Cena vody Lobbisti a naháněči koncernů Nadační fond PRAVDA O VODĚ Náprava

Kolik miliard a kam odteklo z vodárenských společností v ČR v roce 2018?

Kolik miliard a kam odteklo z vodárenských společností v ČR v roce 2018?

V roce 2018 odteklo z českého vodárenství do zahraničí 1,6 miliard korun, tedy částku o 540 milionů nižší než v roce 2017, kdy odteklo jen v dividendách 2,14 miliard korun.

Hlavní důvody, proč pokles nastal, jsou dva. Skončily nebo poklesly příjmy cizinců v některých regionech, kde se správa vody vrátila do rukou měst. Druhým je, že lidé začali dění ve vodárenství a (ne)jednání „politiků“ věnovat pozornost. Práce Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, který právě toto má jako jeden z hlavních cílů, přináší výsledky.

Koncerny mají v Česku od městských vodáren a obcí vodárenské potrubí většinou v pronájmu. To neplatí v Moravskoslezském kraji a v Berouně, kde vlastní i trubky.

Oddělení neoddělitelného – studny od prodeje vody

Koncerny ovládají regionální monopoly dodávky vody díky tomu, že „politici“ uzavřeli často podivné a i dle EU nevýhodné smlouvy. Jejich uzavření provázelo pochybné a často i protiprávní jednání. Cizinci díky tomu místo městských vodáren ovládají vše zásadní pro správu monopolu vody v regionu, dodávají občanům vodu a účtují od nich vodné a stočné a inkasují zisk.

Kam tečou zisky?

Nejvíce zisku, téměř 1 miliarda korun především z vodného a stočného, odteklo na účty francouzského koncernu Veolia. Druhá nejvyšší částka 283 milionů odtekla v dividendách na účet společnosti Aqualia Czech, do Španělska a třetí, cca 140 milionů, skončila na účtu rakouské společnosti Energie AG Bohemia.

tisková - konference - voda 300Řada politiků léta o vodě nic nevěděla. Na podzim roku 2016 jsme v rámciCHARTY VODA 300 předali politikům v senátu, ve sněmovně a ve vládě dokumenty, dokládající závažný stav ve vodárenství, včetně analýz a rozsudků a informace, jak probíhá náprava v Německu či Francii.

Na podzim roku 2017  se téma „vrácení správy vody do českých rukou“ stalo hybným „tématem“ politiků ve volbách do sněmovny. Šlo především o populismu.

Není se proto co divit, že např. ČSSD dnes zcela ztrácí důvěru. Její nynější heslo snížíme DPH u vody, v jiných státech je nulové dokazuje, že skutečnou nápravu realizovat nechce. Místo ukončení protiprávně nebo pochybně zavedených smluv, což iniciovali v řadě regionů politici ČSSD – Olomouc, Prostějov, Zlín …, navrhuje snížit cenu vody.

Snížením DPH sníží příjem státu a miliardy zisku z vodného a stočného dál potečou do zahraničí!

Falešné heslo: Vrátíme vodu do rukou českých měst

scvak - vrtěti psemPěkné heslo a jaký je výsledek? Co se stalo/nestalo na severu Čech? Zde zastupitelé měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje v drtivé většině bez znalosti celé transakce a dokumentace schválili, že městy ovládaná společnost Severočeská vodárenská společnost, a.s. (SVS) odkoupí od Veolie 50,01%  podíl v provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVaK) za cca 2 miliardy korun.

Ze zhruba z 3.500 zastupitelů měst a obcí obou krajů, vidělo dokumentaci  (a to ne celou) celkem cca 20 (dvacet) zastupitelů, takže zastupitelé rozhodli o VODĚ a nikdo pořádně nic neví.

Dává vám nákup 50,01% SčVaKu smysl?

Výsledek? Provozní model je přelakovaný na model servisní. Veolia již není akcionář SčVaK a není vidět v první linii. Tento stav je veřejnosti presentován jako „vrácení vody do rukou měst a obcí“.  SčVaK, ale vodu na severu Čech prodávat nebude.

„Politici“ totiž založili třetí společnost a v ní má mít Veolie 25% podíl a údajně dalších 12 let má dál prodávat lidem vodu, provozovat infrastruktury a mít v rukou rozhodující pravomocí, bez ohledu na svůj minoritní podíl. V tom případě je SčVaK nejdražší účtárna v Evropě, protože vše zásadní, co generuje zisk z ní přejde do třetí společnosti.

Většina z 3.500 zastupitelů, zástupci médií ani občané netuší, kolik zaplatil koncern za 25% podíl v třetí společnosti, jak to bude s tvorbou a rozdělováním zisků z provozování, zda a za kolik je dohodnuto odkoupení 25% podílu do rukou měst za 12 let ….

„Chytrá“ hesla a snaha utajit pravdu o tom, kdo na infrastruktuře a vodě v ČR bohatne

fake news - kdo vlastní vodu-jRůzná vodárensko/lobbistická sdružení ovládaná cizinci, lidé placení koncerny a někteří politici, se snaží stav ve vodárenství a problém kolem vody bagatelizovat nebo přímo veřejnost ohloupit.

Ve schránkách občanů  a v tisku se objevuje placená reklama a v ní podobné mapy s nadpisem KDO VLASTNÍ VODU? Mapa, přitom zobrazuje KDO VLASTNÍ INFRASTRUKTURU.  (pozn. ne, kdo na ni vydělává).

To, že takto informace presentují občanům lidé placení koncerny je logické, jsou za to placeni a je to pravda, ale nic to nevypovídá o tom, kdo na infrastruktuře vydělává a kdo ji používá k podnikání.

Podstatné je, KDO NA INFRASTRUKTUŘE GENERUJE ZISK a kde tento zisk končí, což se v inzerátech občané, novináři a ani zastupitelé již nedoví.

Zásadní problém České republiky je to, že tuto  „rétoriku“  a tím zastírání faktů, používají i vrcholoví politici, např. v televizních debatách. Politik s rétorikou koncernů? Pro koho pracuje a čí zájmy hájí?

Pozor! O tom, zda bude dál  politikem rozhodují občané a sebereflexe stran za kterou vystupuje …

K  našemu překvapení tuto „rétoriku“ obsahuje dokonce i odpověď bývalého ministra zemědělství M. Jurečky (KDU), který je z Přerova, kde jsme za 12 let 3x ubránili  Vak Přerov s rozumnými politiky a ten je díky tomu v rukou měst. Vodárna Přerov má velmi rozumnou cenu vody, prioritou jsou investice a čerpání stamiliónových dotací z EU, což samozřejmě p. Jurečka ví.

Jeho odpověď na otázku NFPOV

KDO MÁ MÍT V ČR V RUKOU: VODU, INFRASTRUKTURU, DODÁVKU VODY, PENĚŽNÍ TOKY A ZISKY Z VODY?  

najdete mezi dalšími zde

 

Co veřejnosti, zastupitelům a zástupcům médií nikdo neříká?

MapaSeda500Zhruba dvě třetiny z 90 % infrastruktury v rukou měst, byla často za nevýhodných podmínek pro obce a občany PRONAJATA na 20-30 let koncernům.

Ty díky tomu ovládly peněžní toky a zisky z vodného a stočného, které generují miliardové zisky.

Provozní společnosti, které spadají pod pět zahraničních koncernů, loni vydělaly 1,86 miliardy korun, z toho šlo 1,57 miliardy jejich vlastníkům do zahraničí. Investice do trubek zůstávají na vlastnících trubek. 

Z městských vodáren sice vlastní miliardové majetky, ale zisky z jejich provozování generují koncerny a ony byly původně k dispozici městským vodárnám.

Že toto bylo realizováno i protiprávním jednáním popsal např. ve Zlíně

pravomocně Vrchní soud v Olomouci:

„Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. … Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“

rozsudek

Voda je drahá jako na západě a peníze chybí. Proč?

Příjmy obyvatel nejsou často ani poloviční jako na západě a peníze městům = vlastníkům infrastruktury – přesto stále chybí. I proto by měli politici protiprávní nebo nevýhodný systém ukončit a vrátit zisky z vody do vodárenského odvětví , resp. do rukou městských vodáren.

Vyplatí se to? Vyplatí

pariz2

Spoluzakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě, ekonom Radek Novotný, brání od roku 2002 sebe, svou rodinu, vodu, městské vodárny a zachování správy vody v rukou městských vodáren. Tím, že spustil projekt PRAVDA O VODĚ přinášející informace ve veřejném zájmu, dělá vše také proto, aby obce (občané) nemuseli platit horentní sumy za to, že se správa vody stane zpět veřejnou službou a ne zdroj dolování zisků.

Popsal 3 hlavní způsoby, jak lze vodu získat zpět. Podobně jako např. v Německu:

  1. Podat žaloby tam, kde byly smlouvy uzavřeny protiprávně. Soudy vrátí to, co patří městů zpět a škody uhradí pachatelé. Existují jasné důkazy, že zastupitelé byli často protiprávně zmanipulováni a souhlasili s uzavřením smluv na základě lží a polopravd. Žaloby jsou podány v Kladně, ve Zlíně, v Prostějově, šly by podat např. i v Olomouci a také Praha má právní analýzu, která dokládá, že by s žalobu uspěla.
  2. Tam, kde protiprávní stav není nebo nelze prokázat, smlouvy s koncerny v některém roce skončí. Stačí neuzavírat žádné další smlouvy. Připravit převzetí provozování vodárny zpět do vlastní firmy nebo s koncernem dohodnout (toto již proběhlo např. v Plzni). Nepotřebujeme miliardy, bez provozní smlouvy je hodnota provozní společnosti záporná. Při rozumném jednání jde o cenu zůstatkové hodnotu aktiv a bonus za korektní jednání.  Ostrava, Sokolov, Šumperk, severní Čechy, …
  3. Zpětný odkup vodárny tam, kde byla prodána včetně trubek – SmVaK  a Beroun. I zde se dá např. legislativně ošetřit povinnost řádně obnovovat majetek ve veřejném zájmu a poté jednat o odkupu za rozumnou cenu.

Co přivede politiky k jednání v zájmu lidí a vody?

Veřejné mínění, požadavek nápravy od občanů a veřejná znalost stanovisek politiků

Veřejné mínění: NFPOV na stránkách sbírá 10.000 podpisů občanů pod petici VODA JE ŽIVOT. Petice vychází z obdobné petice organizace right2water, která byla předána Evropskému parlamentu. Její česká varianta byla konzultována s právníky i s bývalými příslušníky bezpečnostních složek ČR.

Požadavek nápravy od občanů: Petice obsahuje deset principů, které by měli politici do správy vody zavést, aby vodárny obcí či krajů, převzaly správu vody do svých rukou v podobě veřejné služby, a přitom to nevyšlo draze a nešlo o tunel na konci tunelu. Petici NFPOV předá petičnímu výboru v Parlamentu ČR.

PODEPSALO

Znalost stanovisek politiků?  VODA a KOHO VOLIT je projekt NFPOV, který položil všem politikům ve sněmovně, v senátu a ve Vládě ČR jasnou otázku a na stránkách KOHO VOLIT? zpřístupňuje  laické i odborné veřejnosti odpovědi politiků nebo politických kandidátů:

 

KDO MÁ MÍT V ČR V RUKOU: VODU, INFRASTRUKTURU, DODÁVKU VODY, PENĚŽNÍ TOKY A ZISKY Z VODY?

městské  vodárny                 nebo                  zahraniční koncerny

 

Když politiky neodpoví?

I to je odpověď, pokud lidé ví, že cca 70% tržeb z vodného a stočného v ČR ovládají cizinci, kteří si každý rok jen z dividend posílají do zahraničí 1,6-2,1 miliardy, přitom ve vodárenském odvětví v ČR schází peníze na obnovu a rozvoj infrastruktury, řešení sucha či kvality vody.

Zdroj: MF DNES a PRAVDA O VODĚ

 

podpořte nás

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí

Pomoci může každý

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá :-)

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

koho volit-j 600

 

ROK 2017

17.9.2017-idnes

Kolik miliard a kam odtekly z vodárenských společností v roce 2017?

 

 

Podíly, které měly koncerny ve vodárnách v  ČR v roce 2017

AQUALIA CZECH (ŠP)

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 98,68%

ENERGIE AG BOHEMIA (RAK):

Čevak 100%

VAK Beroun 59,2%

Vod.spol.Chrudim 95%

VODOS Kolín 100%

VHOS 93,31%

Aqua Servis 66%

VEOLIA (FR) :

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 100%

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 50,1%

Moravská vodárenská, a.s. 100%

Středočeské vodárny, a.s. 34%

Královéhradecká provozní, a.s. 66%

1.SčV  100%

SUEZ ENVIRONNEMENT (FR.)

Brněnské vodárny a kanalizace 46,27%

Ostravské vodárny a kanalizace 50,13%

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary 49,78%

Šumperská provozní, a.s. 99,16%

Vodohospodářská společnost Benešov, a.s. 100%

GEISENWASSER AG (NĚM)

Chevak Cheb 28,16%

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Dává nám váš boj za vodu smysl? Podpořte nás

Libovolnou částkou na transparentní účet u ČSOB, číslo účtu: 966665/0300

Další možnost podpory je kartou zde

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

POPULÁRNÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE A SDÍLEJTE

Follow