Není lepší se s Veolií domluvit, než bojovat? Má odpověď je: …

Na FB Zlína mi pan Musial, položil níže uvedenou otázku 

„Tak nějak jsem se zamyslel. Když člověk udělá a) musí udělat i b) Můžeme poukázat na něco podobného v Plzni. Daňové poplatníky to tam bude stát 750 000 000,- Kč. Zeptám se na něco, co tu nebylo vysloveno. Smlouva končí v roce 2024. Není lepším tahem se domluvit, než bojovat?“

Má odpověď zní: NENÍ!

Dobře, že jste se zamyslel, pane Musiale, lidé pracující na radnici pro koncerny často lidem tvrdí, že vyjednávají. Koncern ovšem nevyjednává, koncern vydělává! Je třeba znát i pravdu o délce „trvání“ smluv. Nekončí v roce 2024, ale až v roce 2034. Další věc, kterou je třeba korigovat, je samotná existence Smluv. Žádné smlouvy nikdy nebyly platně uzavřeny, NEEXISTUJÍ, tudíž není na čem se s kýmkoliv domlouvat. To plyne z rozsudku soudu VS v Olomouci o neplatnosti valné hromady 30.4.2004.

Boj jsme si nevybrali, vnutili nám ho Hadi na radnici ve Zlíně, naháněči koncernů a vedení Vaku Zlín, kteří stáli a stojí za stamiliónovými škodami způsobenými lidem a odměny P a DR ZlínVaku Zlín. Ti hájí zájmy koncernu a jednají na úkor lidí i měst. Nebudeme-li se bránit, pak tyto škody jen porostou a nikdy je nikdo nenahradí. Koncern, i ti největší darebáci v regionu, budou na tunelu profitovat na úkor všech.

Adámek a jeho parta je u moci od roku 2010 „vyjednává“ 6 let

Lepší tah vyjednávání“ už 6 let provádí Adámek a spol. v čele s jeho pravou rukou Březíkem. Za tu dobu na účty koncernu odteklo téměř půl miliardy (500.000.000 Kč). 6 let „vyjednávají“ a realizují právní a mediální kličky. Odvolávají se proti rozsudku ve prospěch lidí, vodárny i měst, který ukončuje tunelování Vaku Zlín a vrací hospodaření s vodou zpět do rukou obcí a vodárny Zlín!

Upozorňuji, rozsudek byl pravomocně potvrzen a to byl 22.11.2016 a ani to nevedlo vedení města Zlín, ani Vaku Zlín, k obraně Vak Zlín, nepožádali o náhradu škod po pachatelích a tím umožňují promlčení stamiliónových škod.

Máme vyjednávat? S kým? S darebáky na radnici, kteří jsou za tunel odpovědní?

Děkuji, nechci.  Vak Zlín je díky nim znehodnocen, města dotují obnovu trubek z vlastních rozpočtů, region je bez dotací z EU, lidé dostali „zahraniční know-how“ a platí za to léta nejdražší cenou vody v kraji, přitom posílají stamilióny do ciziny. Koncern a pro něj pracující „politici“ si ládují účty našimi penězi díky protiprávnímu stavu, který způsobilo vedení města Zlín.

prifit koncernu a vodárny Právě díky Hadům na radnici a ve vedení Vak Zlín byl Vak Zlín nemravným a protiprávním způsobem vydrancován. Přišel o:

  • své monopolní obchodní postavení
  • o všechna zisky tvořící aktiva. Řada z nich byla předána koncernu zdarma.
  • portfolio smluvních vztahů,
  • právo inkasovat ziskovou marži,
  • vodárenský management,
  • v oboru vzdělané  zaměstnance…

Za 12 let jsou škody způsobené Vak Zlín, městům a občanům v řádu stamiliónů. Za to nesou odpovědnost konkrétní lidé. Upozorňuji, že na úkor všech Zlíňáků a Vak Zlín se od roku 2004 protiprávně obohacují třetí osoby. Ještě chcete vyjednávat?

Doplácí na to občané, vodárna, města i stát. Ze společnosti zcela ovládající monopol vody je formální slupka, která slouží jako trafika pro „politiky“ kteří udržují tok zisků z vody vyinkasovaných od lidí ve vodném a stočném do zahraničí. Vak Zlín je znásilňovaná dceřiná společnost měst a obcí. Použiji příměr, který je bohužel přesný. Pochybuji, že se kdokoliv soudný a nezkorumpovaný bude domlouvat s někým, kdo 12 let znásilňuje jeho dceru na tom, že ji dalších 18 bude znásilňovat ne 5x týdně, ale jen 2x týdně.

Máme jednat s p. Březíkem a jeho partou?

Březík Vak zlín Vždyť odmítá léta sdělit akcionářům zásadní, úplně a pravdivé informace o Vaku Zlín na valných hromadách. Pokoušel se mne a další akcionáře zastrašit trestním oznámením, píše o mě hanopisy v „INFO KAPAVKÁCH“ a léta šíří nepravdivé informace mezi zastupitele a občany a nezabránil škodám ani nečiní kroky bránící k jejich nepromlčení. Díky p. Adámkovi (STAN) přitom bere 108 tis. Kč měsíčně a udržuje v chodu tunel, kterým peníze od lidí tečou do zahraničí.

My tu vodárnu máme zpět již dnes a na důsledném trvání na dodržování práva všichni občané Zlínska vydělají.

Boj je již vybojován. Díky mé žalobě a potvrzujícím rozsudku VS v Olomouci Smlouvy s Veolií nebyly nikdy uzavřené a někdo užívá náš majetek a z něho inkasuje náš profit.

Není třeba platit Veolii ani nikomu jinému 750 či 450 mil. Kč, jak lživě šíří někteří koncernofilové mezi zastupitele a občany, aby tím zastřeli pravdu o tom, že pro koncern udržují v chodu tok peněz od lidí do zahraničí. V Zlíně budeme vracet cca 83 mil. Kč, ale koncern 766 mil. Kč.

Projděte si www.pravdaovode.cz/zlin i jednotlivé roky a pochopíte, proč se s nimi nedá vyjednávat – POCHOPÍTE VŠE.

 

podpořte nás

Každá částka pomáhá 🙂

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Upřednostňujeme menší pravidelné příspěvky (100-300 Kč), před větším jednorázovým, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

 

SOUV.ČLÁNKY

Pro koho jedná pan Adámek?

O co nám všem jde s vodou?

voda v dlaních

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články