Kdo je odpovědný za to, že v Hradci Králové prodává vodu lidem koncern a stamilióny od lidí mizí v cizině?

Kolik stojí kubík vody v Hradci? Závěry Komise pro cenné papíry prokazující komplot při instalaci koncernu k miliardám z vody. Výroční zprávy Vak H. Králové a Královéhradecké provozní - KHP - Veolia Hradec.

Zajímavý názor na to, co znamenají koncerny u vody a jak se k ní dostávají

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct k nápravě.

*„Před cca 10 lety jsem vyprovodil ze své kanceláře coby tehdejší starosta města Vsetín několik zájemců i z jejich "zajímavými" nabídkami na odkup akcií Vak Vsetín a.s. Jako zástupce největšího akcionáře jsem poté prosadil změnu stanov tak, aby prodej akcií municipalit mohl být realizován až po povinné nabídce ostatním akcionářům-municipalitám. Dnes vidím, že jsem vývoj odhadl dobře...“ Jiří Čunek (KDU)

Prodej vody, peněžní toky z vodného a stočného a miliónové zisky z vody na Královéhradecku ovládá díky pochybnému a protiprávnímu jednání části "politiků" a části vodařů od roku 2005 fr. koncern Veolia

Politici toto kryjí bez ohledu na ekonomické dopady, důkazy a stanoviska soudu. Obdobně ve Zlíně a Prostějově.

Správu a prodej vody v Hradci Králové ovládá od roku 2005 fr. koncern Veolia, resp. jeho společnost Královéhradecká provozní, a.s.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Informace o městské vodárně Vak Hradec Králové a předání prodeje vody do rukou koncernu Veolia, resp. společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

Vodu ovládá v Hradci Králové fr. koncern Veolia, který inkasuje z vody nemalé zisky

Zisky z vodného a stočného a prodej vody v okrese Hradec Králové je z 2/3 v rukou fr. Veolie od roku 2005, která je prodejce vody a městský Vak Hradec Králové "pouze" vlastní vodárenské sítě, které Veolii pronajímá a v provozní společnosti KHP má jen 1/3 podíl. Dle názoru mnohých došlo k protiprávnímu vytunelování Vaku Hradec Králové, obdobně jako Vaku Zlín. Zda byste uzavřeli smlouvy, které vedou k tomuto dělení zisku a přitom museli financovat 100% investic, posuďte sami.

Vodárenskou infrastrukturu Vaku H.Králové  a obcí Královéhradeckého okresu provozuje od roku 2005 francouzský koncern Veolia přes společnost Královéhradecká provozní, a.s. , kde má Veolia 66%, a Vak H. Králové 34% podíl.

1) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťovala do roku 2005 v okrese Hradec Králové společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03. Společnost byla založena 8.10.1993 Fondem národního majetku ČR. Správou a provozem vodárenské infrastruktury byla pověřena smíšená vodohospodářská společnost, ve které svou vůdčí roli hráli majoritní podílníci, tj. města a obce. V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 1 854 691 000,- Kč

2) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje od 30.9.2005 v okrese Hradec Králové soukromá společnost Královéhradecké provozní, a.s. sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03. Ke dni 30.9.2005 nabyly účinnosti smlouvy, na základě kterých byla prodána provozní část podniku Královéhradecké provozní, a.s.(KHP), členu skupiny Veolia Voda a zbylý infrastrukturní majetek Vaku H. Králové byl pronajat k KHP provozování.

3) Osoby odpovědné za stav v okrese H. Králové www.volby.cz

Zastupitelstvo měst Hradec Králové, Třebechovice, Chlumec n. Cidlinou, Nový Bydžov, Smiřice, Černilov 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-20142014-2018

4) V roce 2004 „připravilo“ představenstvo Vaku H. Králové, a.s. a lidé motající se léta kolem Veolie a zavedení „provozních modelů“ do okresních vodáren.  "Politici" ve vedení vodárny předložili v roce 2005 akcionářům k schválení uzavřít smlouvy s Veolií.

V tu dobu již byly od roku 2003 vydány a známy směrnice MŽP, které stanovovaly, že pokud zavedou, to co připravili tak Vak H. Králové i celý region, přijdou o možnost čerpat stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury. Zastupitelům se údajně v zákulisí ve velkém lhalo, když jim bylo tvrzeno, že dotace ohroženy nejsou.

Zmanipulovaní a starostové - akcionáři Vak H. Králové - zavedení provozního modelu odsouhlasili. O brutálních manipulacích a záměrném neposkytování informací svědčí také stanovisko Komise pro cenné papíry, které vedení Vaku H. Králové uložilo pravomocně pokutu 700 tis. Kč.

5) Vak H. Králové přišel o možnost získat dotace z EU. Slibovaný inflační růst cen není dodržován, naopak cena je jedna z nejdražších v ČR. Vak H. Králové přišel o monopolní pozici a do ní byla instalována subjekt z koncernu Veolia. Politici, kteří kooperovali při privatizaci Vaku H. Králové, následně nastoupili do orgánů soukromé KHP.

Do vedení Vaku H. Králové naopak přichází bývalý člen představenstva Veolie pan Barák, který se předtím z pozice člena představenstva účastnil komplotu ve Vak Kladno. A nyní je v orgánech Vaku H. Králové i  soukromé KHP.

Jak a díky komu ovládla Veolia prodej vody na Královéhradecku, když původně vše ovládala města přes Vak H. Králové? Díky politikům a vodařům Vaku.

Proces kolem vyvedení monopolu vody a ziskových aktiv z Vaku Hradec Králové na fr. koncern Veolia, provázelo protiprávní jednání. Odhalilo to řízení u Komise pro cenné papíry.

Vedení Vak H. Králové, (v čele s p. Vlasákem ODS, bývalým primátorem města H. Králové, které rozhodovalo o tom, kdo ve vedení vodárny bude), jednalo protiprávně, když porušilo:

Velký zastánce předání vody koncernům Oldřich Vlasák

 • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - "Zpráva emitenta Vak Hradec Králové - registrovaného cenného papíru v roce 2004 neobsahovala informace o probíhajícím poptávkovém řízení na „Spolupráci a vstup strategického partnera do společnosti Vak H. Králové.
 • V pololetní zprávě emitenta cenného papíru v roce 2004 použilo klamavé a zavádějící údaje o předpokládaném vývoji společnosti.
 • Upřednostnilo při poskytování informací o poptávkovém řízení majoritního akcionáře Statutární město Hradec Králové.
 • Omezil právo akcionáře na informace, když za vyhotovení stránky listin stanovil účelově částku 15 Kč/stránku.
 • Investorům, včetně části svých akcionářům zamlčovalo podstatné informace, důležité pro jejich rozhodování.
 • Neposkytovalo řádně informace o tom co se ve společnosti děje RM-SYSTÉMU a Komisi pro cenné papíry.
Zjištění Komise pro cenné papíry

Vedení Vak H. Králové dostalo mnohasettisícovou pokutu za to, že porušilo zákon o podnikání na kapitálovém trhu, když použilo klamavé a zavádějící informace o budoucím vývoji společnosti...

Manipulovalo s akcionáři, poskytovalo nepravdivé a neúplné informace, podstatné skutečnosti tajilo a předkládalo lživé sliby, jen aby ohloupení starostové schválili smlouvy s Veolií...

Pokuta 700 tis.Kč vedení Vak H.Královéudělená Prezídiem KCP

Zastupitelé Královéhradecka i poslanci za Hradec byli v roce 2004 opakovaně informováni, že údajný vstup "strategického investora" do Vak H. Králové, není žádný vstup investora a slib růstu cen vody o inflaci je lež k ohloupení zastupitelů

Celý rozbor PROBLEMATIKY VODYzaslaný zastupitelům Královéhradecka

Pár politiků pochopilo, že jde o lumpárnu

Informace a důkazy byly zaslány všem zastupitelům, přes e-maily a velkým městům i dopisem. Z celého Královéhradecka na důkazy o lžích a manipulacích se zastupiteli, reagovali pouze poslankyně H. Orgoníková, starosta Blešna, p. Kopelent, zastupitel města H. Králové, p. Štěpán a zastupitel města Nový Bydžov, p. Neumann.

Rozbor, že lží a toho, že papír snese vše, zpracoval starosta Blešna, p. Kopelent, který rovněž zastupitele informoval

Primátorovi i zastupitelům Hradce poslala poslankyně H. Orgoníková (ČSSD) upozornění, že Vak a města přijdou o dotace z EU díky tomu, co se pokoutně realizuje

Vedení města H. Králové, v čele s p. Divíškem (ODS), místo nápravy podalo na poslankyni "žalobu"/žalobní útok

Žalobní útok ve stylu SLAPP skončil pro partu kolem Divíška prohrou, ale 3 roky sáli z poslankyně čas, energii a peníze

Rozhodnutí KS v Brně celé stanovisko soudce
Pravomocně VS v Prazecelé stanovisko soudců

Zakladatel NFPOV odhalil komplot kolem Vak H. Králové ji v roce 2004. Začal Vak, vodu a lidi proti protiprávnímu jednání bránit informováním a přes Komisi pro cenné papíry, která začala lumpárnu vyšetřovat

Vedení Vak H. Králové, v čele s Vlasákem (ODS), podalo na zakladatele nadace POV "trestní" oznámení. Protiprávní komplot dokumentoval a vše zveřejňoval.

Policie trestní oznámení uložila jako bezdůvodné.

Protiprávního jednání a manipulacemi se dopouštělo vedení Vak H. Králové

Komise pro cenné papíycelé stanovisko
Prezídium Komise pro CPcelé stanovisko

Stát hlasuje PRO a neví proč

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Za to, co proběhlo a co je nastaveno v Hradci Králové nesou odpovědnost konkrétní lidé, jejich jména najdete v rejstříku Vaku H. Králové a KHP

Složení vedení Vak H.Králové
Složení vedení KHP - Veolie

Proti netransparentní a pochybné instalaci Veolie k ziskům z vody protestovala i advokátní kancelář Toman Devátý

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy a výsledovky  Vak H. Králové a Královéhradecká provozní

Konkrétní informace

Informace a data o hospodaření s vodou, fungování a prioritách vodárny, o investicích, provozování vodovodů a kanalizací. Ale tako o lidech, o Hadech na radnicích a  ve vedení vodárny a o koncernu a dopadech stavu, kdy byla voda a její správa vyvedena do rukou cizinců

Vak H. Králové vlastní trubky, ale i ty má v rukou koncern, který je má na desetiletí pronajaté.

 • O vodárně z pohledu vlastnického a akcionářského
 • O vodárně a koncernu a o prioritách, které prosazují
 • O tom, zda vodárna čerpá nebo nečerpá dotace z EU
 • O vodárně a koncernu a o infrastruktuře a jejím provozování
 • O vodárně a koncernu - ekonomika a investice

OD ROKU 1994 a 2005!

Informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně.

Komu a co platíte v ceně vody? Kde končí peníze? Investuje se u vás do obnovy sítí nebo poteče z kohoutů závadná voda? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností? Jak jsou „vyvážené“ smlouvy se zahraničním koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice?

Prodej vody v okrese Hradec Králové je v rukou fr. Veolia od roku 2005. Veolia je prodejce vody a Vak Hradec Králové  "pouze" vlastní vodárenské sítě, které Veolii pronajímá. Prodej vody, stanovení její ceny a rozhodnutí o zisku z vody je v rukou fr. koncernu z 66%. Dle názoru mnohých došlo k protiprávnímu vytunelování Vaku Hradec Králové, obdobně jako Vak Zlín.

Porovnání informací z výročních zpráv umožňuje sledovat vývoj ve vodárně i porovnat vodárny mezi sebou, případně porovnat, jak je nastavena "spolupráce" mezi městy anebo  městskou vodárnou a zahraniční firmou, která prodává lidem vodu.

Vodovody a kanalizace H.Králové, a.s. (města)
Vodovody a kanalizace H.Králové, a.s. (města)
KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. - KHP
KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s. - KHP
vlastníci
města a obce
města a obce
66% fr. Veolia a 34% města a obce
66% fr. Veolia a 34% města a obce
Pronajímá sítě VEOLII, která na Hradecku inkasuje 66% zisků z prodeje vody
Pronajímá sítě VEOLII, která na Hradecku inkasuje 66% zisků z prodeje vody
Prodává vodu na sítích měst a městské společnosti VAK HK
Prodává vodu na sítích měst a městské společnosti VAK HK
2014
VZ . . .
UZ . . .
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
Začal proces "Privatizace zisků z prodeje vody a zestátnění nákladů na obnovu sítí"
do roku 2005 města vlastní sítě a financují jejich obnovu ze 100% a koncern Veolia inkasuje 66% zisků z prodeje vody a obnovu sítí financovat nemusí
Advokátní kancelář PERGL DÁŇA pracující pro Veolii, zakládá v roce 2004 KHP na kterou mají přejít zisky z prodeje vody Vaku HK

ZALOŽENÍ KHP . . .
Zisky z vody končily ve městském Vaku HK . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2004
2003
VZ . . .
UZ . . .
2003
NEEXISTOVALA . . .
Zisky z vody končily ve městském Vaku HK . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2002
NEEXISTOVALA . . .
Zisky z vody končily ve městském Vaku HK . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2001
NEEXISTOVALA . . .
Zisky z vody končily ve městském Vaku HK . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
2000
NEEXISTOVALA . . .
Zisky z vody končily ve městském Vaku HK . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1999
NEEXISTOVALA . . .
Zisky z vody končily ve městském Vaku HK . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1998
NEEXISTOVALA . . .
Zisky z vody končily ve městském Vaku HK . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1997
NEEXISTOVALA . . .
Zisky z vody končily ve městském Vaku HK . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .
1996
NEEXISTOVALA . . .
Zisky z vody končily ve městském Vaku HK . . .
1995
VZ . . .
UZ . . .
1995
NEEXISTOVALA . . .
Zisky z vody končily ve městském Vaku HK . . .
1994
VZ . . .
UZ . . .
1994
NEEXISTOVALA . . .
Zisky končily ve měsrkém Vaku HK . . .

Další roky najdete zde

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v České republice. Je to i prostředek, který chrání dárce před útoky, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSLINFORMOVAT LIDI O TOM, CO SE DĚJE A PROSAZOVAT NÁPRAVU? PAK TO POJĎTE NAPRAVIT S NÁMI.

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo