Hateři Koho volit? Nadační fond PRAVDA O VODĚ Petice VODA JE ŽIVOT Vodárny

Neziskovky by měly vychcípat, jsou to vyčuránci a nemakačenkové

Během půl roku jsme dostali několik hodně hloupých příspěvků k tomu, že jsme Nadační fond:

  • Podle mne jsou to akční vyčuránci a nemakačenkové – nezisková organizace, kterých tady máme stovky (veskrze kradou na tzv. sociální projekty, nejen pro Cikány a migranty….) a připravují tuto zemi  o desítky miliard, které by se daly vynaložit daleko účelněji….
  • Ať vychcípaj všechny neziskovky
  • Vy jste co? Neziskovka? Další podnikatelský záměr? Nejde ničemi věřit, že?

neziskovka

Tady jsou odpovědi lidí, kteří ví, co dělám a znají práci mou i Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

neziskovka - odpovědi lidí

Tady je má dopověď všem neziskovky bijcům

Vážení,

za vodu, městské vodárny a správu vody bez Tratenberků a bojuji od roku 2002. Dávám obraně vody léta čas, úsilí, peníze, energii a má rodina díky tomu zažila neskutečné  gangsterské a haterské praktiky. Nevidím důvod se neozvat, protože to uráží také všechny, kteří nám reálně v boji o českou vodu pomáhají. Často jde o lidi, kteří nemají mnoho financí a přesto pomáhají např. 50 Kč / měsíc. A pak nám někdo, kdo nedělá nic, neví shola nic o vodě, o tom co děláme a co to přinaší nadává, že jsem vychcánci a máme vychcípat?

zapalené-auto-5 STEX-j

Pokud znáte obsah webu www.pravdaovode.cz, tak víte, že obsahuje mimo jiné i ROZSUDKY. Zde jsou vyčíslené např. i mé náklady na 13 let trvající právní obranu vodárny Vak Zlín přes soudy, které přesáhly 3,3 mil. Kč a stále rostou a darebáci – z peněz lidí – utratili za právníky 50 mil. Kč, a  ti se snažili, aby nebyly dosaženy pravomocné rozsudky a nebyla odhalena kolaborace politiků.  Vydržel jsem, přestože to bylo neskutečně těžké nejen ufinancovat, ale především psychicky, protože jsem musel porazit i justiční mafii, což se stalo až poté, co jsem 5x uspěl u Ústavního soudu.

Pravomocné rozsudky dokládají jak probíhalo tunelování městských vodáren, jsou všem zdarma přístupné.

„Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. … Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“

 

Nejsem magnát a nedisponuji veřejnými penězi, přesto vše co lidem a politikům předkládám, dávám veřejnosti k dispozici ZDARMA. Od roku 2002 do roku 2018 jsem vše platil ze svého.

Ano, v roce 2018 jsem založil  Nadační fond PRAVDA O VODĚ – neziskovku

Lidé, kteří ví, co dělám, chtějí nápravu a chápou, že toto jeden člověk sám proti zvůli politiků a miliardám koncernů sám nenapraví, se o své vůli přidávají, začali tím boji o vodu a neaše vodárny pomáhat a to i finančně.

Za půl roku 112 lidí přispělo celkem částkou 69.923 Kč.

podpora - NFPOV-j

https://www.darujme.cz/projekt/1200860

Tyto peníze byly použity na:

  1. – šíření petice VODA JE ŽIVOT, která po dosažení 10.000 podpisů otevírá téma nápravy věcí kolem vody v Parlamentu
  2. – vypracování srovnání dosahovaných zisků  – v podobě přehledných grafů
  3. – projekt VODA A KOHO VOLIT
  4. – financování datové základny zdarma veřejně přístupných srovnání – cena vody,  vodáren

Ze svého jsem v roce 2018 investoval 180.000 Kč do podoby a především aktuálního obsahu webu a za profesionální SLIDE SHOW, k petici voda je život. Každý den věnuji vodě cca 8-10 hod. práce, často včetně sobot a nedělí. Dál platím právníky, protože boj o vodu financuji ještě v Kladně, Mělníku a dál bojuji ve Zlíně, kde jsem žaloby po 13 letech vyhrál, ale darebáci dělají vše proto, aby protiprávně zavedný systém na kterém profituje koncern, pokračova.

Bez toho by nikdo nevěděl, že v česká voda se do rukou cizinců dostala takto:

Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. V kostce shrnuto, když Jižní vodárenská, a.s. neuspěla v přímém výběrovém řízení v roce 2001, rozhodla se dosáhnout sledovaný cíl jiným způsobem. Prostřednictvím České spořitelny, a.s. ovládla potřebnou část hlasovacích práv ve společnosti Vak Zlín. V této fázi je zvlášť významná činnost SMZ a jeho zástupce Ing. Milana Soldána. Další fází bylo personální ovládnutí společnosti osobami se zkušenostmi v jiných vodárenských společnostech. …Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné“

 

Od státu, politiků, EU jsem nedostal za 16 let nikdy ani korunu …

Stále si myslíte, že neziskovky jsou na nic a mají vychcípat?

Pak se ptám, co jste pro vodu a lidi v ČR za 16 let udělili vy?

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

čt1 reportéři - soudce

 

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá :-)

 

 

 

 

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Dává nám váš boj za vodu smysl? Podpořte nás

Libovolnou částkou na transparentní účet u ČSOB, číslo účtu: 966665/0300

Další možnost podpory je kartou zde

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

POPULÁRNÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE A SDÍLEJTE

Follow