Neziskovky by měly vychcípat, jsou to vyčuránci a nemakačenkové

Dostali jsme urážlivé příspěvky a komentáře, protože jsme nadační fond

  • Jste akční vyčuránci a nemakačenkové – nezisková organizace, kterých tady máme stovky a připravují tuto zemi  o desítky miliard, které by se daly vynaložit daleko účelněji….
  • Ať vychcípaj všechny neziskovky
  • Vy jste co? Neziskovka? Další podnikatelský záměr? Nejde ničemu věřit, že?
  • Proč nejde nezískovkám věřit ? Zatím jenom hrabou pro sebe a sliby chyby, nikde nic a ani peníze

 

neziskovka

 

Zde jsou odpovědi lidí, kteří ví, co děláme a znají práci Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ (NFPOV) a jeho zakladatelů.

neziskovka - odpovědi lidí

Zde je odpověď všem neziskovky bijcům

Vážení,

za vodu, městské vodárny a správu vody vodárnami v rukou měst a bez koncernů bojuje zakladatel NFPOV od roku 2002. Dává obraně vody léta čas, úsilí, peníze i energii. On a jeho rodina díky tomu, že vodu brání zažili gangsterské i haterské útoky. zapalené-auto-5 STEX-j

NFPOV byl založen za účelem ochrany práv a priorit občanů, protože voda je životně důležitá a samovyvolení si z ní na úkor lidí i přírody dělají zdroj dolování zisků. Je nevládní  nezisková organizace, nezávislá na politicích, vládě a politických stranách.

Postavil se protiprávnímu jednání části politiků a vodařů pracujících skrytě pro koncerny, místo pro občany. Rozumní lidé chápou, že  naši práci politici, politické strany, nájezdníci, ani koncerny nepodporují.

Není důvod se nechat urážet

Urážíte nejen nás, ale i všechny lidi, kteří prosazují vrácení priorit lidi so správy vody nebo nám s tím pomáhají. Často lidi, kteří nemají mnoho financí a přesto pomáhají, např. 50 Kč/měsíc.

Když nám někdo, kdo nedělá pro nápravu nic, nic o vodě  a drancování vodáren neví a neví ani o tom, co děláme, jaké máme výsledky a co to přináší, říká, že jsme vychcánci a máme vychcípat, tak musí počítat s tím, že narazí.

Pokud znáte práci NFPOV a jeho web www.pravdaovode.cz, tak víte, že obsahuje mimo jiné i ROZSUDKY, to znamená stanoviska soudců.

Zde jsou vyčíslené náklady na 13 let trvající právní obranu vodárny Vak Zlín přes soudy, které přesáhly 3,3 mil. Kč a dál rostou. Financuje je zakladatel Nadačního fondu POV. Darebáci – z peněz lidí – za tu dobu utratili za právníky 50 mil. Kč, když se snažili zabránit tomu, aby byly dosaženy pravomocné rozsudky, které odhalují kolaboraci politiků s nájezdníky.

Vyhrávat začal až poté, co 4x uspěl u Ústavního soudu. Dosáhl pravomocné rozsudky, které odhalují, jak probíhala instalace koncernu mezi lidi a vodu a vytunelování městské vodárny. Rozsudky jsou přístupné ZDARMA, na stránkách nadačního fondu, aby se lidé věděli, že se mohou lumpárně bránit.

„Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. …

Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházením zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“

Od roku 2002 do roku 2018 vše platili ze svého zakladatelé NFPOV. Od státu, politiků, EU nedostali za 17 let nikdy ani korunu, stejně jako nadační fond.

V roce 2018 založili Nadační fond PRAVDA O VODĚ, za účelem ochrany práv a priorit občanů ve vodárenství, protože voda je životně důležitá a samovyvolení si z ní na úkor lidí i přírody dělají zdroj dolování zisků.

Je nezávislý na politicích. To umožňuje jít k podstatě a postavit se protiprávnímu jednání politiků a vodařů pracujících skrytě pro koncerny. Nepodporují ho ani nájezdníci či koncerny.

Obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z finanční podpory lidí, kteří ví, co dělá, chtějí nápravu a chápou, že toto jeden člověk sám proti zvůli politiků a miliardám koncernů nenapraví. Přidávají se o své svobodné vůli. Začali pomáhat bránit vodu a naše vodárny finančně i nefinančně.

Za půl roku 112 lidí přispělo celkem částkou 69.923 Kč.

podpora - NFPOV-j

DARUJME.CZ

Peníze byly použity na:

  1. Šíření petice VODA JE ŽIVOT. Dosažení 10.000 podpisů otevírá téma nápravy věcí kolem vody v Parlamentu
  2.  Projekt CHCEME VĚDĚT, co si o vodě myslí politici a co dělají pro nápravu
  3.  Financování datové základny zdarma veřejně přístupných informací a srovnání cen vody, vodáren

Zakladatelé NFPOV ze svého investovali  v roce 2018 celkem 180.000 Kč místo NFPOV, který neměl zdroje, do webu www.pravdaovode.cz a do VIDEA k petici voda je život. Každý den věnují vodě cca 8-10 hod. práce, často včetně sobot a nedělí.

Dál platí právníky, protože boj o vodu financují ještě v Kladně, Mělníku a dál bojují za ukončení protiprávního stavu ve Zlíně. Bez toho, že by nikdo v ČR nevěděl, že se česká voda do rukou cizinců dostala takto:

Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

V kostce shrnuto, když Jižní vodárenská, a.s. neuspěla v přímém výběrovém řízení v roce 2001, rozhodla se dosáhnout sledovaný cíl jiným způsobem. Prostřednictvím České spořitelny, a.s. ovládla potřebnou část hlasovacích práv ve společnosti Vak Zlín. V této fázi je zvlášť významná činnost SMZ a jeho zástupce Ing. Milana Soldána. Další fází bylo personální ovládnutí společnosti osobami se zkušenostmi v jiných vodárenských společnostech. …Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné“

čt1 reportéři - soudce

Takže se ptáme vás

Co jste pro nápravu věcí kolem vody a pro zabránění tunelování vodáren a kapes občanů za 17 let udělali? Kolik času, energie a peněz jste ze svého investovali a jaké máte výsledky? Můžeme při obraně vody spojit síly. Politici ani stát nám nic nedají a vodu si musíme ubránit sami.

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR. Soudy nám dávají  zapravdu.
Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Bráním zájmy lidí i státu a prosazujeme:

Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě a odpovědnost politiků za tunelování vodáren.

 

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

nfpov - souvis članky

Podobné články