Náprava Vodárny

Plzeň: Jak a kdo krmí stranické zvíře? Kauza “politici” a VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Miliarda sem, miliarda tam a lidé platí, platí a platí

Vodu, priority prodeje vody i cenu vody určoval, ve “spolupráci” s městem Plzeň, od roku 1996, do konce roku 2015, fr. koncern Veolia, který inkasoval od lidí na Plzeňsku stamilióny z vodného a stočného. A to přece šlo! Vodárna, která provozovala a provozuje městskou infrastrukturu na Plzeňsku, byla léta pod kontrolou fr. koncernu Veolia a to již od roku 1996. Město Plzeň v ní mělo pouze 1,7% podíl a 98,3 % měla právě fr. Veolie.

Zisk tvořený inkasem plateb za vodné a stočné, se ve velkém používal na výplatu dividend

Byly rozdělovány mezi fr. koncern Veolia a Statutární město Plzeň dle vlastnického podílu ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ. Významní vlastníci vodárenské infrastruktury v Plzeňském kraji přitom byli a jsou pouze město Plzeň a společnost Vodárenská a kanalizační, a.s., Plzeň, IČ: 49786709 a tito vlastníci jsou povinni financovat obnovu infrastruktury.

Jak a díky komu se zisky z vodného a stočného dostaly do rukou koncernu?

Díky velmi podivnému jednání “politiků” města Plzeň resp. ODS dostala peníze a Francouzi vodárnu

Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzeň, na území okresu Plzeň-sever a Plzeň – jih, v lokalitách Starý Plzenec, Čižice, Stod, Břasy, Plešnice a Štěnovice je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ:25205625.

  • Za miliardami v zahraničí a za veletoči s vodárnou a s penězi občanů stojí lidé z ODS
  • Do roku 2016 společnost z fr. koncernu VEOLIA. Její základní kapitál činí dlouhodobě pouhých 5.000.000, – Kč.
  • Společnost se základním kapitálem 5 mil. Kč odkoupili, politici města Plzeň zpět do majetku města za 700.000.000,- Kč
  • Její jedinou reálnou hodnotou tvořící zisky – byl provozní kontrakt s městem Plzeň, který s Veolié uzavřeli politici města Plzeň bez výběrového řízení v roce 1997 . Pak ho politici několikrát bez jakéhokoliv důvodu prodloužili (až do roku 2028  a tím znemožnili městu čerpání dotací z EU) , což byl skutečný důvod posledního prosloužení.
  • Vznikla záminka, proč vodárnu za drahé peníze odkoupit zpět. –  abychom mohli čerpat dotace z EU.

Svojí činností pokrývá Vodárna Plzeň cca 84 obcí v Plzeňském kraji. Celkem zásobuje přes 220 tisíc obyvatel. Využívá celkem 24 úpraven vody, téměř 1 300 km vodovodní sítě a 35 000 přípojek. Součástí distribučního systému je 37 čerpacích stanic a 76 vodojemů.

PASTDění kolem vodárny a vody v Plzni v čase

1) 30.9.1993 vznikla společnost Vodovody, kanalizace Plzeň, spol. s r.o., ve které mělo město Plzeň majoritu. V roce 1994 začal proces odstátnění a privatizace vodovodů a kanalizací v plzeňském regionu. 1. dubna 1994 došlo k bezúplatnému převodu veškerého infrastrukturního majetku na město Plzeň a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu měla zajišťovat společnost Vodovody, kanalizace Plzeň spol. s r.o., která se dne 16.12.1994 přejmenovala na společnost Vodárny Plzeň, s.r.o., se sídlem Plzeň, Malostranská 2.

3) 26. ledna 1996 byla podepsána nájemní smlouva s městem Plzní “O nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace”.

4) 9.3.1996 byla podepsána zakladatelská smlouva společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s., IČ:25205625. Zakladateli a.s. byli společnost ČSSŽP, IČ: 49241214 a město Plzeň. V březnu 1996 se s.r.o transformovalo na VODÁRNA PLZEŇ a.s., když dne 19.3.1996 Ing. Zdeněk Grundman, náměstek primátora za město Plzeň a zástupci společnosti ČSSŽP, a.s. (CTSE-VEOLIA VODA) u notáře prohlásili zrušení společnosti Vodárny Plzeň s.r.o. a její přeměnu na akciovou společnost.

5) V roce 1994 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Vodárenská a kanalizační, a.s., Plzeň, IČ: 49786709. Tato společnost stejně jako město Plzeň pronajímá vodárenskou infrastrukturu k provozování společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., když na MVH konané dne 20.11.1997 bylo schváleno uzavření Nájemní smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací se společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s..https://pravdaovode.cz/novinky/takto-se-k-vode-dostali-cizinci/

Takto se k české vodě dostali cizinci? ODS dostala peníze, Francouzi vodárnu?

 

6) Usnesením ŘVH ze dne 8.6.1999 byla nájemní smlouva o provozování vodovodů a kanalizací prodloužena do 30.12.2017. a dne 27.6.2006 byla tato smlouva o provozování prodloužena o dalších 10 let, do 31.12.2027.

V roce 2006, to je v době, kdy již bylo jasné, že prodloužení smlouvy přinese stop dotacím z EU nebo výrazně zvýší riziko, že dotace nebudou, “politici” města Plzeň bezdůvodně prodlužují smlouvu, která má končit v roce 2017 a do konce roku 2027!

7) V roce 2014 přichází obrovský veletoč “politiků” a další zářez do rozpočtu města Plzeň a peněženek lidí. Prý k vůli dotacím z EU město Plzeň odkoupí provozní společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., jejíž  základní kapitál činí pouhých 5 mil. Kč,  za cca 700 mil. Kč !

 

Nenechte si ujít VIDEA nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

podpořte nás

Máme pravdu a soudy to potvrzují. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Proto vodu a lidi bráníme a prosazujeme vrácení zájmů lidí do správy vody, odsun koncernů a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Žádné komentáře

Comments are closed here.

10 principů, jak vrátit do správy vody zájmy lidí podepsalo již přes 31.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE