Vrchní soud nám dal za pravu a pravomocně potvrdil protiprávní komplot ve Vaku Zlín

Soud potvrdil, že náš boj za vodu je oprávněný a probíhá s neskutečnými darebáky

Po 14 letech soudního boje potvrdil dne 22.11.2017 Vrchní soud v Olomouci (VS) pravomocně oprávněnost našich žalob, které jsem podali na obranu vody, Vaku Zlín a lidí na Zlínsku, když organizovaná skupina nájezdníků napadla greenmalingovým způsobem městskou vodárnu a Hady na radnici i vedení vodárny s ní začalo kolaborovat.

Usnesení valné hromady (VH) společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín), kterým byly 30.4.2004 schváleny smlouvy s Veolií,  jsou neplatná. “ Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. …

Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“

Protiprávní komplot ve Vaku Zlín jsme odhalili již v roce 2002

Proto jsme začali informovat zastupitele a vedení vak Zlín. V tu chvíli jsme odhalili, že někteří Hadi na radnici jsou součástí organizované skupiny a jdou darebákům na ruku a jiní pomáhají tím, že nic nedělali. Totéž jednání  jsme zjistili i u vedení Vak Zlín, které protiprávní stav krylo a umožnilo jeho rakovinové rozrůstání.

 

 

Proto jsme vodu, vodárny a lidi začali bránit sami a obrátili jsem se na soudy

Odhalili jsme nájezdníky a Hady na radnici provádějící jako Trojské koně  rozsáhlou protiprávní činnost. Prováděla ji organizovaná skupina právnických a fyz. osob, jednající pod jednotným místem vedení v zájmu koncernu ve formě greenmalingového nájezdu na okresní vodárny měst po celé České republice.

Někteří lidé z vedení vodárny Zlín se místo obrany vody, lidí a Vaku Zlín se na tomto komplotu na straně nájezdníků od samého počátku podílelo. Utratili  50 mil. Kč za právní kličky, kterými se snažili zabránit dosažení pravomocných rozsudků.

Vydrželi jsme celý proces 14 let financovat, vydrželi jsem i gangsterské útoky, mediální kampaně či haterské ataky různých koncernomilů a posluhovačů vrchnosti a Vrchní soud v Olomouci dne 22.11.2016 definitivně pravomocně pokoutné a protiprávní jednání organizované skupiny odhalil a prokázal.

Poprvé přitom k obdobným závěrům o neplatnosti VH, která je zákonnou podmínkou nutnou k uzavření smluv s Veolií a její nesplnění znamená, že monopol vody byl na koncern vyveden protiprávně, rozhodl již v roce 2010 Krajský soud v Brně (KS). Představenstvo Vak Zlín, jeden z hlavních pachatelů celého komplotu, se již na počátku celého komplotu místo obrany Vak Zlín přidalo k organizované skupině a jeho 14 let jednání u soudu je toho důkazem.

14 let se odvolávalo a šlo i proti rozsudkům ve prospěch lidí a Vaku Zlín, které:

  • nemravný systém ukončovaly
  • vedly k vrácení správy vody do Vaku Zlín
  • k ukončení vyvádění zisků z vody do zahraničí
  • k eliminaci protiprávní činnosti nájezdníků

Soudy naše závěry potvrdily

Nemravnost a nezákonnost pokoutného postupu vedoucího k instalaci Veolie na pozici správce monopolu vody na místo okresní vodárny Zlín jsme rozkryli, stejně jako celý komplot, který vedl k protiprávnímu uzavření „smluv“ s Veolií. Soudci nám dali zapravdu, že to celé komplot byl a že byl protiprávní.

Jen díky našim žalobám podaným při obraně Vaku Zlín máme v rukou rozsudky,  že celý proces, kterým byl monopol vody a zisky z vody vyvedeny do rukou zahraničního koncernu Veolia byl a je protiprávní.

Vedení Vaku Zlín

Vedení vodárny Zlín pomáhá léta udržovat protiprávní stav a inkasuje za to díky Hadům an radnici ve Zlíně, které je do vedení vodárny dosazuje neskutečné odměny, jejichž výši nedají dohromady ani 3 okolní  městské vodárny!

srovnáni odměn vodáren zl kraje 2010-2015

 

 

Pan Březík, levá ruka p. Adámka (STAN), primát(or)a Zlína, města odpovědného za realizaci protiprávního komplotu (inkasuje z Vaku Zlín odměnu 112 tis. Kč/ měsíčně a předtím ho dokonce financovalo město Zlín). Z vytunelovaného Vaku inkasuje více, než inkasuje primát(or) města Zlín nebo senátor ČR. Věřit se mu nedá vůbec nic, stejně jako Adámkovi.

50 mil. Kč stáli právníci, kteří na příkaz vedení Vak Zlín udržovali v chodu protiprávní stav. Povinnost vrácení neoprávněného obohacení z užívání majetku Vaku Zlín, stejně jako náhrady škod nechávají tito lidé záměrně promlčet.

Očekávám, že tito Nominanti a Pomáhači nejsou připraveni začít provozovat majetek Vaku Zlín  a žádat o stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury nelze. To není jejich zadání.

dotace jen městským vodrnám

Co  očekávám od Hadů na radnici a Hadů v oblecích?

Již se ukázalo, že lidé ve vedení Vak Zlín a politici města Zlín nehájí zájmy lidí.  Takže jim nevěřím a očekávám jejich další skrytou kolaboraci. Čas ukáže, zda se mýlím nebo ne.

Od Hadů v oblecích lze očekávat další útoky, snahy mne zastrašit přes žaloby, haterské mmediální útoky nebo korupční nabídky na odkup portálu www.pravdaovode.cz, případně nabídky na podíly v nějaké  zahraniční firmě apod. – viz. příklady korupčních metod v knize Gorila .

 

podpořte nás

Postavili jsme se komercionalizaci vody v ČR. Vrácení zájmů a priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody. Obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

2 komentáře

  1. Teď je třeba pro výstrahu zveřejnit jména a politické strany, které stály za tunelem a požadovat stejná řešení v celé ČR

    1. Ve Středočeském Kraji sedí Hejtman který se taky přičinil k neoprávněném Tunelu s VEOLII

Podobné články