NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD, ZAMÍTL STÍŽNOST VEOLIE NA ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V H. KRÁLOVÉ ZE DNE 25.10.2017
SPECIALIZOVANÝ FINANČNÍ ÚŘAD ULOŽIL KHP (VEOLII) POKUTU 900.000 Kč OPRÁVNĚNĚ. KALKULOVALA LIDEM DO CENY VODY LÉTA PROTIPRÁVNĚ NÁKLADY V ŘÁDECH MILIÓNŮ.

Nejvyšší správní soud potvrdil správnost ROZSUDKU Krajského soud v H.Králové, který zamítl žalobu Veolie proti státu/finanční správě/, kt. při kontrole zjistila, že KHP (Veolia) účtuje lidem léta do vodného a stočného neoprávněné náklady v řádech miliónů.

  • KHP (VEOLIA) nepravdivě NSS tvrdila, že se KS v H.Králové neřídil závazným právním názorem a podsouvala NSS nepravdivé závěry.
  • Stížnost KHP (VEOLIE), že rozsudek KS v H.Králové byl po vynesení ihned zpřístupněn "celé finanční správě" je absurdní, Finanční správa má právo naložit s rozsudek dle své svobodné vůle.
  • Provedení jedné cenové kontroly není ustáleným, jednotným a dlouhodobým postupem, který opakovaně potvrzuje určitý právní výklad. Námitky KHP, které směřují k porušení principu předvídatelnosti a ochrany dobré víry z důvodu odklonu od ustálené správní praxe, nejsou důvodné.
  • KHP (Veolia) závěry předcházející cenové kontroly ve vztahu k nákladům na propagaci a reklamu "neinterpretuje" přesně.
  • Ekonomicky neoprávněnými jsou náklady, které buď vůbec se samotným procesem výroby nesouvisí nebo náklady, které sice s ním přímo či nepřímo souvisí, ale řádný hospodář by je nevynaložil.

ZDARMA ke stažení

    [op_file_download_item title="ROZSUDEK%20NEJVY%C5%A0%C5%A0%C3%8DHO%20SPR%C3%81VN%C3%8DHO%20SOUDU%20potvrzuje%20z%C3%A1v%C4%9Bry%20Krajsk%C3%A9ho%20soudu%20v%20Hradci%20Kr%C3%A1lov%C3%A9%2C%20kt.%20zam%C3%ADtl%20%C5%BEalobu%20Veolie%20proti%20Finan%C4%8Dn%C3%ADmu%20%C5%99editelstv%C3%AD%20p%C5%99i%20kontrole%20kalkulace%20cen" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/02/Rozsudek-KHP-Veolie-stát-Neoprávněné-náklady-2017.pdf" package="" level="" new_window=""]Tento%20rozsudek%20potvrzuje%20a%20odhaluje%3A%3Cbr%2F%3ESpecializovan%C3%BD%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BA%C5%99ad%20ulo%C5%BEil%20KHP%20(Veolii)%20pokutu%20ve%20v%C3%BD%C5%A1i%20900.000%20K%C4%8D%20opr%C3%A1vn%C4%9Bn%C4%9B%20%3Cbr%2F%3Eb)%20KHP%20(Veolia)%20nerespektovala%20z%C3%A1vazn%C3%BD%20postup%20p%C5%99i%20tvorb%C4%9B%20ceny%20nebo%20p%C5%99i%20kalkulaci%20ceny.%3Cbr%2F%3Ec)%20Pro%20vodu%20dodanou%20a%20vodu%20odvedenou%20Veolie%20sjednala%20a%20po%C5%BEadovala%20ceny%2C%20jejich%C5%BE%20v%C3%BD%C5%A1e%20nebo%20kalkulace%20nejsou%20v%20souladu%20s%20podm%C3%ADnkami%20v%C4%9Bcn%C3%A9ho%20usm%C4%9Br%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD%20cen..%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3Ed)%20P%C5%99esnou%20pr%C3%A1ci%20soudkyn%C4%9B%20JUDr.%20Magdal%C3%A9ny%20Je%C5%BEkov%C3%A9%20z%20Krajsk%C3%A9ho%20soudu%20v%20Hradci%20Kr%C3%A1lov%C3%A9%2C%20kter%C3%A1%20odhalila%20%C3%BA%C4%8Delovou%20argumentaci%20advok%C3%A1ta%2C%20placen%C3%A9ho%20koncernem.[/op_file_download_item]

Jaký je váš názor ? Mají lidí právo na vrácení svých peněz?

Dle názoru Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ toto ovšem není konec. Lidé přece léta neoprávněně posílali na účet koncernu milióny nebo ne?

Existuje důvodné podezření z neoprávněného obohacování a koncern by měl lidem peníze LOGICKY okamžitě po vydání rozsudku 18.4.2018 vrátit.

Nic podobného nebudeme řešit, bude-li správa vody v rukou městských vodáren, které nehoní zisky na rozdíl od koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Doc. Ilona Švihlíková" company="Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/10/svihlikova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme