PRAVDA O VODĚ kolaborantům nevoní … že Abbo Yvone?

Změna taktiky koncernofilů a haterů – anonymní útoky

Význam PRAVDY O VODĚ roste, protože roste počet haterkých útoků a původně neanonymní útoky různých pisálků přechází do anonymní podoby. Informovanost lidí roste, stejně jako objem a vypovídací schopnost datového portálu www.pravdaovode.cz a pochopení lidí, že je třeba vrátit vodu a vše co s ní souvisí do vodáren v rukou samospráv/státu.

Vidím to na ohlasech pozitivních – vysoké školy, některé politické strany, státní úředníci, soudy a především lidé.

Vidím to také na ohlasech negativních, resp. na rostoucím počtu různých útoků a to nejen fyzických či právnických, ale hlavně mediálních.  Ty mediální z původně neanonymní podoby (což bylo rizikové z důvodu páchání trestné činnosti a mé schopnosti odhalit navázanost pisálků na peníze koncernů), přecházejí čím dál častěji do podoby anonymů.

Před nedávnem lži a polopravdy šířili lidé jako pan Petr Havel. Veřejně jsem ho vyzval, aby svá pomlouvačná tvrzení doložil důkazy, což odmítl. Trapně se vymlouval, že jen zkopíroval text z jiného článku vydaného v minulosti někým jiným. Více: Petr Havel – Analytik, který ví, co píše nebo koncernový poskok, který za bakšiš otiskne cokoliv?

Nyní se taktika změnila. Místo podepsaných hanopisů, šíří nyní hanopisy anonymy, které nejde identifikovat. Smysl kydání hnoje zůstává samozřejmě stejný, ale nyní ho šíří lidé schovaní za jména: např. Abbe Yvon, Wikiterorista, Informátor, Pwk978 apod.

Hanopisy se objevily i na wikipedii a wikipedia se rozhodla stránky před vandalem zablokovat.

wikipedia zablokovala anonyma

Anonymní Abbe Yvon (IP adresa nedohledatelná)

Opakovaně vpisuje do encyklopedické heslo PRAVDA O VODĚ na WIKIPEDII hanlivé, neúplné, hrubě zkreslující a dokonce lživé informace. Jeho vklady mažu s odkazem, že jde o haterský útok, ale rozhodl jsem se obsah jeho hanopisů zveřejnit a reagovat na něj, aby si lidé mohli udělat názor, zda jde o člověka, který pracuje pro koncerny nebo o člověka, který chce řádně informovat lidi o mě a o projektu PRAVDA O VODĚ. Jeho vklady na wikipedii lze rozdělit na čtyři informace:

  1. Abbe Yvon lživě tvrdí, že jsem musel odstoupit z komise, kde jsem údajně působil v letech 2005-2006
  2. Abbe Yvon odkazuje na novinový článek, kde je informace o obvinění Novotného, ale neříká, že toto obvinění bylo za 19 dnů zrušeno jako protiprávní a nezákonné. Nikdy jsem nebyl ani u soudu. To, že policie někoho obviní neznamená, že udělal to, co o něm tvrdí koncernofilové žijící z plateb koncernů, milý pane Abbe Yvone. Dokazuje to spíše, komu policie pomáhá a koho chrání  🙁
  3. Abbe Yvon tvrdí, že žaloby na obranu Vaku Zlín, komplikují chod tunelovaného Vaku Zlín. Plete si příčinu a důsledek. Já jsem vak nevytuneloval, já ho bráním legální cestou přes soudy a to je mé právo. ČR není KONCERNISTÁN, kde právo stanoví anonymové“, milý pane Abbe Yvone.
  4. Abbe Yvon není účastník soudních řízení, nemá přístup k důkazům, rozsudkům a neuveřejňuje, že stejný názor na tunel ve Vaku Zlín jako já, má i státní zástupce. Pravomocný rozsudek a jeho zdůvodnění mi přitom dává zcela za pravdu– že tunel vodárny Zlín je protiprávní.
  5. Abbe Yvon neinformuje, že tunel ve Vaku Zlín  poškozuje občany Zlínska, města a obce v regionu a samotnou vodárnu. Čemuž mají mé žaloby zabránit.

Fyzický útok na mne i vyhrožování mé rodině někdo platil, řekl bych, že platí i Abbe Yvony

Abbe Yvon ve svém příspěvku lživě tvrdí, že jsem působil v komisi ministerstva financí v letech 2005-2006 a prý jsem z ní musel odejít poté, co jsem byl vyšetřován a obviněn za údajnou korupci. Je to lež. V Komisi jsem působil v roce 2003 a předkládal jsem důkazy o tom, co koncerny ve vodárnách páchají a jaké to bude mít negativní dopad na stát, města a občany. Existují zápisy. Upozorňoval jsem mimo jiné na to, že na  Mze někteří lidé nepracují pro stát.

Z Komise jsem odstoupil cca 3 týdny poté, co mne u domu přepadli a zmlátili dva muži. Po útoku kopanci a pěstmi jsem skončil na traumatologii v nemocnici, se zlomeninou ruky, otřesem mozku. Poté, co jsem se vrátil z nemocnice, mi bylo vyhrožováno dalším násilím, pokud se z komise nestáhnu. Odstoupil jsem, abych chránil rodinu. 

Kdo to financoval? Komu nevyhovovalo, že o tunelování vodáren a jednání Hadů na radnici informuji členy vlády a ministerstva? Kdo financuje Abbe Yvony?  Ten, komu pravdou o vodě hatím cílé.

Gangsteři útočí – záznam z protokolu policie, který fyz. útok vyšetřovala!

gangsteři útočí

Koncernofilové pláčou, křivé „obvinění“ bylo zrušeno již za 19 dnů 

Abbe Yvon do článku píše, že jsem byl obviněn a připojuje odkaz na novinový článek, který nelze přečíst v části, kde se ke křivému obvinění vyjadřuji. Jde o taktiku „ZLODĚJ KŘIČÍ – OKRADLI MNE. Jde účelový komplot, který má zastrašit nejen nás, ale všechny, kteří brání vodárny proti provozním modelům = tunelům.“

Státní zástupce odhalil podivnou horlivost policie a pojal podezření z likvidační snahy mne poškodit. Totéž se dělo s dalším pokusem. O tom, že kauza nebyla ani u soudu, Abbe Yvon samozřejmě neinformuje. Přitom v odkazu na wikipedii, i na stránkách PRAVDA O VODĚ  o křivém obvinění informuji a dokládám jakým fiaskem tato vykonstruovaná kauza pro komplotáře  dopadla.

Fiasko komplotu koncernu

Je Abbe najatý „užitečný idiot“ nebo jsem idiot já a se mnou soudci i  státní zástupce?

To si posoudíte sami. Abbe Yvon vpisoval do textů na wikipedii lži o výsledcích soudů! Na rozdíl ode mne žádný Abbe Yvon není účastník soudních řízení. Pokud nejde např. o pana Březíka, předsedu představenstva Vaku Zlín, nebo koncernomila z řad politiků, kteří protiprávní stav zavedli a nyní udržují, pak neměl a nemá přístup k důkazům, k rozsudkům či stanoviskům soudů.

Neuvedl, že tunel instalovaný do Vaku Zlín na valné hromadě 30.4.2004 byl soudcem již 2 x prohlášen za protiprávní, nemravný a rozhodl o zrušení usnesení valné hromady, kterým se ukončuje nemravné tunelování Vaku Zlín a drancování peněženek lidí na Zlínsku. Když přišly konečné pravomocné rozsudky, zcela potvrzující, že mám pravdu, tak se neomluvil, ani nezveřejnil jejich obsah, který dokazovaly jeho lži, kterými se snažil manipulovat s lidmi a mne i projekt PRAVDA O VODĚ pošpinit.

Soudci přes pravomocná usnesení následně v plné míře potvrdili pravdivost toho, co od samého počátku říkám. Kolem vodárny Zlín (a nejen kolem ní) proběhl nestoudný protiprávní komplot, který organizovala skupina fyzických a právnických osob, mezi které patřili mimo jiné Hadi na radnici z města Zlína a vedení samotné vodárny Zlín.  Žaloby jsem vyhrál a vedení vodárny Zlín vyhodilo za právníky, přes které se snažilo protiprávní stav zatajit a tunel udržet v chodu 50 mil. Kč!

 Tři soudci Vrchního soudu v Olomouci došli k tomuto závěru: 

stop Veolia-JPopsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. … Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“    

 

Abbe se pokoušel pošpinit nejen mne, ale i ze státního zástupce

Lidem zatajil, že státní zástupce, který se účastní soudních sporů, konstatuje od počátku totéž co já. Žaloby jsou oprávněné a souhlasí s důvody, které uvádím a kterými vysvětluji, proč mají být protiprávní a tunelářské valné hromady prohlášeny soudem za neplatné.

“Vážený senáte, státní zastupitelství považuje podané odvolání za nedůvodné a napadené usnesení krajského soudu za věcně správné, přičemž vše podstatné pro tuto chvíli již řekli ostatní navrhovatelé. Vážený senáte vrchního soudu, státní zastupitelství se se svým závěrečným návrhem připojuje k navrhovatelům (pozn. akcionáři, kteří podali žalobu) a) až c). Napadené rozhodnutí považuje za věcné správné a navrhuje jeho potvrzení.”

 

Ekonomický tunel, na který doplácí lide v ceně vody a města ve stavu infrastruktury Abbemu nevadí

To, na co lidé a akcionáři Vaku Zlín doplácí, anonym Abbone Yvonovi, nezveřejňuje. Tunel mu nevadí, léta nejdražší cena vody v kraji mu nevadí, nemožnost čerpání dotací mu nevadí, ani to, že peníze od lidí tečou do zahraniční mu nevadí. Vadí mu, že jsem podal žaloby proti tunelu ve Vaku Zlín, které toto vše ruší. Vadí mu, že bráním zlu a poškozování zájmu lidí, měst a samotné vodárny Zlín.

Vak Zlín a léta nejdražší cena vody ve Zlínském kraji a pořadí vodáren v kraji před vytunelováním

srovnání cen a pořadí vodáren

Dělení zisků z vody po zavedení tunelu do VaK ZLÍNVyvádění zisků z vody na fr. koncern Zlín

Nemožnost čerpání dotací pro Vak Zlín a čerpání dotací vodárnami, které zůstaly v rukou měst a nebyly vytunelovány

LEŽ VEDENÍ VODÁREN: Předejte koncernu monopol a dostanete dotace

 

Abbobe Yvon je poskok, kterého mi je líto, ale chci poděkovat těm, co Abbone Yvona a jemu podobné klony platí. Jeho jednání přivádí k dění kolem vody pozornost a tunely nakonce lidé pochopí a budou ukončeny.

Takto vypadá příspěvek anonymu – Abbe Yvon, který se pokouší opakovaně vkládat na wikipedii

koncernofil- abbo

anonymní troll ABBE YVON je lhář a to hloupý, protože rozsudky lidem dokládám  

rozsudek

 

Aby kouzelník mohl provést svůj trik, musí odvést divákovu pozornost

 

 

Toto se koncernofilům a Hadům v oblecích moc nelíbí

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Dejte lidem o obraně vody vědět i takto

Nadační fond PRAVDA O VODĚ na Firmy.cz

 

Stanovisko státního zástupce na proces vytunelování městské vodárny

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články