Jaký zisk platíte městské vodárně Vak Mladá Boleslav v ceně vody za odběr kubíků vody?

Je prioritou Vaku zisk nebo investovat? Jaký zisk si kalkuje Vak do vodného a stočného? Kde končí?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřtem co vás zaujme.

Prodej vody na Mladoboleslavsku ovládají města přes Vak Mladá Boleslav. Přednost mají investice a čistá voda, ne zisk. Za období let 2003 -2019 dosáhl zisk součtu, který si Veolie vytáhne v ceně vody od lidí ve Praze za jeden rok a skončí v zahraničí:

528.487.000 Kč

Prioritou městské vodárny není poslat zisky do zahraničí. Zisk z vodného a stočného, končí v regionu. V řešení sucha a v obnově trubek a ne v cizině. Končí tam, kde lidé vodu odebírají a města vlastní trubky.

Pravda o vodě v Mladé Boleslavi

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Zkušenosti v zahraničí

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Kde politici protiprávně instalovali mezi vodu a lidi koncern, tam je cíl zisk a jeho vyvedení do ciziny. Příklad: Vak Zlín, Vak Prostějov, VHS Olomouc a fr. koncern Veolia.

Pozor, i na Mladoboleslavsku proběhl pokus vyvést zisky z vodného a stočného ve prospěch zahraničního koncernu přes Českou spořitelnu. Rozhodly 2 hlasy v M. Boleslavi, které se nedala namotivovat.

I zde jsme městům a obcím v době nájezdu na vodárnu poskytli informace o tom, o co jde. Města vodárnu před nájezdníky ubránila. Vak je řízen českými vodárenskými odborníky. Dominantní postavení v něm mají města. Vak M.Boleslav čerpá dotace z EU. 

Zisky: V/S obsahuje ziskovou marži, která je k dispozici výhradně Vaku M.Boleslav.

Spolupráce s rozumnými lidmi v M. Boleslavi

Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar, Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

Pane Novotný!


Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB.


Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

V M. Boleslavi proběhlo několik pokusů o to vyvést zisky z vody na koncern např. přes Českou spořitelnu a Českou infrastrukturní, a.s.. Mé informace zde pomohly rozumným politikům a správa vody zůstala zachována v rukou měst a obcí. Zde většina politiků pracuje pro lidi.

Zásadní bylo neschválení prodeje akcií Vaku M. Boleslav České spořitelně zastupiteli města M. Boleslav. Sice jen o dva hlasy, ale od té doby zastupitelé táhli za jeden provaz a nájezdy různých ziskuchtivých skupin odrazili.

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Dr. Václav Pecka
Dr. Václav Pecka
„Chci poděkovat za zaslání knihy i možnost seznámit se podrobněji s názory ing. Novotného, kterého jsem viděl i v Debatním klubu internetové TV. Jeho kniha "Kde končí Vše peníze za vodu?" je stručná, ale zajímavá a ilustruje problematiku na srozumitelných faktech.“

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK NÁM S TÍM POMOZTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🍀