Kdo je odpovědný za to, že v Benešově prodává vodu lidem koncern? Výroční zprávy.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., VHS Benešov, Suez Benešov, SUEZ

Zajímavý názor na to, jak se k naší vodě dostali cizinci. Vše provázala rozsáhlá korupce.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

*„Před cca 10 lety jsem vyprovodil ze své kanceláře coby tehdejší starosta města Vsetín několik zájemců i z jejich "zajímavými" nabídkami na odkup akcií Vak Vsetín a.s. Jako zástupce největšího akcionáře jsem poté prosadil změnu stanov tak, aby prodej akcií municipalit mohl být realizován až po povinné nabídce ostatním akcionářům-municipalitám. Dnes vidím, že jsem vývoj odhadl dobře...“ Jiří Čunek (KDU)

Prodej vody, peněžní toky z vodného a stočného a miliónové zisky z vody na Benešovsku ovládá díky jednání části "politiků" a vodařů fr. koncern SUEZ

INFORMACE O FIRMĚ Z FR. KONCERNU SUEZ, VHS BENEŠOV

Společnost Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 19.ledna 1993 jako regionální společnost zajišťující zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Vznikla oddělením ze Středočeských vodovodů a kanalizací Praha s následnou privatizací, při které byl současně převeden veškerý infrastrukturní majetek na města a obce.

Od roku 2000 je ovšem jejím jediným vlastníkem francouzská nadnárodní společnost SUEZ Environment. Dne 22.listopadu 2000 zapsal obchodní soud, že Lyonnaise Česká republika s.r.o. Praha 2, Španělská 10, PSČ 120 00, IČ: 448 51 481, vložila a splatila základní kapitál 260.000,- Kč.

V roce 2002 se VHS  sloučila fůzí se společností VOK Davle s. r. o a následně pak se společností AQUACON, a. s. Na společnost VHS Benešov, s.r.o., přešlo ke dni 31.12.2002 v důsledku sloučení jmění zanikající společnosti VOK spol. s.r.o., IČ: 475 44 619 a následně na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti AQUACON, a.s., IČ 264 37 228.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky

Konkrétní informace

Informace a data o hospodaření s vodou, fungování a prioritách vodárny, o investicích, provozování vodovodů a kanalizací. Ale tako o lidech na radnicích a  ve vedení vodárny a o koncernu a dopadech stavu, kdy byla voda a její správa vyvedena do rukou cizinců.

  • O vodárně z pohledu vlastnického a akcionářského
  • O vodárně a koncernu a o prioritách, které prosazují
  • O tom, zda vodárna čerpá nebo nečerpá dotace z EU
  • O vodárně a koncernu - ekonomika a investice
  • O vodárně a koncernu a o infrastruktuře a jejím provozování

cena vody, investice, dotacích, vlastnictví a voda v regionu, priority

Komu a co platíte v ceně vody? Kde končí peníze? Investuje se u vás do obnovy sítí nebo poteče z kohoutů drahá voda? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak koncern? Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Kdo sedí v orgánech soukromých společností? Jak jsou „vyvážené“ smluvy s koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice?

OD ZAČÁTKU PODNIKÁNÍ V ROCE 2001!

Ke stažení:

Benešov - Výroční zprávy

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Vlastník společnosti
fr.koncern ONDEO
fr.koncern ONDEO
rok
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
společnost byla založena v prosinci 2000

Další roky najdete zde

DÁVÁ VÁM SMYSL POŽADOVAT TOTO UKONČIT? PŘIDEJTE SE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬