PRAVDA O VODĚ V PRAZE

Toto na politiky platí

ABSURDNÍ A POTÉ PROTIPRÁVNÍ ANTI-PRIVATIZACE ZISKŮ Z VODY

Díky vládě a "politikům" města Prahy je hospodaření s vodou a zisky z vody, v rukou cizinců, konkrétně francouzského koncernu VEOLIA a její společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK).  Vodárenské  trubky sice vlastní město Praha, přes svou Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. (PVS), ale i ty má v rukou koncern, neboť je má k na desítky let pronajaté. Hospodaření s vodou v Praze je tak v zásadních bodech v rukou koncernu a ti naplňují své priority - dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty. Do anti-privatizace PVK byl monopolní vlastník PVK stát ČR.

 Kdo je za to odpovědný?

Proč vodu v Praze prodávají Francouzi? Kdo předal zisky z vody Francouzům? Kdo může za drahou vodu? Kdo daný systém udržuje, i když ví, že je nevýhodný a patrně i protiprávní? Proč v Praze skokově zdražuje voda? Proč Pražané posílají miliardy "frantíkům" a Praze schází peníze na obnovu trubek a čistírnu odpadních vod? Kdo připravil PVK i město Prahu o dotace z EU? Co s tím dělat?

Politici ve vedení Fondu národního majetku a města Prahy.

Kolem tohoto procesu se za město pohybovaly především Květoslava Kořínková (ČSSD), Jiří Paroubek (ČSSD), Pavel Bém (ODS).Vodu v Praze prodávají lidem cizinci od roku 2000

Fond národního majetku a vedení města Prahy

Jako rozhodující akcionáři PVK realizovali prodej akcií PVK do rukou fr. koncernu Veolia. Monopol vody a hospodaření s vodou, včetně zisků z vody, skončil v rukou cizinců. Zejména prodloužení provozní smlouvy o provoozování proběhlo v rozporu se zákony ČR, konkrétně v rozporu s dobrými mravy.  Reálný vývoj i analýzy dokládají, že proběhl z velké části pokoutný proces, který vedl k zavedení modelu, jenž je pro občany a město nevýhodný.

Vedení města ví, že stamilióny vybrané od lidí za vodu končí v zahraničí místo v obnově trubek a ví, že město nemůže díky Smlouvě s Veolií čerpat dotace z EU. Dokonce má rozbory, které dokládají, že řada věcí probíhá protiprávně. Přesto nemravný systém pokračuje a léta nikdo nečiní kroky ve prospěch lidí a města. Nikdo, kdo je k tomu aktivně legitimován se na soudy neobrátil.

FNM, resp. vedení Ministerstva zemědělství (Mze)

Mze, jako subjekt mající na starosti správu vodního hospodářství v ČR a často zastupující FNM, nemělo zpracované žádné analýzy dokládající, výhodnost tzv. provozních modelů pro městské nebo okresní vodárny a občany. Bylo přitom upozorňováno na nevýhodnost anti-privatizací a na riziko ztráty možnosti čerpání dotací z EU.

nikdy jsme nedělali rozbor výhodnosti PM

Uložit

Uložit

Všichni, přitom ví, že miliardové zisky z vody, které platí lidé v ceně vody, tečou do zahraničí, místo do obnovy trubek. Stejně tak ví, že takto pokoutně zavedený absurdní systém, odmítla dotovat EU a Praha proto přišela o další miliardy, tentokrát z dotací z EU.

Celý proces zatím má 4 fáze:

  1. krok: Prodej 66% podílu akcií PVK z majetku FNM a ovládnutí PVK cizinci a nastavení odtoku většiny zisku z vody do ciziny do roku 2013.
  2. krok: Předání 34% podílu akcií PVK z majetku FNM a do majetku Hlavního města Prahy (HMP).
  3. krok: Prodej 34% podílu akcií PVK z majetku HMP a výhradně do rukou koncernu Veolia a pokoutné bezúplatné prodloužení smluvy, znamenající odtok zisku z vody do ciziny do roku 2028.
  4. krok: Bránění pozice, kdy zisky z vody inkasuje koncernu i přes rozbory, dokládající protiprávní stav.

Nikomu nevěřte, vše si ověřujete a dělejte si vlastní názor

Aby bylo možné zjednat nápravu, musí lidé znát stav a také pravdu, jak daný stav vznikl. Proto vznikl projekt PRAVDA O VODĚ a tyto stránky. Doporučuji, abyste mi nevěřili, stejně jako nevěřte politikům, různým naháněčům koncernů a Hadům na radnici. Informace si ověřujte a dělejte si vlastní názor.

Níže je celý pokoutný proces popsán. Projděte si ho a pochopíte, nejen to co se stalo, ale díky tomu navíc i to, co musíme udělat, aby prioritou v Praze byla obnova trubek a ne zisky z vody v zahraničí.Předání obchodu s vodou v Praze do rukou cizinců, provázela neznalost, naivita a také vymývání mozků, manipulace a pokoutné praktiky

Díky "politikům" prodávají českou vodu v Praze "Francouzi" a lidé posílají každoročně stovky miliónů korun do zahraničí, místo do obnovy trubek. Část "politiků" evidentně hájí zájmy koncernu. Samozřejmě, že ne zadarmo.

V platbách lidí za vodné a stočné odteklo díky "politikům" do Francie

6,5 miliardy korun z vašich peněženek

což je hodnota nové Ústřední čistírny odpadních vod v Praze, kterou Pražané vlastně již jednou zaplatili. Zaplatí ji znovu, protože se ČOV postavit musí, ale budou ji platit i potřetí, protože zisky z vody potečou do Francie dál.

Neinformovat, neříkat, nemluvit

Funguje to tak, protože to lidé neví. Pokud nedojde k nápravě a voda nebude zpět v rukou města Prahy, tak lidé přijdou o další miliardy a ty potečou vlastníkům koncernu.

"Politici" často lžou o důvodech drahé ceny vody a stavu vodovodů a kanalizací v Praze. Léta neinformují občany vůbec nebo dostatečně o profitu Veolie z vodného a stočného, který lidé v ceně vody platí. Mnoho let neříkali pravdu ani o tom, jaké dopady má zavedený systém na nemožnost čerpání dotací z EU do společnosti PVS nebo do rozpočtu města Praha, právě na financování obnovy infrastruktury a výstvbu nové Čistírny odpadních vod - ÚČOV.


Vedení města Prahy má stanoviska znalců, že smlouvy s Veolií jsou neplatné, což umožňuje protiprávní a nevýhodný stav v Praze ukončit a vodu i zisky z vodného a stočného vrátit zpět do správy města.

Toto na politiky platí

Přesto peníze od lidí dál tečou do Francie a politici nic nedělají

Pokud chcete platit rozumnou cenu vody, mít opravené trubky v zemi, pít nezávadnou vodu a místo ze svého finacovat investice z dotací EU, volte politiky a strany, které vrátí prodej vody zpět do rukou města. Většina dosavadních zástupců Magistrátu města Prahy v tomto duchu pro lidi  rozhodně nepracuje.

NEODCHÁZEJTE S PRÁZDNOU!

Nakolik je obchod s vodou výhodný? ....

Odpovědi na otázky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren, který si můžete zdarma stáhnout:

Magazín Czechindustry a představení pravdaovode

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásitSTOP "VYVÁDĚNÍ" ZISKU Z VODY DO ZAHRANIČÍ

Je třeba vrátit vodu do rukou samosprávMáme dost drancování našich peněženek a veřejných rozpočtů