CO JE TO JEDNOSLOŽKOVÁ A DVOUSLOŽKOVÁ CENA VODY?

Jednosložková cena vody

Je násobkem ceny vody (Kč) a množstvím odebrané (m3) vody (podle § 16 zákona č. 274/2001 Sb.). Jednosložková cena vody znamená, že za dané účtovací období zaplatíte za spotřebované množství vody  m3 , (naměřeném na vodoměru), tento objem vynásobený pevnou cenou vody stanovenou na začátku roku vodárnou.

Na většině území ČR je cena vody stanovena jako jednosložková, postupně ale  provozovatelé (zejména zahraniční - např. Hradec Králové nebo Jižní Čechy, ale i městské vodárny např. Hodonín) přechází na dvousložkovou cenu.

Co se to stane, když se zavede dvousložková cena vody?

Drobní odběratelé a lidé zaplatí za vodu více. V některých regionech provozovatelé (zejména ti zahraniční) stanovili, že se nebude účtovat jen za spotřebovanou vodu, ale zavedli navíc paušální poplatek, závislý na velikosti vodoměru = dvousložková cena.

Dvousložková cena vody

Fakticky znamená, že neodeberete ani sklenici vody a za vodu přesto zaplatíte. Díky tomu se dá zveřejnovat informace o cenách tak, že se spotřebitelé neorientují v tom, kolik platí a nemají srovnání s vodárnami, kde cena závisí  pouze na spotřebě vody. Prostě zaplatíte, i když nic nekoupíte.

Nic nekoupím a přesto zaplatím? Co je to za blbost?

AKTUÁLNÍ CENA VODY 2020, PRO 405 MĚST V ČR A 259 NA SLOVENSKU, VODNÉ STOČNÉ AŽ 20 LET DOZADU

CENA VODY V ČR A SKInformace o kterých se v ČR mlčí