Další křivé obvinění člověka, který bránil vodu, skončilo fiaskem, tentokrát v Kroměříži

Vak Kroměříž jsem pomáhal opakovaně ubránit politikům města Kroměříž, nyní jim pomáhá Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Vak Kroměříž se stal v minulosti opakovaně terčem nájezdu greenmailerů, kteří v rozporu se zákona ČR protiprávně ovládli téměř 34% hlasovacích práv Vaku Kroměříž a to na základě pochybných smluv, které nyní již pravomocně soudy označily za neplatné a nemravné.

V letech 2001-2004 probíhal v ČR greenmalingový nájezd na městské vodárny (Zlín, Kladno, Kroměříž, Přerov…), s cílem obejít zákony ČR, městské vodárny ovládnout a následně z nich vykuchat zisková aktiva a ty vyvést do rukou koncernu.

Ve Zlíně, kde se jim to podařilo a Vrchní soud v Olomouci pravomocně tento proces popsal takto:

„Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR… Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis – obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model.“

PRAVOMOCNÝ ROZSUDEK ZLÍN

 

V Kroměříži se toto nepodařilo, protože jsem pomohl rozumným starostům – p. Sedláček, p. Dvořáček, p. Hebnarová – informacemi, ale i soudní cestou přes soudy. Vak Kroměříž a vodu v rukou měst spravovanou pro lidi jsme ubránili a to i tehdy, když začal s nájezdníky kooperovat starosta Kroměříže Malý Miloš (ČSSD).

Díky tomu platí lidé na Kroměřížsku léta o cca 10 – 15 Kč méně za vodu než v sousedním Zlíně, kde se politici zaprodali a monopol vody protiprávně vyvedli do rukou koncernu, který vodu ovládl ve Zlíně v roce 2004.

Díky tomu Vak Kroměříž čerpá stamiliónové dotace z EU na obnovu trubek. Díky tomu je voda v rukou měst a obcí a je spravována v zájmu lidí a ne oligarchů a koncernů. Pomohli jsme na Kroměřížsku vodu ubránit v rukou měst a rodinám tím ušetřit:

I díky tomu jsem se stal terčem několika gangsterských útoku, včetně útoku přes křivé obvinění

Po podání mé stížnosti státní zástupce za pouhých 19 dnů křivé obvinění zrušil jako protiprávní s tímto komentářem:

habadura

Nový starosta Kroměříže, p.  Jaroslav Němec

uzavřel v roce 2016 s městy v Kroměřížském regionu obdobnou dohodu o tom, že voda, vodárna i správa vody zůstane v rukou měst a obcí, jako předtím uzavřel v sousedním Přerově, člen správní rady Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, Michal Chromec, dlouholetý předseda představenstva městské vodárny Vak Přerov. Vodu od VaK Kroměříž odebírá 130 000 lidí. Šlo o to ochránit majetek města.

Pan Němec se následně stal terčem podobného útoku přes policii jako já. Když se mne lidé podporující projekt Pravda o vodě ptali, co si myslím o obvinění starosty Kroměříže, řekl jsem, že to je útok koncernofilů, který skončí pro iniciátory fiaskem, ale člověka, který ho bude odrážet, to bude stát mnoho času, energie i peněz  a nervů.    

Proto, aby lidé, politici i novináři věděli, že se nemají nechat zastrašit, že jde zahraniční know-how dovezené do ČR, začal NFPOV útoky koncernofilů a koncernu,  i úspěšnou obranu proti nim dokumentovat a ZDARMA zpřístupňovat.

VÍCE ZDE

Voda je dar, ne zboží, nenechte si ujít to nejlepší z ČLÁNKŮ o vodě!
Přihlaste se k odběru aktuálních článků

Trestní oznámení podal anonym před loňskými komunálními volbami. Věcí se více než rok zabývala policie v Uherském Hradišti. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přitom potvrdil, že radnice při uzavírání smluv nepochybila.

Policie zahájila absurdní trestní stíhání starosty Němce na konci září a to prý pro zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku. P. Němec se prý dopustil trestných činů v souvislosti s obstaráním služeb právníků pro uzavření dohody mezi akcionáři (města a obce) společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž v roce 2016.

„Na začátku město nemělo představu, jak zajistit, aby VaK zůstal v rukou měst a obcí. Zadávali jsme proto právní služby postupně formou zakázek malého rozsahu. Zjednodušeně řečeno, nejprve bylo potřeba zjistit, co je možné udělat.

Poté jsme zadali právní služby za účelem vypracování akcionářské dohody. Nebylo přitom jisté, zda se to podaří a zda bude skutečně přijata. Další právní služby bylo nutné objednat v souvislosti s útoky, které se objevily po přijetí akcionářské dohody,“ sdělil starosta Němec v tiskové zprávě radnice po zveřejnění obvinění.

Starosta Němec i právník města Jana Zwyrtek Hamplová poukázali na účelovost trestního stíhání a na politické pozadí, kdy proti postupu vedení města (obrana vody v rukou měst) vystupovali zastupitelé hnutí ANO v čele nynějším předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem.

Jeho osobní vazby na některé místní „politiky“, kteří působí ve firmách nájezdníků, naznačili někteří lidé v Kroměřížském regionu. Zda se jimi policie zabývala nebo ne se nám nepodařilo zatím zjistit.

Proti zahájení absurdního trestního stíhání podal, stejně jako já, p. Němec stížnost státnímu zástupci, který ji  vyhověl

„Ve věci trestního řízení, které se týkalo okolností uzavírání smluv o právním zastoupení uzavřených městem Kroměříž, vydal dne 8. 11. 2019 státní zástupce usnesení, jímž bylo zrušeno usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání a jímž byla současně věc odložena. K důvodům postupu státního zástupce lze uvést, že v průběhu trestního řízení zjištěné pochybnosti týkající se postupu města před a při schvalování jedné z daných smluv o právním zastoupení, které vedly policejní orgán k zahájení trestního stíhání, nejsou takového charakteru, aby mohly odůvodnit naplnění všech znaků skutkové podstaty stíhaných či jiných trestných činů, a tím odůvodnit trestní odpovědnost zúčastněných osob. Proti usnesení státního zástupce není již přípustný žádný opravný prostředek,“ stojí v ní.

Dozorující státní zástupce další absurdní stíhání zastavil, tentokrát starosty města Kroměříž, Jaroslava Němce (Nezávislý)

„Státní zástupce konstatoval, že žádný trestný čin jsem nespáchal. Jsem rád, že po téměř rok a půl trvajícím martyriu celá vymyšlená kauza končí a můžeme se soustředit na práci pro občany,“ uvedl Jaroslav Němec. Kauza nekončí. „Poradím se s právníky, ale je takřka jisté, že budu po státu požadovat náhradu škody,“ připustil Němec, který zároveň poděkoval za podporu všem, kteří při něm stáli a podporovali jej.

Právnička města Jana Zwyrtek Hamplová sdělila, že případ vejde do právních dějin jako další exemplární případ nezákonné a nedůvodné kriminalizace komunálního politika, který jednal ve prospěch občanů. „Ve své podstatě považuji průběh případu Kroměříž za skandální,“ doplnila Zwyrtek Hamplová.

Logické otázky

  • Kdo za tím stojí?

Odpověď: Ten, komu nevyhovuje to, že se města spojila a vodu dál drží ve vlastních rukách.

  • Komu nevyhovuje, to že města ubránila peněžní toky z vody a správu monopolu vody ve své vodárně?

Odpověď: Organizované skupině nájezdníků, která stojí za hanebnými procesy vedoucími k tunelování městských vodáren, s ní kolaborujícím Hadům na radnicích a koncernům, které se třesou na to, aby na místo měst ovládly monopol vody, tržby a zisky z vody.

  • Komu ve vodárně Kroměříž vadí dohoda měst a obcí o tom, že nenechají Vak Kroměříž vytunelovat?

Odpověď: Městům, která v době nájezdu na Vak začala s nájezdníky za peníze kooperovat (Holešov, Hulín atd.)? Nájezdníkům, kteří proces spustili, řídili a neuspěli? Držitelům práv k akciím Vak Kroměříž, tzn. soukromým firmám, které je drží protiprávně a pokouší se je draze zpět obcím prodat?

  • Proč bylo trestní oznámení anonymní, když ten, kdo ho podával tvrdí, že starosta něco spáchal?

Protože, šlo o další účelový bezcharakterní útok na člověka, který vodu v rukou měst brání. Další z možností je, že hod podal  s  nájezdníky kolaborující Had na radnici, který neměl díky dohodě měst šanci si tzv. „zobnout“ a kdyby otevřeně vystoupil, ukázalo by se, pro koho pracuje. Poslední možnost je, že anonymní oznámení podali nájezdníci, kteří se tak pokouší jako obvykle nahnat lidem co vodu brání strach.

  • Proč proti postupu vedení města vystupovali zastupitelé hnutí ANO v čele nynějším předsedou Poslanecké sněmovny Radkem Vondráčkem? 

To, že se ANO nelíbí uzavření dohody měst, které znemožňují nájezdníkům ovládnout zisky z vody, je důkaz, že vliv vodárenské hydry nejspíš již prorostl z ODS a ČSSD, nyní i do ANO. Jednání pana Vondráčka má logiku, pokud víte, že jedním z „politiků“ odpovědných za protiprávní stav v sousedním Vak Prostějov, je místopředseda ANO, p. Fatýnek, který v roce 2006 (ještě v dresu ČSSD), spoluorganizoval z pozice člena představenstva Vak Prostějov vyvedení zisků z vody a správu monopolu vody do rukou koncernu Veolia (bez ohledu na to, že tím Vak přijde o stamilióny z dotací z EU na obnovu infrastruktury) a poté léta seděl v orgánech koncernu Veolie, konkrétně v Moravské vodárenské, u které zisky z vodného a stočného z prostějovského regionu končí.

NEPRAVOMOCNÝ ROZSUDEK PROSTĚJOV

Nadační fond PRAVDA O VODĚ pomáhá starostům

Nfpov ví, že různí vykukové zkouší nátlakové akce – přímé i zákulisní na starosty a zkouší „zobchodovat“ to, co mají s velkou pravděpodobností protiprávně v rukou.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ proto nabídl pomoc starostům, kteří jsou vystavěni nekalým útokům, aby se města a starostové mohli účinně bránit a aby nedošlo k dalšímu drancování městských rozpočtů.

NFPOV nabízí mimo jiné ZDARMA i pravomocné rozsudky, které nedávno dosáhl jeho zakladatel po 17 letech soudního  boje s vodárenskou mafií.

Dokazují, že systém smluv, které obcím předložila nájezdníky najatá Česká spořitelna je protiprávní a neplatný.

 

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ
NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Protiprávní komercionalizaci vody v ČR jsme se postavili. Není důvod, aby voda byla zdroj dolování zisků cizinců a zájmy koncernů byly nadřazeny zákonům ČR a zájmům lidí. Proto prosazujeme: Vrácení priorit lidí do správy vody a odsun koncernů od české vody. Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

nfpov - souvis članky

https://pravdaovode.cz/novinky/nfpov-a-nfpk/

 

 

 

 

 

Podobné články