Valná hromada VKM 28.4.2004 proběhla protiprávně

VRCHNÍ SOUD PRAHA 2021: PRAVOMOCNĚ POTVRDIL PROTIPRÁVNÍ PŮSOBENÍ LIDÍ Z VEOLIE V ORGÁNECH VKM A NEZÁKONNOST POSTUPU, KTERÝM VEOLIA OVLÁDLA MĚSTSKOU VODÁRNU KLADNO (VKM)

Soudci vrchního soudu v roce 2021, po 18 letech potvrdili, co říká žalobce od roku 2002. Ústavní soud ČR v práci soudců Nejvyššího soudu shledal porušování ústavních práv občana a jednání nesoucí znaky soudní zvůle.

Rozhodoval nový senát soudců Vrchního soudu v Praze.

Následné jednání 15.9.2004 vedlo k nekalému vykuchání ziskové části podnikání z VKM do rukou Veolie. I toto protiprávní jednání prokazujeme u soudu.

Text usnesení Vrchního soudu v Praze z roku 2021 v kauze protiprávní valné hromady VKM konané 28.4.2004, vedoucí k vytunelování VKM

 

Celé usnesení zdarma ke stažení

Čtyři největší jobovky

"Politici" a vedení městské vodárny i nájezdníci kryjí lumpárnu, na kterou občané a města léta doplácí. R. Novotný od roku 2004 prosazuje, aby soudy zajistily dodržování zákonů.

Soudci: Mgr. Kateřiny Horákové,
Mgr. Ing. Davida Bokra a JUDr. Michaely Janouškové

  1. Soud uzavřel, že sporné smlouvy a na ně navazující plné moci jsou jednáním nedovoleným a nepožívajícím právní ochrany. České spořitelně, a. s., ani Středočeské infrastrukturní, a. s. na jejich základě  nevzniklo právo zastupovat obce, které plné moci udělily, a osoby vykonávající na základě těchto plných mocí akcionářská práva na zasedáních valné hromady společnosti tak nebyly oprávněny učinit ... Sporné plné moci jsou neplatné.
  2. Nejvyšší soud proto, respektuje přitom Ústavním soudem vyslovený názor, uzavřel, že plné moci, které udělily obce České spořitelně, a. s. (resp. Středočeské infrastrukturní, a. s.) odporují zásadám poctivého obchodního styku a v souladu s § 265 obch. zák. nepožívají právní ochrany. České spořitelně, a. s., ani Středočeské infrastrukturní, a. s. na jejich základě nevzniklo právo zastupovat obce  a osoby vykonávající na základě těchto plných mocí akcionářská práva na zasedáních valné hromady společnosti tak nebyly oprávněny učinit.
  3. Neplatnost udělených plných mocí, na jejichž základě bylo na valné hromadě
    hlasováno a vahou těchto hlasů bylo prosazeno přijetí napadených usnesení, je sama o sobě relevantním důvodem pro vyslovení neplatnosti napadených usnesení valné hromady pro rozpor se zákonem, či jeho obcházení. Závěr: usnesení přijatá valnou hromadou nejsou souladná se zákonem.
  4. Přijatá napadená usnesení valné hromady odvolací soud považuje za závažné rozhodnutí, představující podstatný a významný zásah do práv všech akcionářů a mají závažné právní následky pro všechny akcionáře.

Zakladatel nadace PRAVDA O VODĚ rozkryl, že jde o nájezd koncernu již v roce 2002. Začal informovat vlády, ministerstva i zastupitele, ale zjistil, že v tom jedou nebo to kryjí. Nic nedělali, proto začal sebe a vodu bránit přes soudy sám.

"Prodej vody a díky tomu peněžní toky a stamiliónové zisky z vody jsou díky protiprávnímu jednání vedení vodárny VKM a Hadů v oblecích v rukou fr. Veolie. Komplot stojí na lžích, manipulacích, zradě, obcházení zákonů ČR a neschopnosti justice prosadit 17 let dodržování zákonů ČR" - R. Novotný

Odebírejte video kanál a šiřte.

R. Novotný: Soudcům jsem doložil a vysvětlil vše, co vedlo k tunelu VKM a kdo to páchal.

a) úprava vnitřních poměrů ve společnosti – zakotvení obranných mechanismů před nepřátelským převzetím ve stanovách VKM (čl. 13 Stanov společnosti)
b) vývoj a změny postavení největšího akcionář – kdy změna ovládající osoby
c) příčiny vzniku právního vztahu mezi největším akcionářem VKM a Česká spořitelna a.s., a a souboru právních vztahů mezi ČS a.s. a malými obcemi
d) obsah právních vztahů mezi největším akcionářem a Česká spořitelna a malými obcemi a Česká spořitelna
e) právní vztahy mezi ČS a postupníkem původně Česká infrastrukturní, a.s. a poté Středočeská infrastrukturní, a.s.
f) právní vztahy mezi Středočeská infrastrukturní, a.s. a VKM od roku 2002 do napadené valné hromady
g) Právní vztahy uvnitř spolku Svazek měst a obcí VKM, na předmětné valné hromadě měl pověření zastupovat akcionáře (pověření hlasovat na všech valných hromadách v roce 2004 pro p. Baloun, a p. Lid), co je cílem tohoto spolku, prosazení ustanovení Investiční komise dle smlouvy o provozování.

Dopady tunelu VKM platí ve velkém občané a města. Z prodeje vody na Kladensku je místo služby občanům protiprávně kšeft překupníků a cizinců.

Lidé a okolní města na zradu darebáků doplácí

Vodu a občany reálně v ČR nebrání žádná politická strana. Žaloby musel podat občan, který 18 let financuje soudy na obranu vody a lidí ze svého.

Za 18 let soudní obrany vody a lidí na Kladensku nepřišel na žádný soud jediný zastupitel měst a obcí, jediný zástupce VKM, jediný poslanec, senátor ani nikdo z Ministerstva zemědělství

Odebírejte video kanál a šiřte.

Blíží se ukončení kšeftování s vodou na úkor lidí a měst v ČR a vyvození odpovědnosti darebáků za tunel vodárny v Kladně. Jde o stejný tunel jako ve Zlíně, kde již soudci R. Novotnému za pravdu dali v roce 2016. Proto soudci v Praze nemohou dojít k jiným závěrům než jejich kolegové na Moravě.

V Kladně i ve Zlíně jsou aktéři stejní. V obou regionech "politici" tunely udržují v chodu a snaží se zabránit dosažení pravomocných rozsudků. V Kladně to navíc i díky podivnému jednání soudců, trvalo ještě dalších 5 let!

Soudcům v Praze byly v kauze VKM předány závěry soudců k tunelu Vak Zlín a důkazy o zradě "politiků", kteří nejdříve lidi bránili a pak se nechali namotivovat a občany zradili.

Na obraně vodárny s námi téměř dva roky spolupracovalo vedení spolku Svazek měst a obcí VKM p. Baloun, a p. Lid, p. Donner. Měli v roce 2004 pověření zastupovat akcionáře - obce - na valných hromadách VKM.

ZRADA? Po zvolení pana PaedDr. Miroslava Lida a Miroslava Balouna členy představenstva VKM na VH 28.4.2004 – tito členové představenstva VKM i sdružení měli prosazovat zájmy spolku Svazek měst a obcí VKM, ale jejich jednání vyústilo v to, že akcionáře spolku nezaregistrovali k účasti na VH dne 15.9.2004

Proto řada obcí na valné hromadě VKM , kde se schvalovaly vazalské smlouvy s Veolií chybí. Tím byl zajištěn dostatek hlasů pro schválení smluv s Veolií hlavními organizátory komplotu.

Zrad politiků v Kladně bylo více

  • V letech 2002-2004 lidi zradili někteří vlivní politici Kladna a Mělníku
  • V roce 2004 se k nim přidali i lidé kolem Balouna a Lida (Neratovice), kteří se původně lumpárně postavili. Dostali za to trafiky v orgánech VKM.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Samo se nic nenapraví a darebáci sami do basy nepůjdou, je třeba tomu pomoct. Proto dáváme dohromady 100.000 podpisů pod petici a jdeme k nápravě i přes soudy. 10. BOD PETICE = Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

DÁVÁ VÁM SMYSL SE BRÁNIT DAREBÁKŮM I PŘES SOUDY, TRVAT NA UKONČENÍ TUNELŮ A POTRESTÁNÍ DAREBÁKŮ? PAK SE PŘIDEJTE...

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬