Pravda o vodě v Hradci Králové

Hospodaření s vodou je pod kontrolou francouzkého koncernu VEOLIE

Královéhradecká provozní, a.s. fr. koncern  Veolia a
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Vak H. Králové


CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY V HRADCI

Obchod s vodou, prodej vody i cenu vody v Hradci Králové je v rukou fr. koncernu Veolia, který inkasuje většinový podíl ze zisku z prodeje vody!

Vodárenskou infrastrukturu Vaku Hradec Králové má pronajatu od roku 2005 francouzský koncern Veolia.  Přes společnost Královéhradecká provozní, a.s. prodává vodu v Hradci Králové. Cenu vody navrhuje fr. koncern Veolia. O ceně NE rozhodují výhradně města a obce. Cena kubíku vody obsahuje ziskovou marži provozovatele, ta je k dispozici z 66% soukromé KHP.

V rámci privatizací vodáren slibovali zastupitelům, že cena vody poroste pouze o inflaci, pokud svěří prodej vody Veolii. Tento falešný slib není plněn. Důkazem je porovnání růstu cen a Míra inflace, kterou stanoví ČSÚ. Již první rok ukázal, že šlo o účelovou manipulaci, aby zastupitelé odsouhlasili s privatizací zisků vodárny. Cena vody na Královéhradecku je jedna z nejvyšších v ČR. Prakticky všechny vodárny v okolí mají cenu až o 10Kč/m3 nižší!

Zda byste uzavřeli podobné smlouvy, které vedou k níže uvedeným cenám, podivnému dělení zisků z vody a přitom museli dál financovat 100% investic, posuďte sami.

Zdokumentování obdobného procesu, který proběhl zde aneb, jak se z okresní vodárny stala slupka závislá na koncernu a zisky z vody platí lidé do zahraničí.

Proč prodávají českou vodu Francouzi?Proč mají lidé ve Zlíně léta nejdražší cenu vody v kraji?

CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY V HRADCI

Vak H.Králové- prodej vody Veolia
vodné
stočné
celkem
růst v
inflace
     
rok
Kč/m3
Kč/m3
Kč/m3
%
%
201695,351,61
201593.842.97
Privatizace Veolii 2005

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Srovnání zisků z "vody" okresní vodárny a zahr.koncernu za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky vodárny a koncernu za 3 roky
  4. Jak se určí zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a správu vody jako veřejnou službu!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak se přidejte a podepište petici požadující to respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2346 občanů