Kolik miliard odteklo v roce 2017 z plateb vodného a stočného, které jsme zaplatili za vodu v ČR?

V roce 2017 odteklo z českého vodárenství, kde schází peníze na investice, do zahraničí jen v dividendách 1,6 miliard korun.  Je to o 540 milionů méně než v roce 2016, kdy odteklo 2,14 miliard korun.

Hlavní důvody, proč nastal pokles, jsou dva. Skončily nebo poklesly příjmy cizinců v některých regionech, kde se správa vody vrátila do rukou měst. Druhý je, že lidé začali dění ve vodárenství a (ne)jednání „politiků“ věnovat pozornost. Práce Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, který právě toto má jako jeden z hlavních cílů, přináší výsledky.

Koncerny mají v Česku od městských vodáren a obcí vodárenské potrubí většinou v pronájmu.

To neplatí v Moravskoslezském kraji a v Berouně, kde koncerny dokonce vlastní i trubky.

Oddělení neoddělitelného – studny od vody

Koncerny ovládají regionální monopoly dodávky vody díky tomu, že „politici“ uzavřeli často podivné a i dle EU nevýhodné smlouvy. Jejich uzavření provázelo pochybné a často i protiprávní jednání. Cizinci díky tomu místo městských vodáren ovládají vše zásadní pro správu monopolu vody v regionu, dodávají občanům vodu a účtují od nich vodné a stočné a inkasují zisk.

Kam tečou zisky?

Nejvíce zisku, téměř 1 miliarda korun především z vodného a stočného, odteklo na účty francouzského koncernu Veolia. Druhá nejvyšší částka 283 milionů odtekla v dividendách na účet společnosti Aqualia Czech, do Španělska a třetí, cca 140 milionů, skončila na účtu rakouské společnosti Energie AG Bohemia.

tisková - konference - voda 300Řada politiků léta o vodě nic neví. Na podzim roku 2016 jsme proto v rámci CHARTY VODA 300 předali politikům v senátu, ve sněmovně a ve vládě dokumenty, dokládající závažný stav ve vodárenství, včetně analýz a rozsudků i informace, jak probíhá náprava v Německu či Francii a co je to zahraniční know-how.

Na podzim 2017  se téma „voda a vrácení správy vody do českých rukou“ stalo tématem „politiků“. Šlo často o lov voličů.

Není se co divit, že ČSSD (a další) zcela ztrácí důvěru. Její  heslo snížíme DPH u vody, v jiných státech je nulové dokazuje, že nápravu realizovat nechce. Místo ukončení protiprávně zavedených smluv, což zavedli v řadě regionů právě „politici“ ČSSD – Olomouc, Prostějov, Zlín …, navrhuje snížit DPH u ceny vody.

Snížením DPH sníží příjem státu a miliardy zisku z vodného a stočného dál potečou do zahraničí!

Falešné heslo: Vrátíme vodu do rukou českých měst

scvak - vrtěti psemPěkné heslo a výsledek? Na severu Čech zastupitelé měst a obcí Ústeckého a Libereckého kraje v drtivé většině bez znalosti celé transakce a dokumentace schválili, že městy ovládaná společnost Severočeská vodárenská společnost, a.s. (SVS) odkoupí od Veolie 50,01%  podíl v provozní společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVaK) za cca 2 miliardy korun.

Ze zhruba z 3.500 zastupitelů měst a obcí obou krajů, vidělo dokumentaci  (ne celou) cca 20 zastupitelů, takže zastupitelé rozhodli o VODĚ a nikdo neví, co schválil.

Dává vám nákup 50,01% SčVaKu smysl?

Výsledek? Provozní model je přelakován na servisní. Veolia již není akcionář SčVaK a není v první linii. Toto je veřejnosti presentováno jako „vrácení vody do rukou měst a obcí“. JE TO LEŽ.

SčVaK, ale vodu na severu Čech prodávat nebude.

„Politici“ založili třetí společnost. V ní má Veolie 25% podíl a dalších 12 let dál prodává lidem vodu, provozuje infrastrukturu a má v rukou rozhodující pravomoci, bez ohledu na svůj minoritní podíl.

SčVaK je nejdražší účtárna v Evropě a vše zásadní, co generuje zisk, z ní je v třetí společnosti.

Většina z 3.500 zastupitelů ani zástupci médií a občané ani netuší, kolik zaplatil koncern za 25% podíl v třetí společnosti, jak to bude s tvorbou a rozdělováním zisků z provozování, zda a za kolik je dohodnuto odkoupení 25% podílu do rukou měst za 12 let ….

„Vyčuraná“ hesla a zatajení, kdo na prodeji vody v ČR bohatne

fake news - kdo vlastní vodu-jVodárenská lobbistická sdružení ovládaná cizinci, lidé placení koncerny a někteří politici, se snaží stav ve vodárenství a problém kolem vody bagatelizovat a veřejnost opět o(h)loupit.

Ve schránkách občanů  a v tisku se opakovaně objevuje placená reklama a v ní mapy s nadpisem KDO VLASTNÍ VODU?

Mapa, ale zobrazuje něco jiného. KDO VLASTNÍ INFRASTRUKTURU.  (Ne, kdo na ni vydělává).

To, že takto informace presentují občanům lidé placení koncerny je logické. Nic to nevypovídá o tom, kdo na infrastruktuře vydělává a nikdo se to nedozví, že?

KDO NA INFRASTRUKTUŘE GENERUJE ZISK a kde zisk  z vody končí, se v inzerátech neobjevuje a občané, novináři a ani zastupitelé se to nedoví.

GENIÁLNÍ, ALE JEN Z POHLEDU KONCERNŮ A ČESKÝCH KOLABORANTŮ

Mapa ČR vypadá zcela jinak, pokud zobrazuje, kdo na ni vydělává. Výše uvedená manipulace s lidmi odhalí toto:

 

Podíly, které měly koncerny ve vodárnách v  ČR v roce 2017

AQUALIA CZECH (ŠP)

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 98,68%

ENERGIE AG BOHEMIA (RAK):

Čevak 100%

VAK Beroun 59,2%

Vod.spol.Chrudim 95%

VODOS Kolín 100%

VHOS 93,31%

Aqua Servis 66%

VEOLIA (FR) :

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 100%

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 50,1%

Moravská vodárenská, a.s. 100%

Středočeské vodárny, a.s. 34%

Královéhradecká provozní, a.s. 66%

1.SčV  100%

SUEZ ENVIRONNEMENT (FR.)

Brněnské vodárny a kanalizace 46,27%

Ostravské vodárny a kanalizace 50,13%

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary 49,78%

Šumperská provozní, a.s. 99,16%

Vodohospodářská společnost Benešov, a.s. 100%

GEISENWASSER AG (NĚM)

Chevak Cheb 28,16%

 

Zásadní problém je, že toto  veřejně tvrdí lidem v médiích koncernofilové, ale i vrcholoví politici, např. v televizních debatách. Politik s rétorikou koncernů? Pro koho vlastně pracuje a čí zájmy hájí, je tím jasné. Ale o tom, zda bude kolaborant dál politik, rozhodují občané a sebereflexe stran za kterou vystupuje …

Tuto „rétoriku“ obsahuje i odpověď bývalého ministra zemědělství M. Jurečky (KDU) z Přerova, kde jsme s rozumnými politiky za 12 let 3x Vak Přerov  před nájezdy překupníků ubránili  a správa vody je díky tomu v rukou měst. Vodárna Přerov má rozumnou cenu vody, prioritou jsou investice a čerpání stamiliónových dotací z EU, což p. Jurečka ví.

Jeho odpověď na otázku NFPOV

KDO MÁ MÍT V ČR V RUKOU: VODU, INFRASTRUKTURU, DODÁVKU VODY, PENĚŽNÍ TOKY A ZISKY Z VODY?  

najdete mezi dalšími zde

 

Co veřejnosti, zastupitelům a zástupcům médií nikdo neříká?

MapaSeda500Zhruba dvě třetiny z 90 % infrastruktury v rukou měst, byla často za nevýhodných podmínek pro obce a občany PRONAJATA na 20-30 let koncernům.

Ty díky tomu ovládly peněžní toky a zisky z vodného a stočného, které generují miliardové zisky.

Provozní společnosti, které spadají pod pět zahraničních koncernů, loni vydělaly 1,86 miliardy korun, z toho šlo 1,57 miliardy jejich vlastníkům do zahraničí. Investice do trubek zůstávají na vlastnících trubek. 

Městské vodárny vlastní miliardové majetky, ale zisky z provozování miliardového majetku inkasují koncerny a přitom před uzavření smluv s koncerny  byl k dispozici městským vodárnám.

Toto bylo realizováno protiprávně nejen ve Zlíně.

Pravomocně to potvrdil Vrchní soud v Olomouci

„Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. … Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“

rozsudek

Voda drahá jako na západě a peníze stále chybí. Proč?

Příjmy obyvatel nejsou často ani poloviční jako na západě a peníze městům = vlastníkům infrastruktury – přesto stále chybí. Politici by měli protiprávní nebo nevýhodný systém ukončit a vrátit zisky z vody do městských vodáren.

 

Spoluzakladatel Nadačního fondu Pravda o vodě, ekonom Radek Novotný, brání od roku 2002 sebe, svou rodinu, vodu, městské vodárny a zachování správy vody v rukou městských vodáren. Spustil projekt PRAVDA O VODĚ, informuje ve veřejném zájmu, dělá vše, aby obce (občané) se správa vody dostala zpět do podoby služby a ne zdroj dolování zisků.

Popsal 3 hlavní způsoby, jak lze vodu získat zpět. Podobně jako např. v Německu:

  1. Podat žaloby tam, kde byly smlouvy uzavřeny protiprávně. Soudy vrátí to, co patří městům zpět a škody uhradí pachatelé. Zastupitelé byli často protiprávně zmanipulováni a souhlasili s uzavřením smluv na základě lží a polopravd. V Kladně, ve Zlíně, v Prostějově, šly by podat např. i v Olomouci i Praha má analýzy, která dokládá, že by s žalobou uspěla.
  2. Tam, kde protiprávní stav není nebo nelze prokázat, smlouvy s koncerny v některém roce končí. Stačí neuzavírat další smlouvy. Připravit převzetí provozování vodárny do vlastní firmy.
  3. Bez provozní smlouvy je hodnota provozní společnosti záporná. Má cenu zůstatkové hodnotu aktiv a bonus za korektní jednání.  Ostrava, Sokolov, Šumperk, severní Čechy, …
  4. Zpětný odkup vodárny tam, kde byla prodána včetně trubek – SmVaK  a Beroun. I zde se dá např. legislativně ošetřit povinnost řádně obnovovat majetek ve veřejném zájmu a poté jednat o odkupu za rozumnou cenu.

Co přivede politiky k jednání v zájmu lidí a vody?

Veřejné mínění – požadavek nápravy od občanů a veřejná znalost stanovisek politiků

 NFPOV na stránkách sbírá 10.000 podpisů občanů pod petici VODA JE ŽIVOT. Vychází z obdobné petice organizace right2water, která byla předána Evropskému parlamentu. Její česká varianta byla konzultována s právníky i s bývalými příslušníky bezpečnostních složek ČR.

Požadavek nápravy od občanů: Petice obsahuje deset principů, které by měli politici do správy vody zavést, aby vodárny obcí či krajů, převzaly správu vody do svých rukou v podobě veřejné služby, a přitom to nevyšlo draze a nešlo o tunel na konci tunelu. Petici NFPOV předá petičnímu výboru v Parlamentu ČR.

PODEPSALO

Znalost stanovisek politiků?  VODA a CHCEME VĚDĚT je projekt NFPOV, který položil politikům ve sněmovně, v senátu a ve Vládě ČR jasnou otázku.   Odpovědi politiků a politických kandidátů NFPOV zveřejňuje.

KDO MÁ MÍT V ČR V RUKOU: VODU, INFRASTRUKTURU, DODÁVKU VODY, PENĚŽNÍ TOKY A ZISKY Z VODY?

Městské  vodárny                 nebo                  zahraniční koncerny?

 

Když politiky neodpoví?

I to je odpověď, pokud lidé ví, že cca 70% tržeb z vodného a stočného v ČR ovládají cizinci, kteří si každý rok jen z dividend posílají do zahraničí 1,6-2,1 miliardy, přitom ve vodárenském odvětví v ČR schází peníze na obnovu a rozvoj infrastruktury, řešení sucha či kvality vody.

Zdroj: MF DNES a PRAVDA O VODĚ

 

Vyplatí se vrátit správu vody do rukou měst? Vyplatí

pariz2

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

podpořte nás

Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Dejte lidem o obraně vody vědět i takto

Nadační fond PRAVDA O VODĚ na Firmy.cz

 

Kolik miliard a kam odtekly z vodárenských společností v roce 2016?

17.9.2017-idnes

Podobné články