Greenmailing: Útok Hadů s cílem firmu vykuchat nebo vydírat vlastníky

Co je to greenmailing a jaký má vztah k vodě a městským vodárnám?

Greemailing je realitou českého vodárenství a nejen jeho. Jde o formu nepřátelského nájezdu na městské vodárny, díky které nájezdníci zlikvidovali monopolní postavení okresních vodáren a vyvedli z ní monopolní  postavení prodejců vody.

Z městských vodáren, poté nájezdníci spolu s anti-politiky udělali formální subjekty bez ziskového předmětu VLK NEBO OVCE-Jpodnikání. Slouží jako trafiky pro ty,  kteří zevnitř městských vodáren kryli greenmailingové útoky a nebránili vodárny proti nepřátelskému převzetí. Důsledek je, že řada městských vodáren existuje v podobě, kdy nájezdníkům financuje investice, které si nájezdníci za symbolický nájem pronajmou, a zisky z nich poté tečou na účty greenmailerů.

Tam, kde se toto nájezdníkům takto nastavit nepodařilo a získali jen minoritní podíl vlivu v městské vodárně, přichází ze jejich strany vydírání a požadavky na výplatu výpalného.

Taktika nájezdu okresní a městské vodárny byla a je úspěšná, protože pro greenmailery pracují skrytě někteří politici z řad akcionářů samotných vodáren (měst a obc)í a případně i lidé z vedení samotných vodáren, které po dokončení nájezdu greenmailer zaměstná.

Co je to greenmailing?

Greemailing je vždy nepřátelská transakce, kdy nájezdník nejdříve, koupí část akcií cílové společnosti, aby byl akcionář a z této pozice mohl o(h)lupovat akcionáře a média, např. učiní nabídku na odkup akcií, v níž uvede lživé informace o svých skutečných cílech se společností. Nabídku přitom někdy záměrně nečiní přímo, ale přes nastrčené firmy.

Poté, co ve společnosti získá postavení ovládající osoby nebo majoritu,  vystoupí z pozadí a začne prosazovat svůj skutečný cíl ve společnosti dle toho, zda je Hrobař nebo Vyděrač. Greenmailing je nepřátelský atak Hrobařů nebo Vyděračů na cílovou společnost, který jako nekalá praktika byla poprvé popsána v USA. Existují dvě formy greenmailingu. Americký, který ohrožuje společnost a vedení společnosti a evropský, který útočí nejčastěji na společnost majoritní akcionáře.

Greenmailer Hrobař

hrobařDělá nájezd na společnosti s cílem ji zlikvidovat. Společnost, která je cílem nájezdu je buď přímý konkurent Hrobaře nebo konkurenta, který si Hrobaře ho na tuto špinavou práci najal. Cílem greenmailingového nájezdu je získat celé obchodní postavení cílové společnosti, včetně jejich klientů, portfolia smluvních vztahů, zisky tvořící části jeho podnikání a např. monopolního postavení v daném regionu apod..

Nově ovládnutou společnost do mrtě vykuchají, nebo  společnost zadluží, rozdělí, rozprodají po částech, popřípadě úplně zlikvidují.  Vesměs jde o jednání přímo protiprávní nebo na hraně zákona. Standardem není jen skupování akcií, ale jde o  jednání, které provází různé podoby manipulací, lží, korupce, podvodů a někdy i gangsterských praktik. Nájezdy Hrobařů nejsou etické.

Greenmailer Vyděrač

Vyděrač nemá za cíl společnost ovládnout. Dělá nájezd s cílem získat akcie a ty poté prodat zpět společnosti za vyšší cenu.

Cílem je výpalné, tzv. greenmailová pere penizeplatba pod hrozbou paralyzování důležitých rozhodovacích procesů ve společnosti. Které zásadní dění greenmailer Vyděrač paralyzuje? Nejčastěji rozhodování o investicích, přijetí úvěru, vkladu nemovitého majetku do společnosti a navýšení základního kapitálu = vše, co by ředilo jeho podíl. Současně vytváří více či méně fiktivní hrozbou skupování dalších podílů a vytváří riziko nepřátelského převzetí celé společnosti, kdy činí nabídku k odkupu všech akcií.

Pokud se Hrobaři nepodaří firmu ovládnout a realizovat její vytunelování, tak se vesměs mění ve Vyděrače.

Jak vypadá greenmailing v praxi?

 1. Cílem je ovládnout společnost a tu vykuchat nebo přimět akcionáře anebo management společnosti, aby odkoupili zapět jeho podíl, za přehnaně vysokou cenu.
 2. V prvním kroku koupí nájezdník akcie společnosti od nějakého akcionáře.
 3. Vzápětí učiní nabídku na odkup ostatních akcií dalším akcionářům s cílem ovládnout atakovanou společnost. Management a akcionáři společnosti se buď nájezdu brání a pro nájezdníka vznikne prostor pro greenmailing Vyděrače nebo část akcionářů a management začnou zevnitř společnosti skrytě s nájezdníkem kolaborovat a pak vznikne prostor pro Hrobníka.

Voda je dar, ne zboží, nenechte si ujít to nejlepší z ČLÁNKŮ o vodě!
Přihlaste se k odběru aktuálních článků

 

Jaké společnosti bývají cílem nájezdů greenmailerů?

Cílem nájezdů jsou společnosti, které na popud akcionářů cíleně generují nízkou návratnost kapitálu. Společnosti, které mají za léta nastřádaný nerozdělený kapitál a dividendy v podnikových fondech – nerozdělené zisky, ážiové fondy, rezervní fondy. Jejich výplata, nebyla z nějakého důvodu prioritou, protože místo toho se zdroje ve společnosti kumulovaly např. na budoucí investice.

Greenmailer při nájezdu na takou společnost kalkuluje s tím, že pokud se mu nájezd podaří, pak může na ovládnutí společnosti vydělat už jen tím, že si ze společnosti toto vše vyplatí a společnost pojede dál nebo ji přivede k likvidaci. Greenmaileři se proto často zaměřují na lukrativní odvětví monopolů, kde působí efektivní společnosti, ve kterých management nevyplácí tyto peníze zpět akcionářům.

Škody greenmailingu

Na napadenou společnost má greenmailing mnoho dopadů.

 • Výplata greenmailové platby je finanční ztráta, kdy vedení nebo akcionáři musí vyhodit peníze a tím ničí hodnotu svých podílů.
 • Management si uvědomí nebezpečí, které greenmaileři mohou představovat i v budoucnu a lépe ošetří stanovy a omezení převoditelnosti akcií.
 • Pozitivní přínos je setrvávající nezávislost firmy.
 • Zabraňuje přílišně koncentraci v případě, že se konkurenční firmy snaží o nepřátelské převzetí, což může mimo jiné vést ke zvyšování cen.
 • Jde o preferování jedné skupiny akcionářů před druhou, greenmailer totiž dostane od společnosti nabídku k odkupu akcií za cenu, která je vyšší než tržní a již ostatní akcionáři nedostanou.
 • Kvůli složitým jednáním s greenmailerem managementu nezbývá čas na samotné řízení společnosti, což se může negativně projevit i na výkonnosti firmy.
 • Společnosti neprospívá u zákazníků ani u zaměstnanců negativní publicita spojená s greenmailingem.
 • Jeden úspěšný greenmailing může vyvolat další pokusy

Je dobré být připraven a rychle reagovat

Některé společnosti ve Spojených státech se předem na greenmailery připravují a do představenstev raději jmenují nezávislé odborníky či zástupce vysokoškolské půdy než přímo členy managementu. Management si často nechává od akcionářů nechává schválit, zda v případě hrozby nepřátelského převzetí může vyplatit greenmailové platby, pokud se tím společnost vyhne např. soudním procesům. Také mnozí investoři při vstupu do společnosti deklarují, zda by v případě vydírání s greenmailovou platbou souhlasili.

Americká legislativa, na rozdíl od české, pojem greenmail zná už více než čtvrt století. V osmdesátých letech americký Kongres dokonce odsouhlasil dodatečné zdanění greenmailové platby ve výši 50 %. Pokud se k této položce přičte ještě obvyklá daň z příjmu, může téměř 90 % z celého vyděračova výnosu skončit ve státní pokladně. V některých státech USA je naproti tomu greenmailing nelegální a společnosti mají zakázáno tuto platbu provádět.

PS: Připravuji podrobné ukázky praktik greenmailingu a důsledků těchto nájezdů v rámci ČR.

Corporate Finance, autoři Brealey a Myers

corporate finance Brealey a Myers

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Podobné články