Miloš Vystrčil: Další o „vodě“ informovaný člověk na zásadním postu v ČR, je předseda Senátu ČR

Je v postavení, kdy může pomoci napravit často protiprávní stav v českém vodárenství a současně zastavit nevymahatelnost práva a porušování zákonů ČR koncerny, nájezdníky a pro ně pracujícími politiky.

Díky 389 občanům, kteří podpořili projekt 500 rozhněvaných, aneb naše voda nepatří do rukou cizích korporací a díky cca 36.000 občanů, kteří podepsali petici VODA JE ŽIVOT, již prosazujeme vrácení zájmů občanů do správy vody nejen u soudů, ale i na nejvyšších místech.

Informace o tom, co se kolem vody páchá, jsme v rámci projednávání petice nejdříve zaslali senátorům, poté poslancům, ministrům a nakonec šéfredaktorům médií a např. Transparency International a Nadačnímu fondu proti korupci. V 1. díle publikace VODA JE ŽIVOT jsme cca 350 lidem na klíčových postech státu, kteří jsou v postavení, kdy mohou zjednat nápravu, doložili, co se páchá kolem vody, vodáren a vyvádění zisků z vody na koncerny. Doložili jsme to i rozsudky prokazující, že jde často o organizované protiprávní jednání a požádali jsme o pomoc při ukončení prodeje vody přes překupníky a koncerny i potrestání lidi odpovědných za „Trautenberky“ u našich studní.

Spolu s žádostí o pomoc byly proto informace doručeny také panu Vystrčilovi, do Senátu ČR.

Pana Vystrčila (ODS) jsme poprvé o „VODĚ“ informovali  již v roce 2016, v rámci projektu CHARTY VODA 300

 Mimo jiné jsme mu předali originál dokumentu – Jak korporace bohatnou na vodě, který dokumentuje, jak se přes korupci dostávají k vodě koncerny Veolie a SUEZ v cizině a doložili jsme mu rozsudky z českého prostředí.

V té době vrcholilo naše jednání u Ústavního soudu na obranu městských vodáren Zlín a Kladno – Mělník (kauzy tunelů Vak Zlín a Vak Kladno), prokazující, že se zde prodej vody a miliardové zisky z vody, dostaly do rukou koncernu Veolie díky protiprávnímu nájezdu organizované skupiny fyz. a právnických osob a protiprávní jednání některých politiků.

Doručili jsme panu Vystrčilovi i rozsudky a srovnání ekonomických dopadů pokoutných smluv.

Nyní jsme proto předložili p. Vystrčilovi další důkazy, které prokazují rozsáhlou organizovanou protiprávní činnost, dle nás nejen oblasti obchodního, ale i trestního práva.

Doložili jsme:

  • zoufalý protiprávní stav ve vodárenství
  • pochybný stav české justice (př. Klimešová) i to, že justice není schopna zajistit vykonatelnost práva.
  • nepochopitelné jednání Ministerstva zemědělství v zájmu koncernu a na úkor občanů – Více ZDE
  • Ekonomické dopady provozních tunelů – Více ZDE
  • Ukázku, jak lze městské vodárny bránit – Více ZDE
  • Vyjádření netrestního státního zastupitelství v kauze tunelu Vak Prostějov popisuje naplnění všech skutků podstaty trestného činu podvodu, stejné jako důkazy provedení soudem. Trestní odbor státního zastupitelství nekoná. ZDE
  • Pravomocný rozsudek VS v Olomouci[2] v kauze Vak Zlín popisuje dle mě i trestnou činnost a eliminaci hospodářské soutěže. Policie? U kauzy se objeví na konci nový pán a vše odloží. Nemohl stihnout ani nastudovat dvě skříně důkazů. Jeho kolegové cca 4 roky šetřili blbost? Asi ne, když Vak Zlín ovládl koncern, který ho následně ekonomicky vykuchal a z prodeje vody odsál do ciziny cca miliardu. On tvrdí, že se nic nestalo? Nechám na vás si nechat rozebrat, zda je nový policista je génius nebo maří spravedlnost. VS Olomouc kauza tunelu Vak Zlín

Požádali jsme, aby si zaslané informace ověřil a pomohl nám zjednat nápravu

Žádám vás zdvořile, abyste informacím věnovala pozornost. Pokud projevíte zájem o další informace, rád vám je poskytnu.

S pokorou k vodě

Ing. Radek Novotný

 

Co se o vodárenství, o petici a rozsudcích myslí, nám zatím nesdělil, takže pokud chcete znát jeho názor, musíte se obrátit přímo na něj

vystrcilm@senat.cz

předsedovi senátu jsme zaslali
Důkazy k tomu co se páchá kolem vodáren

V rámci CHARTY VODA-300 v roce 2016

ROZBOR  dokládající nevýhodnost

návrhu ústavní ho zákona k vodě – je to past

 

1. díl publikace VODA JE ŽIVOT

Stáhnout zdarma ZDE

966665/0300

nebo

Děkujeme????

Podobné články