Další soud řeší obranu zájmu lidí, resp. aby skončil protiprávní tunel městské vodárny

Dne 14.11.2019 měl proběhnout další soud, který vedu léta, odhalující protiprávní kolaboraci politiků a nemravný pokus legalizovat protiprávní tunel městské vodárny, který „politici“ ve spolupráci s nájezdníky dva roky předtím pokoutně realizovali (2004) a soudy již potvrdily, že obcházením zákonů ČR.

Soud veřejně neproběhl! Soudci rozhodli, že rozhodnou v neveřejném jednání!

To je podivné, protože jde o spor o tom, jak je to s právem poté, co byl tunel městské vodárny – realizován. I v tomto sporu platím právní obranu vodárny léta – od roku 2006 a stejně jako v předchozích sporech, které jsem nejprve jen prohrával. Musel jsem dojít opakovaně až k Ústavnímu soudu ČR. Ten mi dal za pravdu,  až pak se rozhodování soudů otočilo.

Teď máme stav, kdy mi i soudci na Vrchním soudu v Olomouci již dali 4x pravomocně za pravdu a potvrdili, že tunel městské vodárny Zlín začal v roce 2002 a vyústil protiprávním vyvedením monopolu vody do rukou Veolie v roce 2004.

Soudci dění v roce 2004 rozsoudili po neskutečných 13 letech, tzn. v roce 2016. Jejich závěr byl, že sankcí za to, co darebáci léta páchali, musí být opak toho, čeho chtěli svým nekalým a protiprávním jednáním dosáhnout, tj. ovládnout Vak Zlín, účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model – a toto nepožívá právní ochrany.

Pro vrácení vody do správ městské vodárny, k vrácení stamiliónů, které z kapes lidí odtekly do zahraničí, vrácení postavení městské vodárny, aby mohla čerpat peníze z EU na investice do infrastruktury a potrestání pachatelů i kolaborujících politiků  –  nestačí jen označit, že proces, kterým byla lumpárna realizována – za protiprávní.

Je třeba udělat i ten poslední krok a říct – to co následovalo – tzn. provozní tunel Vaku Zlín  je nemravná a protiprávní lumpárna – a ta nepožívá právní ochrany. Nelze ji „legalizovat“ tím, že pachatelé na valné hromadě přikryjí tunel schválením hospodářských výsledků – protiprávně vydrancované vodárny.

Proto jsem se obrátil v roce 2006 na soudy a chci, aby soudy i tuto lumpárnu darebáků prohlásili za protiprávní. 

Nenechte si ujít nejlepší ČLÁNKY nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru článků

 

Lidé si zaslouží, aby za vodu platili o 5-10 Kč m3 méně jako v okolních regionech, kde je voda v rukou městských vodáren a skončilo dolování zisků z vody a drancování rodinných rozpočtů občanů.

Lidé si také zaslouží, aby kolaborace „politiků“ byla odhalena a „politici“ se za ní zodpovídali, stejně jako za stamiliónové škody – to je právní stát. V opačném případě je Česká republika Koncernistán – a to by měli lidé vědět, protože pak jsou oprávnění vzít spravedlnost do vlastních rukou. 

O co jde?

Rok 2002: Protiprávní instalace lidí z Veolie do vedení městské vodárny Vak Zlín

Vrchní soud v Olomouci (VS) prokázal a pravomocně potvrdil, že ve Zlíně probíhá léta organizovaný protiprávní komplot, který byl spuštěn v roce 2001. VS ve svém usnesení k dění na valné hromadě 28.8.2002 došel k tomuto závěru:

Odvolací soud proto návrhu žalobců CCC (R. Novotný) a město Otrokovic v celém rozsahu vyhověl a to i v bodě, kdy nájezdníci odvolali z pozice člena představenstva Ing. Pavla Studeníka a zvolili do vedení městské vodárny za členy představenstva Vak Zlín přímo dva lidi z Vaku konkurenční společnosti a to z Veolie, konkrétně Ing. Josefa Švermu a Ing. Pavla Svobodu.

 

Rok 2004: Protiprávní realizace tunelu městské vodárny Vak Zlín

Vrchní soud v Olomouci i zde již prokázal, že usnesení valné hromadě Vak Zlín dne 30.4.2004, byla přijata protiprávně a cílem organizovaného protiprávního komplotu, bylo:

  • podvést zastupitele na základě toho je přimět k majetkové  dispozici s hlasovacími právy
  • protiprávně a skrytě ovládnout Vak Zlín, toto zatajit před akcionáři, ÚHOS i soudy
  • cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia totiž nikdy nebylo získat akcie Vak Zlín od měst do vlastnictví
  • cílem bylo společnost Vak Zlín protiprávně ovládnout
  • a poté si ponechat její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis – obcházení zákona.

Za toto nemravné a protiprávní jednání Vrchní soud v Olomouci určil i sankci:

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model.“

 

rozsudek

Rok 2006: Nemravný pokus „legalizovat“ protiprávně zavedený tunel Vaku Zlín na valné hromadě Vaku Zlín z 28.3.2006.

V roce 2006 ve společnosti Vak Zlín již třetím rokem „frčel“ protiprávně zavedený provozní tunel a zisky z vodného a stočného, který platili lidé na Zlínsku tekly do zahraničí. Vak Zlín byl díky tomu zbaven postavení oprávněného žadatele o stamiliónové dotace z EU.

Vrchní soud v Olomouci pravomocně potvrdil, že provozní tunel byl do Vaku Zlín v roce 2004 zaveden protiprávně. Prohlásil, že usnesení nekalé valné hromady 30.4.2004 nebyla přijata. To znamená, nebyla splněna zákonná podmínka k tomu, aby byly legálně uzavřeny smlouvy mezi koncernem Veolie a Vak Zlín.

 

Soud potvrdil, že toto jednání vedoucí k uzavření provozního tunelu nepožívá právní ochrany.

Je zcela logické, že vše, co následovalo v dalších letech, rovněž nepožívá právní ochrany. Stav ve Vaku Zlín je každý rok od nekale zavedeného tunelu v roce 2004 – protiprávní.

Pokus o „legalizaci“ tunelu – schvalováním hospodaření tunelované městské vodárny – účetních závěrky Vaku Zlín – , která je jen výsledek protiprávního jednání, je logický i právní nesmysl. Tunelování  městské vodárny tímto postupem  nelze posvětit ani zlegalizovat, proto se Radek Novotný obrátil na soudy a trvá na prohlášení neplatnosti usnesení, které schvalují výsledek tunelu.

Závěr

Po 17 letech zkušeností s českými osudy můžeme očekávat vlastně úplně vše, včetně nelogických závěrů, ale v tomto případě, přece jen trochu věřím, že se soudci již kauz znají a 4x mi již dali za pravdu. Pokud odvedou korektní práci dají mi zapravdu i zde. Pokud ne, jsem připraven dojít opět až k Ústavnímu soudu a spravedlnosti se domoci.

Pokud chcete udělat víc než jen nám fandit a držet palce, podpořte Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Protiprávní komercionalizaci vody v ČR jsme se postavili

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků. Prosazujeme: Odpovědnost politiků za tunely vodáren. Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Podobné články