ÚTOK VEOLIE S CÍLEM ZNEMOŽNIT INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI NEBO ŽALOBA NA OBRANU JMÉNA?

A strategic lawsuit against public participation (SLAPP)
Žalobní útoky proti informování veřejnosti

Co je to strategický soud proti účasti veřejnosti (SLAPP)?

Jde o rafinovaný útok určený k cenzuře, zastrašování, psychickému a ekonomickému nátlaku, k poškození žalovaných a k vysátí jejich času, energie a peněz.

Cíl je umlčet žalované, znemožnit veřejnosti dostat se k informacím. Žalovaní jsou díky SLAPP cíleně zatíženi náklady na svou právní obranu. 

Žalobní útok SLAPP je zákeřnější než gangsterský útok např. v podobě zapalování aut, či fyzických útoků anebo vyhrožování, protože na rozdíl od přímých útoků trvá léta.

Nátlak na napadené trvá kontinuálně a před jednáním soudů nebo s každým vyjádřením útočníka v rukavičkách se na nějakou dobu ještě zintenzivní.   

Žalobní útoky SLAPP mohou na nějakou dobu policii i soudy zmást, což vytváří enormní tak na žalované, ale důkazy nakonce prokáží, že jde o lži, manipulace a jednání s cílem poškodit žalované, tak toto jednání přesně vystihuje české přísloví:

ZLODĚJ KŘIČÍ - OKRADLI MNE!

V SLAPP útoku žalobce neočekává, že soud vyhraje

Cíl je splněn již tím, že je žalovaný vystaven tlaku. Ideální pro útočníka je, pokud žalovaný podlehne strachu nebo neustojí financování rostoucích soudních nákladů a rezignuje na informování veřejnosti z vyčerpání  a také na oprávněný požadavek na nápravu a odsouzení pachatelů apod..

Opakované žalobní útoky a poté opakované soudní řízení zvyšují i náklady např. na pojištění odpovědnosti žalovaného, mohou bránit získání úvěrů, což v případě malé firmy nebo fyzické osoby narušuje schopnost organizace nebo jedince financovat vlastní existenci nebo chod vlastní firmy.

SLAPP vesměs předchází předžalob právní hrozba, která je svým obsahem v mnohém neproveditelná. Takže žalobní útok stejně přijde

SLAPP se používá také k zastrašování ostatních k účasti na obraně, šíření informací, diskusi a požadavku k nápravě.

 

SLAPP je o ovšem i důkaz, že žalovaný "trefil do černého"

Informace, které zveřejňuje, jsou hodnotné, odhalují pravdu kauze, lidech a firmě. Tyto informace ohrožují pachatele protiprávní činnosti, vedou k odhalení např. závažné hospodářské trestné činnosti, prováděné pod jednotným místem vedení organizovanou skupinou fyz. a právnických osob a s ní kooperující skupinou "politiků" apod..

WIKIPEDIA CO JE TO SLAPP?

SLAPP a obdobné útoky bílých límečků (gangsterů) dokazují, že žalobci mají z informované veřejnosti strach, protože odhalení toho, co se páchá, kdo to páchá a vede k pochopení protiprávnosti systému a k nápravě.

Existuje a je v ČR brutální cenzura praktikovaná přes SLAPP?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ začal mapovat žalobní praktiky a chování Veolie v zahraničí i v České republice poté, co koncern zaslal předžalobní výzvu na spoluzakladatele nadačního fondu, ekonoma Radka Novotného, který právní cestou a zveřejňováním informací ve veřejném zájmu léta brání sebe, svou rodinu, městské vodárny a stát.

Zjistili jsme, že Veolie doslova rozsévá podobné "žaloby" na všechny strany. Z obsahu "žalob", z vyjádření žalovaných a průběhu i závěrů soudců se ukazuje, že cíl Veolie je zabránění informování veřejnosti a jde o praktiky nesoucí všechny znaky SLAPP.

Zda máme pravdu nebo se mýlíme, máte příležitost posoudít sami.

NFPOV zdokumentoval praktiky Veolie, její "žaloby", i stanoviska žalovaných a závěry soudů

Co si myslíte těchto "žalobách" a o cizincích u české vody?

Nic podobného nemusíme řešit, je-li správa české vody služba a nezdroj dolování zisků koncernů

MAJÍ TYTO INFORMOACE PRO VÁS CENU? PAK PODPOŘTE

  • Radek Novotný Radek Novotný Ekonom, odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků a spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
    Cíl útoků bílých líměčků je:
    1. Zastrašit, zaměstnat a cucat časově, energeticky a finančně lidi, kteří vodu brání a současně odvést pozornost od toho, co se páchá a co Hadi na radnicích nemravně a často protiprávně kolem vody páchali a páchají.
    2. Pokud se o vodě nemluví, tak se nic nestalo, že? Lidé, kteří o vodě mluvím, lumpárnu odaljí a někteří se jí postavili přes soudy.
    VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT, ANI ŽIVOT NAŠICH DĚTÍ, DO RUKOU KONCERNŮ ANI PŘEKUPNÍKŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme