Valná hromada VKM 28.4.2004 proběhla protiprávně

VRCHNÍ SOUD PRAHA 2021: PRAVOMOCNĚ POTVRDIL PROTIPRÁVNÍ PŮSOBENÍ LIDÍ Z VEOLIE V ORGÁNECH VKM A NEZÁKONNOST POSTUPU, KTERÝM VEOLIA OVLÁDLA MĚSTSKOU VODÁRNU KLADNO (VKM)

Zisk z vody na Kladensku
Výroční zprávy VKM Kladno
Cena vody Kladensko
Soudy a státní zástupci
Ústavní nález Kladno

Soudci vrchního soudu v roce 2021, po 18 letech potvrdili, co říká žalobce od roku 2002. Ústavní soud ČR v práci soudců Nejvyššího soudu shledal porušování ústavních práv občana a jednání nesoucí znaky soudní zvůle.

Rozhodoval nový senát soudců Vrchního soudu v Praze.

Následné jednání 15.9.2004 vedlo k nekalému vykuchání ziskové části podnikání z VKM do rukou Veolie. I toto protiprávní jednání prokazujeme u soudu.

Text usnesení Vrchního soudu v Praze z roku 2021 v kauze protiprávní valné hromady VKM konané 28.4.2004, vedoucí k vytunelování VKM

ROZSUDEK V KAUZE TUNELU VKM STÁHNOUT ZDARMA

Čtyři největší jobovky

"Politici" a vedení městské vodárny i nájezdníci kryjí lumpárnu, na kterou občané a města léta doplácí. R. Novotný od roku 2004 prosazuje, aby soudy zajistily dodržování zákonů.

Soudci: Mgr. Kateřiny Horákové,
Mgr. Ing. Davida Bokra a JUDr. Michaely Janouškové

  1. Soud uzavřel, že sporné smlouvy a na ně navazující plné moci jsou jednáním nedovoleným a nepožívajícím právní ochrany. České spořitelně, a. s., ani Středočeské infrastrukturní, a. s. na jejich základě  nevzniklo právo zastupovat obce, které plné moci udělily, a osoby vykonávající na základě těchto plných mocí akcionářská práva na zasedáních valné hromady společnosti tak nebyly oprávněny učinit ... Sporné plné moci jsou neplatné.
  2. Nejvyšší soud proto, respektuje přitom Ústavním soudem vyslovený názor, uzavřel, že plné moci, které udělily obce České spořitelně, a. s. (resp. Středočeské infrastrukturní, a. s.) odporují zásadám poctivého obchodního styku a v souladu s § 265 obch. zák. nepožívají právní ochrany. České spořitelně, a. s., ani Středočeské infrastrukturní, a. s. na jejich základě nevzniklo právo zastupovat obce  a osoby vykonávající na základě těchto plných mocí akcionářská práva na zasedáních valné hromady společnosti tak nebyly oprávněny učinit.
  3. Neplatnost udělených plných mocí, na jejichž základě bylo na valné hromadě
    hlasováno a vahou těchto hlasů bylo prosazeno přijetí napadených usnesení, je sama o sobě relevantním důvodem pro vyslovení neplatnosti napadených usnesení valné hromady pro rozpor se zákonem, či jeho obcházení. Závěr: usnesení přijatá valnou hromadou nejsou souladná se zákonem.
  4. Přijatá napadená usnesení valné hromady odvolací soud považuje za závažné rozhodnutí, představující podstatný a významný zásah do práv všech akcionářů a mají závažné právní následky pro všechny akcionáře.
Usnesení Vrchního soudu Praha ke kauze VKM

Zakladatel nadace PRAVDA O VODĚ rozkryl, že jde o nájezd koncernu již v roce 2002. Začal informovat vlády, ministerstva i zastupitele, ale zjistil, že v tom jedou nebo to kryjí. Nic nedělali, proto začal sebe a vodu bránit přes soudy sám.

"Prodej vody a díky tomu peněžní toky a stamiliónové zisky z vody jsou díky protiprávnímu jednání vedení vodárny VKM a Hadů v oblecích v rukou fr. Veolie. Komplot stojí na lžích, manipulacích, zradě, obcházení zákonů ČR a neschopnosti justice prosadit 17 let dodržování zákonů ČR" - R. Novotný

Odebírejte video kanál a šiřte.

R. Novotný: Soudcům jsem doložil a vysvětlil vše, co vedlo k tunelu VKM a kdo to páchal.

a) úprava vnitřních poměrů ve společnosti – zakotvení obranných mechanismů před nepřátelským převzetím ve stanovách VKM (čl. 13 Stanov společnosti)
b) vývoj a změny postavení největšího akcionář – kdy změna ovládající osoby
c) příčiny vzniku právního vztahu mezi největším akcionářem VKM a Česká spořitelna a.s., a a souboru právních vztahů mezi ČS a.s. a malými obcemi
d) obsah právních vztahů mezi největším akcionářem a Česká spořitelna a malými obcemi a Česká spořitelna
e) právní vztahy mezi ČS a postupníkem původně Česká infrastrukturní, a.s. a poté Středočeská infrastrukturní, a.s.
f) právní vztahy mezi Středočeská infrastrukturní, a.s. a VKM od roku 2002 do napadené valné hromady
g) Právní vztahy uvnitř spolku Svazek měst a obcí VKM, na předmětné valné hromadě měl pověření zastupovat akcionáře (pověření hlasovat na všech valných hromadách v roce 2004 pro p. Baloun, a p. Lid), co je cílem tohoto spolku, prosazení ustanovení Investiční komise dle smlouvy o provozování.

Dopady tunelu VKM platí ve velkém občané a města. Z prodeje vody na Kladensku je místo služby občanům protiprávně kšeft překupníků a cizinců.

Lidé a okolní města na zradu darebáků doplácí

Vodu a občany reálně v ČR nebrání žádná politická strana. Žaloby musel podat občan, který 18 let financuje soudy na obranu vody a lidí ze svého.

Za 18 let soudní obrany vody a lidí na Kladensku nepřišel na žádný soud jediný zastupitel měst a obcí, jediný zástupce VKM, jediný poslanec, senátor ani nikdo z Ministerstva zemědělství

Odebírejte video kanál a šiřte.

Nález Ústavního soudu ČRtunel Vak Kladno - Mělník

Blíží se ukončení kšeftování s vodou na úkor lidí a měst v ČR a vyvození odpovědnosti darebáků za tunel vodárny v Kladně. Jde o stejný tunel jako ve Zlíně, kde již soudci R. Novotnému za pravdu dali v roce 2016. Proto soudci v Praze nemohou dojít k jiným závěrům než jejich kolegové na Moravě.

V Kladně i ve Zlíně jsou aktéři stejní. V obou regionech "politici" tunely udržují v chodu a snaží se zabránit dosažení pravomocných rozsudků. V Kladně to navíc i díky podivnému jednání soudců, trvalo ještě dalších 5 let!

Závěr soudu v kauze tunelu Vak Zlín

Soudcům v Praze byly v kauze VKM předány závěry soudců k tunelu Vak Zlín a důkazy o zradě "politiků", kteří nejdříve lidi bránili a pak se nechali namotivovat a občany zradili.

Na obraně vodárny s námi téměř dva roky spolupracovalo vedení spolku Svazek měst a obcí VKM p. Baloun, a p. Lid, p. Donner. Měli v roce 2004 pověření zastupovat akcionáře - obce - na valných hromadách VKM.

ZRADA? Po zvolení pana PaedDr. Miroslava Lida a Miroslava Balouna členy představenstva VKM na VH 28.4.2004 – tito členové představenstva VKM i sdružení měli prosazovat zájmy spolku Svazek měst a obcí VKM, ale jejich jednání vyústilo v to, že akcionáře spolku nezaregistrovali k účasti na VH dne 15.9.2004

Proto řada obcí na valné hromadě VKM , kde se schvalovaly vazalské smlouvy s Veolií chybí. Tím byl zajištěn dostatek hlasů pro schválení smluv s Veolií hlavními organizátory komplotu.

Zrad politiků v Kladně bylo více

  • V letech 2002-2004 lidi zradili někteří vlivní politici Kladna a Mělníku
  • V roce 2004 se k nim přidali i lidé kolem Balouna a Lida (Neratovice), kteří se původně lumpárně postavili. Dostali za to trafiky v orgánech VKM.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Samo se nic nenapraví a darebáci sami do basy nepůjdou, je třeba tomu pomoct. Proto dáváme dohromady 100.000 podpisů pod petici a jdeme k nápravě i přes soudy. 10. BOD PETICE = Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM SMYSL SE BRÁNIT DAREBÁKŮM I PŘES SOUDY, TRVAT NA UKONČENÍ TUNELŮ A POTRESTÁNÍ DAREBÁKŮ? PAK SE PŘIDEJTE...

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬