V ROCE 2001 USPĚLO 21 OBCÍ U SOUDU S ŽALOBOU O NEPLATNOST SMLOUVY S VEOLIÍ. ALE MÍSTO NÁPRAVY OBCE PRODALY AKCIE VODÁRNY "PACHTELŮM" A V ROCE 2003 ŽALOBU STÁHLY. NA NÁPRAVU, LIDI I VODU SE ... !

Z DŮVODU STAŽENÍ ŽALOBY VRCHNÍ SOUD MUSEL ZRUŠIT ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU, KTERÝ URČIL, ŽE SMLOUVA O PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ UZAVŘENÁ MEZI VHS OLOMOUC A VEOLIÍ JE NEPLATNÁ, PROTOŽE BYLA UZAVŘENA V ROZPOURU SE ZÁKONY ČR!

Závěry soudce Krajského soudu v Ostravě v roce 2001 v kauze protiprávního vyvedení prodeje vody z městské Vodohospodářské společnosti Olomouc na koncern Veolia.

" Smlouva byla uzavřena na 20 let a pronajala takřka veškerý movitý i nemovitý majetek VHS Olomouc. Tato smlouva je způsobilá poškodit a poškozuje minoritní akcionáře VHS, když při jejím uzavření nebyly dodrženy zákonem stanovené postupy a lze ji chápat jako obcházení  či porušování zákona…  

VHS Olomouc na období 20 let pronajal provozován a rovněž údržbu veřejného vodovodu a kanalizací v oblasti Olomoucka Veolii, čímž naprosto rezignoval na smysl a účel, pro který vůbec došlo k jejímu založení.

Výkon podnikatelské činnosti na uvedenou dobu přenechal Veolii, čímž fakticky opustil podnikání v oblasti veřejného zásobování vodou… Právě tato činnost však je smyslem existence VHS Olomouc a byla důvodem proto, že taková společnost byla založena."

Závěry soudců Vrchního soudu v Ostravě - rozsudek KS Brno rušíme, protože žalobci vzali žalobu zpět

Absurdistán? Obce vyhrály žalobu, pak prodaly akcie o hodnotě min. 1000-1500 Kč "pachatelům" za pouhých 40 Kč/akcii a žaloby stáhly?

Co mezi sebou upekli politici a překupníci?

Většina lidí z vedení VHS Olomouc, kteří uzavřeli smlouvy s Veolií bez vědomí a souhlasu akcionářů v roce 2000, seděla ve vedení města Olomouc. Měli a mají odpovědnost za škody a pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že jednali ke škodě společnosti, by pro ně bylo fatální.

1. Politici města Olomouc "řešili" protiprávní stav vzniklý v roce 2000 ve VHS Olomouc nejdříve ve městě.

Kdo je to CTSE?  Více ZDE

 1. Politici města Olomouc "řešili" protiprávní stav vzniklý v roce 2000 ve VHS Olomouc ihned poté ve vodárně VHS Olomouc.

Svolali těsně před vánocemi 14.12.2001 mimořádnou valnou hromadu  VHS Olomouc , kde sobě nejdříve odsouhlasili.

a) Převod akcií na jméno s omezenou převoditelností emitovaných společností z vlastnictví města Šternberka a obcí Bystrovany, Dolany, Domašov nad Bystřicí, Horka nad Moravou, Horní Loděnice, Jívová, Mrsklesy, Náklo, Pňovice, Příkazy, Samotišky, Strukov, Střeň, Štěpánov, Želechovice a Žerotín do vlastnictví Statutárního města Olomouce.

b) a hned poté, co měli potřebný počet hlasů, schválili návrhu smlouvy o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace mezi společnostmi Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.,  a  Veolií (STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.), jako nájemce.

 1. Tím obcházení a nedodržování zákonů ČR od roku 2000 zametli a z VHS Olomouc stala slupka, kdy vše zásadní ovládl koncern.
 2. VHS Olomouc, nevyplatila městům za 20 let ani korunu dividend, zisky si vyplácí Veolie a odměny politici...

Politici města Olomouc, se spolu s politiky města Uničov jednajícími s nimi ve shodě, okamžitě po nákupu akcií VHS Olomouc od obcí, na valné hromadě VHS Olomouc v 14.12.2001 odsouhlasili představenstvu VHS Olomouc (zde seděli opět politici města Olomouc a Uničov) pověření k uzavření smluv s Veolií!

Protiprávní průběh valné hromady VHS Olomouc dne 21.12.2001

Na valné hromadě VHS Olomouc proběhlo v rozporu s programem a jednacím řádem dvojí hlasování ke stejnému bodu programu. Výsledek prvního hlasování nebyl do výsledku valné hromady zapsán a nenejdete ho ai v zápisu z valné hromady.

Skutečný výsledek hlasování od roku 2001 nebyl a není respektován.

Valné hromady se účastnil zástupce Fondu národního majetku (FNM), který držel ve VHS Olomouc tzv. ZLATOU AKCII se zváštními právy, která měla v zásadních otázkách právo veta a mohla zabránit nekalostem komunálních politiků ve vodárně.

FNM (stát) nedal souhlas k uzavření smluv o provozování mezi VHS a Veolií.  Zástupce FNM, pan Skácel byl pověřený zdržet se hlasování,

V souladu s pověřím FNM na valné hromadě hlasoval. Souhlas s uzavřením smluv s Veolií neudělil a hlasování se zdržel.

Co následovalo bylo šokující. Předsedající valné hromady vyhlásil přestávku. Kolem p. Skácela se na chodbě shlukli nějací lidé, křičeli na něj, že to mají na ministerstvu domluvené, co si to dovoluje nehlasovat pro apod. ... téměř to vypadalo, že ho napadnou nejen slovně.

Když po pauze začala valná hromada, tak předsedající nevyhlásil výsledky hlasování, ale neopak začal znovu projednávát stejný bod o kterém již bylo hlasováno. Zástupce FNM neprotestoval, hlasovalo se znovu a zástupce státu - hlasoval v rozporu se svým pověřením - PRO.

Vedení VHS Olomouc do zápisu z valné hromady nezapsalo výsledky prvního hlasování!

Že monopol vody skončí v rukou Veolie bylo předem domluveno? Co a kdo je CTSE? Konkurenční společnost pro VHS Olomouc? Dceřinná společnost Veolie měla sídlo na adrese městské vodárny VHS Olomouc již v roce 1997?

CTSE = VEOLIA?

 • rok 1998 CTSE = Compagnie tcheque de services et d environnement, s.a., ve zkratce CTSE, s.a.
 • rok 2004 CTSE se mění na VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
 • rok 2006 VEOLIA WATER ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se mění na VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
 • rok 2015 VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se mění na VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

CTSE? Více ZDE

 • VHS Olomouc, a.s., sídlo Tovární 41, Olomouc, zapsáno 26. listopadu 1993
 • STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., sídlo  Tovární 41, Olomouc, zapsáno 26. listopadu 1997 
 • název STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se mění na MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a. s.
 • Kdo vlastní MORAVSKOU VODÁRENSKOU?

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE, S.A.

Vyvedení prodeje vody na Veolii řídili a provedli zevnitř vodárny VHS Olomouc politici města Olomouc léta.

Prohráli soud, tak "domluvili" s obcemi, že od nich město Olomouc odkoupí za drobné akcie VHS Olomouc. Tím obce ztratily aktivní legitimaci k dotažení žalob a k ukončení protiprávního tunelu VHS Olomouc v roce 2000 na 20 let. Obce stáhly žaloby. Politici města Olomouc získali ve VHS Olomouc rozhodující podíl akcií. Nelegálnost smluv mezi VHS Olomouc a Veolií - "zlegalizovali" svým "dvojím" hlasováním  na valné hromadě VHS Olomouc  v prosinci 2001.

Politici na Olomoucku obětovali monopol vody a stamilióny z peněženek občanů. Škody a protiprávnost stavu - zametli pod koberec.

Osoby ve vedení VHS a města Olomouc

Bývalý primátor Olomouce sedí léta v orgánech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ  -Ing. MARTIN TESAŘÍK. Více ZDE

VHS Olomouc, kdo uzavřel smlouvu s Veolií v roce 2000 bez vědomí akcionářů

Kdo seděl v roce 2001 ve vedení VHS Olomouc, když proběhla pochybná valná hromada, která protiprávní stav zametla pod stůl?

DÁVÁ VÁM SMYSL SEBE A VODU BRÁNIT? PAK SE PŘIDEJTE.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬