Drahá voda v Plzni a voda v rukou koncernu: Za vším hledej „politika“

Hospodaření s vodou se od 1.1.2016 vrátilo do rukou města Plzeň Předtím byla voda v rukou koncernu.

Město Plzeň, za neuvěřitelnou cenu cca 700 mil. Kč, odkoupilo zpět do svého vlastnictví společnost Vodárna Plzeň se základním kapitálem pouhých 5 mil. korun. Město údajně „muselo“ vodárnu od fr. Veolie koupit kvůli dotacím z EU.

Pravda je taková, že nemuselo, pokud by „politici“ na Plzeňsku jednali jako jejich kolegové v městech, kde svodům koncernů odolali a vodu si podrželi ve svých rukách. Navíc někdo velmi rafinovaně v roce 2006 prodloužil s Veolií provozní smlouvu z původních 2017 až do roku 2027.

Jedinou skutečnou hodnotou, která vytvářela zisky této společnosti (z fr. koncernu Veolia) byl kontrakt s městem Plzeň o provozování vodovodů a kanalizací, kterou se zahraničním koncernem uzavřelo vedení města Plzeň již v roce 1996-97. V této společnosti mělo město podíl a proto když docházelo k navyšování základního kapitálu na 5 mil. Kč, mohlo město Plzeň získat ve Vodárně Plzeň např. 50% podíl a to za pouhé cca 2,5 mil. korun.

Město by tím mohlo 20 let čerpat 50% z vyplácených dividend, což dělá řádově půl miliardy korun. Za tyto peníze, zcela bez vlivu na rozpočet města, mohlo v roce 2015 v pohodě odkoupit 50% podíl Veolie Vodárny Plzeň a ještě by městu 150 mil. korun zůstalo.

Navíc smlouva o provozování, původně uzavřená s Veolií, v žádném případě dotace z EU pro město neblokovala. Končila daleko před rokem 2028. Pokud by politici z města Plzeň smlouvu s Veolií z podivných důvodů několikrát neprodloužili (řadu let před uplynutím doby jejího trvání) j, tak opět nemuselo město Plzeň provádět, žádný odkup vodárny za 700 miliónů.

O čem se veřejně nemluví?

Lidé na Plzeňsku v ceně vody zaplatili od roku 2000 VODÁRNĚ Plzeň (koncernu) zisky z vodného a stočného ve výši téměř 1 miliardy korun a za odchod koncernu od vlastní studny zaplatí ještě dalších cca 700 mil. korun.

Zisky z vody v zahraničí - zaplatili lidé z Plzně

Zda šlo o cílené jednání vybraných „politiků“ ve prospěch koncernu, kteří pracovali na radnici pro koncern, kdy falešnými argumenty manipulovali své kolegy, kteří díky tomu dali souhlas k uzavření dalších a dalších dodatků a tím prodlužení smlouvy až za rok 2028, se vedou diskuse v odborných kruzích a v zákulisí několika „politických“ stran. Veřejně se o tom raději nemluví, aby lidé nevěděli, že jejich peněženky jsou drancovány ne z důvodů neoprávněných požadavků Evropské unie.

Neinformují o tom ani média, ale opozice se o tuto stránku věci již zajímá. Občané Plzeňska nic netušili a netuší. Přitom v roce 2015 přijdou o další své peníze, které zaplatili v daních do rozpočtu města a ty odtečou do zahraničí.

Ti, co navrhovali prodloužit smlouvy s koncernem, věděli, že koncern inkasuje od lidí na Plzeňsku z vodného a stočného obrovské zisky, které končí v zahraničí a nikoliv v obnově trubek. Věděli i to, že od roku 2004 Evropská komise varovala ČR před uzavíráním vazalských smluv, kdy nehodlá dotovat zisky koncernů. Přesto anebo právě proto navrhovali prodlužování kontraktu s koncernem a také k tomu došlo.

Názor na to, zda v této cca 1,7 miliardě je zlatý padák pro ty politiky, kteří toto všechno koncernu vyinkasovat umožnili a kteří x let na radnici města pracovali skrytě pro koncern, si musí udělat každý sám. Rozhodně by koncern nevyinkasoval tyto peníze bez toho, že by s ním smlouvy město neuzavřelo a neprodlužovalo.

Nastal odkup vodárny od Veolie z důvodu snahy o čerpání dotací nebo šlo o další kšeft několika samo-vyvolených?

Hlavním důvodem k odkoupení VODARNY PLZEŇ za cca 700 mil. Kč do rukou města Plzeň od fr. Veolie údajně byla snaha získat dotace z EU. Mnoho lidé tomu, nevěří.

Požadavky EU není a nebyl žádný specifický požadavek pro město Plzeň. Naopak. To, že dotace nejsou určeny k financování zisků soukromých firem, věděli všichni a přesto v Plzni někteří „politici“ prodlužovali smlouvy s koncernem s plným vědomím, že tím čerpání dotací ohrozí a znemožní. Věděli, že peníze od lidí za vodu dál potečou do Francie a přitom natahovali ruce k EU – dejte nám dotace, my nemáme peníze na investice. „Politici“ možná zastupitele a občany léta zmátli, ale Evropskou komisi ne. Ta řekla jasně – toto dotovat nebudeme.

Nabízí se otázka. Není nynější poskytnutí stamilionových dotací z EU na „rozvoj vodohospodářské infrastruktury na Plzeňsku“ z jistého logického pohledu vlastně jen „zalátání díry“, kterou „politici“ vytvořili tím, že uzavřeli smlouvy s koncernem, díky kterým odteklo 1,7 miliardy korun vybraných od lidí, do zahraničí na místo do obnovy trubek ve regionu?

Dle tvrzení některých lidí z plzeňské radnice vedly požadavky EU k výraznému zvýšení cen vody v minulých letech. Ano, v Plzni vzrostla cena vody v letech 2010 a 2013, z 51 za korun/m3 na cca 89 korun/m3, tj. o 72 procent.

Dokonalý obchod, ale jen pro jednu stranu a lidé a veřejné rozpočty to rozhodně nejsou

Veolia vyinkasovala na Plzeňksu z vodného a stočného na své účty cca 980 mil. korun a žádné dotace z EU na obnovu infrastruktury městu neposkytla. A dostane dalších 700 mil. Kč za vodárnu!

růst ceny vody Plzeň

Přehled růstu cen dokládá, že růst cen byl trvalý a nastal dávno předtím, než někdo o dotace vůbec žádal. Navíc to, že Evropská unie požadovala, aby cena vody umožňovala investice do rozvoje a údržby vodárenské infrastruktury, je logické. Přece nebude dotovat systém, ze kterého tečou stamilióny na účty soukromých koncernů!

V řadě regionů České republiky politici toto chápali a vodu a zisky z nich koncernům nepředali. Lze snadno doložit, že dotace čerpají a žádný drastický nárůst o ceny vody nenastal.

Město Plzeň mohlo mít ve Vodárně Plzeň podíl např. 50 % za pouhé 2,5 mil. korun již v devadesátých letech

Když toto zjistíte, tak budete nejspíš více věřit tomu, že kolem vody a smluv s koncernem – tam i sem – a jednání některých „politiků“, kteří za těmito smlouvami na Plzeňsku stojí, patrně probíhá řada zastřených „obchodů“ na kterých občané a město rozhodně neprofitují.

Je třeba vrátit vodu zpět do rukou města a obcí, za odpovídající ceny, ne za zlaté padáky.

prazdny - div j

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí. NFPoV informace přináší a náklady na jejich zveřejnění financuje z příspěvků lidí, kteří chápou důležitost vody. Upřednostňujeme menší příspěvky pravidelně, např. 100-200 Kč, před většími jednorázově, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

PODPOŘTE NÁS

Pomoci může každý a každá částka pomáhá 🙂

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

SOUV.ČLÁNKY

 INICIATIVA VODA 300

Plzeňsko, „politici“ a fr. koncern Veolia a dění kolem vody a společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

voda není samozřejmost

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

2 komentáře

  1. Proc v clanku neni vypis jmen tech parchantu? A zazaloval je nekdo? Nebo je ten clanek jen dalsim nasiracim vykrikem do tmy?

    1. Jména najdete ve výročních zprávách Vodárny Plzeň a v seznamu zastupitelů , resp. členů rady měsat Plzeň od roku 1996. Zažalovat to musí někdo kdo je z Plzně , aby měl aktivní legitimaci, zda to někdo udělal to nevím, ale zpětný odkup firmy která měla zákl. kapitál 5 mil. Kč za cca 700 mil.Kč to je opravdu divné.

      Navíc se ví toto: https://pravdaovode.cz/novinky/takto-se-k-vode-dostali-cizinci/

Podobné články