Marčík, Soldán (politik Zlína) - osoby min. spoluodpovědné za protiprávní dění ve Vaku Zlín. Text žaloby - ZDE
 2. Města Otrokovice a Fryšták STÁHNOU ŽALOBY a rezignují na vyšetření a ukončení protiprávního stavu, na náhradu škody za protiprávní provozování vodovodů od roku 2004 a škodu ve výši kolem 450 milionů Kč. Protiprávnost zavedení tunelu ve Vaku již Vrchní soud  potvrdil!
 3. Vak, z kterého byl protiprávně pod cenou vyveden majetek a zisková marže (cca 1 miliarda), NEDOSTANE NIC A VZDÁ SE NÁROKU NA ŠKODY. Nedostane ani náklady na soudy cca 50 milionů Kč, které vedení Vaku utratilo za prohrané soudy, když 20 let mařilo rozkrytí protiprávního srabu. To zaplatili lidé v ceně vody.
 4. Veolia a Vak Zlín prohlašují a uznávají, že Smlouva o nájmu a provozování je platná a nebudou to do budoucna zpochybňovat.
 5. Veolia nebude vracet případné neoprávněné obohacení.
 6. Lidé na konci zaplatí Veolii dalších 140 milionů Kč a Vak je opět vytáhne lidem z kapes.

Otrokovice a Fryšták od roku 2002 do roku 2022

Zástupci Otrokovic a Fryštáku s námi 20 let říkali: Trváme na dodržování zákonů, na náhradě škod a na odpovědnosti politiků, za protiprávní instalaci cizince k naší  vodě. Nyní na to rezignují a stahují i žalobu na náhradu škody 149 mil. Kč.

Otrokovice a Fryšták se nyní v roce 2022

Nyní na obranu Vaku a na prosazení potrestání darebáků rezignují a s Veolií (MV) se dohodly, že jim Veolia zaplatí 7,5 mil. Kč a 1,5 mil. Kč a Otrokovice s Fryštákem stáhnou žalobu na škodu 149 mil. Kč. Super, ale ne pro občany.

Nebudou vymáhat odpovědnost lidí za protiprávní stav a stáhnou žalobu na škodu 149 mil. Kč

Otrokovice s Fryštákem se zavazují, že nebudou činit žádné kroky k nápravě

CELÁ DOHODA O POKŘIVENÍ

Otrokovice i Fryšták ví, že Provozní model s Veolií je ve Zlíně protiprávně. Ví, že odpovědnost za to mají "politici" Zlína a vedení Vaku.

Vrchní soud v Olomouci

Cílem koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale společnost Vak Zlín ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu obcházení zákona. ... Jednání Veolie, České spořitelny a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. ... sankcí musí být opak toho, čeho chtěly nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. prosadit provozní model."

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.

Realizace tunelu Vak Zlín začala, když některá města umožnila nájezdníkům ovládnout Vak Zlín. Na tom se podíleli "politici" Zlína, Vizovic, Napajedel a obcí Halenkovice, Hostišová, Hvozdná, Kašava, Mysločovice, Spytihněv, Tečovice, Veselá, Žlutava. Tím koncern protiprávně ovládl přes 50% konkurenčního Vaku Zlín.

Celé usnesení soudu o tunelu

Pro Vak Zlín to znamenalo a znamená:

  • Vznik škod velkého rozsahu a ztrátu postavení monopolního správce prodejce vody v regionu
  • Ztrátu práva inkasovat ziskovou marži z provozování infrastruktury - cca 1 miliarda za 20 let
  • Ztrátu postavení oprávněného žadatele o stamiliónové dotace z EU – stamiliony

Proč pro lumpárny hlasuje 85-90 % přítomných akcionářů?

Protože většina z nich se bojí, že pokud přijdou další rozsudky, tak budou muset vracet, co inkasovali od Veolie a ponesou odpovědnost za protiprávní jednání a stav. Rozhodující podíl na tom mají města, která jdou léta na ruku koncernu, protiprávní stav způsobili, kryjí a udržují. Mají přes

81,36 %

Na valné hromady Vaku chodí zástupci velkých měst, co dostali peníze, proto drží basu a vše si odhlasují.

Při účasti akcionářů kolem 85% ze 100% možných, vliv podílu 81,36 % hlasů z celku, převýší v pohodě

90%

Protiprávní jednání města Zlín a nájezdníků popsala Komise pro cenné papíry již v roce 2004 takto:

NE VŠICHNI VYDÁVAJÍ  DOHODU O POKŘIVENÍ A O POKRAČOVÁNÍ PROVOZNÍ SMLOUVY S VEOLIÍ ZA VÍTĚZSTVÍ.

Tisková zpráva Želechovic k valné hromadě

Protiprávnímu jednání se již v roce 2002 postavil zakladatel nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, Radek Novotný a s ním i město Fryšták a Otrokovice.

Zde najdete rozsudky potvrzující dlouholeté protiprávní jednání ve vodárně Zlín

ROZSUDKY

INFORMACE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Připravujeme bližší informace o 

POCHYBNÉ DOHODĚ MEZI:

 • Vak Zlín
 • Veolií – MORAVSKOU VODÁRENSKOU
 • OTROKOVICEMI
 • FRYŠTÁKEM

VAŠE PODPORA NÁM UMOŽŇUJE  ZVEŘEJNIT, CO A KDO VE ZLÍNĚ PÁCHÁ. DĚKUJEME.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬