Jaromíra Vítková za KDU-ČSL

senátorka a zpravodajka petice VODA JE ŽIVOT v senátu

mandát 15.10.2016 - 15.10.2022

Paní Vítková se stala zpravodajkou petice dobrovolně a pak ji navrhla zamítnout. Tvrdí, že petice je nedůvodná, prý je již vše vyřešeno! Předali jsme ji důkazy a rozsudky potvrzující opak. P. Vítková je tedy mimo jiné proti vyšetření protiprávního ovládnutí prodeje vody koncerny, ukončení dolování zisků z vody cizinci, či prosazení dodržování zákonů ČR a vymahatelnost práva. Hlasovala proti petici.

Jako zpravodajka petice svým postojem zásadním způsobem ovlivnila rozhodování dalších senátorů.

1.7.21 Paní Vítková (KDU) jako senátor ČR citovala v komentáři svého návrhu zamítnout petici u třech bodů petice stanovisko sdružení SOVAK, jehož představenstvo ovládají léta zahraniční koncerny. Tím řekla vlastně vše.

Petice otevírá téma vody v senátu/ve sněmovně, což umožňuje:
a) Doručit politikům důkazy a rozsudky, a ti nemohou říkat, že něco neví.
b) Nutí politiky veřejně říct to podpořím/nepodpořím.
c) Umožňuje konfrontovat činy politiků s důkazy. Odděluje zrno od plev.

Absurditu tvrzení p. Vítkové potvrdil mimo nás v senátu i senátor Goláň ODS. Hlasoval PROTI zamítnutí petice.

Senátor Goláň podepsal petici. Hlasoval proti zamítnutí petice. Námi předané informace a rozsudky studuje léta. Rozbor ústavní pasti, který jsme mu i zákonodárcům zaslali, jsme probrali i osobně. Máme na vodárenství i na ústavní past podobný názor.

.. musím říct, že ze všech vystoupení předešlých tady zaznělo, že to není žádný problém. Já se touto problematikou zabývám více než 5 let a je to velký problém. Mám k tomu množství posudků, rozsudků soudů, nález Ústavního soudu a ekonomické rozbory. Máme problém ve Zlínském kraji, na kterém budu demonstrovat, jakým způsobem se vodárenství vyvíjelo po roce 2000. Tento model, který vás asi překvapí, je aplikován i v Prostějově, Olomouci a dalších krajích ČR nebo spíš českého regionu.

Paní Vítkové jsme doložili, že nám soudy potvrzují protiprávní instalaci koncernu do pozice subjektu ovládajícího prodej vody a peněžní toky i zisky z vody

Je třeba, aby bylo jasné, zda p. Vítková rozhodovala na základě důkazů nebo na základě toho, že ji někdo něco nakukal, proto ji opakovaně žádáme, aby doložila své důkazy. Ona to odmítá.

4. požadavek k doložení důkazů a odpovědí k tvrzení p. Vítkové v senátu

K tomu, co tvrdila senátorům jsme ji zaslali otázky. Protože dopis odmítla převzít, tak jsem zveřejnili, jak jedná. Poté dopis s dotazy převzala, ale na otázky dál neodpovídá. Proto se ptáme znovu a znovu.

PANÍ VÍTKOVÁ ODMÍTÁ PŘEDLOŽIT I DŮKAZY, KTERÉ JI VEDLY K ZÁVĚRU, ŽE PETICE JE NEDŮVODNÁ. VÍTE-LI, ŽE OD NÁS DŮKAZY PROKAZUJÍCI OPAČNÝ ZÁVĚR DOSTALA, TAK TO VYPOVÍDÁ O MNOHÉM.

Sděluje, že se již nebude vyjadřovat k dotazům. To je dobře, protože nikdo po ní nechce, aby se vyjadřovala. Požadujeme po ní odpovědi na otázky, ne vyjádření v  typu pečlivě jsem se peticí zabývala apod..

Paní Vítková místo odpovědí na otázky poslala radu. Máme se obrátit na soudy a policii! Naštěstí jsme nečekali na to, co nám poradí a na soudy a policii se obracíme od roku 2002 a soudy vyhráváme. V důkazech, které jsme ji doručili to je doloženo.

Za 20 let, co vodu a vodárny my nebo naši zakladatelé bráníme přes soudy, jsme vyhráli 4x u Ústavního ČR i u Nejvyššího soud. Rozkryli jsme soudům protiprávní tunely vodáren, protiprávní jednání koncernu, protiprávní činnost organizované skupiny nájezdníků, s kterou kooperují kolaborující politici i Mze.

To jsme doložili i senátorům poté, co jsme se na ně obrátili s peticí a s žádostí o pomoc tento nevěstinec napravit. Pomoct s nápravou nám odmítli a p. Vítková má na tom velký podíl.

3. žádost o doložení důkazů zaslaná p. Vítkové (KDU) dne 24.9.21 na adresu senátu, i na adresu senátorské kanceláře ve stejném znění, které předtím odmítla převzít.

3. ŽÁDOST O ODPOVĚDIkompletní text

p. Vítková odmítla převzít 2. žádost o doložení důkazů, zaslanou doporučeně na její oficiální adresu kanceláře senátora ČR 23.9.21

2. žádost o doložení důkazů zaslaná p. Vítkové (KDU) dne 30.8.21 na její oficiální adresu kanceláře senátora ČR

2. ŽÁDOST O ODPOVĚDIkompletní text

4.8.21 p. Vítková (KDU) odmítá odpovědět a odmítá předložit důkazy, na základě kterých hlasovala PROTI petici, resp. odpovídá frázemi

1. žádost o doložení důkazů a odpovědí na otázky týkajících se závěrů p. Vítkové k petici byla zaslaná dne 20.7.21 na její adresu kanceláře senátora

1. ŽÁDOST O ODPOVĚDIkompletní text

S paní Vítkovou jsme poprvé téma toho, co se kolem vody páchá probrali u ní v Boskovicích dne 29.7.2020

Za 1,5 hodiny, jsme ji vysvětlili, co se 20 let ve vodárenství  ČR páchá, že část politiků jedná protiprávně v zájmu koncernů. Ukázali jsme, jak to napravili např. ve Francii.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Po jednání jsme dle dohody paní Vítkové, zaslali odkazy na důkazy a informace k tomu, co bylo na jednání řečeno

 1. O co jde?
 2. Proč korporace vyhání od vody – Francie?  a Praha?
 3. Jak to napravit?  
 4. Úspěšná obrana: lidí  a vodárny
 5. Názory soudců  
 6. Můj příběh 20 let obrany vody
 7. Nadační fond PRAVDA O VODĚ
 8. MŽP - BRABEC –  VODA 300
 9. MZE - Toman – ROZBOR JEHO ÚSTAVNÍ PASTI 
 10. TRANSPARECY INTERNATIONAL – (ředitel David Ondračka) minimalizují prostor pro korupci
 11. KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, Mozartova 3, Jakub Jirušek, pověřený státní zástupce – účastní se soudu v kauza Vak Prostějov
 12. Veolia – publikace korporátní profil Veolie od Public citizen
 13. Jak se Veolie chová v zahraničí a v ČR vůči městům  a občanům

Ze zápisů jednání petičního výboru i z jejího vystoupení na plénu senátu 1.7.2021 plyne, že o těchto důkazech a o vysvětlení k jednotlivým bodům petice senátory neinformovala.

4.8.21 p. Vítková (KDU) na jednání řekla řadu zajímavých informací např. o tom, jak jednají někteří senátoři

 1. Že si o pozici zpravodaje petice VODA JE ŽIVOT řekla sama. Že ji měl dostat p. Chaloupek. Že jsou dobří i špatní lidé všude a ona nechce v senátu jen sedět.
 2. Popsala zkušenost s rozhodováním senátorů u petice o zbraních, kdy spousta senátorů, zvedla ruku pro petici ne, protože jsou o ní přesvědčeni, ale aby neměli problém s myslivci, až budou volby.
 3. Popsala zkušenost s fungováním městy ovládané vodárny Vodárenská, a.s.. Problémy, které zná a souvisí s třenicemi kolem toho, kde se investuje. Že starostové, pokud chtějí (mnozí tomu nerozumí), tak do všeho nahlížet mohou, informace od vodárny dostávají, existuje kontrola a vidět do toho je. Sdělila, že si myslí, že u velkých korporací je toto nepřehledné.
 4. Že má zkušenost, že se lidé nechají navolit do orgánů, nevěnují tomu čas, nerozumí tomu a pak sedí v orgánech a koukají kolem, jak kdo hlasuje! Nemají problematiku nastudovanou, jsou tam jako nějaké loutky a to je blbý.
 5. Na otázku, proč si myslí, že jsme petici dali do senátu a ne do sněmovny - odpověděla, že senát je asi trošku více korektní.
 6. Upozornila, že má zkušenost, že v senátu byli věci, kterým se mělo věnovat více času, a ten se tomu nevěnoval a vše se spláchlo.

J. Vítková: Každá věc, kterou člověk nastuduje nebo pochopí, se může hodit někde jinde. Jenom su, zvědavá jak to všechno proběhne (smích). Já se dívám na hodiny a sleduji, kolik jsme strávili času a je to hodina a půl. Mám strach, že někteří prostě.... Vím už trošku, jak to chodí. Někdo tam prostě někomu něco nakuká, lidově řečeno. Vypne. Však to znáte. ... Musíme přesvědčit postupně všechny a musíme vše opřít o důkazy.

Netušil jsem, jak moc jsem se pletl, když jsem po dlouhé době uvěřil politikovi -  R. Novotný

radek-novotny

29.7. 2020 Detailní zápis o průběhu jednání a předaných důkazech ZDE a porovnání formální podoby zápis od p. Vítkové ZDE

Neznalost p. Vítkové jsme eliminovali i po jednání v Boskovicích a to zasláním informací, důkazů a rozsudků. Paní Vítková nikdy na předané důkazy nereagovala.

Dva měsíce před jednáním senátu jsme jí a všem senátorům (kromě p. Voseckého) doručili poštou důkazy i rozsudky a poté jsme vysvětlili důvodnost petice v senátu osobně.

Paní Vítková na to, co se lidé ptají, na to neodpovídá, ale veřejnosti sděluje řadu nepravdivých informací o R. Novotném

P. VÍTKOVÁ NEPRAVDIVĚ TVRDÍ, ŽE R. NOVOTNÝ SCHVALOVAL SEZNAM POZVANÝCH NA JEDNÁNÍ VÝBORU

 • 10.12. 2021 P. Vítková po nás chtěla jména 5 osob, které budou moci vystoupit na jednání o petici v senátu. Nikdy všechny tyto osoby na jednání nepozvala. Důkaz ZDE

Seznam pozvaným p. Novotný NEODSOUHLASOVAL, dostával ho pouze na vědomí. P. Vítková požádala RN o seznam lidí, kteří vystoupí za petenty. Ten ho zaslal. Šlo o 6 osob – p. Chromec, p. Špendlík, p. Novotný, p. Lorencová, p. Vitáskovou a p. Štauderová.

NA ŽÁDNÉ POZVÁNCE K JEDNÁNÍ PETIČNÍHO VÝBORU O PETICI MEZI POVANÝMI TĚCHTO 6 ZÁSTUPCŮ PETENTŮ NENAJDETE

P. VÍTKOVÁ ORGANIZUJE VEŘEJNÉ SLYŠENÍ, NA KTERÉ NESMÍ PŘIJÍT VEŘEJNOST! TZN. NEJDE O VEŘEJNÉ SLYŠENÍ. UPOZORNILI JSME PŘEDEM, ŽE SE NĚČEHO PODOBNÉHO ÚČASTNIT NEBUDEME.

Dne 7.1. 2021 jsme se od občanů (cca 3 dny před jednáním) dozvěděli, že na jednání je zakázána účast veřejnosti a médií. Požádali jsme p. Vítkovou a p. Drahoše o zrušení pochybného jednání k petici 11.1.21, které bylo nepravdivě presentováno jako veřejné slyšení. Důkaz: Žádost o projednání petice za účasti veřejnosti

Vysvětlili jsme, že veřejné slyšení bez účasti veřejnosti není veřejné slyšení a upozornili jsme, že se protiprávního jednání nebudeme účastnit. 

ODMÍTLI TO ZRUŠIT, PŘESTALI JSME JIM VĚŘIT

VÍTKOVÁ NEPRAVDIVĚ TVRDÍ, ŽE RN JI NEPŘEDAL KONTAKT NA STÁTNÍHO ZÁSTUPCE

Je to lež. 27.12.2020 obdržela od RN doporučení, aby pozvala na petici nezávislého odborníka na tunel Vak Prostějov - Státního zástupce - kontakty a adresu státního zastupitelství a vyjádření státního zastupitelství k této tunelářské kauze byl příloze emailu. Důkaz ZDE

 

Adresa státního zastupitelství je v zápatí dokumentu, který ji RN zaslal jako důkaz o tom, co se páchá ve Vak Prostějov - s tím, aby pozvala jako nezávislého odborníka státního zástupce.

VÍTKOVÁ NEPRAVDIVĚ TVRDÍ, ŽE JÍ RN OPAKOVANĚ NEZASLAL ROZBOR K NÁVRHU ZMĚNY ÚSTAVNÍHO ZÁKONA V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

Je to lež. ROZBOR dostala fyzicky, stejně jako všichni další senátoři na podatelně senátu v den, kdy byla podána petice.

Paní Vítkovou informujeme o tom, co se páchá ve vodárenství léta. Nereaguje a neodpovídá ani na dotazy občanů, co si myslí o zaslaných důkazech.

28.4.2021 jsme p. Vítkové doručili doporučeně poštu  informace, důkazy, data, rozsudky k vodárenským kauzám v podobě 1. dílu publikace VODA JE ŽIVOT

BEZ REAKCE

Důkaz ZDE

CO SE PÁCHÁ VE VODÁRENSTVÍFakta, data, rozsudky, srovnání, čísla

13-...5.2021 Občané žádají p. Vítkovou o osobní názor k obsahu 1. dílu publikace VODA JE ŽIVOT, informující o tom, co se páchá ve vodárenství v rámci doložení důvodnosti petice

 • 1) Co si myslíte o důkazech, které Vám Nadační fond Pravda o vodě předal?
 • 2) Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?
 • 3) Pomůžete prosadit její realizaci?

Dostala, od ní dostali tuto "odpověď"

 • 19.5.2021 Materiál pro senátory jsme připravovali 4 měsíce. Cca 20 dnů poté, co ho obdrželi, přichází ze senátu informace, že petiční výbor končí šetření petice. Na prostudování 90 stránkového materiálu s odkazy na důkazy a rozsudky v počtu cca dalších 400 stran, které jsme doručili i p. Vítkové a na ověření jeho pravdivosti stačilo p. Vítková cca 20 dnů. Více ZDE
 • 24.5.2021 Paní Vítková zasílá alibistické, formální a nic neříkající odpovědi a na otázky neodpovídá. Důkaz ZDE

Projednávání petice 2.6.2021 byl formální a senátu nedůstojné

Senátoři věděli, že dostali zatím jen 1. díl důkazů. P. Drahoš a petiční výbor další důkazy odmítli, prý není účelem výboru se vracet k petici, ale ukončit šetření petice!

 • 2.6.2021 Jednání petičního výboru, na který jsou pozváni zástupci petentů. V programu výboru je petici vyhrazeno 10 minut a je určeno, že na jednání nesmí vystoupit zástupci petentů.  p. Vítková tvrdí, že petice je nedůvodná neboť je prý již vše vyřešeno nebo se řeší.

Senátor Drahoš: To, že vám váš petiční výbor poslal materiály, to je naprosto v pořádku. Vy jste ještě řekl, že dostaneme ještě něco. Nic méně naším úkolem je ukončit šetření petice. ... Není účelem tohoto slyšení vracet se zpátky k materiálům a k petici! ... E-maily jsme dostali všichni a myslím si, že je většina z nás bez přečtení mazala. 


 • 2.6.2021 Jednání petičního výboru, bylo v programu výboru petici vyhrazeno 10 minut! a na jednání nesměli vystoupit zástupci petentů.
 • Paní Vítková KDU tvrdila, že petice je nedůvodná, prý je již vše vyřešeno nebo se řeší. Což je nesmysl.
 • Zápis z jednání výboru nedopovídá průběhu jednání. Petenti požádali doplnění zásadních skutečností, do zápisu, aby byl pravdivý.
 • Formální zápis bez faktů  ZDE.  V zápise není uvedeno, jak senátoři jednali o petici:
 • Pan Chaloupek - se na jednání obrátil na zástupce petentů, ale nechtěl informace o pro lidi špatném ústavním zákoně nebo o tunelování vodáren apod. Zajímal se, proč se ho občané ptají na názor k obsahu 1. dílu publikace. ZDE

"Prosím vás, mě by strašně zajímalo, kdo organizuje posílání e-mailů? Já jsem dostal desítky e-mailů s žádostí, abych odpověděl na dotazy, a jsou to e-maily, které si jsou podobné - jmenují se voda je život nebo drahá voda. Je to něco tak obtěžujícího. Já jsem ani na jeden neodpověděl... Já vám to klidně můžu přečíst:

Co si myslíte o důkazech, které vám byly k "VODĚ" doručeny v 1. díle publikace, kterou vám zaslala nadace PRAVDA O VODĚ? Ověřili jste si jejich pravdivost?

 • Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?
 • Pomůžete prosadit její realizaci?

 

Výbor odhlasoval, že p. Novotný může na jednání vystoupit a odpovědět na otázky

radek-novotny

"Náš cíl je dostat k vám informace, abyste rozhodovali se znalostí věci. Proto jsme přibližně 3 týdny dozadu poslali každému senátorovi poštou materiály, které jsme připravovali cca 4 měsíce. Je to souhrn dvacetileté zkušenosti s obranou vody v České republice. Je to názor cca 12 lidí, kteří ví, co se tady kolem vody děje, plus ekonomika, rozsudky, jak se chová ministerstvo zemědělství, včetně důkazů.

Poskytli jsme vám informace... díky tomu, že se lidé složili. Příprava 1. dílu informací, který již máte, včetně zaslání, jsou náklad řádově 100.000 Kč a 2. díl, který vám dojde do cca tří týdnů, dalších 100.000 Kč. Lidé se poskládali a my jsme je informovali, že podklady byly doručeny 350 lidem, kteří sedí na klíčových postech ČR, kde o vodě rozhodují. 

Protože se ptali na vaše stanoviska, tak jsme je vyzvali, že pokud chtějí informace od senátorů, tak se musí ptát jich a ne nás, protože vaše osobní názor neznáme a nejsme oprávnění za vás mluvit. My jsme vám materiály přes e-maily neposílali, chtěli jsme, abyste je dostali fyzicky.

Při kontrole Zápisu z jednání jsme zjistili, že v zápise nejsou uvedeny otázky na pana Novotného ani odpovědi a vysvětlení, které senátorům sdělil. Požádali jsme p. Vítkovou a tajemnici výboru p. Hauserovou, aby zajistili pravdivost Zápisu - obě to odmítly.

Nesouhlasíme s tím, že zápis má být psán, jak se to komu hodí a požádali jsme znovu o to, aby byl pravdivý

Paní Vítková je z KDU, která byla po roce 1990 ve vládách prakticky se všemi. S ODS, ČSSD, ANO, US, ODA, ZELENÝMI. V době totality, v letech 1948–1989, byla součástí Národní fronty s komunisty.

KDU a její působení ve vládách a na ministerstvech

KDU

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

DÁVÁ VÁM SMYSL, CO DĚLÁME? PAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬