VODÁRENSKÝ PROFIL JAROMÍRY VÍTKOVÉ za KDU

ZPRAVODAJKA PETICE V SENÁTU

senátor - mandát 15.10.2016 - 15.10.2022 senátor a mandát 1.10.2022 - 1.10.2028

VE VOLBÁCH V ROCE 2022 MANDÁT OBHÁJILA!

CO UDĚLALA / NEUDĚLALA PRO VRÁCENÍ ZÁJMŮ OBČANŮ DO SPRÁVY VODY V ČR?

OTÁZKY ODPOVĚDI
Podpořila realizaci těchto principů ve správě vody? NE
     1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby. NE
     2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu. NE
     3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk. NE
     4. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace. NE
     5. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy. NE
     6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů. NE
     7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu. NE
     8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva) NE
     9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy. NE
     10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren. NE
Dostala důkazy a rozsudky o tom, co páchají politici a korporace kolem vody a vodáren? ANO
Pomohla vrátit do správy vody zájmy a priority občanů? NE
Hlasovala PRO - PROTI ukončení působení korporací ve správě vody nebo se ZDRŽEL? PROTI
Reagovala po dobu mandátu na informace a důkazy o vodě doručované nadací pravda o vodě? NE
Požádala za dobu svého mandátu o schůzku k vodě k petici? NE
    CO PROSAZUJE PETICE VODA JE ŽIVOT?  ZDE

NEZNALOST PROBLÉMATIKY VODÁRENSTVÍ ELIMINUJEME U POLITIKŮ PRŮBĚŽNĚ LÉTA

Od roku 2018 od nás obdrželi nejen informace, důkazy a rozsudky, ale i žádosti o stanovisko a o pomoc.

P. VÍTKOVÁ PROHLÁSILA, ŽE PETICE JE NEDŮVODNÁ, PROTOŽE VŠE CO POŽADUJE, JE PRÝ JIŽ VYŘEŠENO. DOLOŽILI JSME, ŽE PŘITOM, ŽE TO NENÍ PRAVDA.

2018

CHCEME VĚDĚTKdo má mít v rukou správu a peněnžní toky z vody?
1. Co dostal ve zkratce? +

Informace politikům:

 1. Význam vody: Voda je pro stát strategická.
 2. Zahraniční koncerny: Správa vody je v řadě regionů ČR v rukou zahraničních koncernů protiprávně.
 3. Právní boj: Obrátili jsme se na soudy a dosáhli pravomocné rozsudky dokládajících protiprávní jednání ve vodárenství.
 4. Mezinárodní příklady nápravy: V zemích jako je Francie nebo Německo, byla protiprávnost již prokázána a voda byla vrácena do rukou samospráv.

Otázky na politiky:

 1. Správa vody: Kdo má mít v ČR v rukou vodu, infrastrukturu, provoz infrastruktury a zisky z vodného a stočného - zahraniční koncerny nebo městské/krajské vodárn?
 2. Legislativní kroky: Jste ochotní iniciovat legislativní kroky k vrácení vody a všeho souvisejícího do rukou městských/krajských vodáren?
 3. Program politických stran: Má vaše strana v programu řešení problematiky vody?
 4. Petice "Voda je život": Jste ochotni podepsat petici "Voda je život" a pomoci naplnit její smysl?

2020

ROZBOR ZÁKONAnávrh poslanců je past na peněženky lidí
2. Co dostal ve zkratce? +

"Rozbor návrhu ústavního zákona o ochraně vody a vodních zdrojů" obsahuje komplexní analýzu správy vody v České republice. Klíčové body:

 1. Význam Vody: Voda je strategická surovina pro stát.
 2. Situace Soukromých Firem: Soukromé firmy ovládají značnou část vodárenského odvětví a nemají povinnost financovat investice, přitom z vodárenství profitují.
 3. Nedostatečný Návrh Zákona: Návrh zákona neslouží občanům. Sávající, mnohdy protiprávní, systém způsobuje ztráty v miliardách korun, ty končí v zahraničí. Zákon to neřeší, tzn. neřeší peníze na zadržení vody v krajině ani na ochranu podzemních vod.
 4. Zákonodárci pracující pro korporace: Návrh legislativy opět slouží prosazení soukromých zájmů na úkor veřejného zájmu a ochrany vodních zdrojů.

2021

CO SE PÁCHÁ?Fakta, data, rozsudky, srovnání, čísla
3. Co dostal ve zkratce? +

Informace sdělené politikům:

 1. Ekonomický Dopad: Dokument uvádí, že miliardy korun z příjmů vody končí v cizině místo toho, aby byly reinvestovány do českého vodárenství​
 2. Právní Aspekty: Zmiňuje rozhodnutí soudů, která potvrzují protiprávní ovládnutí prodeje vody koncerny​
 3. Principy pro Správu Vody: Dokument navrhuje 10 principů, které by měly být zapracovány do správy vody v České republice, aby se napravily současné nedostatky a zajistila lepší správa vodních zdrojů​
 4. Veolia Obešla zákony České republiky a stanovy vodáren. Protiprávně ovládla nebo získala zásadní vliv v řadě městských vodáren a následně je eliminovala jako konkurenty​
 5. Ministerstvo Zemědělství: Napomáhalo Veolii v jejím postupu, který vedl k protiprávnímu ovládnutí a rozdělení městských vodáren​. Vědělo, že jeho rozhodnutí způsobí finanční ztráty městským vodárnám, ale přesto hlasovalo pro uzavření pochybných smluv​ s Veolií.
 6. Očekávaná Reakce: Předem jsme vás upozornili, že vám budou lhát lidé z koncernů, vodárenských sdružení i lidé z ministerstev – kteří jsou za nekalý stav odpovědní a mnozí z něho profitují.
 7. Výzva použijte zdravý rozum:  Informace si ověřte pomozte zásadním změnám v způsobu správy a regulace vodárenství v České republice, včetně prosaz2ení vymahatelnosti práva a úprav zákonů.

2022

ŽÁDOST O PRAVDU V ZÁPISUŽádost na předsedu senátu
4. Co dostal ve zkratce? +

Dopis zaslaný p. Vystrčilovi. ZÁPIS  Z CCA 30 MIN. JEDNÁNÍ VÝBORU MÁ 9 ŘÁDKŮ. NEOBSAHUJE INFORMACE, JAK POVRCHNĚ A POKRYTECKY VÝBOR PETICI "PROJEDNÁVAL".

V zápisu schází:

 1. Senátoři odmítli naše další důkazy potvrzující důvodnost petice.
 2. V žádném zápise z jednání senátu, není jediná informace o tom, že jsme senátorům doručili 1. díl důkazů a rozsudků.
 3. Že se petiční výbor našimi důkazy zabýval, že je projednal a jejich obsah vyhodnotil
 4. Absurdní reakce p. Chaloupky, který se za dobu projednávání petice v senátu ptal na jedinou věc - Proč se ho lidé ptají na to, co si myslí o důkazech, které jsme mu doručili. Prý ho to obtěžuje a lidem odpovídá.
 5. Absurdní reakce p. Drahoše - dotazy na to, co si informacích myslíme, dostáváme všichni a mažeme je.
 6. Že jsme p. Drahoše a p. Vítkovou předem upozornili, že veřejné slyšení, na kterém je zákaz účasti veřejnosti a zástupců médií, není veřejné slyšení, je to protiprávní akt, kterého se nebudeme účastnit.

SENÁTORŮM JE DŮVODNOST PETICE, RESP. POŽADAVKŮ NÁPRAVY, OPAKOVANĚ DOKLÁDÁNA I ROZSUDKY A STANOVISKY STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

SENÁTOŘI 28.4.21. OBDRŽELI CCA 100 STRAN PUBLIKACI. ODKAZOVALA NA DALŠÍCH CCA 500 STRAN DŮKAZŮ O KUPČENÍ S VODOU.

Materiál připravovalo 10 lidí 4 měsíce. Jde o 1. část toho, co se páchá 20 let ve vodárenství a co politická mafie pracující pro koncerny kryje a neřeší.

REAKCE P. VÍTKOVÉ? ŽÁDNÁ.

PETICE VODA JE ŽIVOT

NEDOPUSŤME, ABY TO VODU DOPADLO STEJNĚ JAKO S ELEKTŘINOU.
ZA VODU PLATÍME JIŽ DNES AŽ O 40 % VÍCE NEŽ MUSÍME.

DO ZAHRANIČÍ UŽ ODEŠLO:

25 238 683 000 Kč

Mohly jít na čistou vodu, levnější vodu a vodu v krajině. Podpořme společně transparentnost, férovost a dostupnost. Odmítněme zisky na úkor kvality a přístupnosti. Naším cílem je čistá voda pro všechny, moderní infrastruktura a spravedlivá cena. Voda je naše společné dědictví, pojďme o ní správně pečovat.


Chceme získat min. 100.000 podpisů

a tím přivést k vodě pozornost politiků, kteří jsou v postavení, kdy mohou nápravu prosadit.

Jsme za půlkou.👏 Děkujeme.

"ZÁJEM" ŘADY SENÁTORŮ O TO, CO SE PÁCHÁ VE VODÁRENSTVÍ, VYPADAL TAKTO

Vysvětlili jsme ji osobně, co se 20 let ve vodárenství ČR páchá. Doložili jsme, že část politiků jedná protiprávně a v zájmu koncernů. Vysvětlili jsme důvodnost petice a ukázali jsme, jak jde systém napravit.

Po jednání jsme paní Vítkové zaslali důkazy a informace

 1. O co jde?
 2. Proč korporace vyhání od vody – Francie?  a Praha?
 3. Jak to napravit?  
 4. Úspěšná obrana: lidí  a vodárny
 5. Názory soudců  
 6. Můj příběh 20 let obrany vody
 7. Nadační fond PRAVDA O VODĚ
 8. MŽP - BRABEC –  VODA 300
 9. MZE - Toman – ROZBOR JEHO ÚSTAVNÍ PASTI 
 10. TRANSPARECY INTERNATIONAL – (ředitel David Ondračka) minimalizují prostor pro korupci
 11. KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ, Mozartova 3, Jakub Jirušek, pověřený státní zástupce – účastní se soudu v kauza Vak Prostějov
 12. Veolia – publikace korporátní profil Veolie od Public citizen
 13. Jak se Veolie chová v zahraničí a v ČR vůči městům  a občanům

 p. Vítková (KDU) řekla zajímavé informace o jednání senátorů v senátu

J. Vítková: Každá věc, kterou člověk nastuduje nebo pochopí, se může hodit někde jinde. Jenom su, zvědavá jak to všechno proběhne (smích). Já se dívám na hodiny a sleduji, kolik jsme strávili času a je to hodina a půl. Mám strach, že někteří prostě.... Vím už trošku, jak to chodí. Někdo tam prostě někomu něco nakuká, lidově řečeno. Vypne. Však to znáte. ... Musíme přesvědčit postupně všechny a musíme vše opřít o důkazy.

 1. O pozici zpravodaje petice VODA JE ŽIVOT si řekla. Že ji měl dostat p. Chaloupek. Že jsou dobří i špatní lidé a ona nechce v senátu jen sedět.
 2. Popsala zkušenost s rozhodováním senátorů u petice o zbraních, kdy řada senátorů, zvedla ruku pro petici ne, protože jsou o ní přesvědčeni, ale aby neměli problém s myslivci, až budou volby.
 3. Popsala zkušenost s fungováním městy ovládané vodárny Vodárenská, a.s.. Problémy, které zná a souvisí s třenicemi kolem toho, kde se investuje. Že starostové, pokud chtějí (mnozí tomu nerozumí), tak do všeho nahlížet mohou, informace od vodárny dostávají, existuje kontrola a vidět do toho je. Sdělila, že si myslí, že u velkých korporací je toto nepřehledné.
 4. Má zkušenost, že se lidé nechají navolit do orgánů, nevěnují tomu čas, nerozumí tomu a pak sedí v orgánech a koukají kolem, jak kdo hlasuje! Nemají problematiku nastudovanou, jsou tam jako nějaké loutky a to je blbý.
 5. Na otázku, proč si myslí, že jsme petici dali do senátu a ne do sněmovny - odpověděla, že senát je asi trošku více korektní.
 6. Upozornila, že má zkušenost, že v senátu byly věci, kterým se mělo věnovat více času, a ten se tomu nevěnoval a vše se spláchlo.

OPRÁVNĚNOST POŽADAVKŮ NÁPRAVY A PETICE, VYSVĚLILI ZÁSTUPCI PETICE NA PLÉNU SENÁTU 1.7.2021

ekonomem R. Novotným, zástupcem 31.000 petentů

předseda představenstva městské vodárny Přerov

NEPRAVDIVOST TVRZENÍ SENÁTORKY VÍTKOVÉ Z KDU, ŽE PETICE JE NEDŮVODNÁ, POTVRDIL I SENÁTOR GOLÁŇ Z ODS (je ze Zlína), KTERÝ PETICI PODEPSAL

.. musím říct, že ze všech vystoupení předešlých tady zaznělo, že to není žádný problém. Já se touto problematikou zabývám více než 5 let a je to velký problém. Mám k tomu množství posudků, rozsudků soudů, nález Ústavního soudu a ekonomické rozbory. Máme problém ve Zlínském kraji, na kterém budu demonstrovat, jakým způsobem se vodárenství vyvíjelo po roce 2000. Tento model, který vás asi překvapí, je aplikován i v Prostějově, Olomouci a dalších krajích ČR nebo spíš českého regionu. - Tomáš Goláň

NIC VYŘEŠENO NENÍ A STÁT ANI ZÁKONODÁRCI PROBLÉMY NEŘEŠÍ A TÍM UDRŽUJÍ NEVÝHODNÝ A ČASTO PROTIPRÁVNÍ STAV V CHODU

CCA ČTYŘI MĚSÍCE POTÉ, CO SENÁTOŘI PETICI ODMÍTLI, NÁM DÁVÁ ZA PRAVDU VRCHNÍ SOUD V PRAZE V KAUZE TUNELU VODÁRNY KLADNO

ROZSUDEK V KAUZE TUNELU VKM STÁHNOUT ZDARMA

Zdokumentovali jsme krok za krokem, jak se Pražské vodovody a kanalizace, a.s. dostaly do rukou koncernu Veolia a zakladatel nadace působil v roli poradce v době, kdy město odkupovalo 49% podíl PVK.

Nevíme, že by vodárnu jakkoliv bránila

1. krokVeolia ovládá 66% PVK
2. krokFNM převádí 34% PVK Praze
3. krokMěsto za 12 dní prodává 34% Veolii
Cena vody
Miliardy z vody na kontě Veolie
Kdo je odpovědný za Veolii v Praze?

VĚŘÍTE SOUDCŮM NEBO SENÁTORŮM?

Petiční výbor senátu:

Vše je vyřešeno, požadavek nápravy je nedůvodný.

Soudce k vodárenství v ČR:

Veškerá faktická moc je v rukou koncernů.

DNE 27.9.2021 JSME POŽÁDALI SENÁTORY, KTEŘÍ DNE 1.7.2021 HLASOVALI PROTI PETICI, ABY DOLOŽILI DŮKAZY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH HLASOVALI, ŽE PETICE JE NEDŮVODNÁ

Kdy byly uhrazeny miliardové škody? Od kdy a jak regiony čerpají dotace z EU?  Kdy byly ukončeny tunely vodáren?

REAKCE ŽÁDNÁ!

2022 DALŠÍ ŽÁDOST, ABY DOLOŽIL DŮKAZY, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH TVRDÍ, ŽE VŠE JE VYŘEŠENO A PETICE JE NEDŮVODNÁ.

Kdy byly ukončeny tunely vodáren? Kdy byly uhrazeny miliardové škody? Od kdy a jak regiony čerpají dotace EU?

REAKCE ŽÁDNÁ

V ROCE 2023 ZÁSTUPCE PETICE ZASLAL SENÁTORŮM DALŠÍ DŮKAZY A NOVÝ ROZSUDEK. POTVRZUJÍ, ŽE PETICE JE DŮVODNÁ.

"Protože máme v rukou další rozsudky (př. z října 2021 a srpna 2023), které potvrzují, co léta tvrdíme, tak vás opět veřejně informujeme a zasíláme vám je a znovu i důkazy k tomu, co se páchá. Dokazují, že senátoři byli při rozhodování o petici 1.7.2021 podvedeni. Dokazují, že všichni, kteří vám tvrdili, že to, co požaduje řešit petice VODA JE ŽIVOT je vyřešeno nebo se řeší, vám lhali, stejně jako ti, kteří prosazení dodržování zákonu vám presentovali jako snahu něco znárodnit." - R. Novotný


REAKCE? ŽÁDNÁ.

JAK O NÁPRAVĚ VE VODÁRENSTVÍ HLASOVALI VŠICHNI SENÁTOŘI?

Zpravodajka petice v senátu, p. Vítková z KDU, navrhla ODMÍTNOUT PETICI. Prý vše, co petice požaduje, je již vyřešeno nebo se řeší. Její tvrzení je v rozporu s předloženými důkazy. Pro její návrh hlasovalo 51 senátorů, kteří naše důkazy měli. Byli převážně ze stran odpovědných za tunely vodáren  - ODS, KDU, STAN, TOP 09, ale i Zelení!

STÁHNOUT ZDARMA hlasování všech senátorů

Ze zápisů jednání petičního výboru i z jejího vystoupení na plénu senátu 1.7.2021 plyne, že o námi předaných důkazech a o vysvětleních senátory neinformovala.

Na jednání senátu papouškovala stanoviska koncerny léta ovládaného sdružení SOVAK, v jehož čele sedí i lidé odpovědní za tunely městských vodáren

Aby bylo jasné, pro koho p. Vítková pracuje, tak ji opakovaně žádáme o důkazy, které vyvrací naše důkazy a rozsudky. Odmítá je předložit.

4. požadavek k doložení důkazů a odpovědí k tvrzení p. Vítkové v senátu

Zaslali jsme ji dopis s otázkami, který odmítla převzít. Zveřejnili jsme, jak jedná. Poté dopis převzala, ale odpovědět odmítá. Proto se ptáme znovu.

Místo důkazů zasílá fráze typu pečlivě jsem se peticí zabývala apod..

Poradila nám, že se máme obrátit na soudy a policii. Přitom ví, že na soudy a policii se obracíme od roku 2002 a soudy vyhráváme. Doložili jsme ji rozsudky.

Vodu a vodárny bráníme přes soudy 20 let. Vyhráli jsme 4x u Ústavního ČR i u Nejvyššího soudu. Rozkryli jsme protiprávní tunely vodáren, protiprávní jednání koncernu, protiprávní činnost organizované skupiny nájezdníků, s kterou kooperují kolaborující politici i Mze.

Proto jsme se obrátili s peticí a s žádostí o pomoc na senát a p. Vítková nám místo pomoci radí, ať se obrátíme na soudy!

3. žádost o doložení důkazů zaslaná p. Vítkové (KDU) dne 24.9.21 ve znění, které předtím odmítla převzít.

3. ŽÁDOST O ODPOVĚDIkompletní text

p. Vítková odmítla převzít žádost o doložení důkazů, zaslanou doporučeně na její oficiální adresu kanceláře senátora ČR 23.9.21

2. žádost o doložení důkazů zaslaná p. Vítkové (KDU) dne 30.8.21 na její oficiální adresu kanceláře senátora ČR

2. ŽÁDOST O ODPOVĚDIkompletní text

4.8.21 p. Vítková (KDU) odmítá poskytnou důkazy, na základě kterých hlasovala PROTI petici, resp. odpovídá frázemi

1. žádost o doložení důkazů a odpovědí na otázky týkajících se závěrů p. Vítkové k petici byla zaslaná dne 20.7.21 na její adresu kanceláře senátora

1. ŽÁDOST O ODPOVĚDIkompletní text

Paní Vítková veřejně říká řadu nepravdivých informací

ŘÍKÁ, ŽE NOVOTNÝ SCHVALOVAL SEZNAM POZVANÝCH NA JEDNÁNÍ VÝBORU

Je to lež. Seznam pozvaných NEODSOUHLASOVAL, dostával ho pouze na vědomí. P. Vítková požádala RN o seznam lidí, kteří vystoupí za petenty. Ten ho zaslal. Šlo o 6 osob – p. Chromec, p. Špendlík, p. Novotný, p. Lorencová, p. Vitáskovou a p. Štauderová. Vítková je NIKDY všechny nepozvala.

NA ŽÁDNÉ POZVÁNCE K JEDNÁNÍ TĚCHTO 6 ZÁSTUPCŮ PETENTŮ NENAJDETE

TVRDÍ, ŽE ORGANIZUJE VEŘEJNÉ SLYŠENÍ, ALE VEŘEJNOST NA NĚJ NESMÍ PŘIJÍT! NEJDE O VEŘEJNÉ SLYŠENÍ.

Tři dny před jednáním jsme se od občanů dozvěděli, že na jednání je zakázána účast veřejnosti a médií. Požádali jsme p. Vítkovou a p. Drahoše o zrušení tohoto pochybného jednání, které bylo lživě presentováno jako veřejné slyšení. Důkaz: Žádost o projednání petice za účasti veřejnosti

Upozornili jsme předem, že se formálního a protiprávního jednání nebudeme účastnit. 

ODMÍTLI TO ZRUŠIT

TVRDÍ, ŽE JI NOVOTNÝ NEPŘEDAL KONTAKT NA STÁTNÍHO ZÁSTUPCE

Je to lež. 27.12.2020 obdržela od RN doporučení, aby pozvala na petici nezávislého odborníka na tunel Vak Prostějov - Státního zástupce - kontakty a adresu státního zastupitelství a vyjádření státního zastupitelství k této tunelářské kauze byl příloze emailu. Důkaz ZDE

 

Adresa státního zastupitelství je v zápatí dokumentu, který ji Novotný zaslal jako důkaz o tom, co se páchá ve Vak Prostějov a aby ho pozvala jako nezávislého odborníka.

LŽE, KDYŽ TVRDÍ, ŽE JÍ NOVOTNÝ NEZASLAL ROZBOR K NÁVRHU ZMĚNY ÚSTAVNÍHO ZÁKONA O VODĚ

ROZBOR dostala fyzicky, stejně jako všichni další senátoři na podatelně senátu v den, kdy byla podána petice.

Občané požádali p. Vítkovou o názor na informace jí doručené k petici VODA JE ŽIVOT k tom, co se ve vodárenství páchá.

 • 1) Co si myslíte o důkazech, které Vám Nadační fond Pravda o vodě předal?
 • 2) Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?
 • 3) Pomůžete prosadit její realizaci?

Dostali od ní dostali tuto "odpověď"

 • 24.5.2021 Paní Vítková zasílá alibistické, formální a nic neříkající odpovědi a na otázky neodpovídá. Důkaz ZDE

Projednání petice na výboru bylo formální, povrchní a pokrytecké

Senátoři věděli, že dostali jen 1. díl důkazů. P. Drahoš a petiční výbor další důkazy odmítli, prý není účelem výboru se vracet k petici, ale ukončit šetření petice!

 • 2.6.2021 Jednání petičního výboru, na který jsou pozváni zástupci petentů. V programu výboru je petici vyhrazeno 10 minut a je určeno, že na jednání nesmí vystoupit zástupci petentů.  p. Vítková tvrdí, že petice je nedůvodná neboť je prý již vše vyřešeno nebo se řeší.

Výbor odhlasoval, že p. Novotný může na jednání vystoupit a odpovědět na otázky

radek-novotny

"Náš cíl je dostat k vám informace, abyste rozhodovali se znalostí věci. Proto jsme přibližně 3 týdny dozadu poslali každému senátorovi poštou materiály, které jsme připravovali cca 4 měsíce. Je to souhrn dvacetileté zkušenosti s obranou vody v České republice. Je to názor cca 12 lidí, kteří ví, co se tady kolem vody děje, plus ekonomika, rozsudky, jak se chová ministerstvo zemědělství, včetně důkazů.

Poskytli jsme vám informace... díky tomu, že se lidé složili. Příprava 1. dílu informací, který již máte, včetně zaslání, jsou náklad řádově 100.000 Kč a 2. díl, který vám dojde do cca tří týdnů, dalších 100.000 Kč. Lidé se poskládali a my jsme je informovali, že podklady byly doručeny 350 lidem, kteří sedí na klíčových postech ČR, kde o vodě rozhodují. 

Protože se ptali na vaše stanoviska, tak jsme je vyzvali, že pokud chtějí informace od senátorů, tak se musí ptát jich a ne nás, protože vaše osobní názor neznáme a nejsme oprávnění za vás mluvit. My jsme vám materiály přes e-maily neposílali, chtěli jsme, abyste je dostali fyzicky.

Petiní výbor senátu tvoří nepravdivé zápisy z jednání

Zápis z jednání neobsahuje skutečný průběh jednání. Což dokazuje zvukový záznam, který se nám podařilo získat. 

Požádali jsme o doplnění zápisu. Senát to odmítá.

Nesouhlasíme s tím, že zápis má být psán, jak se to komu hodí a požádali jsme znovu o to, aby byl pravdivý

BEZ ODPOVĚDI A BEZ NÁPRAVY PROTO JSME SE OBRÁTILI S TOUTO ŽÁDOSTÍ NA PŘEDSEDU SENÁTU, P. VYSTRČILA A NA KAŽDÉHO ČLENA PETIČNÍHO VÝBORU SENÁTU, VČETNĚ P. DRAHOŠE

NA ODPOVĚĎ ČEKÁME

JAK O "VODĚ" HLASOVAL VÁŠ SENÁTOR, KTERÝ V ROCE 2024 OBHAJUJE MANDÁT?

Každé dva roky volíme do senátu nových 27 senátorů, proto tyto informace šiřte, aby lidé věděli Kdo je kdo a koho z nich do senátu chtějí a koho ne.

číslo obvodu sídelní město senátor hlasoval o petici vodárenský profil
8 Rokycany Pavel Karpíšek (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/karpisek-ano-ne/
11 Domažlice Vladislav Vilímec (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/vilimec-ano-ne/
14 České Budějovice Ladislav Faktor (BEZPP) PROTI https://pravdaovode.cz/faktor-ano-ne/
17 Praha 12 Pavel Fischer (BEZPP) PROTI https://pravdaovode.cz/fischer-ano-ne/
32 Teplice Bc. Hynek Hanza (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/hanza-ano-ne/
38 Mladá Boleslav Raduan Nwelati (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/newelit-ano-ne/
53 Třebíč Hana Žáková za STAN PROTI https://pravdaovode.cz/zakova-ano-ne/
56 Břeclav Rostislav Koštial (ODS) PROTI https://pravdaovode.cz/kostial-ano-ne/
62 Prostějov Jitka Chalánková (BEZPP) PROTI https://pravdaovode.cz/chalankova-ano-ne/
68 Opava Herbert Pavera (TOP 09) PROTI https://pravdaovode.cz/pavera-ano-ne/
2 Sokolov Miroslav Balatka (STAN) PROTI https://pravdaovode.cz/balatka-ano-ne/
5 Chomutov Přemysl Rabas (ZELENÍ) PROTI - PROTI https://pravdaovode.cz/rabas-ano-ne/
29 Litoměřice Ladislav Chlupáč (ODS) PROTI - PROTI https://pravdaovode.cz/chlupac-ano-ne/
44 Chrudim Jan Tecl (ODS) PROTI - ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/tecl-ano-ne/
20 Praha 4 Jiří Drahoš za KDU/STAN PROTI - NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/drahos-ano-ne/
23 Praha 8 Lukáš Wagenknecht za Piráty ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/wagenknecht-ano-ne/
26 Praha 2 Marek Hilšer (MHS) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/hilser-ano-ne/
50 Svitavy Michal Kortyš (ODS) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/kortys-ano-ne/
74 Karviná Petr Vícha (ČSSD) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/vicha-ano-ne/
80 Zlín Patrik Kunčar (KDU-ČSL) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/kuncar-ano-ne/
47 Náchod Martin Červíček (ODS) ZDRŽEL SE https://pravdaovode.cz/cervicek-ano-ne/
35 Jablonec n. Nisou Jaroslav Zeman (ODS) NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/zeman-ano-ne/
41 Benešov Zdeněk Hraba za STAN NEPŘITOMEN https://pravdaovode.cz/hraba-ano-ne/
59 Brno-město Mikuláš Bek za STAN a ODS NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/bek-ano-ne/
71 Ostrava-město Leopold Sulovský (Ostravak) NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/sulovsky-ano-ne/
77 Vsetín Jiří Čunek (KDU-ČSL) NEPŘÍTOMEN https://pravdaovode.cz/cunek-ano-ne/
65 Šumperk Miroslav Adámek za ANO PRO https://pravdaovode.cz/adamek-ano-ne/

Zpracováno a zveřejněno nadačním fondem Pravda o vodě, díky podpoře občanů

VLÁDY, KTERÉ TOTO UMOŽNILY A KTERÉ TO NEŘEŠÍ A TÍM KRYJÍ

Zpracováno nadačním fondem Pravda o vodě z dat na WIKIPEDII, v SENÁTU a PETIČNÍM VÝBORU 

DÁVÁ VÁM SMYSL, ABY SE TO DOZVĚDĚLO PŘED VOLBAMI CO NEJVÍCE OBČANŮ? PAK JEJICH INFORMOVÁNÍ PODPOŘTE.

 Darujte na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬