Plzeň: Jak a kdo krmí stranické zvíře? Kauza „politici“ a VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Miliarda sem, miliarda tam a lidé platí, platí a platí

Vodu, priority prodeje vody i cenu vody určoval, ve „spolupráci“ s městem Plzeň, od roku 1996, do konce roku 2015, fr. koncern Veolia, který inkasoval od lidí na Plzeňsku stamilióny z vodného a stočného. A to přece šlo! Vodárna, která provozovala a provozuje městskou infrastrukturu na Plzeňsku, byla léta pod kontrolou fr. koncernu Veolia a to již od roku 1996. Město Plzeň v ní mělo pouze 1,7% podíl a 98,3 % měla právě fr. Veolie.

Zisk tvořený inkasem plateb za vodné a stočné, se ve velkém používal na výplatu dividend

Byly rozdělovány mezi fr. koncern Veolia a Statutární město Plzeň dle vlastnického podílu ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ. Významní vlastníci vodárenské infrastruktury v Plzeňském kraji přitom byli a jsou pouze město Plzeň a společnost Vodárenská a kanalizační, a.s., Plzeň, IČ: 49786709 a tito vlastníci jsou povinni financovat obnovu infrastruktury.

Jak a díky komu se zisky z vodného a stočného dostaly do rukou koncernu?

Díky velmi podivnému jednání „politiků“ města Plzeň resp. ODS dostala peníze a Francouzi vodárnu

Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzeň, na území okresu Plzeň-sever a Plzeň – jih, v lokalitách Starý Plzenec, Čižice, Stod, Břasy, Plešnice a Štěnovice je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ:25205625.

  • Za miliardami v zahraničí a za veletoči s vodárnou a s penězi občanů stojí lidé z ODS
  • Do roku 2016 společnost z fr. koncernu VEOLIA. Její základní kapitál činí dlouhodobě pouhých 5.000.000, – Kč.
  • Společnost se základním kapitálem 5 mil. Kč odkoupili, politici města Plzeň zpět do majetku města za 700.000.000,- Kč
  • Její jedinou reálnou hodnotou tvořící zisky – byl provozní kontrakt s městem Plzeň, který s Veolié uzavřeli politici města Plzeň bez výběrového řízení v roce 1997 . Pak ho politici několikrát bez jakéhokoliv důvodu prodloužili (až do roku 2028  a tím znemožnili městu čerpání dotací z EU) , což byl skutečný důvod posledního prosloužení.
  • Vznikla záminka, proč vodárnu za drahé peníze odkoupit zpět. –  abychom mohli čerpat dotace z EU.

Svojí činností pokrývá Vodárna Plzeň cca 84 obcí v Plzeňském kraji. Celkem zásobuje přes 220 tisíc obyvatel. Využívá celkem 24 úpraven vody, téměř 1 300 km vodovodní sítě a 35 000 přípojek. Součástí distribučního systému je 37 čerpacích stanic a 76 vodojemů.

PASTDění kolem vodárny a vody v Plzni v čase

1) 30.9.1993 vznikla společnost Vodovody, kanalizace Plzeň, spol. s r.o., ve které mělo město Plzeň majoritu. V roce 1994 začal proces odstátnění a privatizace vodovodů a kanalizací v plzeňském regionu. 1. dubna 1994 došlo k bezúplatnému převodu veškerého infrastrukturního majetku na město Plzeň a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu měla zajišťovat společnost Vodovody, kanalizace Plzeň spol. s r.o., která se dne 16.12.1994 přejmenovala na společnost Vodárny Plzeň, s.r.o., se sídlem Plzeň, Malostranská 2.

3) 26. ledna 1996 byla podepsána nájemní smlouva s městem Plzní „O nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace“.

4) 9.3.1996 byla podepsána zakladatelská smlouva společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s., IČ:25205625. Zakladateli a.s. byli společnost ČSSŽP, IČ: 49241214 a město Plzeň. V březnu 1996 se s.r.o transformovalo na VODÁRNA PLZEŇ a.s., když dne 19.3.1996 Ing. Zdeněk Grundman, náměstek primátora za město Plzeň a zástupci společnosti ČSSŽP, a.s. (CTSE-VEOLIA VODA) u notáře prohlásili zrušení společnosti Vodárny Plzeň s.r.o. a její přeměnu na akciovou společnost.

5) V roce 1994 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Vodárenská a kanalizační, a.s., Plzeň, IČ: 49786709. Tato společnost stejně jako město Plzeň pronajímá vodárenskou infrastrukturu k provozování společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., když na MVH konané dne 20.11.1997 bylo schváleno uzavření Nájemní smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací se společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s..https://pravdaovode.cz/novinky/takto-se-k-vode-dostali-cizinci/

Takto se k české vodě dostali cizinci? ODS dostala peníze, Francouzi vodárnu?

 

6) Usnesením ŘVH ze dne 8.6.1999 byla nájemní smlouva o provozování vodovodů a kanalizací prodloužena do 30.12.2017. a dne 27.6.2006 byla tato smlouva o provozování prodloužena o dalších 10 let, do 31.12.2027.

V roce 2006, to je v době, kdy již bylo jasné, že prodloužení smlouvy přinese stop dotacím z EU nebo výrazně zvýší riziko, že dotace nebudou, „politici“ města Plzeň bezdůvodně prodlužují smlouvu, která má končit v roce 2017 a do konce roku 2027!

7) V roce 2014 přichází obrovský veletoč „politiků“ a další zářez do rozpočtu města Plzeň a peněženek lidí. Prý k vůli dotacím z EU město Plzeň odkoupí provozní společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., jejíž  základní kapitál činí pouhých 5 mil. Kč,  za cca 700 mil. Kč !

 

Nenechte si ujít VIDEA nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

podpořte nás

Máme pravdu a soudy to potvrzují. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Proto vodu a lidi bráníme a prosazujeme vrácení zájmů lidí do správy vody, odsun koncernů a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Podobné články