Pravda o vodě v Praze

Hospodaření s vodou je pod kontrolou francouzkého koncernu VEOLIE

Zisky z vody
Cena vody
Historie
Dokumenty

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., fr. Veolia a
Pražská vodohospodářská společnost, a.s., město

Toto na politiky platí

ABSURDNÍ A POTÉ PROTIPRÁVNÍ ANTI-PRIVATIZACE ZISKŮ Z VODY

Díky vládě a "politikům" města Prahy je hospodaření s vodou a zisky z vody, v rukou cizinců, konkrétně francouzského koncernu VEOLIA a její společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK).  Vodárenské  trubky sice vlastní město Praha, přes svou Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS), ale i ty má v rukou koncern, neboť je má k na desítky let pronajaté. Hospodaření s vodou v Praze je tak v zásadních bodech v rukou koncernu a ti naplňují své priority - dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty. Do anti-privatizace PVK byl monopolní vlastník PVK stát ČR.

 Kdo je za to odpovědný?

Proč vodu v Praze prodávají Francouzi? Kdo předal zisky z vody Francouzům? Kdo může za drahou vodu? Kdo daný systém udržuje, i když ví, že je nevýhodný a patrně i protiprávní? Proč v Praze skokově zdražuje voda? Proč Pražané posílají miliardy "frantíkům" a Praze schází peníze na obnovu trubek a čistírnu odpadních vod? Kdo připravil PVK i město Prahu o dotace z EU? Co s tím dělat?

Politici ve vedení Fondu národního majetku a města Prahy.

Co se týká Prahy, pak Květoslava Kořínková (ČSSD), Jiří Paroubek (ČSSD), Pavel Bém (ODS).

Vodu v Praze prodávají lidem cizinci od roku 2000

Fond národního majetku a vedení města Prahy

Jako rozhodující akcionáři PVK realizovali prodej akcií PVK do rukou fr. koncernu Veolia. Monopol vody a hospodaření s vodou, včetně zisků z vody, skončil v rukou cizinců. Zejména prodloužení provozní smlouvy o provoozování proběhlo v rozporu se zákony ČR, konkrétně v rozporu s dobrými mravy.  Reálný vývoj i analýzy dokládají, že proběhl z velké části pokoutný proces, který vedl k zavedení modelu, jenž je pro občany a město nevýhodný.

Vedení města ví, že stamilióny vybrané od lidí za vodu končí v zahraničí místo v obnově trubek a ví, že město nemůže díky Smlouvě s Veolií čerpat dotace z EU. Dokonce má rozbory, které dokládají, že řada věcí probíhá protiprávně. Přesto nemravný systém pokračuje a léta nikdo nečiní kroky ve prospěch lidí a města. Nikdo, kdo je k tomu aktivně legitimován se na soudy neobrátil.

FNM, resp. vedení Ministerstva zemědělství (Mze)

Mze, jako subjekt mající na starosti správu vodního hospodářství v ČR a často zastupující FNM, nemělo zpracované žádné analýzy dokládající, výhodnost tzv. provozních modelů pro městské nebo okresní vodárny a občany. Bylo přitom upozorňováno na nevýhodnost anti-privatizací a na riziko ztráty možnosti čerpání dotací z EU.

nikdy jsme nedělali rozbor výhodnosti PM

Uložit

Uložit

Všichni, přitom ví, že miliardové zisky z vody, které platí lidé v ceně vody, tečou do zahraničí, místo do obnovy trubek. Stejně tak ví, že takto pokoutně zavedený absurdní systém, odmítla dotovat EU a Praha proto přišela o další miliardy, tentokrát z dotací z EU.

Celý proces má zatím 4 fáze:

 1. krok: Prodej 66% podílu akcií PVK z majetku FNM a ovládnutí PVK cizinci a nastavení odtoku většiny zisku z vody do ciziny do roku 2013.
 2. krok: Předání 34% podílu akcií PVK z majetku FNM a do majetku Hlavního města Prahy (HMP).
 3. krok: Prodej 34% podílu akcií PVK z majetku HMP a výhradně do rukou koncernu Veolia a pokoutné bezúplatné prodloužení smluvy, znamenající odtok zisku z vody do ciziny do roku 2028.
 4. krok: Bránění pozice, kdy zisky z vody inkasuje koncernu i přes rozbory, dokládající protiprávní stav.

Nevěřte nám, nevěřte politikům ani koncernům. Informace si ověřujte a udělejte si vlastní názor. Jen informovanými nelze manipulovat.

Popis celého pokoutného procesu.

Projděte si ho a pochopíte, nejen to co se stalo, ale díky tomu navíc i to, co musíme udělat, aby prioritou v Praze byla obnova trubek a ne zisky z vody v zahraničí.

Předání obchodu s vodou v Praze do rukou cizinců provázela neznalost, naivita a vymývání mozků i manipulace

Část "politiků" evidentně hájí zájmy koncernu. Díky tomu lidé posílají každoročně stovky miliónů korun do zahraničí, místo do obnovy trubek.

V platbách lidí za vodné a stočné odteklo díky "politikům" do Francie

6,5 miliardy korun z vašich peněženek

což je hodnota nové Ústřední čistírny odpadních vod v Praze, kterou Pražané vlastně již jednou zaplatili. Zaplatí ji znovu, protože se ČOV postavit musí, ale budou ji platit i potřetí, protože zisky z vody potečou do Francie dál.

Neinformovat, neříkat, nemluvit

Dokud to lidé neví k nápravě nedojde a lidé přijdou o další miliardy, které skončí v zahraničí.

"Politici" často lžou o důvodech drahé ceny vody a stavu vodovodů a kanalizací nejen v Praze. Léta neinformují občany ziscích Veolie z vodného a stočného, které schvalují a který lidé v ceně vody platí.

Neříkají pravdu o tom, že smlouva s Veolií znamená nemožnost čerpání dotací z EU do společnosti PVS nebo do rozpočtu města Praha, na financování obnovy infrastruktury a výstavbu nové Čistírny odpadních vod - ÚČOV.

Jak to začalo?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Vrací do správy vody zájmy lidí a správu vody z rukou koncernů do vodáren v rukou měst

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme💧

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 • Proti privatizaci Pražských vodáren a PKVT v Praze na akciové společnosti a ještě se "strategickým partnerem" jsem se bila (verbálně) do posledního dne. Jen málo lidí mne slyšelo a rozumělo. Lidé nechápali pozadí, kdy takové rozhodnutí o privatizaci předurčilo, že bude městský rozpočet dojen po stamilionech Kč a finance budou odtékat k parazitujícím nic nedělačům.

  Ludmila Kotěšovcová Ludmila Kotěšovcová Inženýrka vodních staveb a vodního hospodářství
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍
  Radek Sluka Radek Sluka
 • Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...
  Jana Lorencová Jana Lorencová Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO