PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ V ROCE 2015

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Zlín x ČT a občanům

ZLÍN MORAVSKÉ PALERMO

 Na magistrátu Zlína je nová koalice STAN/ANO a do vedení Vaku Zlín je instalován "Březík a jeho parta".

Pokračují manipulace s lidmi i zastupiteli a mediální masáž, ve které lidem říkají:

"Hovno je růžové, voní a vy plaťte!"

Město Zlín dosadí do Vodovodů a kanalizací Zlín nové vedení. V březnu magistrát města Zlín přiznává, že smlouvy s Veolií jsou nevýhodné. Jak se mají nevýhodné smlouvy ukončit? Primátor Zlína, Miroslav Adámek (STAN) v lednu prohlašuje:

"Chceme zabránit tunelu ve Vaku Zlín."

Řešení vás překvapí. Tunel se ukončovat nemá. Primátor Zlína vyzval vedení Vaku Zlín:

Domluvte se těmi, co to žalují, ať stáhnou žaloby a dohodněte nějakou úpravu smluv.

Škody v řádech stamiliónů nemá nikdo řešit? Vše má být zameteno, ačkoliv to  lidé na Zlínsku zaplatili ze svého. Patrně z těchto peněz, teče k některým politikům odměna za věrnost. Ti totiž neřeší ani nemožnost čerpání stamiliónů z dotací EU na obnovu trubek v zemi. Máte jiné rozumné vysvětlení?

Následuje pokus, nás žalobce, přesvědčit či zkorumpovat (vyberte si). Některým je nabídnuto: Řekněte si, co chcete, my vám to splníme, ale nejdříve stáhněte žaloby. Firma ze Slovenska mi nabízí zdarma 49% podíl ve společnosti údajně prodávající vodárenské technologie, její základní kapitál je 100 mil. Kč.

Všichni jsme tyto "nabídky" odmítli.

Následuje snaha nás zastrašit nebo zdiskreditovat.

Pan Svatopluk Březík, nový předseda představenstva Vaku Zlín, dosazený do funkce panem Adámkem, se na mne nejprve obracívyhrožování a hrozby - pravda o vode.cz jako na vodárenského odborníka. Prosí mne o placenou přednášku o budoucnosti Vak Zlín, pro vedení vodárny. Prakticky ve stejnou dobu najímá advokáta, který mi píše, že vedení Vaku Zlín zvažuje podat na mě trestní oznámení, ať přestanu informovat o tunelování Vaku Zlín. Obě "Březíkovy výzvy" zveřejňuji a vyzývám advokáta, ať se seznámí s důkazy a fakty, poté ať se mi omluví  nebo  podá trestní oznámení na mne anebo na vedení Vaku Zlín. Advokát poté téměř okamžitě rezignuje na zastupování Vaku Zlín v této věci.

Uložit

Uložit

Šok, Březík navrhuje, aby odměny vedení vodárny platila Veolia

Tuto absurditu chce, aby schválili akcionáři Vaku Zlín na valné  hromadě. V květnu 2015 se provalí, že nové představenstvo vodárny Zlín navrhuje, že je má  platit dceřiná společnost fr. koncernu. Provalí se, co všichni tuší. Pana Svatopluka Březíka úkoluje primátor Zlína p. Adámek a město Zlín ho i platí. Konají se neoficiální schůzky některých členů představenstva Vak Zlín s vyvolenými "politiky". Proč" Dostávají mimo valné hromady Vodovodů a kanalizací Zlín insider informace?

 • František Jurásek

  Proč to všechno? Vždyť je to tak jednoduché. Za vším jsou peníze. Zahraniční koncerny se k nám přišly napakovat. Nevýhodné smlouvy uzavřely naši tak zvaní zastupitelé lidu, pochopitelně dostatečně finančně motivovaní a ty občane plať. Jak z toho ven? Nejschůdnější by bylo všechny tyto nevýhodné smlouvy zrušit, popřípadě zavést povinnost vyvést jen 10% ze zisku a zbytek investovat v ČR. Dá se však říci, že je to naše chyba. Co jsme si zvolili to máme.

   

14.1. 2015 Jednání signatářů aliance Voda Zlínu, se zástupci nové koalice magistrátu města Zlína - STAN a ANO

Dle zástupce Aliance pro vodu pan Adámek a pan Kamas na jednání údajně prohlašují:

 • Chceme zabránit tunelu ve Vaku Zlín
 • Chceme změnit vedení Vaku Zlín, aby pracovalo ve prospěch společnosti a poskytovalo všem akcionářům informace, které jim náleží
 • Chceme, aby nové vedení udělalo z Vodovodů a kanalizací Zlín otevřenou společnost.

Místo Šebíka, přivádí pan Adámek do vedení vodovodů Zlín, pana Březíka.

Kde se vzal? Pro koho pracuje? Kdo ho financuje?

Prohlašuje se za krizového manažera. Zda jde o kvalitní manažera nebo darebák, který hájí zájmy "anti-politiků" a ne zájmy Vaku Zlín a občanů Zlínska, si uděláte názor sami.

Pan Březík, je prodloužená ruka pana Adámka, resp. statutárního města Zlín, které je za zavedení nevýhodného modelu do Vaku Zlín odpovědné. Platí ho nejdříve samotné město Zlín a poté je financován přes Vodovody a kanalizace  Zlín, do které ho magistrát města Zlín dosadil. Navíc sedí společně s primátorem města Zlín  p. Adámkem (Stan) a dalšími zástupci Zlína, v prezídiu HC Zlín. O jeho správnou "motivaci" a loajalitu vůči „politikům“ je postaráno.

22.3.2015 Odvysílala ČT2 v NEDEJ SE + reportáž: Megapodvod s vodou

23.3.2015 Zasedá mimořádné jednání Rady města Zlín, k Vaku Zlín.

Vedení magistrátu města Zlín veřejně přiznává, že provozní model s fr. koncernem Veolia, který byl zaveden v roce 2004 na popud magistrátu města Zlín, je pro Vak Zlín nevýhodný. Chce se vyhnout náhradě škody, proto vyzývá (pověřuje) vedení Vak  Zlín jednat s žalobci o stažení žalob. Škody by v tom případě nemusela hradit.

V důvodové Zprávě pro Radu města Zlín, právník města Zlína a budoucí člen dozorčí rady Vaku Zlín, Oldřich Hlaváček, OldrichHlavacek@zlin.eu, uvádí:

 • Statutární město Zlín coby hlavní akcionář v letech 2001-2004 stálo o zavedení tzv. provozního modelu, resp. rozdělení společnosti na infrastrukturní a provozní část, a vstup strategického partnera do tzv. provozní části.
 • Se soudním zneplatněním valných hromad společnosti Vak Zlín jsou spojena rizika pro SMZ – zjm. pak riziko náhrady škody vůči společnosti i strategickému partnerovi v řádech stovek miliónů korun
 • Nynější situace je pro všechny dlouhodobě neudržitelná. Zřejmě optimální řešení je uzavření dohody stran všech sporů a dosažení smíru. ... musí dojít ke změně podmínek smluvních dokumentů uzavřených t.č. mezi společností Vodovody a kanalizace Zlín a společností Moravská vodárenská (Veolia) tak, aby došlo k narovnání podmínek provozního modelu, který je v současné podobě pro Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. nevýhodný.

2.4.2015 jsem obdržel dopis, ve kterém mne p. Svatopluk Březík žádá, abych pro vedení Vaku Zlín, jako vodárenský odborník, udělal přednášku o "možném rozvoji Vaku Zlín". Za přednášku mi nabízí peníze.

Vážený pane inženýre,

obracím se na Vás nejen jako na akcionáře společnosti VaK Zlín, a.s, ale především jako na odborníka, který se v našem oboru podnikání pohybuje již déle než 15 let. V souvislosti se změnou, která nastala v představenstvu naší firmy a s ohledem na to, že připravujeme valnou hromadu,  bych Vás rád požádal o přednášku na téma: Možnosti  dalšího potenciálního vývoje VaK Zlín, a.s..

(variantní řešení vývoje společnosti VaK Zlín  podle rozhodnutí soudu,  respektive finanční, právní, organizační a personální dopady a příprava společnosti na potencionální směry vývoje)

Prosím o potvrzení, abychom našli vhodný termín co nejdříve (předpokládáme slevu pro vodaře).

Pěkný den

Ing. Svatopluk Březík

Předseda představenstva


2.4.2015 Nepovažuji pana Březíka za manažera, ani za člověka, který jedná v zájmu Vaku Zlín.

Proto mu zasílám vše písemně, s odkazy na důkazy o protiprávním tunelování vodárny. Vše zdarma. Mé stanovisko lze shrnout do jediné věty:

"Nelze napravit, ani rozvíjet právně relevantně něco, co bylo zavedeno protiprávně, je to neplatné a jde o tunel - tečka."


7.4.2015 se ukazuje, že jsem se nemýlil a je jasné, co je p.Březík zač.

Tentýž Březík, který po mne chtěl před 3 dny odbornou přednášku, uděluje 7.4.2015 plnou moc advokátce Hejdové a pověřuje ji, aby mi napsala, že pevně věří, že si:

"své protiprávní jednání uvědomím a nechám číření informací, dokumentů a důkazů, protože vedení vodárny zvažuje podat na mne trestní oznámení."

Již v den, kdy si advokátku najali, mi paní Hejdová píše "výhružný" dopis, kde mimo jiné uvádí:

Má rekace byla prostá:

"Paní Hejdová, pánové ve vodárně vás neinformovali pravdivě o tom, kdo poškozuje vodárnu Zlín a její dobré jméno. Ověřte si fakta, omluvte se a je to vyřízeno. Pokud máte podezření z trestné činnosti, nic nezvažujte, podejte trestní oznámení, jako advokát víte, že to je vaše povinnost. Vaše nynější jednání považuji za vyhrožování - tečka."

Následovalo toto:

 • 7.4.2015 dostává p.Hejdová plnou moc od pana Březíka
 • 7.4.2015 mi zasílá Výzvu, kde neříká pravdu a která obsahuje skrytou výhružku formou možného podání trestního oznámení
 • 20.4.2015 Obdržela paní Hejdová ode mne výzvu ať doloží, kde neříká pravdu, dále informace a žádost o omluvu. Dále výzvu, ať podá trestní oznámení, pokud má podezření, že něco páchám.
 • 20.4.2015 Seznámila "Březíka a jeho partu" s mým vyjádřením a nedostala od nich pokyn, co já dělat
 • 22.5.2015 Upozorňuji paní Hejdovou, že pozici mrtvého brouka akceptovat nebudu
 • 24.5.2015 p.Hejdová se odmítá omluvit.Sděluje: Obsah Výzvy vyjadřuje názor a postoj mého klienta, nikoliv můj osobní názor, jak se mylně domnívám.
 • 25.5.2015 Uzavřela paní Hejdová písemně dohodu s Vakem Zlín o ukončení poskytování právních služeb v této věci.

Paní Hejdová, rezignovala na další zastupování Vaku Zlín v této věci a za měsíc a půl ze spolupráce s "Březíkem a jeho partou" vycouvala.

Odpověď paní Hejdové na "Zastrašující výzvu" Březíka a jeho party

Ing.Radek Novotný, autor projektu PRAVDA O VODĚ

"Březík a jeho parta" se snažili zastrašit i další lidi, kteří veřejně mluví o nevýhodnosti smluv a protiprávním stavu ve Vaku Zlín.

P. Březík a placený PR