NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD, ZAMÍTL STÍŽNOST VEOLIE NA ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V H. KRÁLOVÉ ZE DNE 25.10.2017
SPECIALIZOVANÝ FINANČNÍ ÚŘAD ULOŽIL KHP (VEOLII) POKUTU 900.000 Kč OPRÁVNĚNĚ. KALKULOVALA LIDEM DO CENY VODY LÉTA PROTIPRÁVNĚ NÁKLADY V ŘÁDECH MILIÓNŮ.

Nejvyšší správní soud potvrdil správnost ROZSUDKU Krajského soud v H.Králové, který zamítl žalobu Veolie proti státu/finanční správě/, kt. při kontrole zjistila, že KHP (Veolia) účtuje lidem léta do vodného a stočného neoprávněné náklady v řádech miliónů.

  • KHP (VEOLIA) nepravdivě NSS tvrdila, že se KS v H.Králové neřídil závazným právním názorem a podsouvala NSS nepravdivé závěry.
  • Stížnost KHP (VEOLIE), že rozsudek KS v H.Králové byl po vynesení ihned zpřístupněn "celé finanční správě" je absurdní, Finanční správa má právo naložit s rozsudek dle své svobodné vůle.
  • Provedení jedné cenové kontroly není ustáleným, jednotným a dlouhodobým postupem, který opakovaně potvrzuje určitý právní výklad. Námitky KHP, které směřují k porušení principu předvídatelnosti a ochrany dobré víry z důvodu odklonu od ustálené správní praxe, nejsou důvodné.
  • KHP (Veolia) závěry předcházející cenové kontroly ve vztahu k nákladům na propagaci a reklamu "neinterpretuje" přesně.
  • Ekonomicky neoprávněnými jsou náklady, které buď vůbec se samotným procesem výroby nesouvisí nebo náklady, které sice s ním přímo či nepřímo souvisí, ale řádný hospodář by je nevynaložil.

ZDARMA ke stažení

Jaký je váš názor ? Mají lidí právo na vrácení svých peněz?

Dle názoru Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ toto ovšem není konec. Lidé přece léta neoprávněně posílali na účet koncernu milióny nebo ne?

Existuje důvodné podezření z neoprávněného obohacování a koncern by měl lidem peníze LOGICKY okamžitě po vydání rozsudku 18.4.2018 vrátit.

Nic podobného nebudeme řešit, bude-li správa vody v rukou městských vodáren, které nehoní zisky na rozdíl od koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

  • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
    Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme