Ministryně spravedlnosti, p. Benešová: Informace k „vodě“ a žádost, aby prověřila práci soudců a policie

Další člověk na zásadním postu v České republice, na Ministerstvu spravedlnosti, který je v postavení, kdy může pomoci napravit často protiprávní stav v českém vodárenství a současně zastavit nevymahatelnost práva a porušování zákonů ČR koncerny, nájezdníky a pro ně pracujícími politiky, paní Benešová.

Díky 389 občanům, kteří podpořili projekt 500 rozhněvaných, aneb naše voda nepatří do rukou cizích korporací a díky cca 36.000 občanů, kteří podepsali petici VODA JE ŽIVOT, již prosazujeme vrácení zájmů občanů do správy vody na nejvyšších místech.

V 1. Díle publikace VODA JE ŽIVOT cca 350 lidem na klíčových postech řízení státu, kteří jsou v postavení, kdy mohou zjednat nápravu, dokládáme, co se páchá kolem vody, vodáren a vyvádění zisků z vody na koncerny. Dokládáme rozsudky prokazující, že jde často o organizované protiprávní jednání a požadujeme ukončit prodej vody přes překupníky a koncerny i potrestat lidi odpovědné za Trautenberky u našich studní.

Informace o tom, co se kolem vody páchá, jsme v rámci projednávání petice nejdříve zaslali poslancům a senátorům a poté šéfredaktorům médií i např. Transparency International a Nadačnímu fondu proti korupci.

Nyní odešly tyto informace spolu s žádostí o pomoc také na paní Benešovou, tzn. na Ministerstvo spravedlnosti.

Paní Benešovou jsem poprvé informoval o „VODĚ již v roce 2004-2005 , kdy byla v pozici Nejvyššího státního zástupce

                                                                                                                                                                        Nejvyšší státní zastupitelství

                                                                                                                                                                        Mgr. Marie Benešová

                                                                                                                                                                        Jezuitská 585/4
                                                                                                                                                                        602 00 Brno

                                       20.05.2005

Vážená paní,

dne 28.2.2005, jsme se na Vás obrátili kvůli situaci presentované jako vstup strategického partnera do společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., důvodem byla obava, že bude realizován scénář ze společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.. Dlouhodobě poskytujeme městům a obcím, jednotlivým Vakům, správním orgánům KCP, UHOSu a ministerstvům informace k této problematice. Každého, koho jsme oslovili jsme požádali, aby se seznámil s materiály, které zasíláme a následně provedl vlastní šetření, případně si zpracoval vlastní analýzy a rozbory. Tento postup se nám osvědčil, neboť vedl v některých případech k argumentaci a případně k opravě některých našich závěrů. Za dobu 4 let co se problematikou detailně zabýváme, se stalo několik zásadních věcí, které nás utvrzují v tom, že máme pravdu. Pro mnohé to však stále vypadá jinak, neboť důležitá rozhodnutí zatím vždy skončila v prázdnu.

  • Rok 2001, žaloba měst a obcí na neplatnost smluv o nájmu společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (dále jen „VHS Olomouc“). Přichází rozsudek Krajského soudu Ostrava určující neplatnost smlouvy o pronájmu. Města a obce následně prodávají akcie VHS Olomouc městu Olomouc a žalobu stahují. Za dobu platnosti smluv dosáhl soukromý subjekt zisk ve výši cca 68 mil.Kč VHS Olomouc 11,5 mil.Kč. Podstatné je však to, že investuje pouze VHS. 
  • V roce 2002 jsme oslovili Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (dále jen „SOVAK“), s názorem na prodej akcií Vaků za 160-170 Kč/akcii. Diskuse o nesmyslnosti prodejů akcií vodárenských společností připuštěna nebyla. Následně jsme zjistili, že z 15 členného představenstva SOVAKu je 12 členů představenstva zaměstnáno v soukromých nadnárodních společnostech působících na Českém vodárenském trhu.
  • V roce 2002 jsme oslovili města, obce zejména Kladenského a Zlínského regionu a Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí s názorem na prodej akcií Vaků. Reakce byla nečekaná. U domu mi někdo úmyslně zapálil auto, které zcela shořelo. O spojitosti s „vodou“ nemám pochyb neboť na valné hromadě Vaku Zlín v roce 2004 mne osoba zastupující Jižní vodárenskou a město Zlín na valné hromadě vyhrožovala, že jsem již dlouho nechodil do práce pěšky.

V té době vrcholil protiprávní nájezd na městské vodárny a protiprávní jednání některých politiků s nájezdníky v regionech Zlín, Kladno, Pardubice, Chrudim, Hradec… Tehdy jsem měl v rukou důkazy, ale ne pravomocné rozsudky. Dopisy byly zaslané na NSZ např. dne 9.11.2004 (Kauza Vak HK) a dne 20.5.2005 (kauzy tunelů Vak Zlín a Vak Kladno). Nyní je v rukou mám a policie stejně jako před 15 lety nekoná.

Předkládám proto p. Benešové další důkazy, které dle mne prokazují rozsáhlou organizovanou protiprávní činnost, dle mne nejen oblasti obchodního, ale i trestního práva.

Připomínám jí naši komunikaci, kdy jsem na to, co se děje upozornil a předem popsal negativní důsledky, které nastaly. Upozorňuji, že policie ČR, resp. státní zastupitelství na rozdíl od kolegů ve Francii a v Německu, u nás nekoná.

Dokládám zoufalý stav české justice (př. Klimešová) i to, že justice není schopna zajistit vykonatelnost práva. Již v roce 2005 jsem jí řekl, souhlasím s jejím tvrzením, že u nás máme justiční mafii. Dle mne pravdivost jejího názoru potvrzují některé průběhy soudů, které jsem za 17 let musel při obraně vodáren projít i ústavní nálezy, kterých jsem dosáhl opakovaně v letech 2014-2017.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) před poslanci podpořila sněmovní verzi. Je podle ní
autor: HN – Lukáš Bíba

Část z dopisu a žádosti o nápravu

„Možná si vzpomenete, že jsem vás o protiprávním dění kolem vody a vodáren informoval v době, kdy jste byla Nejvyšší státní zástupkyně. Nyní vás informuji v době, kdy jste ministryně spravedlnost.

Oproti letům 2002 – 2005 jsem v justičním molochu České republiky postoupil. Justice mi po cca 15-17 letech dává pravomocně za pravdu v tom, co je evidentní do začátku – prodej vody se dostal do rukou koncernů protiprávně.

Od roku 2002 dokládám, že ve vodárenství probíhá protiprávní činnost organizované skupiny nájezdníků, pracující pod jednotným místem vedení, ve prospěch koncernu, na úkor občanů a státu. Jako v kauzách LTO. Napomáhá tomu i část justice, paralyzovaná praktikami justiční mafie. Police a státní zastupitelství nekoná. V řadě případů jde proti rozsudkům, důkazům i závěrům svých kolegů.

Příklad? 

  • Vyjádření netrestního státního zastupitelství v kauze tunelu Vak Prostějov popisuje naplnění všech skutků podstaty trestného činu podvodu, stejné jako důkazy provedení soudem. Trestní odbor státního zastupitelství nekoná.[1]
  • Pravomocný rozsudek VS v Olomouci[2] v kauze Vak Zlín popisuje dle mě i trestnou činnost a eliminaci hospodářské soutěže. Policie? U kauzy se objeví na konci nový pán a vše odloží. Nemohl stihnout ani nastudovat dvě skříně důkazů. Jeho kolegové cca 4 roky šetřili blbost? Asi ne, když Vak Zlín ovládl koncern, který ho následně ekonomicky vykuchal a z prodeje vody odsál do ciziny cca miliardu. On tvrdí, že se nic nestalo? Nechám na vás si nechat rozebrat, zda je nový policista je génius nebo maří spravedlnost.

Jsem přesvědčen, že v ČR stále probíhá rozsáhlý podvod na základě lživých informací, kdy nájezdníci eliminovali konkurenty koncernu (městské vodárny), které protiprávně ovládli a poté z nich vyvedli monopol prodeje vody na koncern, který se na úkor měst a občanů obohacuje.“

[1] Prostějov – https://pravdaovode.cz/ksb-prostejov-sz-23-1-20/

[2] VS Olomouc kauza tunelu Vak Zlín – https://pravdaovode.cz/rozsudek-vsol-zlin-22-11-16/

Nyní žádám, aby si mnou zasílané informace ověřila a poté prověřila práci soudců a policie

Nechte si prosím zdokumentovat a  zrevidovat práci soudců a policie v časové řadě, spolu se závěry nadřízených soudů. Jsem přesvědčen, že dojdete k stejnému závěru jako já a pak začnete ze své pozice prosazovat vymahatelnost práva v ČR.

Žádám vás zdvořile, abyste informacím věnovala pozornost. Pokud projevíte zájem o další informace, rád vám je poskytnu.

S pokorou k vodě

Ing. Radek Novotný

Ministryni jsme zaslali i

1. díl publikace VODA JE ŽIVOT

Stáhnout zdarma ZDE

966665/0300

nebo

 

Děkujeme????

Podobné články