Pravda o vodě v Praze - červen 2002

Hospodaření s vodou je ze 100%
v rukou cizinců, konkrétně
francouzkého koncernu VEOLIA.

Zisky z vody
Cena vody
Historie
Dokumenty
Tunel

Super rychlý handl a nevýhodný prodej akcií jediné nabídce a ztráta vlivu na vodu a její cenu

Od podání písemné nabídky na odkup 34% podílu akcií PVK z majetku hl.m.Prahy za 840 mil.Kč, do akceptování prodejní ceny 880 mil.Kč uplynulo

12 pracovních dnů !!

Prodej proběhl pouze na základě jednání úzkého vedení hl.m.Prahy a výhradně zástupců Vivendi. Pražská radnice zdůvodnila rychlý a bez soutěžní prodej akcií PVK povodněmi a potřebou finančních prostředků. Vše proběhlo bez posouzení jiných možných nabídek, bez veřejné obchodní soutěže.

Tři měsíce předtím magistrát hl.m.Prahy již zadal vypracování znaleckého posudku pro případ prodeje akcií.

Fakta dokazují, že prodej akcií Veolii se připravoval již před povodněmi, dokonce již v době, kdy akcie nebyly na účtu hl.m.Prahy. "Argumenty", že bylo třeba prodávat, protože byly povodně, jsou klasickou ukázkou "politické" lži. 

Povodeň byla falešnou zástěrkou pro rychlý prodej akcií Veolii bez soutěže!

Posudek na ocenění hodnoty 34% podílu PVK pro případ prodeje akcií byl tedy zadán vedením města Prahy 17.5.02, tzn. ještě před nabytím akcií od FNM. O získání 34% podílu akcií PVK od FNM rozhodlo zastupitelstvo Hl.m.Prahy až 30.5.02. Akcie byly převedeny na Hl.m.Praha bezúplatně.

Absolutní ztratá zisků z vody v Praze!

Politici Prahy schválili prodej 34% akcií PVK fr. koncernu Veolia za cenu pouhých 3.267 Kč/akcii. Aniž to většina věděla, prodloužili zdarma koncernu o 15 let právo inkasovat zisky z vody.

ZISKY KONCERNU A NÁKLADY LIDEM

Již 11.6.02 obdrželi právníci hl.m.Prahy návrh smluvní dokumentace týkající se prodeje akcií PVK. Vedení Vivendi se přitom s náměstkem primátora Jiřím Paroubkem sešlo oficiálně až za dva měsíce, tj. 15.8.02. V ten den v Praze kulminovala tisíciletá voda.

Smluvní dokumentace - Rámcová smlouva o provozování vodovodů a kanalizací na území Prahy, Smlouvu o uzavření budoucí rámcové smlouvy a Smlouvu o úplatném převodu. Viz. Dopis DÁŇA, PERGL a Partneři ze dne 15.8.02

O bezúplatném prodloužení délky trvání provozní smlouvy věděli všichni, kdo byli v zákulisí handl s 34% akciemi PVK min. již od 15.8.2002

Dne 15.8.02 nabídla společnost Vivendi písemně Hl.městu Praha odkoupení 34% podílu PVK za 840 mil.Kč. Advokátní kancelář pracující pro Vivendi (předtím pro Angliea water atd.), VÁŇA, PERGL a partneři (v tu dobu se sídlem Václavské nám.47, Praha 1) zasílá advokátní kanceláři Jansta, Kostka zastupující HMP dopis.

Na základě jednání pana Guitarda, Paroubka a právníků předkládáme nabídku na 269.374 ks akcií PVK za kupní cenu 840.000.000 Kč.

Na základě dalšího jednání dne 29.8.2002 u náměstka primátora Ing. Paroubka "vylepšila" Vivendi svou nabídku a již dne 30.8.2002 byla akceptována cena 880.044.858,- Kč !, což odpovídá částce ocenění společnosti Deloitte & Touche.

Toto ocenění ovšem v sobě nezahrnovalo vliv prodlužování Smlouvy o provozování a hodnota akcií byla stanovena s platností smlouvy do roku 2013!

29.8.02 Za 11 pracovních dnů ode dne zaslání nabídky na odkup akcií, proběhlo jednání náměstka primátora Ing. Paroubka se zástupci Vivendi Water Prague.

30.8.02 Za 12. pracovní den od podání písemné nabídky Vivendi "vylepšila" cenovou nabídku na 880.044.858 Kč a ta byla akceptována !

Hospodářské noviny 13.9.02 Pražské vodárny PVK se přou se správcem PVS

Vztahy jsou velmi napjaté. Spory mezi oběma společnostmi ohrožují i schválení návrhu ceny vodného a stočného na příští rok, které PVK již předložilo PVS.

V této atmosféře se jedná o prodeji blokační minority PVK výhradně s jedním subjektem.

Další znalecký posudek, další platby z města a další bezcenné stanovisko znalců 

Prodeje chtiví "politiic" objednali další "posudek" hodnoty akcií PVK. Tentokrát u firmy HZ Praha. Údajně proto, aby prodej akcií neztroskotal na ocenění od firmy EPIC, která dříve radila Vivendi a mohla tak být ve střetu zájmu.

Tato skupina lidí, vedoucí jednání o prodeji akcií PVK", ovšem neřekla znalcům z HZ (a později ani zastupitelům HMP), aby do posudku zahrnuli vliv prodloužení trvání smlouvy o provozování do roku 2028.

K datu 18.9.02 zpracovala společnost HZ Praha, spol.s r.o. ocenění 34% akcií PVK k datu 31.12.2001 869 mil.Kč.

CO NÁSLEDOVALO?

Porušení zákonů, manipulace s informacemi, daty, materiály a zatajení podstatných informací zastupitelům.


Akcie byly prodány za 3 dny

Akcie byly prodány bez toho, že by zastupitelé věděli, že současně s prodejem akcií schvalují bezúplatné prodloužení smlouvy o provozování s Veolií za rok 2013.

úterý 1.10.2002

Usnesení Rady hl.m.Prahy, kdy Rada souhlasí s:

 • Prodejem 34% akcií PVK společnosti Vivendi water Prague za 880 mil.Kč.
 • Uzavřením Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů.
 • Rámcovou smlouvou o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hl.m Prahy.
 • Smlouvou o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví hl.m.Prahy.

středa 2.10.2002

Zastupitelé hl.m.Prahy "obdrželi" zastupitelé dokumentaci k prodeji 34% akcií PVK společnosti Vivendi za 880 mil. Kč. Dostali ji ve středu večer. Do dokumentace cca 100 stránek byla fikaně vložena také dokumentace prodlužující zdarma pronájem provozování vodoovů Veolii do roku 2028.

čtvrtek 3.10.2002

Ve čtvrtek 3.10.2002 odsouhlasilo 37 zastupitelů hl.m.Prahy prodej akcií PVK Vivendi a zdarma vazalskou smlouvu související s provozováním na dalších 15 let!

V důvodové zprávě nebylo uvedeno, že prodej akcií za cenu 880 mil.Kč je spojen s prodloužením nájemní smlouvy o 15 let, což bude znamenat, že Vivendi bude jako 100% vlastník společnosti PVK provozovat vodovody a kanalizace pro hl.m.Prahu do roku 2028 a zisky plynoucí z prodeje vody budou končit u Vivendi ne do roku 2013, ale do roku 2028.


Dle jednacího řádu Zastupitelstva hl.m.Prahy měli zastupitelé obdržet materiály na zasedání nejméně

7 dní předem

Část zastupitelů upozornila na protiprávní postup a na to, že nikdo neví, o čem vlastně rozhodují, přitom se jedná o miliardy

Zastupitel Martin Bursík (KDU-ČSL)
Předkládáte nám materiál, který má 93 stran. Dostali jsme ho včera do schránek.

Nejde jen o to uvěřit firmě Epic, Deloitte and Touch a poradcům, že je majetek správně oceněn, ale jde také o to uvěřit kolegům, že i rámcové smlouvy, které vytvářejí podmínky fungování, práva a povinnosti a sankce mezi hl. městem Prahou na jedné straně a PVK na straně druhé, jsou správně formulované.

Máme schválit pravidla hry na období do r. 2013, aniž bychom je přečetli. Nedokáži přečíst 93 stránek v průběhu dopoledne.

Máme věřit a pod tlakem události toto máme schválit. Myslím si, že toto není od Vás při nejmenším korektní. Existují elektronické možnosti komunikace, mohli jste nám to zaslat několik dní předem. 1. jste to projednávali na radě, jednáte o tom velmi dlouho, máte za sebou snad 8 jednání. Dlouhodobě průběžně v rámci svého mandátu sleduji nejen oblast životního prostředí, ale i vodovodů a kanalizací. Nestíhám to. Nepřečetl jsem si  to, nejsem schopen se k tomu vyjádřit. Pravděpodobně kolegové mají z jiných zdrojů informace v předstihu a jsou schopni to posoudit, já nejsem.
Nechci působit obstrukčně, ale myslím si, že by bylo solidní, je-li to tak podstatné - jedná se o 1 mld. Kč - dejte nám týden, svolejte mimořádné zastupitelstvo a tam nechte bod projednávat. Dejte nám čas k tomu, abychom mohli tuto věc posoudit a nebylo naše hlasování založeno pouze na důvěře.

Zastupitel Hvížďala (Unie Svobody)

Není možné, abychom zhruba po 6 - 8 letech mnohasetmilionové transakce neprojednali v komisích a ve výborech, abychom materiál dostávali několik hodin před jednáním.

Upozornit na to, že projednat více než 90 stránkový materiál, který je velmi složitý - záležitostí se dlouhou dobu zabývám, a řeknu jednu věc, která je možná příliš ostrá, ale je určitě pravdivá: stejně jako jsme tady měli kauzuistiky tunelování 1. městské banky, myslím si, že do několika měsíců se odkryjí karty, jakým způsobem byla tunelována nejcennější surovina ve městě, a to je voda.

Zastupitel Hošek (KDU-ČSL):
Domnívám se, že při předložení tohoto bodu jsme akceptovali jako zastupitelstvo několikanásobné porušení jednacího řádu. Předklad byl hotov včera, přesto zastupitelstvo akceptovalo, že se o tom dnes jedná.

Zastupitel Dobrý (ČSSD)
Kdybychom neměli na kontu ani korunu, tak bych se do prodeje také dral. Pak bych začal ale zvažovat, zda je lepší prodat než si půjčit. (…) Nesouhlasím s tím, že si budeme v době, kdy bude změna zastupitelstva, vystřelovat poslední patrony. Na účtech máme asi 6 mld. Kč. Nepospíchal bych s tím a nechal bych si udělat právní rozbory.

Předkladatelé návrhu a tisku Z-925 prokazatelně neříkali svým kolegům pravdu nebo celou pravdu. Především u doby prodloužení trvání smluv po roce 2013, které byly ten den defacto odsouhlaseny. Obsah Smluv a jejich důsledky byly na zastupitelstvu vykládány nepravdivě, jejich účinky byly vědomě zastírány a banalizovány.

Zastupitelé, kteří nevěděli, co schvalují, pro co hlasují a k čemu město a občany zavazují přesto o materiálu hlasovali a usnesením 47/02 schválili:

Pro Veolii a pár samo-vyvolených "politiků" kšeft století

Fond národního majetku prodal v roce 2000 66% podíl akcií PVK Vivendi za:

11.665 Kč na akcii

Praha prodala v roce 2002 podíl 34% akcií PVK společnosti Vivendi za

3.267 Kč/akcii

a k tomu uzavřela ZDARMA vazalskou smlouvu o provozování na dalších 15 let!

Pro Veolii a pár "vyvolených" byznys století!

Pro koho "pracují" politici, zástupci státu a státních instutucí?

37 lidí v zastupitelstvu města Prahy připravilo Českou republiku, město Prahu a všechny občany o desítky miliard. Část z dotací z EU a dividendy z PVK!  Byly zcela vědomě a záměrně porušeny zákony ČR i jednací řády zastupitelstva Hl.města Prahy. Vznikla škoda velkého rozsahu, která každým rokem narůstá. Jsou za ni odpovědní ti, co hlasovali PRO!

Analýza společnosti Mott MacDonald, kterou si vedení města Prahy nechalo na téma smluv vypracovat v roce 2009, hovoří jasně:

„Racionálně uvažující soukromý subjekt by podobné smlouvy neuzavřel“.

pátek 4.10.2002

Se většina zmanipulovaných a podvedených politiků z novin dozvěděla, co včera schválila

Hospodářské noviny: 4.10.02 Firma VIVENDI zcela ovládla pražské vodárny

Prodloužení smlouvy do roku 2028 bude pro Vivendi velmi positivní, protože návratnost investovaných šesti miliard by byla v případě provozování do roku 2013 velmi problematická, řekla mluvčí PVS M.Kynkorová.

Škoda, že paní Kynkorová neprodávala hl.městu Praha 34% akcií PVK. Její logické závěry by jistě vedly k zachycení vlivu změny délky trvání smlouvy do cenu prodávaných akcií.

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Vodu bráníme 15 let. Obrátili jsme se na soudy a zdokumentovali jsme neskutečné komploty realizované anti-politiky. Vodu požadujeme vrátit do rukou měst.

PODPOŘTE NÁS

Týdeník EURO: 7.10.02 Superrychlý handl

Město tvrdí, že za třetinový podíl více dostat nemohlo. Konkurenční zahraniční vodárenské firmy však pro týdeník EURO uvedly, že i třetinový balík PVK má nejméně dvojnásobnou cenu.

Mladá fronta: 9.10.02 Paroubek: Museli jsme prodávat rychle

Nováková: Bylo nutné dát Vivendi slib, že mu prodloužíte smlouvu na dodávání vody Pražanům o dalších 15 let.

J.Paroubek: Bez toho by to nepodepsali.

Nováková: Nešlo dotlačit Vivendi k vyšší ceně?

J.Paroubek: Máme tři posudky, od Deloitte, HZ Praha a EPIC. Průsečíkem těch posudků je 880 mil.Kč.

Nováková: Netratí Praha na tomto obchodu?

J.Paroubek: V čem?

Nováková: Hlavně v ceně a dalších věcech...

J. Paroubek: Nemůžeme se bavit o něčem jiném? Má práce je zajistit peníze městu. Prodej PVK zpracoval někdo jiný. Pokud mi náš právní zástupce řekne, že to je v pořádku, a když to odhlasuje 37 lidí, tak myslím, že můžeme mít čisté svědomí.

Za škody způsobené občanům jsou odpovědni politici. Jde o škody velkého rozsahu, měla by zakročit policie a soudy. Kde je odpovědnost za způsobené škody?

Myslíte si, že 37 zastupitelů hlasujících PRO prodej akcií PVK, by rozhodovalo stejně, kdyby věděli, že posudky stanovující hodnotu 34% podílu akcií, neobsahují zohlednění bezúplatného prodloužení smlouvy? Dovedete si představit, že by hlasovali PRO, kdyby věděli, že svým hlasováním připraví Prahu o možnost získat dotace z EU na obnovu sítí ve výši 6 miliard korun?

Absolutní porušení všech definic stanovení tržní hodnoty

Definice stanovení tržní hodnoty

Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směně k datu ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. 

Dobrovolnost, bez nátlaku a po náležitém marketingu!

Pokud pan Paroubek nelže, pak je jeho vyjádření jasným důkazem tom, že vše kolem prodeje 34% akcií PVK probíhalo pod nátlakem, bez náležitého marketingu... !

Dobrovolnost: "Museli jsme prodávat rychle"

Bez nátlaku: Odkup akcií byl podmiňován prodloužením smlouvy a v době povodní.

Po náležitém marketingu: Magistrát jednal výhradně s jedním zájemcem i když se vědělo o zájmu i jiných zájemců.

Se znalosti: O bezúplatném prodloužení smlouvy o provozování nebyli zastupitelé řádně informováni.

Informovaně: Cena 880 mil.Kč není průsečík tří posudků. Z posudků, které si zadala Praha vypracovat plyne, že znalci ocenili 34% podíl akcií PVK od hl.m.Praha max. na hodnotu 880 mil.Kč, při délce trvání provozní smlouvy do roku 2013, do kdy byla uzavřena "Smlouva o podnájmu, nájmu a provozování movitých a nemovitých věcí na úseku vodního hospodářství II" mezi PVS (správcem) a PVK (provozovatelem). PVK nevlastní vodárenskou infrastrukturu, tu vlastní hl.m.Praha. PVK si ji k provozování pronajímá. PVK funguje jako servisní firma, proto je pro stanovení ceny akcií PVK zcela zásadní délka trvání Smlouvy o provozování s majitelem infrastruktury.

Všechna tři ocenění znalců jsou k ničemu, neobsahují v ocenění hodnoty akcií  zásadní faktor ovlivňující hodnotu oceňovaných akcií a to je délku provozní smlouvy. Bez tohoto faktoru jsou jejich ocenění, v lepším případě, pouze o křoví.

Prodloužení délky trvání smlouvy z roku 2013, do roku 2028, se do hodnoty akcií samozřejmě promítlo.

V tomto případě to neplatí a lumpárnu "Hadů na radnici" zaplatí lidé v ceně vody a z daní. Navíc Pražané přišli každý rok 34% dividendy z PVK. Což činí 150-200 mil. Kč ročně.

Hospodářské noviny: 14.10.02 PVK - Nova spojila Kasla s korupcí, on chce soud

Názor, že prodej PVK nebyl zcela standardní, televize Nova opřela také o výrok náměstka pražského primátora Petra Švece z ODS: Rozhodnutí komise  a hlavně rozhodnutí některých zastupitelů nebylo podle mého názoru zcela v souladu se zájmy Pražanů....Před necelými dvěma týdny pražští zastupitelé odhlasovali prodej zbylých 34% akcií za 880 mil.Kč. Vivendi si také předplatila smlouvu na pronájem infrastruktury za 200 mil.Kč.

Někteří zastupitelé při hlasování namítali, že suma necelých 900 mil. Kč je ve srovnání s předchozím prodejem 66% za 6,2 miliardy nízká. ...Lidé z Kaslovy strany Evropští demokraté hlasovali proti prodeji zbylého podílu Vivendi.

Zastupitelé dostali ve středu večer dokumentaci a ve čtvrtek ráno se o tom hlasovalo. Je to nestandardní způsob, proto jsme prodej nepodpořili.

Za co by měl být úplatek zaplacen? Pokud bylo TRZ podáno na prodej 66% PVK, potom byl Kasl jedním z členů výběrové komise a určitě nerozhodoval za všechny členy komise. Potom museli být podplaceni všichni, jinak to nemá logiku.

15.10.02 Rada HMP přijala usnesení, kdy schválila smlouvy související s prodejem akcií PVK

 1. Smlouva o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů
 2. Rámcová smlouva o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Prahy
 3. Smlouva o uzavření budoucí rámcové smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města Prahy

Od prosince 2002 je 100 % akcionářem největší vodárenské společnosti v České republice PVK, společnost Veolia VODA (původní název Vivendi Water).

Tunel začal? Klín se vytlouká klínem!

20.12.2002 se občané Prahy dozvěděli, že cena vzroste téměř o 7% (na inflaci zapomeňte)

Šéf PVS konstatuje:

 1. Provozovatel Vivendi se na investicích do sítí nepodílí
 2. Z městské firmy PVS bude investována téměř miliarda
 3. Povodňové škody činí 700 mil. Kč
 4. Majetek města byl pojištěn pouze na 100 mil.Kč
 5. Nízká pojistka škody nepokryje a pojistku zajišťovala Vivendi

Pokud by byl majetek města Prahy řádně pojištěn, povodňové škody by uhradila pojišťovna. Pan Paroubek by nemusel rychle prodávat 34% akcií za 880 mil.Kč , protože by na škody dostal 700 mil.Kč od pojišťovny.

Takže je otázkou, zda prodejem akcií PVK nevyústila neschopnost a šlendrián při nakládání s majetkem Hl.města Prahy.

Srovnání a dělení zisků z vody mezi PVS a PVK po zavedení provozního modelu s Veolií!

Kolik peněz poslali pražané ve vodném a stočném do Francie?