Cena vody 2021 ve Zlíně, vývoj ceny kubíku vody na Zlínsku od roku 2001 a srovnání cen s vodárnami ve Zlínském kraji

Kolik stojí kubík vody? Vodné stočné? Kde končí peníze, které platíte za vodu? Kubík vody cena?

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Historie a výroční zprávy
Soudy a Vak Zlín
Podvodníci na radnici

Díky protiprávnímu jednání politiků města Zlín a vedení Vak Zlín, prodává vodu na Zlínsku fr. koncern Veolia. A to i díky lživým slibům o růstu cen vody pouze o inflaci.

Veolia Zlín, Zlínská vodárenská, a.s., Středomoravská vodárenská, a.s., Moravská vodárenská a.s. a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Vak Zlín

Starostové malých obcí mají na prodej vody přes koncern a překupníky, zcela jiný názor než "politici" Zlína

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Vývoj ceny kubíku vody dokazuje, že slib inflačního růstu vodného a stočného zmanipuloval zastupitele, aby dali souhlas uzavřít smlouvy s Veolií, která ovládla na 20-30 let zisk z vody.

Zdroj: Výroční zprávy Vak Zlín a kalkulace nákladů vodného a stočného zasílané Ministerstvu zemědělství Vakem, o které jsme požádali přes zákon o svobodném přístupu k informacím, protože vedení Vodárny Zlín je nechce zveřejňovat a na webu Vak Zlín ani Moravské vodárenské (Veolie) je samozřejmě nenajdete.

Cena vody ve Zlíně se zneužívá k lovu neinformovaných voličů. Před volbami se cena sníží, politici se mediálně bijí v prsa a po volbách cena vody vyletí do výšin, ve kterých se koncernu kompenzuje předchozí snížení.

Snížení ceny vody v roce 2018 o 1 Kč/m3

V roce 2018 probíhaly volby do městských zastupitelstev měst a ve Zlíně také doplňkové do Senátu ČR, kde se snažil protlačit p. Adámek (STAN), tehdejší primátor Zlína, kde  byl ve funkci 8 let.

Miroslav Adámek

Adámek (STAN) od roku 2010 neděla nic a tím kryl a udržoval v chodu protiprávní stav ve Vaku Zlín. Dokonce se snažil, aby nebyly dosaženy rozsudky prokazující dlouholeté protiprávní jednání politiků města Zlín na úkor lidí a ve prospěch koncernu Veolia, které vyvrcholilo nemravným a protiprávním uzavřením provozní smlouvy s Moravskou vodárenskou na 30 let.

Věděl, že:

  1. Došlo k protiprávním vyvedením prodeje vody a zisků z vody do rukou koncernu.
  2. Vedení Vak Zlín nemělo a nemá od akcionářů zákonem požadovaný mandát k uzavření smluv s Veolií
  3. Představenstvo Vak Zlín v čele s Bernardem (dnešní GŘ Veolie!) a dvěma lidmi z Veolie ve vedení vaku Zlín za Vak Zlín přesto smlouvy s Veolií podepsali.
  4. Vedení Vaku Zlín nemělo a nemá od měst a obcí zákonem požadovaný mandát uzavřít smlouvy s Veolií, potvrdil již  v roce 2010 Krajský soud v BrněAdámek i Březík to dobře věděli.
  5. Věděli, že Vrchní soud v Olomouci v roce 2017 potvrdil pravomocně protiprávnost valné hromady Vak Zlín 30.4.2004 i to, že šlo o nemravný komplot nájezdníků, politiků Zlína a vedení vodárny Zlín, v čele s lidmi z Veolie (Svoboda, Šverma) a Bernardem.

Adámek (STAN) se v roce 2018 pokoušel protlačit do Senátu ČR a STAN se snažil udržet posty v městském zastupitelstvu Zlína. Potřebovali "ohlupovák" k lovu voličů, aby je zmanipulovaní lidé volili.

K tomu je v roce voleb snížení ceny vody ideální prostředek, který se dá mediálně okamžitě výborně prodat, protože všichni voliči za vodu platí a ne všichni vodě věnují pozornost.

Proto se léta kooperující zástupci vedení města, Vaku Zlín a Veolie domluvili a v roce 2018 cenu vody lidem s velkou mediální slávou dokonce o 1 korunu snížili.

Nebyl problém se domluvit.

Březík ve vedení Vak Zlín (dosazený do pozice ve Vaku Zlín právě Adámkem) má prokazatelně léta hezké vztahy s Veolií. Provalilo se to hned po jeho nástupu do vedení Vaku, kdy předložil starostům na valné hromadě Vak Zlín k schválení návrh svých odměn.

Svatopluk Březík

Návrh byl materiál Veolie a pan Březík si ho ani pořádně nepřečetl. Z obsahu vyplynulo, že navrhuje, aby starostové odhlasovali, že vedení Vaku Zlín bude odměny platit Veolia. (pozn. Díky tomu, co léta vedení Vaku Zlín dělá, by to tak mělo být a já bych proto ruku zvedl.)

Když se tato nehoráznost na valné hromadě provalila, tak Březík tento bod z programu jednání valné hromady okamžitě stáhl. Tím samozřejmě nic nezachránil, to, že je to figura, která plní příkazy někoho jiného a pro koho pracuje hned na začátku sám odhalil.

Adámek s Březíkem a Bernardem chodí dokonce vypouštět "kapříky"

adámek - bernard - březík

Co následovalo? 

No přece nezbytá kompenzace nebo máte jiný názor?

Pozor: Snížení ceny vody v květnu 2020 přišlo, protože stát snížil u vodného a stočného u DPH sazbu z 15% na 10%

Vodárnu Zlín se díky protiprávní zradě vedení vodárny a politikům Zlín nepodařilo v letech 2002-2004 ubránit proti nájezdu překupníků

Těm se podařilo v roce 2004 vyvést zisky z vody z rukou městského Vak Zlín do rukou konkurenčního koncernu. Ve Zlíně vedení vodárny i politici hájili a hájí zájmy soukromých firem a své, nikoliv zájmy občanů a měst.

Lidé na Zlínsku díky tomu platí od roku 2008 nejdražší cenu vody ze všech vodáren ve Zlínském kraji a to platí pro nový rok 2021.

Cenu vody navrhuje fr. koncern Veolia a vedení Vak Zlín ji "schvaluje" takto:

Takto "odpovídá" vedení vodárny Zlín starostům na valné hromadě Vak Zlín ohledně zisků, které schvalují v ceně vody Veolii

Poté, co voda přešla do rukou koncernu, mají lidé na Zlínsku léta nejdražší cenu vody v kraji. 

Lidé platí drahou vodu a představenstvo Vaku Zlín v ceně vody schvaluje stamiliónové zisky fr. koncernu. Samotný Vak Zlín přitom tvoří zisky minimální.

Ptáme se: PROČ a pro koho Soldán, Šebík, Březík a vedení města Zlín pracují?

Zisky z vody Zlín

Lživé sliby, že voda bude zdražovat pouze o inflaci, když ji bude prodávat koncern

Cenu vody navrhuje fr. Veolia a "schvaluje" ji vedení Vak Zlín, které takto "informuje" starosty o tom, jaký zisk kalkulovaný do ceny vody schválilo Veolii a jaký Vaku Zlín

Soldán a jeho parta ve vedení Vaku Zlín

Březík a jeho parta ve vedení Vaku Zlín

Kdo navrhuje ceny vody ve Zlíně za Veolii? Bývalý ředitel Vaku Zlín M. Bernard? Spolupodílel se na uzavření smluv s Veolií? Stal se pak ředite Veolie a Moravské vodárenské?

Bývalý ředitel Vak Zlín se poté, co se účastnil vytunelování Vaku Zlín, stal generální ředitel Veolie?

Martin Bernard
Tak dělí zisky z vody

Pravomocný názor soudu na protiprávní jednání vedení Vak Zlín, v četně p. Bernarda, města Zlín a nájezdníků

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

Celé usnesení soudu

Jen informovanými nelze manipulovat, proto tolik úsilí, času a i financí věnujeme zpřístupnění informací

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Ing. Hana Orgoníková" company="Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/09/hana-orgonikova120x140.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="MUDr. Michal Chromec" company="předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/07/Chromec-foto.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Mgr. Eva Štauderová" company="Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/08/eva-stauderova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Mgr. Eva Mucková" company="Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s." image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/04/Muckova-120x140.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Svatopluk Kvaizar" company="Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/06/svatopluk_kvaizar_m.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Pane Novotný!

Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="MVDr. Stanislav Mišák" company="bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/07/stanislav_misak2.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Bc.Michal Špendlík" company="starosta Želechovice nad Dřevnicí a zastupitel Zlínského kraje" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/04/spendlik.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Pana Ing. Radka Novotného jsem poznal na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. v roce 2009. Velmi rychle jsem pochopil, že právě on hájí zájmy obyvatel Zlínska, a to paradoxně i proti vůli mnoha zástupců měst a obcí, kteří to vlastně mají v popisu práce!?

Nejzajímavější část informací od něj byly ty, jež se věnují srovnání cen za vodné a stočné s jinými vodárnami v okolí, které stále kontrolují města a obce. Velmi důležité informace, se týkaly také probíhajících soudních sporů mezi akcionáři a vedením "privatizovaného" VaK Zlín.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Dr. Michal Pecka" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

„Chci poděkovat za zaslání knihy i možnost seznámit se podrobněji s názory ing. Novotného, kterého jsem viděl i v Debatním klubu internetové TV. Jeho kniha "Kde končí Vše peníze za vodu?" je stručná, ale zajímavá a ilustruje problematiku na srozumitelných faktech.“

[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Je třeba sebe a vodu bránit. Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací.

Souhlasíte? Přidejte se.

DÁVÁ VÁM SMYSL UKONČIT KŠEFTOVÁNÍ S VODOU? PAK SE PŘIDEJTE...

Chceme vodu i pro nás a naše děti

Stále více lidí chápe, že samo se nic nenapraví a proto nám pomáhají sebe i vodu bránit

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme